Alergia, astma

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

ALERGIA Skuteczne Metody Leczenia (Barbara Jakimowicz-Klein) Zobacz większe

ALERGIA Skuteczne Metody Leczenia (Barbara Jakimowicz-Klein)

10090813153720RAFAL

Nowy

Współcześnie częstość występowania chorób alergicznych ciągle ulega zwiększeniu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na podstawie licznych badań ocenia się, że około 20-30 procent całej populacji dotknięte jest alergią różnego rodzaju. Specyfika chorób alergicznych, a przede wszystkim ich zmienność w stopniu przebiegu, jak również okresowość występowania objawów chorobowych powodują, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich istnienia, bagatelizujemy ich objawy, nie przypuszczając, że nie-leczone lub źle zd

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

24,50 zł

Więcej informacji

  Wstęp 7 Vademecum alergika 8 Czym jest alergia? * Jakie są przyczyny występowania chorób alergicznych? 10 Jakie są objawy chorób alergicznych? 14 Co powinniśmy wiedzieć o alergenach? 16 Co to jest wstrząs anafilaktyczny? 49 Jakie są rodzaje alergii? 51 Jak rozpoznać choroby alergiczne? 70 Jak postępować w przypadku chorób alergicznych? 74 Astma o podłożu alergicznym u dorosłych 86 Czym jest astma oskrzelowa? 87 Dlaczego powstaje skurcz oskrzeli? 88 Jakie są objawy astmy? 89 Na jakie niepokojące objawy powinno się zwracać uwagę? 90 Jakie są rodzaje astmy oskrzelowej? 91 Jaki przebieg ma astma? 92 Czy astma jest dziedziczna? 93 Jakie są przyczyny występowania astmy? 94 Jakie czynniki wyzwalają ataki astmy? 95 W jaki sposób rozpoznaje się astmę? 96 W jaki sposób można leczyć astmę? 98 Jak przyjmuje się leki przeciw astmie? 100 Jak należy zachować się w razie ataku astmy? 101 Czy z astmy można się wyleczyć? 102 Jaką rolę w leczeniu astmy oskrzelowej odgrywa medycyna naturalna? 103 Jak powinna wyglądać dieta w astmie? 105 Czy astmatyk powinien zrezygnować z uprawiania sportu? 106 Jak powinien być zorganizowany urlop astmatyka? 107 O czym astmatyk musi pamiętać? 108 Alergie u dzieci 109 Jak zapobiegać alergii przed urodzeniem się dziecka? 110 Czy można zapobiec, zmniejszyć nasilenie lub opóźnić wystąpienie pierw­szych objawów alergii? 114 Czy pora urodzin ma wpływ na skłonność do alergii? 116 Czym jest alergia u dzieci? // 7 Co to jest skaza atopowa? 118 W jaki sposób rozpoznaje się alergię u dzieci? 119 Jak sprawdzić, czy małe dziecko ma alergię? 121 Jakie są rodzaje alergii u dzieci? 123 Czym jest alergia pokarmowa u dzieci? 124 Jakie są główne objawy atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci? 131 Kiedy mówimy o wyprysku kontaktowym u dzieci? 137 Jakie czynniki wywołują pokrzywkę u dzieci? 140 Kiedy nawracający katar ma podłoże alergiczne? 141 Czym jest gorączka sienna? 142 W jaki sposób zapobiega się chorobom alergicznym u dzieci? 143 W jaki sposób leczy się choroby alergiczne u dzieci? 145 Czy z alergii się wyrasta? 147 Jak nauczyć dziecko żyć z chorobą alergiczną? 148 O czym powinni pamiętać rodzice dziecka alergicznego w wieku szkol­nym? 149 Astma o podłożu alergicznym u dzieci 150 Jakie czynniki wywołują astmę dziecięcą? 151 Jakie są objawy astmy u dziecka? 153 Jak rozpoznaje się astmę oskrzelową u dziecka? 154 Jak przebiega atak astmy u dziecka? 155 Co zrobić, gdy dziecko ma atak astmy? 156 W jaki sposób leczy się astmę dziecięcą? 157 Jaki wybrać inhalator? 159 Czy z astmy się wyrasta? 160 Jak sprawić, by dziecko chore na astmę było szczęśliwe? 161 Adresy niektórych poradni alergologicznych 162 Słowniczek ważniejszych terminów 163 Bibliografia 165     Żyjemy w stresie i zatrutym środowisku, niezdrowo się odżywia­my i... płacimy za to poważnymi schorzeniami. Do powszechnie występujących należą m.in. alergie. Coraz częściej świat medycz­ny przyznaje, że choroby alergiczne stanowią problem cywiliza­cyjny. Są reakcją na życie w przekształconym przez człowieka otoczeniu. Były one znane już w starożytności. Trudno jest jed­nak dzisiaj odpowiedzieć, na ile były one tylko rzadkością, a na ile nie potrafiono ich dobrze rozpoznać w minionych wiekach. Współcześnie częstość występowania chorób alergicznych ciągle ulega zwiększeniu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na pod­stawie licznych badań ocenia się, że około 20-30 procent całej populacji dotknięte jest alergią różnego rodzaju. Specyfika cho­rób alergicznych, a przede wszystkim ich zmienność w stopniu przebiegu, jak również okresowość występowania objawów cho­robowych powodują, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich istnienia, bagatelizujemy ich objawy, nie przypuszczając, że nie-leczone lub źle zdiagnozowane mogą doprowadzić do schorze­nia znacznie poważniejszego, jakim jest astma. Wcześnie rozpoznana alergia, prawidłowo leczona, przebiega ła­godnie, pojawia się i znika, chociaż niekiedy może nam towarzy­szyć przez całe życie, zmuszając do stosowania właściwej diety, przyjmowania leków, odpowiedniego urządzania mieszkania, właściwego organizowania sobie wakacji itp. Ale alergia to nie koniec świata! Życie z nią, choć nie wolne od problemów, może być szczęśliwe, co potwierdza wielu uczuleniowców! Alergicy chcą wiedzieć jak najwięcej o swojej chorobie i sku­tecznie ją leczyć. W książce Alergia. Skuteczne metody leczenia odpowiadam najprościej, jak to jest możliwe, na nurtujące ich pytania, dotyczące m.in. istoty choroby, jej objawów, rodzajów alergii, sposobów leczenia i postępowania. Podpowiadam rów­nież, jak tę chorobę „obłaskawić". Mam nadzieję, że przedstawio­ne informacje będą przydatne w codziennym życiu i pomogą za­pobiec rozwojowi choroby, czego życzę Państwu z całego serca. Czym jest alergia? Na początek sięgnijmy do etymologii słowa „alergia". Języko­znawcy wywodzą je z języka greckiego, uważając, że utworzone zostało z dwóch słów: allos - inny i ergos - praca, reakcja. Za­tem już znaczenie słowa podpowiada definicję. Termin ten został wprowadzony do medycyny w 1906 roku przez Clemensa von Priąueta. Oznacza nieprawidłową, bo nadmierną reakcję organi­zmu na bodziec (zwany alergenem), na który dany organizm się uczulił. Uczulenie to nic innego jak „dziwna" lub omyłkowa odpowiedź układu odpornościowego. Tak, jakby organizm źle rozpoznał bo­dziec i zareagował na nieszkodliwą substancję w sposób wręcz... paniczny. Natura wyposażyła każdego człowieka w niepowta­rzalny system obronny, chroniący go przed inwazją szkodliwych substancji z zewnątrz i umożliwiający bezpieczne funkcjonowa­nie w środowisku czynników, które w mniejszym lub większym stopniu mogą człowiekowi zagrażać. System immunologiczny alergika traktuje nieszkodliwe dla większości innych ludzi sub­stancje, zwane alergenami, jak niebezpiecznego wroga i podej­muje z nimi walkę. Bronią układu odpornościowego jest histami­na (substancja wytwarzana w tkankach ciała przez tzw. komórki tuczne), która uruchamia siły obronne organizmu. Na dany sy­gnał produkcja histaminy lawinowo wzrasta, powodując mniej­szy lub większy „atak histerii". Alergeny mogą przeniknąć przez skórę oraz błony śluzowe. Konkretne objawy zależą od miejsca, przez które przeniknął alergen. Może to być zaczerwienienie i pieczenie skóry, łuszczenie się jej i/lub swędząca wysypka; ból, pieczenie i/lub łzawienie oczu; obfity wodnisty katar lub uczucie zatkanego nosa; kaszel i/lub duszności; bóle brzucha i/lub bie­gunka itp. Reakcjąjest zawsze stan zapalny. Choroba alergiczna to inaczej alergiczny stan zapalny doty­czący jednego lub kilku narządów. Proces zapalny jest związa­ny z reakcją alergenu i swoistych dla niego przeciwciał, które muszą się połączyć, aby doszło do wystąpienia objawów. Obciążeni cechą nadwrażliwości ludzie, różnią się od pozosta­łych tym, że ich układ odpornościowy niewspółmiernie szybciej i silniej reaguje na wszelkie szkodliwe czynniki z zewnątrz, jest tym samym bardziej czuły i wrażliwy. To, co dla w pełni zdrowego człowieka jest dobre, wskazane lub obojętne, dla alergika może być źródłem dolegliwości, a niekiedy nawet zagrożeniem życia. akie są przyczyny występowania chorób alergicznych? Jak dochodzi do tego, że nasz organizm reaguje inaczej, niż po­winien? Co sprawia, że mówi się o alergiach jak o chorobach cywilizacyjnych? Przyczyny występowania alergii nie zostały przez naukę do końca wyjaśnione. Wiadomo, że wpływ na po­wstawanie chorób alergicznych mają takie czynniki, jak: • środowisko; • uwarunkowania genetyczne; • stres; • dieta. Jaki wpływ na powstawanie chorób alergicznych ma środowisko? Aby zrozumieć istotę problemu, trzeba cofnąć się w czasie... Nasi przodkowie cierpieli na alergie znacznie rzadziej. Na co dzień ich system odpornościowy musiał radzić sobie z olbrzymią ilością bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów. Z biegiem czasu postęp medycyny oraz wzrost dbałości o higienę doprowa­dziły do eliminacji wielu groźnych dla ludzi czynników. Naj­prawdopodobniej w wyniku mniejszego narażenia na kontakty z nimi układ odpornościowy zaczął kierować swoje siły przeciw­ko „fałszywym wrogom", czyli alergenom. Dodatkowo, do powstawania chorób alergicznych przyczyniają się zmiany w środowisku, w którym żyjemy. Obecne w nim zanie­czyszczenia chemiczne niszczą naturalną warstwę ochronną-bło­ny śluzowe nosa i żołądka - powodując to, że alergeny łatwo przedostają się do organizmu. Ciągła walka z substancjami trują­cymi z powietrza i wody wyczerpuje układ immunologiczny. Alergia jest reakcjąna życie w przekształconym przez człowieka środowisku. Ewolucja przyzwyczaiła organizm ludzki do walki z zarazkami, cywilizacja pozbawiła go tego zajęcia. W krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo, gdzie wielu ludzi choruje na choroby zakaźne, żyje w niehigienicznych warunkach i cierpi z powodu niedożywienia, alergie należą do rzadkości. Wzrost zawartości toksyn w ziemi i powietrzu, które docierają do naszego ciała bezpośrednio przez układ pokarmowy, to tylko część problemu. Na nasz organizm działają toksyczne materiały budowlane, farby, lakiery, kosmetyki, detergenty i wiele innych substancji, których on nie potrafi przetworzyć. Obciążenie tymi substancjami staje się zbyt duże. Reakcja alergiczna stanowi jak­by wentyl bezpieczeństwa i sygnał ostrzegawczy zarazem. Czy alergia jest dziedziczna? Alergia - choroby alergiczne - mają podłoże genetyczne i mogą być dziedziczone, choć przez swoją złożoność, zjawisko to nie zostało jeszcze dobrze poznane i opisane. Szacuje się, że jeśli alergię ma jedno z rodziców, to istnieje 30--procentowe prawdopodobieństwo, że choroba dotknie również dziecko. Jeśli na alergię cierpią oboje rodzice - prawdopodo­bieństwo wystąpienia alergii u dziecka wzrasta do 70 procent. Oczywiście nie dzieje się to automatycznie: koniecznym warun­kiem, by alergia rozwinęła się w młodym organizmie, jest szyb­kie (jeszcze w wieku niemowlęcym) zetknięcie się z substancją uczulającą, i to w odpowiednio dużym stężeniu. Dziedziczy się jednak tylko ogólną skłonność do alergii. Oznacza to, że jeśli oboje rodzice są astmatykami, to dziecko nie musi cierpieć na astmę, lecz np. chorować na katar sienny. Można mieć zakodo­waną w genach predyspozycję do uczuleń, a mimo to nigdy nie mieć objawów alergii. Genetykom udało się jak dotąd zdemasko­wać kilka chromosomów związanych z dziedziczeniem chorób alergicznych. Ludzi cierpiących na dziedziczną alergię określa się mianem atopików. Alergia może jednak powstać na skutek nowych zmian - mu­tacji w obrębie zapisu genetycznego i pojawiać się w rodzi­nach, w których dotąd ich nie obserwowano. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej założyć, że każdemu może się to przytrafić. Jaki wpływ na powstawanie chorób alergicznych ma stres? Stres i emocje mogą nasilić objawy chorób alergicznych. Wszelkie niekorzystne stany psychiczne, nadmierne pobudzenie emocjonalne, stany lękowe czy też zły nastrój nie służą uczule-niowcom. Obawa przed reakcją uczuleniową czy niespodziewa­nym atakiem choroby może jej objawy wywołać lub nasilić. Dla­tego alergikom zaleca się spokojny, uregulowany tryb życia. Ważne jest wyciszenie po intensywnie spędzonym dniu, oddale­nie trosk i zdrowy sen. Relaks psychiczny motywuje do prawi­dłowego funkcjonowania cały organizm! I choć stresu nie sposób uniknąć, spróbujmy go obłaskawić. Znajdźmy czas nie tylko na obowiązki i pracę, lecz również odpoczynek, przyjaźń, miłość... Jaki wpływ na powstawanie alergii ma dieta? Współczesny tryb życia, z całą jego nerwowością, pośpiechem i pogonią za sukcesem, w połączeniu z niezdrowymi nawykami żywieniowymi sprzyja rozwojowi chorób alergicznych na dużą skalę. Wystarczy spojrzeć na listę dodatków do żywności. Zwy­kły bochenek chleba może zawierać uszlachetnioną mąkę pszenną, konserwanty, syntetyczne witaminy, benzoesany i inne środki chemiczne utrwalające puszystość i gładkość ciasta. A przecież kromka chleba to tylko niewielka część naszej codziennej diety. Dlatego ważne jest, abyśmy starali się wprowadzać do naszej diety produkty jak najmniej przetworzone, zawierające jak naj­mniej konserwantów i innych dodatków chemicznych. Zaleca się żywność pochodzącą z tzw. upraw ekologicznych. Ważne jest też to, aby nasze codzienne menu było jak najbardziej urozmaicone. Nadmierne spożywanie niektórych pokarmów może bowiem prowadzić do alergii.