Alergia, astma

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Katar sienny (Gerhard Leibold) Zobacz większe

Katar sienny (Gerhard Leibold)

K707

Nowy

Przykładowo już 15% spośród wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów cierpi na katar sienny.

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

15,00 zł

Więcej informacji

PrzedmowaObserwowany współcześnie wzrost częstości występowania niektórych chorób bywa interpretowany jako skutek zwiększenia możliwości diagnostycznych. Nie dotyczy to jednak chorób alergicznych, których naprawdę wyraźnie przybywa. Przykładowo już 15% spośród wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów cierpi na katar sienny. Również inne schorzenia o podłożu alergicznym spotyka się coraz częściej. W Niemczech dotykają one co trzecią osobę (z tendencją do dalszego wzrostu), a w innych uprzemysłowionych krajach zachodnich proporcje te wyglądają podobnie. Wobec tak znacznego rozpowszechniania się w ostatnich latach chorób alergicznych być może wkrótce wszyscy staniemy się alergikami.Przyczyn tego zjawiska nie udało się, jak dotąd, wytłumaczyć w zadowalającym stopniu. Wielu specjalistów sądzi, że odpowiada za to przede wszystkim narastające zanieczyszczenie środowiska coraz liczniejszymi substancjami szkodliwymi, które stale zbytnio pobudzają układ immunologiczny, tak że w końcu zaczyna on nadmiernie reagować również na nieszkodliwe, naturalne bodźce. Takie wyjaśnienie, choć wydaje się oczywiste, nie daje się pogodzić z innym zdumiewającym spostrzeżeniem: na obszarze byłej NRD pomimo znacznego zanieczyszczenia środowiska stwierdza się mniej schorzeń alergicznych niż w zachodniej części Niemiec, gdzie występuje mniej zanieczyszczeń. Jest to tłumaczone wyższym poziomem higieny na zachodzie. System immunologiczny (odpornościowy) nie jest wówczas pobudzany w wystarczającym stopniu, więc zaczyna reagować zbędną odpowiedzią immunologiczną na niewinne, niegroźne bodźce. Taka nieadekwatna reakcja jest odpowiedzialna za wystąpienie objawów choroby alergicznej.Zwraca się też uwagę na możliwość współistnienia w chorobach alergicznych czynników psychogennych. Wszystko wskazuje na to, że stres oraz inne obciążenia psychiczne i nerwowe są powiązane z powstawaniem alergii. Układ odpornościowy pozostaje w ścisłej wzajemnej korelacji z procesami neuropsychicznymi, które mogą zarówno osłabiać reakcje obronne, jak również przewlekle nasilać ich przebieg, tworząc być może w ten sposób podłoże reakcji alergicznych. Możliwe że to właśnie czynniki neuropsychiczne są odpowiedzialne za początek zaburzeń prowadzących do alergii. W zmienionych warunkach pojawiają się dalsze przyczyny, które mogą prowadzić do wystąpienia nadmiernej reakcji układu immunologicznego.Jednak dyskusje nad tymi zagadnieniami ciągłe jeszcze trwają. Nie ma ostatecznych rozstrzygnięć. Dlatego też leczenie chorób alergicznych nie zawsze bywa skuteczne. Leki stosowane w medycynie akademickiej tylko tłumią symptomy alergii. Przyczyny choroby usuwają jedynie naturalne metody lecznicze przywracające prawidłową funkcję układu odpornościowego. Ich uzupełnieniem są, zgodnie z założeniami terapii całościowej, metody lecznicze uwzględniające czynniki psychosomatyczne chorób. Efekty kompleksowego leczenia nie są równie szybkie i wyraźne, jak po zastosowaniu leków chemicznych, ale pozwala ono na stopniowe wyeliminowanie przyczyn i wyleczenie schorzenia alergicznego. W trakcie całościowej terapii metodami naturalnymi pacjent nie jest jedynie przedmiotem działań medycznych, lecz zostaje włączony do leczenia. Bez jego aktywnego współuczestnictwa zabiegi lecznicze nie przyniosą optymalnego rezultatu.Niniejsza książka prezentuje praktyczne zastosowanie dopełniających leczenie metod samopomocy. Dzięki zawartym w niej informacjom pacjent z alergią może zrozumieć chorobę, przyswoić sobie zasady właściwego postępowania i stać się partnerem terapeuty. W ten sposób znacznie zwiększy swoje szanse na szybkie wyleczenie. Celem poradnika jest również sprawienie, żeby - poprzez dostarczenie niezbędnych informacji na temat alergii - dolegliwości alergiczne były zawczasu racjonalnie leczone.Spis treściPrzedmowa..............................................................................................9Alergie w natarciu................................................................................11Rozpowszechnienie chorób alergicznych..................................................... 12Układ immunologiczny.................................................................................. 13Budowa układu immunologicznego........................................................ 13Wewnątrzustrojowe substancje obronne ................................................ 16Reakcja antygen-przeciwciało................................................................. 19Alergia - wadliwa odpowiedź układu immunologicznego .........................21Główne przyczyny chorób alergicznych..................................................22Wrodzone i nabyte predyspozycje .....................................................23Zaburzenia układu limfatycznego ...........................................;.........24Czynniki psychiczne ............................................................................25Drażniące działanie substancji zanieczyszczającychśrodowisko.................................................................................................27Przesadna higiena.....................................................................................28Żywność i dodatki spożywcze ..................................................................29Przebieg reakcji alergicznej ...........................................................................31Uczulenie jako podstawowy warunek.....................................................32Reakcja przeciwcialo-alergen .................................................................33Histamina i inne mediatory .....................................................................34Typy reakcji alergicznych...............................................................................34Reakcja typu I natychmiastowa...............................................................35Reakcja typu II niszcząca komórki .........................................................35Reakcja typu III kompleksów immunologicznych.................................36Reakcja typu IV opóźniona .....................................................................36Najczęstsze alergeny ......................................................................................37Alergeny wziewne.....................................................................................38Alergeny pokarmowe ...............................................................................39Alergeny kontaktowe ...............................................................................40Inne czynniki wywołujące alergie ............................................................41Czynniki psychogenne w alergii....................................................................42Typowe choroby alergiczne ...........................................................................44Alergie skórne...........................................................................................44Alergie pokarmowe ..................................................................................48Alergie oddechowe...................................................................................50Testy alergiczne ..............................................................................................50Testy skórne...............................................................................................51Testy prowokacyjne...................................................................................53TestRAST .................................................................................................53Próba eliminacji-prowokacji ...................................................................54Katar sienny - najczęstsza alergia.....................................................56Przyczyny kataru siennego.............................................................................56Somatyczne przyczyny choroby ...............................................................56Pyłki jako wyzwalacz reakcji alergicznej ...........................................57Nadreaktywność układu immunologicznego ....................................58Czynniki psychogenne w katarze siennym..............................................61Cechy osobowości................................................................................62Znaczenie wychowania - procesy warunkowania ............................64Stres, sytuacje konfliktowe i problemy..............................................67Relacje społeczne ...............................................................................68Mimowolny zysk z choroby.................................................................69Przebieg kataru siennego...............................................................................72Początek choroby......................................................................................72Czas trwania dolegliwości  .......................................................................73Typowe objawy..........................................................................................74Ciągły katar alergiczny .............................................................................75Powikłania kataru siennego...........................................................................76Astma oskrzelowa - najczęstsze następstwo ..........................................76Przyczyny astmy...................................................................................77Ostry napad..........................................................................................78Stan między napadami........................................................................79Późne następstwa.................................................................................80Inne powikłania ........................................................................................81Wyprysk i pokrzywka ..........................................................................81Inne reakcje skórne.............................................................................82Terapia całościowa kataru siennego..................................................84Karencja alergenowa - prawie niemożliwa..................................................84Terapia podstawowa w alergiach ..................................................................85Zmiana sposobu odżywiania - kuracja dietetyczna...............................86Zmiana sposobu odżywiania ..............................................................86Głodówka całkowita............................................................................89Głodówka sokowa...............................................................................90Głodówka surówkowa.........................................................................91Aktywność fizyczna i zahartowanie.........................................................92Relaks i medytacja....................................................................................95Leczenie kataru siennego metodami klasycznymi ......................................98Możliwości, ograniczenia i ryzyko...........................................................98Odczulanie.................................................................................................99Leki przeciwalergiczne........................................................................... 104Kortykosterydy........................................................................................106Leczenie kataru siennego metodami naturalnymi.................................... 108Niespecyficzne odczulanie .....................................................................109Naturalne leki ......................................................................................... 110Leki homeopatyczne.........................................................................110Roślinne leki przeciwalergiczne....................................................... 115Wyciągi z grasicy i śledziony............................................................. 117Terapie neuralna i bodźcowa  ................................................................ 119Akupunktura .......................................................................................... 120Wodolecznictwo według Kneippa......................................................... 124Terapia oddechowa................................................................................. 128Leczenie klimatyczne i uzdrowiskowe .................................................. 129Psychoterapia w katarze siennym ............................................................... 131Rozpoznanie „alergenów psychicznych" .............................................. 132„Psychiczne odczulanie"......................................................................... 134Psychoanaliza..................................................................................... 135Terapia behawioralna........................................................................ 136Terapia grupowa................................................................................ 137Hipnoza i autosugestia...................................................................... 139Radzenie sobie ze stresem..................................................................... 143Zycie z katarem siennym...................................................................146Racjonalny sposób życia..............................................................................146Prozdrowotny styl życia .......................................................................... 146Pozytywne nastawienie........................................................................... 148Aktywność zawodowa i sposób spędzania wolnego czasu ..................150Środki ostrożności........................................................................................152Środki do pielęgnacji ciała i kosmetyki.................................................152Odzież......................................................................................................154Mieszkanie i wyposażenie...................................................................... 154Rośliny i zwierzęta domowe...................................................................156Leki .......................................................................................................... 157Dziecko alergiczne ....................................................................................... 159Dodatek - kalendarz pylenia roślin............................................................ 160