Atlas, anatomia, fizjologia

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Atlas anatomii palpacyjnej Badanie manualne powłok Tom I i II (Serge Tixa) Zobacz większe

Atlas anatomii palpacyjnej Badanie manualne powłok Tom I i II (Serge Tixa)

K3734

Nowy

Drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie atlasu, w którym przedstawiono metodę manualnego wyszukiwania poszczególnych struktur anatomicznych: kości, ścięgien, mięśni, naczyń i nerwów.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

189,00 zł

Więcej informacji

Atlas anatomii palpacyjnej Badanie manualne powłok (Serge Tixa)Drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie atlasu, w którym przedstawiono metodę manualnego wyszukiwania poszczególnych struktur anatomicznych: kości, ścięgien, mięśni, naczyń i nerwów. Prezentacja metody została wsparta bogatym materiałem ilustracyjnym, co sprawia. że książka jest bardzo konkretną i precyzyjną pomocą diagnostyczną oraz terapeutyczną.Tom 1 podzielono na siedem rozdziałów, w których omówiono szyję, tułów wraz z okolicą krzyżową, bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek i dłoń.W tomie 2., podzielonym na pięć rozdziałów, omówiono biodro, udo, kolano, goleń oraz stęp i stopę.Każdej fotografii towarzyszy opis dydaktyczny stosowanej techniki, często w wersji nigdy wcześniej niepublikowanej. Terminy anatomiczne są podane zgodnie z obowiązującą nomenklaturą międzynarodową i polską.Atlas odgrywa jednocześnie rolę podręcznika i zbioru ćwiczeń praktycznych, a jego adresatami są zarówno studenci, jak i praktykujący specjaliści z dziedziny osteopatii, kinezyterapii, fizjoterapii, ergoterapii i medycyny manualnej.Spis treściZnakiem * zaznaczone są kolorowe plansze anatomiczne.Tom 1.WprowadzenieI.SZYJAObraz topograficzny szyiOSTEOLOGIA*Szkielet kostny głowy i szyiOkolica przednia szyi (regio colli anterior)Okolica tylna i boczna szyi (regio colli posterior i regio colli lateralis)MIOLOGIA*Mięśnie szyi, widok od strony bocznejOkolica mostkowo-obojczykowo-sutkowa (regio sternocleidomastoidea)Okolica boczna szyi (regio colli lateralis)Metoda etapowego badania poszczególnych mięśni okolicy bocznej szyi (regio colli lateralis)Okolica przednia szyi (regio colli anterior)NERWY I NACZYNIAII.TUŁÓW I OKOLICA KRZYŻOWAObraz topograficzny tułowia i okolicy krzyżowejOSTEOLOGIA*Kości klatki piersiowej*Kości okolicy lędźwiowo-krzyżowej*KręgosłupKlatka piersiowaKręgosłup piersiowo-lędźwiowy*Kość krzyżowa i kość guzicznaKość krzyżowaMIOLOGIAMięśnie grzbietu*Mięśnie grzbietu: po stronie lewej warstwa powierzchowna, po stronie prawej warstwa mięśnia równoległobocznego*Mięśnie okolicy tylnej. Mięśnie biodrowo-żebrowy, najdłuższy i kolcowy*Tylno-boczna ściana brzucha*Przednia ściana brzucha: przekrój czołowyMięśnie ściany przednio-bocznej klatki piersiowej i brzuchaNERWY I NACZYNIAIII. BARKObraz topograficzny barkuOSTEOLOGIA*Obojczyk i staw mostkowo-obojczykowy*Kość ramienna i łopatka: widok od przodu*Kość ramienna i łopatka: widok od tyłu*Staw ramienny (łopatkowo-ramienny)Obojczyk (clavicula)Łopatka (scapula)Koniec bliższy kości ramiennej (humerus)MIOLOGIAGrupa przednia mięśni barku*Mięsień piersiowy większy*Mięsień podobojczykowy i mięsień piersiowy mniejszy. Przyczepy mięśnia piersiowego większegoGrupa wewnętrzna mięśni barku*Mięsień zębaty przedniGrupa tylna mięśni barku*Mięsień najszerszy grzbietu*Mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i obły większy*Mięsień podłopatkowyMetoda etapowego badania poszczególnych mięśni grupy tylnej barkuGrupa zewnętrzna mięśni barku*Mięsień naramiennyIV.RAMIĘObraz topograficzny ramieniaMIOLOGIAGrupa przednia mięśni ramienia*Mięsień dwugłowy ramienia*Mięsień kruczo-ramienny i ramiennyGrupa tylna mięśni ramienia*Mięsień trójgłowy ramieniaNERWY I NACZYNIAV.ŁOKIEĆObraz topograficzny łokciaOSTEOLOGIA*Elementy kostne na poziomie łokciaNERWY I NACZYNIAVI.PRZEDRAMIĘObraz topograficzny przedramieniaMIOLOGIA*Przyczepy mięśni przedramienia: widok od przodu i od tyłuGrupa boczna mięśni przedramieniaGrupa tylna mięśni przedramienia*Mięśnie przedramienia (warstwa powierzchowna): widok od tyłuGrupa przednia mięśni przedramienia*Mięśnie przedramienia (warstwa powierzchowna): widok od przoduVII.NADGARSTEK I RĘKAObraz topograficzny okolicy nadgarstka i rękiOSTEOLOGIA*Kości nadgarstka i rękiI. Końce dalsze dwóch kości przedramieniaKości nadgarstkaKości szeregu bliższegoKości szeregu dalszegoŚródręcze i paliczkiMIOLOGIAŚcięgna części przedniej nadgarstkaŚcięgna części bocznej nadgarstkaŚcięgna części tylnej nadgarstkaKrótkie mięśnie rękiNERWY I NACZYNIAPiśmiennictwoIndeksTOM 2.WprowadzeniePodziękowaniaII. BIODROObraz topograficzny biodra (coxa)OSTEOLOGIA*Przyczepy kostne mięśni okolicy biodra i uda*Kości i więzadła miednicyOkolica biodrowo-udowaKość miedniczna (os coxae)Kość udowa (femur)MIOLOGIAOkolica pachwinowo-udowa boczna (regio femoralis anterior – pars lateralis et superior)*Widok od strony przednio-przyśrodkowejOkolica pachwinowo-udowa przyśrodkowa (trójkąt udowy) (regio femoralis anterior, trigonum femorale)Okolica pośladkowa (regio glutea)*Mięsień pośladkowy wielki*Mięśnie pośladka, warstwa głębokaWarstwa powierzchownaWarstwa środkowaWarstwa głębokaNERWY I NACZYNIAOkolica pachwinowo-udowa przyśrodkowa (trójkąt udowy) (regio femoralis anterior, trigonum femorale)Okolica pośladkowa (regio glutea)Nerw kulszowy (n. ischiadicus)III. UDOObraz topograficzny uda (femur)MIOLOGIAOkolica udowa przednia (regio femoralis anterior): grupa przednia mięśni uda*Mięśnie przedniej powierzchni udaMięsień krawiecki (m. sartorius)Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris)*Mięsień czworogłowy uda i mięśnie przywodzicieleMięsień napinacz powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae)Okolica udowa tylna (regio femoralis posterior)Grupa przyśrodkowa mięśni uda*Mięsień czworogłowy uda i mięśnie przywodzicieleMięśnie przywodzicieleMięsień smukły (m. gracilis)Grupa tylna mięśni uda*Mięśnie tylnej powierzchni udaMięśnie kulszowo-goleniowe przyśrodkoweMięsień kulszowo-goleniowy bocznyIV.KOLANOObraz topograficzny kolana (genu)OSTEOLOGIAPrzedział przedniPrzedział przyśrodkowyPrzedział bocznyARTROLOGIA*Staw kolanowy, powierzchnia wewnętrzna*Staw kolanowy, powierzchnia zewnętrznaWięzadłaMIOLOGIAOkolica przednio-bocznaUdoGoleńOkolica przednio-przyśrodkowaOkolica tylnaNERWY I NACZYNIADół podkolanowy (fossa poplitea)Nerw piszczelowy (n. tibialis)Nerw strzałkowy wspólny (n. peroneus communis)Nerw skórny boczny łydki (n. cutaneus surae lateralis)Nerw udowo-goleniowy (n. saphenus)Tętnica podkolanowa (a. poplitea)V.GOLEŃObraz topograficzny goleni (podudzia, crus)OSTEOLOGIA*Przyczepy kostne mięśni goleniKości goleniMIOLOGIA*Mięśnie przedniej powierzchni goleni*Warstwa powierzchowna mięśnia trójgłowego łydki: mięsień brzuchaty łydki*Mięsień płaszczkowaty i podeszwowy*Mięśnie tylnej powierzchni goleni, warstwa głęboka*Mięśnie grupy przedniej i bocznej goleniGrupa przednia mięśni goleniMięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior)Zewnętrzny aparat mięśniowy prostujący palce stopy i mięsień strzałkowy trzeci (m. peroneus tertius)Grupa boczna mięśni goleniMięsień strzałkowy długi (m. peroneus longus)Mięsień strzałkowy krótki (m. peroneus brevis)Grupa tylna mięśni goleniWarstwa powierzchownaMięsień trójgłowy łydki (m. triceps surae) i mięsień podeszwowy (m. plantaris)Warstwa głębokaMięsień piszczelowy tylny (m. tibialis posterior)Mięsień zginacz długi palców (m. flexor digitorum longus)Mięsień zginacz długi palucha (m. flexor hallucis longus)VI.STĘP I STOPAObraz topograficzny stępu (tarsus) i stopy (pes)OSTEOLOGIA*Kości stopy (widok od strony bocznej i przyśrodkowej)*Kości stopy (widok od strony grzbietowej). Kość piętowaBrzeg bocznyPiąta kość śródstopia (os metatarsale V)Kość sześcienna (os cuboideum)Kość piętowa (calcaneus)Kość skokowa (talus)Kostka boczna (malleolus lateralis)Brzeg przyśrodkowyPierwsza kość śródstopia (os metatarsale I)Kość klinowata przyśrodkowa (os cuneiforme mediale)Kość łódkowata (os naviculare)Kość skokowa (talus)Kość piętowa (calcaneus)Kostka przyśrodkowa (malleolus medialis)Powierzchnia przednia stępu i grzbiet stopyInne techniki badaniaPowierzchnia tylna stępu i stopyPowierzchnia podeszwowaInne techniki badaniaARTROLOGIA*Więzadła i ścięgna stępu*Więzadła i ścięgna stopy (widok od strony podeszwowej)Powierzchnie stawowe i więzadłaStawy międzypaliczkowe (articulationes interphalangeae)Stawy śródstopno-paliczkowe (articulationes metatarsophalangeae)Stawy stępowo-śródstopne (staw Lisfranca, articulationes tarsometatarseae)Staw poprzeczny stępu (staw Choparta, articulatio tarsi transversa)Staw skokowo-piętowy (staw skokowy dolny, articulatio subtalaris)Staw skokowo-goleniowy (staw skokowy górny, articulatio talocruralis)Więzadła stawu skokowo-goleniowego (articulatio talocruralis)Więzadło piszczelowo-strzałkowe tylne (lig. tibiofibulare posterius)Więzadła pierścieniowate stępu i powięź grzbietowa stopyPowięź grzbietowa stopyMIOLOGIA*Mięśnie grzbietu stopy: warstwa powierzchownaStruktury mięśniowo-ścięgnowe stępu i stopyKrótkie mięśnie stopyNERWY I NACZYNIAPiśmiennictwoIndeks