Atlas, anatomia, fizjologia

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (Bogusław Kazimierz Gołąb, Kazimierz Stefan Jędrzejewski) Zobacz większe

Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (Bogusław Kazimierz Gołąb, Kazimierz Stefan Jędrzejewski)

Q12421

Nowy

Dodruk (na podstawie wydania z 2004 r.) podręcznika, którego wielką zaletą jest przystępność wykładu - przedstawienie dość trudnych zagadnień związanych z budową i czynnością ośrodkowego układu nerwowego w sposób prosty

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

77,00 zł

Więcej informacji

Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (Bogusław Kazimierz Gołąb, Kazimierz Stefan Jędrzejewski)Dodruk (na podstawie wydania z 2004 r.) podręcznika, którego wielką zaletą jest przystępność wykładu - przedstawienie dość trudnych zagadnień związanych z budową i czynnością ośrodkowego układu nerwowego w sposób prosty, a jednocześnie obrazowy. Bogaty materiał ilustracyjny, w przejrzysty sposób uzupełnia prezentowane zagadnienia. W podręczniku szczegółowo omówiono budowę i funkcje poszczególnych struktur anatomicznych oraz wyższe czynności nerwowe, jak np. czucie, intelekt, pamięć i koordynacja. Publikacja może być również przydatna lekarzom klinicystom - neurologom i neurochirurgom.Spis treściOGÓLNA BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGOI. Tkanka nerwowaPojęcie neuronuSynapsyPrzewodzenie synaptyczneTkanka glejowa i jej czynnośćPrzestrzenie międzykomórkoweII. Rozwój osobniczy ośrodkowego układu nerwowegoIII. Podział układu nerwowegoIV. Zarys anatomii mózgowiaMózgowie człowiekaKresomózgowie· Kresomózgowie parzyste-       Płaszcz-       Jądra podstawne-       Istota biała półkul-       Komora boczna· Kresomózgowie nieparzyste-       Ciało modzelowate-       Spoidło dziobowe-       Przegroda przezroczysta-       Sklepienie-       Blaszka krańcowaMiędzymózgowie· Wzgórzomózgowie-       Wzgórze-       Zawzgórze-       Nadwzgórze· Podwzgórze-       Pole przedwzrokowe-       Skrzyżowanie wzrokowe i pasma wzrokowe-       Guz popielaty-       Przysadka i lejek-       Ciała suteczkowate· Komora trzecia-       Narządy okołokomorowe· NiskowzgórzeŚródmózgowie· Konary mózgu· Wodociąg śródmózgowia· Pokrywa śródmózgowia· Budowa wewnętrzna śródmózgowiaTyłomózgowie wtórne· Most· Móżdżek· Budowa wewnętrzna mostuRdzeniomózgowie· Rdzeń przedłużony-       Budowa wewnętrzna rdzenia przedłużonego-       Uszkodzenia pnia mózgu· Komora czwarta· Jądra nerwów czaszkowychV. Zarys anatomii rdzenia kręgowegoWiadomości ogólne o rdzeniu kręgowymBudowa zewnętrzna rdzenia kręgowegoBudowa wewnętrzna rdzenia kręgowego· Różnice miejscoweVI. Opony mózgowia i rdzenia kręgowegoVII. Płyn mózgowo-rdzeniowyVIII. Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowegoUnaczynienie tętnicze mózgowiaUnaczynienie tętnicze rdzenia kręgowegoŻyły mózgu i zatoki opony twardej, żyły rdzenia kręgowegoPiśmiennictwoRUCHI. Ośrodki i drogi nerwowe ruchoweUkład piramidowy· Ośrodki nerwowe· Drogi nerwoweUkład pozapiramidowy· Ośrodki nerwowe-       Ośrodki korowe-       Ośrodki podkorowe· Drogi nerwowe-       Drogi prążkowia-       Drogi gałki bladej-       Drogi istoty czarnej-       Drogi jądra czerwiennego-       Droga środkowa nakrywkiMóżdżek· Budowa móżdżku· Podział móżdżku· Drogi móżdżku· Uszkodzenie móżdżkuJądra oliwkiPiśmiennictwoCZUCIEI. Drogi i ośrodki nerwowe czuciaDrogi i ośrodki nerwowe czucia eksteroceptywnego i proprioceptywnego· Drogi nerwowe-       Droga nerwowa czucia eksteroceptywnego nerwów rdzeniowych-       Droga nerwowa czucia proprioceptywnego nerwów rdzeniowych-       Droga nerwowa czucia eksteroceptywnego i proprioceptywnego nerwów czaszkowych-       Wstęga przyśrodkowa-       Ośrodki nerwowe· Droga nerwowa i ośrodek nerwowy smaku-       Droga smakowa-       Ośrodek smakuDrogi i ośrodki nerwowe czucia interoceptywnegoZespoły rdzenioweDrogi i ośrodki nerwowe czucia teleceptywnego· Droga nerwowa i ośrodek nerwowy wzroku-       Droga wzrokowa-       Ośrodek wzroku-       Drogi odruchów źrenicznych i odruchu akomodacyjnego· Droga nerwowa i ośrodek nerwowy słuchu-       Droga słuchowa-       Odruchy słuchowe-       Ośrodek słuchu· Droga nerwowa i ośrodek nerwowy zmysłu równowagi-       Droga zmysłu równowagi-       Ośrodek zmysłu równowagi· Droga nerwowa i ośrodek nerwowy powonienia-       Droga powonienia-       Ośrodek powonieniaII. WzgórzeBudowa wewnętrzna wzgórza· Jądra przednie wzgórza· Jądra przyśrodkowe wzgórza· Jądra boczne wzgórzaDrogi wzgórzaCzynność wzgórzaPiśmiennictwoUKŁAD AUTONOMICZNYI. Wiadomości ogólne o układzie autonomicznymII. Ośrodki autonomiczneOśrodki autonomiczne koroweOśrodki autonomiczne podkorowe· Drogi podwzgórza· Układ wrotny przysadkiOśrodki autonomiczne rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowegoDrogi nerwowe autonomiczneIII. Budowa części współczulnej i przywspółczulnejBudowa części współczulnejBudowa części przywspółczulnej· Część mózgowa· Część rdzeniowaIV. Różnice pomiędzy częściami układu autonomicznego i jego czynnośćV. Rozmieszczenie związków biochemicznych w mózgowiuPiśmiennictwoINTELEKT, PAMIĘĆ, KOORDYNACJAI. Pola kojarzenioweII. PamięćIII. Drogi nerwowe kojarzenioweIV. Drogi nerwowe spoidłoweV. Dominacja półkulVI. Układ brzeżnyStruktury składoweDrogi nerwoweCzynności układu brzeżnegoVII. Twór siatkowatyBudowa tworu siatkowategoDrogi nerwoweCzynność tworu siatkowategoPiśmiennictwoVIII. Budowa warstwowa mózgowiaPiśmiennictwoSkorowidz