Bioenergoterapia

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Dotyk Kwantowy, Uzdrawiająca Moc Dłoni (Richard Gordon) Zobacz większe

Dotyk Kwantowy, Uzdrawiająca Moc Dłoni (Richard Gordon)

KV033

Nowy

Dotyk kwantowy to niezwykła metoda uzdrawiania za pomocą energii, stworzona, opisana i upowszechniona przez Richarda Gordona. Ma ona wszechstronne zastosowania - pozwala korygować skrzywienia kręgosłupa, usuwać stany zapalne i ból czy eliminować zaburzenia emocjonalne. Może być wykorzystywana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych alternatywnych metod leczenia: akupunktury, akupresury, reiki, terapii polarity, terapii czaszkowo-krzyżowej itp. Autor pokazuje, krok po kroku, jak opanować specjalne tech

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

26,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści POCHWAŁA DOTYKU KWANTOWEGO.........................................5 DEDYKACJA..................................................................................H PRZEDMOWA.................................................................................13 WSTĘP............................................................................................15 CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE.....................................................19 Rozdział 1 ODKRYCIE........................................................................................21 Rozdział 2 REZONANS, SIŁA ŻYCIOWA ORAZ OGÓLNE ZASADY DOTYKU KWANTOWEGO..................29 CZĘŚĆ II TECHNIKI...................................................................45 Rozdział 3 DŁONIE, KTÓRE LECZĄ..............................................................47 Rozdział 4 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA..................................................77 Rozdział 5 TECHNIKI ŚREDNIO ZAAWANSOWANE.......................................105 Rozdział 6 TECHNIKI ZAAWANSOWANE.....................................................125 CZĘŚĆ III ZASTOSOWANIA ....................................................141 Rozdział 7 KORYGOWANIE POSTAWY CIAŁA ZA POMOCĄ ENERGII.....143 Rozdział 8 PRACA NAD DOLEGLIWOŚCIAMI SZYI I PLECÓW.................161 Rozdział 9 PRACA NAD CAŁYM CIAŁEM ..................................................171 Rozdział 10 SAMOUZDRAWIANIE.....................................................................183 Rozdział 11 UZDRAWIANIE ZWIERZĄT...........................................................189 Rozdział 12 UZDRAWIANIE NA ODLEGŁOŚĆ...............................................195 CZĘŚĆ IV INNE WAŻNE SPRAWY.........................................207 Rozdział 13 UZDRAWIANIE EMOCJI...............................................................209 Rozdział 14 ZABAWY.........................................................................................215 CZĘŚĆ V WIZJA.....................................................................229 Rozdział 15 PRZYSZŁOŚĆ ENERGOTERAPII...................................................231   Nota o autorze Richard Gordon jest uznawany za jednego z pionierów uzdrawiania za pomocą energii. Jego książka YourHea-ling Hands - The Polańty Expeńence (Twoje uzdrawiające ręce - doświad­czenie polańty) jest bestsellerem prze­tłumaczonym na dziewięć języków i klasyką w dziedzinie poradników pracy z energią. Dziś Ri­chard Gordon cieszy się międzynarodową sławą jako twór­ca dotyku kwantowego i występuje na licznych konferen­cjach, w ośrodkach medycznych, uczelniach chiropraktyki oraz instytucjach lecznictwa holistycznego. Jest członkiem grona akademickiego Heartwood Institute i The Holistic Health Institute. Informacje na temat warsztatów i spotkań związanych z dotykiem kwantowym, zasad udzielania certyfikatów oraz inne dane można znaleźć na stronie internetowej: www.quantumtouch.com   Pochwała dotyku kwantowego Dotyk kwantowy jest podstawowym, nieocenionym narzę-dziem zarówno dla profesjonalistów, jak i dla laików. „Alternative Medicine Magazine", 2001 Dotyku kwantowego można się łatwo nauczyć, a ma on istotny wpływ na system energetyczny organizmu i może głę­boko odmienić życie wielu ludzi. dr med. Leonard Lasków Za każdym razem, gdy stosuję dotyk kwantowy, rezultaty wprawiają mnie w podziw. To zdumiewające, jak szybko, za­ledwie w kilka minut, ból moich pacjentów się rozpływa. Roberta Horoho, pielęgniarka środowiskowa W uzdrawianiu za pomocą energii uzdrowiciel pełni funkcję soczewki, która ogniskuje bioenergię, ściąga taką energię i kon­centruje ją w polu osoby poszukującej uzdrowienia. Ważne, aby ta soczewka była jak najczystsza. Dotyk kwantowy w swej prostocie zręcznie omija ego uzdrowiciela. Dzięki temu jest on czystszą soczewką. Efekt ten czyni dotyk kwantowy wartościowym uzupełnieniem innych technik uzdrawiania ener­getycznego, jak również znakomitą metodą samodzielną. Ele­gancja dotyku kwantowego polega na tym, że dostarcza on uzdrawiającej energii nie tylko osobie potrzebującej pomocy, lecz również samemu uzdrowicielowi. Możliwe, że dotyk kwan­towy jest obecnie najbardziej odkrywczą techniką uzdrawiania przy użyciu energii. dr med. Jerry Pittman Dotyk kwantowy jest łatwą do opanowania umiejętnością, która umożliwia odzyskanie równowagi i komfortu, uzdrowie­nie i korektę postawy ciała. Chylę czoło przed niezwykłym talentem, z jakim Richard Gordonuprzystępnia trudne koncep­cje, i przed zaangażowaniem, z jakim niesie ten sposób pracy w świat. David Kamnitzer, doktor kręgarstwa Jako adwokat, z racji mojego wykształcenia żywiłem natu­ralny sceptycyzm wobec różnych samozwańczych uzdrowi­cieli. Kiedy jednak nauczyłem się dotyku kwantowego, od­kryłem technikę kierowania uzdrawiającą energią - technikę, która działa, a do tego każdy może sięjej nauczyć. Udało mi się uwolnić mojego brata od przewlekłego bólu pleców. Moja dziewczyna, która miała palpitacje serca i alergie, także do­brze zareagowała na tę pracę z energią. Gorąco polecam tę metodę każdemu. John W. Noretto Dotyk kwantowy to zadziwiająca metoda uzdrawiania -zadziwiająca, ponieważ tak łatwo sięjej nauczyć. Już teraz posiadasz narzędzia potrzebne dojej stosowania - ijest ona skuteczna! Sandra Alstrand, specjalistka akupunktury Uwielbiam dotyk kwantowy. Mam do czynienia z medycy­ną energetyczną od wielu lat, odkąd zacząłem studiować te­rapię polarity, a dotyk kwantowy wynosi pracę z energią na wyższy poziom. Stosuję go wobec swoich pacjentów oraz rodziny i uzyskuję znakomite wyniki. Habib Abdullah, doktor kręgarstwa Richard Gordon dla wszystkich otwiera na oścież wrota do uzdrawiania energią. Proste techniki-niewiarygodne efek­ty. Dotyk kwantowy jest systemem, który każdy może szyb­ko sobie przy swoić i zacząć stosować we własnym życiu. dr Chris Duffield, stypendysta Uniwersytetu Stanforda Dotyk kwantowy dociera do energii na najgłębszym pozio­mie, umożliwiając zaskakująco szybkie i skuteczne uzdro­wienie. Gorąco polecam tę metodę. Jacąuelyn Lorell, specjalistka akupunktury Dotyk kwantowy stanowi cudownie skuteczny system, ła­two dostępny dla wszystkich Ta książkajest darem olśnienia. Gloria Alvino, farmaceutka W mojej bogatej praktyce zawodowej nigdy dotąd nie wi­działem czegoś porównywalnego z pozytywnymi efektami dotyku kwantowego. Umożliwił on zawodnikom powrót do gry w bardzo krótkim czasie po kontuzji, a polepszenie wy­daje się trwałe po zakończeniu sesji terapeutycznych. Duane Garner, trener męskiej drużyny koszykarskiej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz Richard Gordonposiada niezrównaną umiejętność objaś­niania istoty uzdrawiania energią zarówno fachowcom, jak i nowicjuszom. Pierwsza książka Richarda, Your Healing Hands - The Polarity Experience, pokazała wielu z nas, jak korzystać z uzdrawiającej energii w codziennym życiu. Teraz Richard zabiera nas w głębszą podróż, wyjaśniając, jak uak­tywnić najgłębsze poziomy uzdrawiania. Po mistrzowsku splata historię własnego odkrywania dotyku kwantowego z wyjątko­wo przejrzystymi ilustracjami jego zastosowania, co ułatwia każdemu nauczenie się tej fascynującej nowej techniki. Ta książka jest nieocenioną pomocą dla wszystkichprofesjonali-stów zajmujących się leczeniem i uzdrawianiem. Dla badacza fenomen dotyku kwantowego stanowi okazję zbyt cenną, by jąprzegapić. dr Jim Oschman Dla praktyków medycyny energetycznej dotyk kwantowy jest metodą, która potęguje działanie reiki i innych technik uzdrawiania przez dotyk. Laikowi zaś umożliwia on dotarcie do wrodzonych nam wszystkim zdolności uzdrawiania. Ellen DiNucci, koordynator projektu w ramach programu medycyny komplementarnej i alternatywnej, Uniwersytet Stanforda Dotyk kwantowy jest niesamowity! W ciągu dwóch dni uwolnił mnie od sztywności barku, która nie ustępowała mimo miesięcy fizjoterapii i zabiegów innymi metodami uzdrawia­nia. Teraz dotyk kwantowy stał się integralną częścią mojej praktyki i gorąco zachęcam wszystkich do nauczenia się tej łatwej a potężnej techniki. Billie Wolf, specjalista terapii zajęciowej Dzięki dotykowi kwantowemu zwykły człowiek może szyb­ko i łatwo skupić oraz wzmocnić energię siły życiowej, aby stać się nadzwyczaj skutecznymfachowcem uzdrawiania przez dotyk Praca osób praktykujący chpolarity, masaż lub dotyk te­rapeutyczny może nabrać zdumiewającego nowego wymiaru. Heather Wolfe, pielęgniarka, masażystka, instruktorka terapii polarity, instruktorka dotyku terapeutycznego Dotyk kwantowy podziałał o wiele lepiej niż kręgarstwo, fizjoterapia i lekarstwa i całkowicie uwolnił mnie odprzewlek-łego bólu pleców. Dotyk kwantowy jest cenną umiejętnością dla pielęgniarek, które chcą posunąć się naprzód w swej ka­rierze i zacząć pracować na znacznie wyższym poziomie. Tech­nika ta powinna się znaleźć w programie wszystkich szkół pielęgniarskichw całym kraju. Dotyk kwantowy jest tym, czego potrzeba, aby zmienić dzisiejsze, ograniczone podejście do zawodu pielęgniarki. Lauralyn C. McCurry, dietetyczka Gdy łączę dotyk kwantowy z reiki lub terapią czaszkowo--krzyżową, osiągam o wiele lepsze efekty. Dotyk kwantowy budzi w dłoniach magię. Roni Frank, specjalista terapii czaszkowo-krzyżowej, mistrz reiki   Przedmowa Dwie dekady temu Delores Kreiger wprowadziła pojęcie dotyku terapeutycznego, którego stosowanie rozpowszech­niło się od tej pory wśród pielęgniarek. Tak jak wiele dróg prowadzi do Rzymu, tak też na pewno jest wiele technik „uzdrawiania". W moim pojęciu wszystkie one mieszczą się w uniwersalnym pojęciu tego, co nazywam „uzdrawia­niem uświęconym". Osobiście poznałem Richarda Gordona i zostałem przez niego przeszkolony w jego metodzie uzdrawiania - dotyku kwantowym. Także wiele osób z mojego personelu przeszło takie przeszkolenie i zdołaliśmy wykazać, że dotyk kwanto­wy, nawet bez kontaktu z ciałem pacjenta (!) jest w stanie zmienić wskazania jego elektroencefalogramu. Wielu pa­cjentów z przewlekłym bólem szybko odczuło wyraźną ulgę. U jednej młodej damy stwierdzono błyskawiczne złagodze­nie bólu i przełom w gojeniu po chirurgicznym usunięciu zęba mądrości. Przeszło 25 lat temu Sally Hammond w książce We Are AU Healers (Wszyscy jesteśmy uzdrowi­cielami) zwróciła uwagę na potencjalne zdolności uzdra­wiające tkwiące w każdym człowieku. Dotyk kwantowy zdaje się pierwszą techniką, dzięki której naprawdę każdy z nas może stać się uzdrowicielem. Z wyrazami szacunku, dr med. C. Norman Shealy, założyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care, prezes założyciel Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Holistycznej, profesor psychologii badawczej i klinicznej, Forest Institute of Professional Psychology   Wstęp Dotyk kwantowy jest metodą uzdrawiania przez nakła­danie rąk, którą dosłownie trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Stosując jedynie bardzo lekki dotyk, można wydatnie przy­spieszyć naturalny proces zdrowienia u siebie bądź innej osoby. Skutek jest natychmiastowy i niezwykły: można wręcz zobaczyć, jak kości samorzutnie wracają do właściwego położenia zaledwie przy lekkim dotyku. Nie trzeba się przy tym martwić, czy robi się to właściwie, ponieważ organizm pacjenta sam decyduje, gdzie owe kości mają się znaleźć. Poza korektą struktury szkieletu następuje też szybkie zła­godzenie bólu i stanów zapalnych, a narządy, układy i gru­czoły odzyskują równowagę. Aby zdobyć umiejętność posługiwania się dotykiem kwan­towym, należy jedynie nauczyć się różnych technik odde­chowych, medytacji podnoszących świadomość ciała oraz sposobów układania dłoni. Ci, którzy zastosują zasady i techniki opisane w tej książce, mogą już po jednym dniu stać się praktykami o wysokich kwalifikacjach. Zdolność uzdrawiania jest bowiem wrodzoną częścią najgłębszej istoty człowieka. Tak jak wszystkie samochody schodzą z linii montażowej wyposażone w kierownicę, okna i drzwi, tak też nasz organizm ma wbudowaną zdolność pomagania in­nym w zdrowieniu. Podobnie jak każde dziecko jest z natu­ry zdolne nauczyć się chodzić, mówić, śmiać się, płakać i kochać, każdy z nas posiada zdolność uzdrawiania. Gdy raz posiądziesz umiejętność dotyku kwantowego, nigdy już jej nie utracisz. Bardzo przypomina to naukę jaz­dy na rowerze. Dopóki się nie zacznie, myśl o utrzymaniu się w pozycji pionowej na dwóch wąskich kołach może wy­dawać się wręcz niedorzeczna. Gdy pierwszy raz nam się to udaje, uważamy to niemal za cud, ale po pewnym cza­sie, w miarę praktyki, staje się to dla nas czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. Kiedy po raz pierwszy widzi się efekty użycia dotyku kwantowego, może być to przeżycie zaskakujące i niezapo­mniane. Tak samo jednak jak w przypadku jazdy na rowe­rze, to, co z początku zakrawa na cud, z czasem staje się czymś całkowicie zwyczajnym i normalnym. Ważniejsza ponad to wszystko jest zaś ogromna radość i satysfakcja płynąca ze świadomości, że możemy nieść innym pomoc w ich procesie zdrowienia. Jedna przestroga: mam wraże­nie, że ta radość jest zaraźliwa. Deepak Chopra pisał: „Wyzwolenie reakcji zdrowienia wymaga wyjścia poza wszystkie bardziej namacalne pozio­my organizmu - komórki, tkanki, narządy i układy - i do­tarcia do punktu styku umysłu z materią, punktu, w któ­rym zaczyna się oddziaływanie świadomości". Uważam, że jest taki punkt, w którym świadomość przecina się z mate­rią, że ten punkt styku istnieje na poziomie kwantowym (subatomowym) oraz że tym, co umożliwia nam ów niezwy­kły kontakt między umysłem i materią, jest miłość oraz intencja. Zaprzęgając do działania wrodzoną nam siłę mi­łości, możemy niezwykle intensywnie pobudzić proces sa-mouzdrawiania. Od DNA począwszy, a na kościach koń­cząc, wszystkie komórki i układy organizmu z łatwością reagują na uzdrowicielską wibrację miłości. A oto parę ciekawych informacji na temat dotyku kwantowego, które chcę ci przekazać. Ludzie praktykujący poszczególne metody uzdrawiania za pomocą rąk, którzy uczyli się dotyku kwantowego w Sta­nach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, opowiadali mi, że ta technika znacznie zwiększyła siłę oddziaływania i skuteczność ich zabiegów uzdrowicielskich. Kręgarze uwa­żają dotyk kwantowy za zaawansowaną formę kręgarstwa. Fizjoterapeuci uważają go za formę fizjoterapii o zwiększo­nej skuteczności. Podobnie, akupunkturzyści mówili mi, że działa on jak zaawansowana forma akupunktury. Mi­strzowie reiki nazywają go „wzmocnieniem reiki" albo „rei­ki z turbodoładowaniem". Dotyk kwantowy daje się znako­micie łączyć z wieloma innymi technikami - masażem, shiatsu, jin-shin-do, akupresurą, polarity, terapią czasz-kowo-krzyżową, dotykiem terapeutycznym, dotykiem uzdra­wiającym itd. - podnosząc ich skuteczność. Dotyk kwantowy może być też z powodzeniem stosowa­ny samodzielnie, również przez osoby, które nie mają żad­nego przygotowania. Możliwe, że jest to najłatwiejsza do nauczenia się tech­nika uzdrawiania. Prawie każdy może w ciągu jednego, dwóch dni posiąść niezwykłe umiejętności uzdrowicielskie. Jest to tak łatwe, że możesz z łatwością nauczyć się tego z niniejszej książki. Dzieci zwykle uczą się tej metody nie­mal natychmiast. Dotyk kwantowy pozwala człowiekowi nieść innym, przy­jaciołom i najbliższym, ogromną ulgę w bólu i cierpieniu. Doprawdy, jest to jedna z najważniejszych umiejętności życiowych, którą wszyscy powinniśmy opanować. Z czysto egoistycznych, osobistych względów chciałbym żyć w świecie, w którym uzdrawianie będzie uważane za realność i powszechnie praktykowane, w którym ludzkość chętnie będzie przejawiać swą dobrą i szlachetną naturę. Ze względu na to i wiele innych pragnień mego serca, zapraszam cię, abyś wyruszył wraz ze mną na cudowną wyprawę odkrywczą - wyprawę do krainy dotyku kwanto­wego. Me chodzi o to, żeby wiedzieć wszystko - wystarczy wiedzieć to, co ważne. Miguel de Unamuno