Bioenergoterapia

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Wewnętrzne Światło (Nikołaj Szerstiennikow) Zobacz większe

Wewnętrzne Światło (Nikołaj Szerstiennikow)

WEWSWI

Nowy

WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO rozpoczyna cykl prac Nikołaja Szerstiennikowa zawierających nowatorskie, praktyczne metody pracy z własnym ciałem i psychiką, powstałe w rezultacie kolejnych, osobistych odkryć, nie wymagające wielkiego wysiłku, a jedynie chęci i konsekwentnych działań. Książka ta zawiera kursy rozwoju duchowego, których trzonem jest samoregulacja psychoenergetyczna. Oprócz niej - w części dla początkujących - opisane są metody walki z bólem. Autor obok wschodnich praktyk wykorzystuje metody staros

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

23,63 zł

Więcej informacji

  Spis treści Wstęp .................................... 5 Od Autora................................... 7 CZYM JEST PESR?........................... 9 Jak się to robi?.......................... 10 Dlaczego PESR?......................... 12 Od czego zacząć? ........................ 15 Zalecenia ogólne......................... 17 Przed rozpoczęciem pracy.................... 18 Pierwszy krok ku zdrowiu.................... 19 Siła obrazu mentalnego ..................... 25 Relaksacja............................. 27 Rozluźniliśmy się? A teraz się obudzimy!........... 29 Chorować czy nie chorować?.................. 38 Pierwsze spotkanie........................ 41 Biopolem po chorobach..................... 42 Kilka słów na zakończenie................... 48 ODKRYCIE SIEBIE........................... 49 (praktyka samoregulacji psychoenergetycznej - kurs I stopnia) Iluzja czy rzeczywistość? .................... 49 Ostrzeżenia!............................ 51 Lekcja 1.............................. 54 Lekcja 2.............................. 60 Lekcja 3................... 71 Lekcja 4.................... 75 Lekcja 5................... 7g Lekcja 6.............................. 80 Lekcja 7................... g2 Lekcja 8..................... g5 Lekcja 9.................... g9 Końcowe wnioski..................... 92 Techniki lecznicze ...................... 94 ŻYCIE BEZ BÓLU..........................101 (praktyka transu medytacyjno-uzdrowicielskiego i odrzucania bólu) Ostrzeżenie!................... jq4 Zaczynamy rozluźnianie.....................105 Kilka praktycznych wskazówek.................  PRZESTRZENIE WEWNĘTRZNE..................113 (praktyka samoregulacji psychoenergetycznej - kurs II stopnia) Lekcja 1.................... H3 Lekcja 2.................... 123 Lekcja 3..................... 125 Lekcja 4................... j27 Lekcja 5..............................J2g Lekcja 6.................... 132 Lekcja 7.................... 133 Lekcja 8..............................136 Lekcja 9.................... 139 Lekcja 10..................... 140 Krótkie podsumowanie......................143 Niektóre praktyczne techniki ..................144   Wstęp Kolę Szerstiennikowa poznałem w 1989 roku w Rostowie. Odbywało się wtedy spotkanie, seminarium, na które zostali zaproszeni różni ludzie, któ­rzy poszukują, przecierają wiele dróg rozwoju duchowego. Wśród nich był też Nikołaj Szerstiennikow. Mówiąc szczerze, początkowo nie podobał mi się ten człowiek, później dowiedziałem się, że ja mu się również nie podobałem. Po kilku dniach odczytów i spotkań zdarzyło się, że siedzieliśmy przy jednym stoliku i za­częliśmy rozmowę. Okazało się wówczas, że mentalność, droga rozwoju duchowego, psychologiczne podejście do swojej pracy u Koli i u mnie są bardzo podobne. Byliśmy zachwyceni tym, że myślimy tak samo i prawie nie musieliśmi rozmawiać na temat teorii i zajmowaliśmy się tylko prakty­ką. Potem przez tydzień wspólnie pracowaliśmy, pokazywaliśmy sobie pewne techniki, wymienialiśmy doświadczenia. To nam bardzo pomogło, pozwoliło poznać nowe ćwiczenia i pokazało możliwości rozwinięcia swo­ich zdolności. Od tego czasu spotykałem się z Kolą co najmniej raz w roku i za każ­dym razem dziwiła mnie intensywność, z jaką ten człowiek pracuje. On nie zna pojęcia przerwy, odpoczynku, wakacji, pracuje nieustannie, jego głowa cały czas myśli, tworzy nowe, coraz lepsze techniki. Znam uczniów Koli i wiem, na co ich stać, co potrafią i dziwi mnie to, że ludzie ci tak spokojnie, powoli, ale bezustannie idą do przodu i żaden z nich nie rezygnuje z tej drogi. Droga ta sama w sobie jest ciekawa, między innymi dlatego, że każdy może osiągnąć wyznaczone cele, wystarczy tylko chcieć. Bardzo się cieszę, że ukazuje się w Polsce ta pierwsza, bardzo interesu­jąca, książka Koli Szersiennikowa i cieszę się również, że autor zgodził się od czasu do czasu przyjeżdżać do Polski i szkolić osoby zajmujące się roz­wojem duchowym. To wspaniale, że Polacy mają okazję zetknąć się z tą wiedzą, poznać ją i rozwijać się w tym kierunku. Jest to pierwsza, ale nie ostatnia pozycja tego autora. Wiem, że Kola ma przygotowanych siedem różnych książek. Mam nadzieję, że wkrótce zosta­ną one również wydane, i że już niedługo polski Czytelnik będzie miał w swoich rękach kolejne metody, techniki, szkoły, nad którymi pracuje Kola Szerstiennikow. Karen Jemendżan   OD WYDAWCY: W porozumieniu z Autorem, kursy zostały podzielone na dwa tomy: dla początkujących i dla zaawansowanych. Kolejność prezentacji wynika ze stopniowania trudności w opanowywa­niu technik samoregulacji. Równocześnie jednak kursy „Zycie bez bólu" (z tomu dla początkujących) i „Siła twoich myśli" (z tomu dla zaawansowa­nych) mogą zostać wyodrębnione z cyklu i wykorzystane oddzielnie, nieza­leżnie od układu całościowego. Kurs samoregulacji psychoenergetycznej składający się z pięciu stopni: „Odkrycie siebie", „Przestrzenie wewnętrzne" (te dwa kursy są zawarte w tomie dla początkujących), „Siła zewnętrzna", „Połączenie" i „Dwa stru­mienie" (zawarte w tomie dla zaawansowanych) - splata w całość pozosta­łe treningi i stwarza możliwość realizacji każdego z nich z maksymalnym efektem. Czytelnikom życzymy cierpliwości, uważności, wytrwałości w dążeniu do celu. A co najważniejsze - dobroci w sercu oraz miłości do ludzi. Wy­łącznie przez dobroć i miłość możemy poznać głębiny ducha ukryte w każ­dym z nas!   Od Autora System Samoregulacji Psychoenergetycznej (PESR), którego opracowanie rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych, na trwałe wszedł w życie dzie­siątków tysięcy ludzi, którzy szkolili się w grupach treningowych, i znako­micie sprawdził się jako sposób samouzdrawiania, samorozwoju i duchowej samorealizacji. Uogólnienie doświadczeń z pracy uczestników zajęć oraz osób praktyku­jących obecnie, ich działań w zakresie samouzdrawiania różnorodnych cho­rób, pozwala mówić o wysokiej efektywności opracowanego systemu. Czytelnicy mieli już okazję poznać początkowe kursy systemu z dwóch książek: „Wewnętrzne Światło"* oraz „Odkrycie siebie"**. Nowa książka nie jest powtórzeniem książek wydanych wcześniej. Jest to zupełnie samodzielna praca, w której znane już praktyki i ćwiczenia rozpatruje się z innej płaszczyzny, z uwzględnieniem nagromadzonego do­świadczenia i analizy efektywności oddziaływania na organizm. Dołączono nowe rozdziały i podrozdziały, poświęcone takim problemom rozwoju każ­dego człowieka jak: wyzwolenie i rozwój wewnętrznej siły, cechy metod samouzdrawiania, duchowa transformacja czakr i zmiany osobowości czło­wieka... W nowych rozdziałach wiele informacji publikowanych jest po raz pier­wszy i nie mają one analogii w innych systemach i technikach. W trakcie aktywnej, samodzielnej pracy z wykorzystaniem całego pro­ponowanego spektrum ćwiczeń i metod uczestnik kursu dochodzi do wnio­sku, że żaden wysoki, osiągnięty przez niego stan - nie jest celem samym w sobie, bez względu na to, jaki wspaniały by nie był. Jest jedynie moty­wacją do analizy rzeczywistości, do zrozumienia głębi tez filozoficznych mówiących nam o wyższym celu wszystkich rozumnych istot na tym świe­cie. I bardzo szybko człowiek osiąga świadomość, że zwykłe człapanie w miejscu, bezproduktywne spędzanie czasu, odstąpienie od wymagań etyki, od wyższych celów duchowych, prowadzi do wielu nieprzyjemności i cho­rób... Właśnie z tego powodu w książce nie ograniczono się do przypadkowego zestawienia rad, ćwiczeń i metod, ale wszystkie je uszeregowano w taki sposób, żeby ludzie w trakcie samodzielnej pracy nad sobą zrozumieli pra­wdziwą wartość dobra i zła, miłości, dążenia do spokoju duszy... Naturalne i organiczne przejście ze stopnia na stopień idzie w parze z niedostrzegal­nymi na pierwszy rzut oka zmianami w świecie duchowym człowieka. Z każdym krokiem staje się on lepszym, prostszym, radośniejszym i zaczyna rozumieć wysoki stan miłości „nie za coś", a po prostu miłości do ludzi... Książka zbudowana jest w sposób gwarantujący płynne stopniowanie trudności. Ważnym jest zrozumienie, że bez opanowania elementarnych podstaw nie opanujesz wyższych kursów. I sam język oraz terminologia sprzyjają temu, żeby czytelnik i ćwiczący nie mógł rozpocząć wyższych kursów, o ile nie zrozumiał poprzednich. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tych, którzy od pierwszych kroków, od pierwszych dni pracy idą razem i sami aktywnie tworząc, pomagają swoim osobistym doświadczeniem pozostałym. Takich ludzi jest wielu i trudno wymienić wszystkich z nazwiska, dlatego nie wskazując nikogo konkretnie, chcę z całego serca podziękować moim przyjaciołom, pomocni­kom i współpracownikom z Joszkar-Oły, Rostowa nad Donem, Rygi, Jeł-gawy i z innych miast Rosji oraz bliskiej zagranicy, za szczere uczestnic­two oraz pomoc w pracy na rzecz ogólnego rozwoju. Dziękuję Wam za wszystko! Zaś tych, którzy w tej książce po raz pierwszy przeczytają o systemie i metodach samoregulacji psychoenergetycznej, zapraszamy w urzekającą po­dróż do swego wewnętrznego świata, świata wielkich przeżyć i szczęścia, świata subtelnych energii, świata wzlotu duchowego - ukrytego przed pier­wszym i powierzchownym wejrzeniem, lecz otwierającego się przed wej­rzeniem bacznym, poszukującym i dążącym do Światła! Szczęśliwej podró­ży, przyjaciele! Z Bogiem!   NIKOŁAJ SZERSTIENNIKOW - rosyjski dziennikarz, psycholog, uzdrowiciel. Dwadzieścia lat temu choroba doprowadziła go do inwalidztwa. Lekarze nie potrafili mu pomóc. Samodzielnie wyruszył na poszukiwanie zdrowia. Zaczął zgłębiać niekonwencjonalne systemy leczenia i dzięki nim pokonał chorobę. Przez lata pracy stworzył system autorskich technik, metod, które mogą postawić na nogi nawet ciężko chorego człowieka, a potem poprowadzić go dalej, ku duchowej doskonałości. WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO rozpoczyna cykl prac Nikołaja Szerstiennikowa zawierających nowatorskie, praktyczne metody pracy z własnym ciałem i psychiką, powstałe w rezultacie kolejnych, osobistych odkryć, nie wymagające wielkiego wysiłku, a jedynie chęci i konsekwentnych działań. Książka ta zawiera kursy rozwoju duchowego, których trzonem jest samoregulacja psychoenergetyczna. Oprócz niej - w części dla początkujących - opisane są metody walki z bólem. Autor obok wschodnich praktyk wykorzystuje metody starosłowiańskie, zaadoptowane dla potrzeb współczesnego człowieka. „...zapraszamy w urzekającą podróż do swego wewnętrznego świata, świata wielkich przeżyć i szczęścia, świata subtelnych energii, świata wzlotów duchowych - ukrytego przed pierwszym i powierzchownym wejrzeniem, lecz otwierającego się przed wejrzeniem bacznym, poszukującym i dążącym do światła!"