Czakry

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Czakramy trening energetyczny (D. Harald Alke) Zobacz większe

Czakramy trening energetyczny (D. Harald Alke)

KV083

Nowy

Dwanaście dynamicznych programów aktywujących ciało, hormony i świadomość. Dwunastotygodniowy trening uzupełniający, aktywujący czakry i energię Kundalini. Wiele wartościowych wskazówek dotyczących zdrowia, zapotrzebowania na witaminy, engramów, odruchów, wartości mierzalnych, Kroniki Akashy i Kodu Kosmicznego! Jeżeli przez sześć miesięcy będziecie Państwo konsekwentnie trenować przy pomocy „Treningu energetycznego" tom I i II, a potem na tej podstawie ułożycie indywidualny program, to w ciągu roku moż

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,80 zł

Więcej informacji

  SPIS TREŚCI Wstęp ...................................................................................... 9 Sukces dzięki konstruktywnemu myśleniu!...............................15 Plan psychocybernetyczny w ośmiu krokach.............................1 7 Trening autogenny i psychocybernetyka...................................19 Cicha terapia czy wypytywanie?...............................................23 Duchowe przesłanki naszej postawy życiowej...........................29 Synergetyka - nauka o współdziałaniu.....................................37 Synergetyka treningu energetycznego i witamin z gupy B.........39 Trening energetyczny i pomiary oporu skóry............................49 Nauka o czakrach i programy ćwiczeń.....................................53 1. Czakra: Muladhara.........................................................55 2. Czakra: Svadisthana........................................................55 3. Czakra: Manipura...........................................................56 4. Czakra: Anahata..............................................................56 Lotos serca: Ananda Kanda.................................................56 5. Czakra: Vishuddha..........................................................57 6. Czakra: Ajna...................................................................57 7. Czakra: Sahashrara.........................................................58 1. tydzień............................................................................59 2. tydzień............................................................................69 3. tydzień............................................................................74 4. tydzień............................................................................80 5. tydzień............................................................................85 6. tydzień............................................................................91 7. tydzień........................................................................ 98 8. tydzień........................................................................103 9. tydzień........................................................................109 10. tydzień........................................................................115 11. tydzień........................................................................121 12. tydzień........................................................................125 Trening energetyczny i rozszerzona świadomość....................131 Początek wszechświata...........................................................135 Od samych początków ziemi..................................................137 Rzeczywistość za iluzją..........................................................139 Światy energetyczne...............................................................143 Podróż w przyszłość...............................................................147 Drganie kola świata - początki wszelkiego bytu.....................151 Kronika Akaszy. Książka życia, pamięć świata .......................155 Kosmiczny kod......................................................................169 Dla lepszego zrozumienia badań reinkarnacyjnych.................175 Słowniczek pojęć...................................................................179   ŚWIADOMIE ROZWINĄĆ WŁASNE SIŁY! Dwanaście dynamicznych programów aktywujących ciało, hormony i świadomość. Dwunastotygodniowy trening uzupełniający, aktywu­jący czakry i energię Kundalini. Wiele wartościowych wskazówek dotyczących zdro­wia, zapotrzebowania na witaminy, engramów, odru­chów, wartości mierzalnych, Kroniki Akashy i Kodu Kosmicznego! Jeżeli przez sześć miesięcy będziecie Państwo konse­kwentnie trenować przy pomocy „Treningu energetycz­nego" tom I i II, a potem na tej podstawie ułożycie indywidualny program, to w ciągu roku możecie roz­budzić energię Kundalini, a w ciągu dwóch i pół roku osiągnąć oświecenie. O szczegółach dowiecie się Pań­stwo w Instytucie Kyborg na seminariach autora.   WSTĘP l|Q|ierwsza część „Treningu energetycznego" za-2t wierała wiele podstawowych, ogólnych informa­cji, które nie będą już tutaj powtarzane. Kładłem nacisk na to, żeby każdy dzień zawierał zrówno­ważone w sobie ćwiczenia. Były pomyślane tak, aby wzmocnić ciało, a poza tym osiągnąć równowagę pomiędzy ciałem, duszą i umysłem. Dołączyłem do tego specjalne medytacje, które służą radzeniu sobie z poszczególnymi sytuacjami życiowymi. Medytacje te mogą Państwo powtarzać i wykonywać niezależnie od wszelkich programów ćwiczeń. Związek pomiędzy medytacjami a programami ćwiczeń nie jest więc ścisły. Każdą można wykonać oddzielnie. W drugiej części „Treningu energetycznego" od samego począt­ku pracować będziemy intensywnie z ciałem. Do koniecznej równo­wagi pomiędzy duszą a umysłem doprowadzimy raczej za pomocą medytacji, a nie ćwiczeń samych w sobie. W drugiej części tej książ­ki zaprezentowałem ćwiczenia fizyczne. Mają one jednak całkiem inny charakter. Dadzą pełny efekt, jeśli będą Państwo wykonywać je regularnie przez kilka miesięcy. Zobaczycie wtedy, że ta część programu wpływa wprawdzie na ciało, ale jednocześnie oddziałuje bezpośrednio na naszą psychikę (du­szę) i umysł (świadomość). Cały program obejmuje 4 x 40 dni lub 4 x 6 tygodni. W tej części zestawu ćwiczeń ciało stanie się instrumentem podobnym do harfy, na której gramy, aby stworzyć subtelną, niebiańską muzykę. W dwóch pierwszych częściach zapoznamy się z instrumen­tem, w trzeciej nastroimy go, a w czwartej powinien zagrać. Uświadomcie sobie, że jeśli wykonywaliście ćwiczenia od początku, to trenujecie już od trzech miesięcy! Macie powód do dumy za tą kon­sekwentną pracę nad samym sobą nad swym własnym rozwojem umy-słowo-duchowym. Za wami jest już kwartał systematycznego treningu. W kolejnym etapie życzę wam dużo radości i wielu postępów w pro­cesie poznania. Trening energetyczny nastawiony jest na rozwój całego człowieka -ciała, duszy i umysłu. Aby osiągnąć pełny efekt, musi on być prak­tykowany przez pewien czas. Z reguły osoby wykonujące trening dostrzegają pozytywny wpływ na swoje zdrowie i witalność już po kilku tygodniach. Trening energetyczny może wspaniale wspomóc rzucanie palenia, likwidować także zależność od leków, np. od środków uspokajających i nasennych. Na podstawie naturalnych biologicznych rytmów może­my powiedzieć, że ciało zaczyna po około sześciu tygodniach przej­mować (somatyzować) nowe wskazówki. Dlatego każda część kursu obejmuje sześć tygodni. Także w starych pismach, np. w Biblii, wska­zuje się na rytmy kosmobiologiczne (Jezus był na pustyni czterdzieści dni, sześć tygodni). Wewnętrzna rutyna włącza się dopiero po 3-6 miesiącach. Każdy, kto regularnie wykonywał trening energetyczny, odczuwa wtedy wewnętrzne zależności pomiędzy ciałem, duszą a umysłem, między swoim dobrym samopoczuciem, swoimi uczuciami, swoim pozna­niem a świadomością. Trening energetyczny stanie się więc dobrowolną rutyną dla zdro­wego życia. Ciało będzie teraz reagować automatycznie na wiele ćwiczeń. Będziecie Państwo odczuwać przepływ energii. Będziecie też wiedzieć, czy siedzicie właściwie, czy oddech jest odpowiedni i co powinno zostać poprawione. Wraz z upływem pierwszych sześciu miesięcy możecie zmienić programy dla własnych potrzeb. Uważajcie przy tym jednak na rów­nowagę i strzeżcie się jednostronności! Zadaniem treningu energetycznego jest uczynienie człowieka zdrow­szym, bardziej witalnym i otwartym. Wczujcie się Państwo w struktu­ry energetyczne. Poczujcie teraz wyraźnie, że wy sami, my wszyscy jesteśmy czystą energią! Energią w różnych formach, w różnych sta­nach skupienia. W miarę, jak uczycie się czuć i wpływać na struktury energetyczne, ukazuje się wam nowy cudowny świat. Nasze zmysły, a szczególnie nasze Trzecie Oko, w pełni nadają się do postrzegania tej palety drgań czy frekwencji. Nie jesteśmy tylko do tego przyzwyczajeni. Poprzez trening energetyczny nauczą się Państwo obchodzenia się z tą zdolnością! Już od początku może dojść do wizyjnych stanów postrzegania. U wie­lu ludzi sny staną się intensywniejsze i wyraźniejsze. Przyjmijcie to Pań­stwo do wiadomości, lecz nie zajmujcie się tym zbyt intensywnie. Jeśli skoncentrujecie się na wizjach, odejdziecie od świata rzeczywistego. Dopiero, kiedy wasza świadomość wzmocni się i kiedy rozwiniecie pewną rutynę treningową, warto prześledzić także i te wizje. Na początek wystarczy, jeśli będziecie Państwo wiedzieć, że coś takiego jest i że jest to normalne. Później przez sam trening energe­tyczny lub w połączeniu z psychocybernetyką możecie nauczyć się śnić całkiem świadomie. Zdobędziecie wtedy umiejętność sterowa­nia swoimi wizjami i celowego planowania przyszłości przy ich wy­korzystaniu. Wasza praca podczas snu zyska rzeczywiste znaczenie. Już teraz, a najpóźniej za kilka tygodni, stwierdzicie Państwo, że nie umiecie już złościć się lub denerwować w taki sposób, jak wcze­śniej. Denerwowanie się jest formą kradzieży energii, przy czym ludzie podburzają się wzajemnie, aby ukraść sobie uwagę, a co za tym idzie – energię. W miarę jak stabilizuje się wasze cielesne pole energetyczne, me­tody te przestają funkcjonować. W stresujących albo wyczerpują­cych sytuacjach sami będziecie odbierać chłodno, jasno i w sposób opanowany. Wspierajcie Państwo te stany spokoju, tę wewnętrzną harmonię. Ćwiczcie opanowanie i trenujcie stale kontrolę myśli. Skierujcie swoją uwagę i swoje myśli na pozytywną stronę waszego życia! Jeśli chcecie Państwo zastosować w praktyce możliwości treningu energetycznego w świecie zewnętrznym w sposób bardziej bezpo­średni, to polecam wam „Koncepcję sukcesu" („Das Erfolgsrezept") jako książkę uzupełniającą kurs przez kolejne miesiące. Ważne jest, abyście nauczyli się stosować w praktyce nowe do­świadczenia. Dopiero przez to zyskacie poczucie bycia szczęśliwym, co da wam z kolei siłę do konsekwentnego dalszego treningu! W ten sposób harmonijnie zazębiają się ze sobą teoria, trening i praktyka życiowa. Tę filozofię życiową możemy podsumować w następujący sposób: 1. Postępujcie w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem! 2. Kontynuujcie trening. 3. Z wielu źródeł czerpcie wiedzę dotyczącą życia i jego sensu. 4. Ćwiczcie stale kontrolę myśli. 5. Zróbcie remanent swojego dotychczasowego życia. 6. Odejdźcie w miłości od wszelkich przestarzałych wzorców, żyjcie teraźniejszością! 7. Przeprowadźcie planowanie celów. 8. Medytujcie regularnie! Program kształcenia Instytutu Kyborg podporządkowny jest wy­żej wymienionej koncepcji. Kultura, społeczeństwo i technologia osią­gnęły w ostatnim stuleciu prawie niewyobrażalny rozwój. Ten żywy i gwałtowny proces jest wciąż w toku. Od naszej osobistej decyzji zależy, czy czas, w którym żyjemy sklasyfikujemy jako pozytywny i wyciągniemy z tego korzyści i czy potrafimy żyć zdrowo i odnosić sukcesy. Nasze całe życie zależy od naszych własnych decyzji! Im bardziej jesteśmy pewni siebie i radośni, tym łatwiej się nam żyje. Jest to powszechnie wiadome. Aby nasze życie było interesujące i abyśmy mogli ujrzeć w nim długotrwały sens, zajmijmy się pytaniami o przyczyny i kosmiczne prawidłowości. Im więcej wiem o sobie i o moim świecie, tym wszyst­ko staje się jaśniejsze i bardziej interesujące. Przyjęliśmy wyzwanie otwartego na świat, pozytywnego życia w burzliwych czasach. Weźcie w tym udział! Powiedzcie TAK przy­godzie swojej własnej świadomości! Od wielu lat pracujemy nad odpowiedzią na następujące pytania: 1. Czy prowadzę zdrowe i szczęśliwe życie? 2. Dzięki czemu jestem zdrowy i w formie? 3. Jak uczę się rozumieć i kontrolować myśli i uczucia? 4. W jaki sposób dostrzegam i wspieram swoje uzdolnienia? 5. Jak osiągam sukces i wydajność? 6. Co jest sensem mojego życia? 7. Kim właściwie jestem? 8. Jak powstał ten świat? Wiedzę, którą już dysponujemy, przekazujemy na seminariach, w książkach i na kasetach. Radośni ludzie z pozytywną postawą duchową są miłymi osoba­mi, są zdrowsi, aktywniejsi, weselsi i wierzą w siebie. Są gotowi do osiągnięcia wysokiej wydajności i przejęcia odpowiedzialności. To punkty widzenia, które są wspólne dla wszystkich ludzi, przynoszą im korzyści oraz mają znaczenie szczególnie dla osób na stanowi­skach kierowniczych.   W treningu energetycznym chodzi o duchowy system treningowy, który zajmuje się całym człowiekiem - ciałem, duszą i umysłem. Aby osiągnąć pełny efekt, musi on być praktykowany przez pewien czas. Zawarty w książce program treningowy, oparty na czakrach, jodze, medytacji, jest tak zaplanowany, że już po kilku tygodniach ćwiczeń można dostrzec silny pozytywny wpływ na zdrowie i witalność. Autor przedstawia dwanaście dynamicznych programów aktywizują­cych, wzmacniających ciało i świadomość, co pozwala osiągnąć doskonałą równowagę pomiędzy naszą psychiką (duszą) i naszym umysłem (świadomością). Tak opracowane ćwiczenia dają Tobie olbrzy­mią siłę do pokonywania trudów codziennego dnia - do kreowania otaczającej rzeczywistości, osiągania celów i spełniania marzeń.