Czakry

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Czakry dla początkujących (David Pond) Zobacz większe

Czakry dla początkujących (David Pond)

KV090

Nowy

Już wiele lat temu, w czasach starożytnych Indii i hinduistycznych joginów, rozumiano, jak ważne są czakry. Ale nie trzeba być joginem, by móc korzystać z ich dobrodziejstw. Starożytny model czakr wytrzymał próbę czasu z powodu swojej autentyczności. Wszyscy poszukiwacze ścieżki stają się w końcu świadomi czakr, ponieważ są one uniwersalne i powszechne. Nie są to bynajmniej czcze dywagacje, ale twierdzenia oparte na doświadczeniach. Nie jest to wyłącznie kwestia do rozważań - to twoja energia! To coś, z

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,20 zł

Więcej informacji

  SPIS TREŚCI Podziękowania / 9 Przedmowa /li Rozdział I. Wprowadzenie Czakry: energia życia / 21 Równowaga / 27 Poddanie się / 33 Czyszczenie okien / 35 Rozdział II. Czakry Potrzeba przetrwania - Twoja Pierwsza Czakra / 43 Pogoń za przyjemnością- Twoja Druga Czakra / 53 Dążenie do władzy - Twoja Trzecia Czakra / 65 Poszukiwanie miłości - Twoja Czwarta Czakra / 77 Głos kreatywnej ekspresji - Twoja Piąta Czakra / 93 Pragnienie transcendencji - Twoja Szósta Czakra / 107 Poddanie się duchowości - Twoja Siódma Czakra / 125 Rozdział III. E seje Taniec ego, duszy oraz ducha /139 Przyrzeczenia i czakry / 143 Przekształcanie energii / 147 Postawa opozycyjna i wizjonerska / 149 Możliwości twojej jaźni / 153 Studium modlitwy / 157 Zmartwienie jako energia/ 159 Poszanowanie własnej energii / 163 Kundalini / 165 Mit/167 Rozdział IV Ćwiczenia i medytacje Ćwiczenie wizualizacji /173 Medytacja czakr/175 Medytacja nieba i ziemi /181 Dodatek. Tabela czakr /184 Zalecana literatura / 186 O Autorze/188   Linda Joy Stone, Alex Holland i Geri Froomer wnieśli mnó­stwo spostrzeżeń i świeżych pomysłów po przeczytaniu ręko­pisu. Moja cudowna matka - Mama Jane - pobłogosławiła tę książkę, oświadczając: „Myślę, że coś w tym jest". Chciałbym także podziękować mojej bliskiej przyjaciółce Lynn Mitchell. Jej skrupulatność podczas czytania rękopisu pomogła nadać książce ostateczny kształt. Pragnę też podziękować Robertowi Marrit-zowi za jego redakcyjne pomysły oraz słowa zachęty. Chcę także złożyć podziękowania Nancy Mostad, menedże­rowi z wydawnictwa Llewellyn, za jej wsparcie, otuchę i indywi­dualne podejście podczas naszej współpracy. Pragnę też wyrazić wdzięczność Carlowi i Sandrze Weschcke za spotkania i nasze rozmowy o książce. Oboje wnieśli ogromny wkład w to, kim jestem i co mam do powiedzenia. Miałem ogromne szczęście, mogąc pracować z redaktorem Michaelem Maupinem. Jego au­tentyczny wkład w ten materiał pozwolił na poczynienie wielu pożytecznych sugestii i sprawił, że nasza współpraca dawała tak wiele radości. Chciałbym także podziękować Williamowi Mer-linowi Cannonowi za stworzenie okładki do pierwszego wyda­nia mojej publikacji, która idealnie oddaje ducha książki. Pragnę też wyrazić głęboką wdzięczność mojemu przyjacielo­wi - artyście Jimowi Sorensonowi, który stworzył piękną okład­kę książki we wczesnym stadium projektowym. W końcu rola mojej kochającej żony Laury w powstawaniu tej książki nie może zostać pominięta. Jej wsparcie i słowa zachęty podczas realizacji projektu były niezwykle ważne. Zawsze prze­jawiała gotowość do eksperymentowania z ćwiczeniami i dzia­łaniami dotyczącymi każdej z czakr, a jej opinie o najbardziej efektywnych metodach były bezcenne. Dziękuję ci, Lauro, za to, że zawsze jesteś przy mnie: podczas projektu oraz jako moja ży­ciowa partnerka.   Przedmowa Wszyscy chcemy od życia tego samego: szczęścia, spełnienia, zdrowia, dobrego samopoczucia i satysfakcjonujących związków. To nie powinno być trudne, wygląda przecież na zupełnie pro­ste. Ale pewne rzeczy stają nam na drodze. Zycie po prostu się dzieje. Wiemy, kiedy mamy zaburzoną równowagę - czujemy to! Ale cóż możemy z tym zrobić? Uczono nas, jak rozwijać w sobie zdolności niezbędne do przystosowania się do świata. Można założyć, że gdy wszyst­ko idzie dobrze w świecie zewnętrznym, czujemy się szczęśliwi. Jednakże jest to działanie zupełnie na opak. Najpierw musimy nauczyć się, jak być szczęśliwymi i spełnionymi na wewnętrz­nym poziomie, a dopiero wtedy nasz świat zewnętrzny zacznie dobrze funkcjonować, stanowiąc odbicie naszego świata we­wnętrznego. Potrzebujemy map, aby móc rozwiązać swoje pro­blemy i odzyskać nasze naturalne, przyrodzone prawa. Czakry zapewniają nam właśnie taką mapę aktywacji i równoważenia rozmaitych poziomów życia. Czakry są wirującymi centrami energetycznymi, rozlokowa­nymi wzdłuż kręgosłupa, od kości ogonowej do czubka głowy. Stanowią swoistą mapę świata wewnętrznego: określają twoje relacje z samym sobą i to, jak doświadczasz energii. Życie jest energią. Ta sama siła, która przepływa przez wszystko, co żywe, przepływa też przez ciebie. To prana, siła życiowa, to chi ży­cia. Czakry oddziałują z tą uniwersalną siłą życiową i ożywiają różnorakie aspekty naszego życia, sprawiając, że energia wciąż krąży - pozwala toczyć się wszelkim procesom życiowym. Już wiele lat temu, w czasach starożytnych Indii i hindu­istycznych joginów, rozumiano, jak ważne są czakry. Ale nie trzeba być joginem, by móc korzystać z ich dobrodziejstw. Sta­rożytny model czakr wytrzymał próbę czasu z powodu swojej autentyczności. Wszyscy poszukiwacze ścieżki stają się w koń­cu świadomi czakr, ponieważ są one uniwersalne i powszechne. Nie są to bynajmniej czcze dywagacje, ale twierdzenia oparte na doświadczeniach. Nie jest to wyłącznie kwestia do rozważań - to twoja energia! To coś, z czym powinieneś się identyfikować — to także twoje czakry. Już teraz funkcjonują one na tym czy innym poziomie. Spróbuj poznać czakry wewnątrz siebie, nie tylko na stronach tej książki. Postaw sobie wyzwanie, aby ziden­tyfikować każde z centrów energetycznych wewnątrz ciebie. Moja droga do odkrywania czakr i ich wartości w moim życiu była drogą raczej okrężną. Kiedy dorastałem, przejawiałem spo­re uzdolnienia sportowe i moja ówczesna tożsamość w znacznej mierze właśnie na tym się koncentrowała. Doprowadziło mnie to do osiągnięcia sporej popularności i powszechnej akceptacji. Ale wewnętrznie byłem w rozsypce. Miałem, co prawda, rozbu­dowany świat wewnętrzny, ale zupełnie go nie rozumiałem. Nie miało to żadnych konkretnych ram. Dorastałem, wierząc, że mój świat wewnętrzny jest zupełnie niespójny ze światem zewnętrznym, a wszystko, o czym myślę, nie ma pokrycia w świecie zewnętrznym. Byłem zaniepoko­jony stanem mego samopoczucia, ale zdołałem zachować to w sekrecie. Poszedłem do college'u z zamiarem zostania nauczycielem i świat ponownie zaakceptował moje aspiracje. Wszystko na zewnątrz wyglądało idealnie. Jednakże mój świat wewnętrzny wciąż był pełen zgiełku. Podejmowałem wszelkie kroki, które w założeniu miały doprowadzić mnie do szczęścia, ale wciąż czułem wewnętrzny niepokój. Miałem niebywałe szczęście mieć siostrę astrologa, i to wła­śnie ona postawiła mi pierwszy horoskop, kiedy miałem dwa­dzieścia lat. Doznałem olśnienia: znalazłem wreszcie punkt od­niesienia do mego świata wewnętrznego, który nie opierał się na fałszywych założeniach. Astrologia dała mi mapę do mego świata duchowego i po raz pierwszy w życiu miałem w końcu zdrowe relacje z tą częścią mego charakteru. Obudziło to we mnie pragnienie poszukiwania duchowości i doprowadziło do książki Rama Dassa pt. „Bądź tu i teraz" (Be Herę Now), odsła­niając przede mną więcej zdrowych modeli wewnętrznego życia. Zacząłem postrzegać ów świat jako pełen wspaniałych zasobów, a nie jako źródło zgiełku. Doprowadziło mnie to do rozpoczęcia studiowania czakr i - tak jak wielu ludzi — wkroczyłem na ścież­kę wiodącą ku samopoznaniu. Usłyszysz o nich nieraz podczas własnej podróży ku przebudzeniu. Działo się to niemal trzydzieści lat temu, a moje zaangażo­wanie w czakry jest od tamtej pory niezmienne. Nie ma chyba sytuacji, w której nie byłoby korzystne posiadanie mapy dwóch poziomów egzystencji: pierwszego, gdy wszystko, co robisz, ukierunkowane jest na zewnątrz; oraz drugiego, który rozgrywa się wewnątrz ciebie podczas wykonywania różnych czynności. Na poziomie pierwszym zmywasz naczynia. Gdzie jesteś w swoim wnętrzu, na poziomie drugim, podczas zmywania naczyń? Czy jesteś rozgniewany, rozdrażniony, obowiązko­wy, roztargniony, spokojny, pełen szacunku? Zakres emocji jest praktycznie nieograniczony. Tylko jedna czynność, a tak wielka rozpiętość możliwych miejsc wewnątrz ciebie, w których możesz się znaleźć podczas wykonywania owej czynności! Przemawiasz do czakr, kiedy znajdujesz się wewnątrz swego jestestwa podczas wykonywania dowolnych czynności. Ostatecznie skończyłem szkołę i zostałem nauczycielem, ale nie czułem się swobodnie w systemie edukacji. Potrzebowałem wyjścia poza sztywne ramy tradycyjnego systemu nauczania. Przeprowadziłem się wówczas z moją świeżo założoną rodziną …...............   David Pond jest profesjonalnym astrologiem, nauczycielem jogi, pisarzem, przewodnikiem po miejscach świętych na całym świe­cie oraz wyśmienitym mówcą. Zdobył dyplom magistra w dzie­dzinie metafizyki eksperymentalnej. Jest także autorem książek: The Metaphysical Handbook, The Art of Relationships ornz. Astrolo-gy & Relationships. Napisz do Autora Jeśli chciałbyś skontaktować się z autorem lub chcesz uzyskać więcej informacji o tej książce, napisz do niego za pośrednic­twem Llewellyn Worldwide. Zarówno autor, jak i wydawca w pełni doceniają twoje zainteresowanie, podzielają radość, jaką daje ci ta książka, i liczą, że będzie ci ona wielce pomocna. Lle­wellyn Worldwide nie może zagwarantować, że na każdy list autor odpowie, ale każdy z pewnością zostanie mu przesłany. Listy proszę kierować na adres: David Pond % Llewellyn Worldwide 2143 Wooddale Drive, Dept. 978-1-56718-537-9 Woodbury, MN 55125-2989, U.S.A. Proszę załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem lub kwotą 1 dolara na pokrycie kosztów wysyłki. Jeśli pocho­dzisz spoza terenu Stanów Zjednoczonych, załącz także mię­dzynarodowy pocztowy kupon zwrotny.   David Pond - jest nauczycielem jogi, pro­fesjonalnym astrologiem, pisarzem, prze­wodnikiem po miejscach świętych na całym świecie oraz wyśmienitym mówcą. Zdobył dyplom magistra w dziedzinie metafizyki eksperymentalnej. Teraz wprowadzi Cię w tajniki czakr. Te centra energetyczne są obecne w Twoim organizmie. Przez każde z nich przepływa energia odpowiedzialna za określoną sferę życia. Problem z daną czakrą może powodować różne komplikacje w życiu. Dzięki temu amerykańskiemu bestselle­rowi dowiesz się, jak zapewnić sobie naturalny przepływ życio­dajnej energii przez każdą z czakr. Zanim zostaniesz otoczony szczęściem, musisz je najpierw wy­kreować w sobie. Będziesz w stanie to osiągnąć poprzez proste ćwiczenia i medytacje. Wszystko, co pojawia się w życiu bierze bowiem początek w Twym wnętrzu.