Czakry

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Czakramy a zdrowie (Leszek Matela) Zobacz większe

Czakramy a zdrowie (Leszek Matela)

K678

Nowy

Czakramy to centra energetyczne, które posiada każdy z nas. Są one niedostrzegalne za pomocą zmysłu wzroku a mimo to tak wiele znaczą dla zdrowia człowieka. Książka omawia szczegółowo poszczególne czakramy i ich rolę.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,51 zł

Więcej informacji

Czakramy to centra energetyczne, które posiada każdy z nas. Są oneniedostrzegalne za pomocą zmysłu wzroku a mimo to tak wiele znaczą dlazdrowia człowieka. Książka omawia szczegółowo poszczególne czakramy iich rolę. Przedstawia też różne możliwości samodzielnej regulacji ichfunkcjonowania za pomocą m.in. kamieni szlachetnych, aromaterapii,oddziaływania dźwiękiem, wahadłem, ćwiczeń medytacyjnych, jogi a takżepoprzez energię kolorów i wpływ piramid. Działania praktyczne ułatwiajądołączone do książki piramidki do samodzielnego sklejenia. Umożliwiająone odpowiednią regulację pracy poszczególnych czakramów. Książka jest praktycznym podręcznikiem ukazującym w sposóbprzystępny możliwości osiągania zdrowia i zapobiegania chorobom poprzezoddziaływanie na nasze centra energetyczne. Do książki dołączono 7 piramidek do energetyzacji czakramów.Leszek Matela jest autorem 30 książek o radiestezji,parapsychologii i paramedycynie. Jego poprzednie książki Runy i ichzastosowanie, Geomancja oraz Sekrety pierścienia Atlantów stały siębestsellerami na naszym rynku wydawniczym. Nie mniejszą popularnościącieszą się jego poradniki z serii ABC wydane przez StudioAstropsychologii: ABC wahadła, ABC różdżki, ABC odpromienników i regeneracji organizmu, ABC biometrów, ABC chromoterapii, ABC feng shui, Polskie feng shui. Cenionymi wśród czytelników książkami Leszka Mateli stały się również : Trójwymiarowe medytacje (współautor Patryk Matela), Tajemniczykrąg zjawisk PSI (współautorka Otylia Sakowska), Tajemnice wiedzyatlantydzkiej oraz Piramidy i ich wykorzystanie.Co to są czakramy?Człowiek wymienia energie z otoczeniem poprzez czakramy. Są one wistocie odbiornikami, transformatorami i dystrybutorami energii życia.Pobierana jest ona z otoczenia człowieka oraz z Kosmosu, zarównobezpośrednio przez czakramy, jak również za pomocą kanałówenergetycznych zwanych nadi. W dawnych tekstach indyjskich itybetańskich mówi się o istnieniu aż 72.000 takich kanałów. Są nawetźródła, które wyróżniają aż 350.000 nadi. Sieć drobnych kanałówenergetycznych łączy się w 14 głównych nadi, z których z kolei zanajważniejsze uważa się kanały zwane: shumma, ida i pingala. Sameczakramy, choć znajdują się w różnych częściach ciała, połączone sąkanałami. Shumma jest kanałem środkowym, przebiegającym wzdłużkręgosłupa, a ida i pingala dwoma kanałami pobocznymi. Idę nazywa sięteż kanałem energii żeńskiej, a pingalę kanałem energii męskiej.Energia napływająca do czakramów przekształcana jest wczęstotliwości potrzebne do funkcjonowania różnych sfer energetycznychczłowieka zwanych przez niektórych jego ciałami. Poza ciałem fizycznymwyróżnia się jeszcze 6 pozostałych sfer: eteryczną, astralną, mentalną,przyczynową, duchową i sferę czystej istoty duchowej. W zależności odtradycji te subtelne ciała posiadają różne nazwy i określenia. Energiażycia spływa do człowieka z najwyższej sfery duchowej poprzez sferęuczuciową i dochodzi do czakramów, które je odpowiednio przekształcająi rozdzielają, zapewniając harmonijne funkcjonowanie człowieka.Warto zastanowić się przez chwilę, czym jest energia życiaopisywana w jodze jako prana, w kręgu chińskim jako chi, znana też podinnymi nazwami, jako np. eter, od czy orgon. Przedstawicielewspółczesnej biofizyki mówią o plazmie, którą rozumieją jako mieszaninęładunków elementarnych dodatnich i ujemnych. Posiada ona cechy falielektromagnetycznej oraz właściwości materii. Ks. prof. W. Sedlakpodkreślał w swoich pracach, że plazma jest układem transformującymenergię mechaniczną na elektryczną i magnetyczną, i odwrotnie. Wkontekście bioplazmy możemy również wyjaśniać istnienie niewidzialnychkanałów energetycznych i czakramów w ciele człowieka. Te ostatnie sązagęszczeniami pola elektromagnetycznego człowieka. Według znanegobadacza bioplazmy prof. V. N. Injuszina z Uniwersytetu w Ałma-Acie wżywym organizmie istnieje złożona sieć dróg przewodzących czybiologicznych kanałów, które są związane nie tylko z układem nerwowym.Po tych pasmach przewodnictwa może dokonywać się migracja energiiświetlnej w postaci kwantów i mogą rozprzestrzeniać się różnorodnedrgania.To, że możemy wpływać na przepływ i dystrybucję energii życiarównież znajduje wytłumaczenie w świecie nauki. Cytowany już prof.Sedlak w swojej pracy pt. Joga w świetle współczesnej biofizykistwierdza, iż wydaje się możliwe kierowanie procesami bioplazmowymiprzy pomocy świadomości. W literaturze można znaleźć wzmianki, że każda ze sfer człowiekaposiada swoje czakramy. W książce koncentrujemy się na działaniach,stymulujących czakramy ciała eterycznego, gdyż oddziaływanie na teczakramy ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego życia oraz każdy poprzeczytaniu tej książki jest w stanie podjąć samodzielną praktykę wtym względzie. Natomiast praca z subtelnymi sferami człowieka i ichczakramami winna się odbywać według wskazań indywidualnych podkierunkiem doświadczonego nauczyciela.Spis treści:Wstęp 11Co to są czakramy? ..... 15Czakram pierwszy ..... 19Czakram drugi ..... 19Czakram trzeci ..... 20Czakram czwarty ..... 21Czakram piąty ..... 21Czakram szósty ..... 22Czakram siódmy ..... 23Radiestezyjne badanie pracy czakramów dla każdego ..... 25Kontrola funkcjonowania czakramów różdżką rezonansową L-4 ..... 29Praca czakramów a kolory ..... 33Test kinezjologiczny a diagnoza czakramów ..... 34Działamy na czakramy piramidkami dołączonymi do książki ..... 35Naświetlamy czakramy kolorowym światłem ..... 39Używamy wahadła OT ..... 41Wahadło uniwersalne reguluje funkcjonowanie czakramów ..... 43Kamienie szlachetne usprawniają pracę czakramów i organów ..... 46Aromaterapia ..... 56Stymulacja czakramów za pomocą akupresury i akupunktury ..... 57Oddziaływanie dźwiękiem ..... 62Czakramy a jogowskie ?Powitanie Słońca? ..... 66Gimnastyka runiczna stymuluje czakramy ..... 69Ćwiczenia medytacyjne i wizualizacja ..... 74Czakramy w miejscach mocy ..... 76BHP w pracy z czakramami ..... 78Zakończenie ..... 82Bibliografia ..... 83