Diagnostyka

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Diagnostyka pulsowa (O Liwiński) Zobacz większe

Diagnostyka pulsowa (O Liwiński)

K638

Nowy

Książka może być przydatna dla każdego, kto interesuje się alternatywnymi metodami diagnostyki i leczenia.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł

Więcej informacji

W monografii opisano poszczególne etapy rozwoju starożytnej chińskiej metodyki diagnostyki pulsów ej. Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej rozważa się wybór miejsc badania pulsu, szczegółowo omówiono techniki badania pulsu normalnego i patologicznego. Podano określenia kliniczne i pulsowe tradycyjnych syndromów 12 układów funkcjonalnych oraz podstawy ich leczenia metodą homeopatii. Książka może być przydatna dla każdego, kto interesuje się alternatywnymi metodami diagnostyki i leczenia.OD AUTORA"Bene diagnostitur - bene curatur". Tak właśnie krótko i mądrze określali starożytni medycy podstawowy postulat sztuki lekarskiej. Od dawna w różnych narodach rozwijano i doskonalono własne sposoby diagnostyki. Ze starożytnych Indii pochodzi astralna i karmiczna diagnostyka na podstawie biopola i diagnostyka pępkowa. Z Japonii - metoda Riodoriaku, z Wietnamu dotarła diagnostyka z twarzy, z Francji wertebrodiagnostyka Leprence\'a, z Korei - dłoniowa itd. Starożytni Arabowie i później Francuzi dokładnie opracowali metodykę diagnostyki na podstawie ucha oraz tęczówki oka, a we współczesnej niemieckiej systematyce wyraźnie widać wpływy tybetańskiej diagnostyki brzusznej. Do najdawniejszych i najdoskonalszych metod diagnostyki zalicza się także diagnostykę pulsową starożytnych Chin. Źródeł jej należy szukać w głębokiej starożytności i dlatego noszą one swoiste cechy fanta-styczności. Niemniej jednak opisy techniki badania i interpretacji wyników badania doszły do naszych czasów w dość przystępnej formie, umożliwiającej zaznajomienie się z nimi.U podstaw metodyki leżą te same tradycyjne zasady starożytnej medycyny Wschodu w ogólności i akupunktury w szczególności. Są to koncepcje Yin-Yang, U-Sin, Tsin-Lo, biorytmologii i energii "Qi". Biorąc za podstawę dawne poglądy o powstawaniu chorób, uważa się, że zaburzenie powstaje i przejawia się przede wszystkim na poziomie energii "Qi" w kanałach (meridianach). A diagnostyka pulsowa właśnie odzwierciedla stan energii wszystkich układów czynnościowych. "Wszystkie energie znajdują swe odbicie w Tsun-Kou. Na podstawie ich stanu określa się choroby, życie i śmierć" - stwierdza się w jednym ze starożytnych traktatów "Tsa-I-Tsin". Zaburzenia w energetycznej części układów czynnościowych mogą nie powodować zauważalnych objawów, lecz natychmiast znajdą swe odbicie w charakterze pulsu. I może upłynąć wiele czasu do momentu pojawienia się pierwszych objawów choroby. Tak więc bezsprzeczną zaletą diagnozy pulsowej jest jej pre-nozologiczna ocena stanu. Ta właśnie cecha diagnostyki pulsowej jest wykorzystywana w codziennej pracy przez niektórych praktykujących prywatnie współczesnych lekarzy chińskich, którzy opanowali tę metodykę. Lekarz bada stan pulsu u każdego pacjenta, przy czym okresowość badań ustala indywidualnie. W przypadku ujawnienia odchyleń przeprowadza leczenie korekcyjne, za co otrzymuje co miesiąc zapłatę. Tak więc zdrowie pacjenta jest stale utrzymywane na właściwym poziomie. Jeśli pacjent mimo wszystko zachoruje, oznacza to, że doktor po prostu przegapił początek choroby i w tym przypadku leczenie aż do wyzdrowienia prowadzone jest bezpłatnie. Po wyzdrowieniu wynagrodzenie jest wznawiane.Metodykę diagnostyki pulsowej opisuje wiele tradycyjnych źródeł medycyny chińskiej. Są wśród nich takie fundamentalne prace, jak "Bin-chu Mo-sue", "San-lei Shi", "Tsju-bin Shi", "Nan-tsin" i in. Jedne źródła podają opis 28 podstawowych tradycyjnych rodzajów pulsu, inne przytaczają metafizyczne opisy całej gamy złożonych energetycznych interpretacji pulsu i ich korelacji z układami organizmu.We współczesnej literaturze z dziedziny akupunktury wiadomości o diagnostyce pulsowej są dość skąpe i fragmentaryczne, podczas gdy corocznie wzrasta liczba lekarzy uzyskujących specjalizację i interesujących się tym zagadnieniem. Krąży opinia, że metoda diagnostyki pulsowej jest nie do opanowania przez lekarzy praktykujących akupunkturę, którzy uzyskali zachodnie wykształcenie medyczne i kliniczny sposób myślenia. Zasadnicze zarzuty w tym przypadku dotyczą nieobiektywności metody, dużego udziału subiektywnych wrażeń lekarza. Wychodząc z założenia, że medycyna jest nauką, można zrozumieć sceptyczny stosunek do metody niekonwencjonalnej. Lecz przecież leczenie ma cechy procesu twórczego, to przecież jest stałe doskonalenie i wreszcie - to przecież sztuka, wymagająca zarówno ducha, jak i starannej pracy. I z tego punktu widzenia opanowanie diagnostyki pulsowej jest niezbędne nie tylko w celu doskonalenia i rozszerzenia ogólnej wiedzy medycznej, lecz i do uzupełnienia arsenału diagnostycznego o jeszcze jedną, niekiedy jedyną możliwą metodę szybkiego badania pacjenta. Przy pewnej wprawie badanie przeprowadza się w ciągu kilku minut, a w ostrych przypadkach w ciągu kilkunastu - kilkudziesięciu sekund.Nieocenioną usługę okaże opisywana metodyka przy określaniu pierwotnej przyczyny w przypadkach bólu promieniującego: zespołu brzusznego przy zapaleniu płuc, napady dusznicy rzekomej przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego. A powodzenie w leczeniu takich chorób układowych, jak choroba nadciśnieniowa, miażdżyca tętnic, astma oskrzelowa jest możliwe tylko przy wykorzystaniu diagnozy pulsowej.W chwili obecnej uczeni na całym świecie zajmują się poszukiwaniem rozwiązania zagadnienia obiektywizacji danej metodyki za pomocą środków technicznych. Opracowywane są różne aparaty ze specjalnymi czujnikami piezoelektrycznymi i typu sejsmicznego, czujnie wychwytujące zmiany charakteru fali pulsowej. Osiągnięto już nawet pewne wyniki - charakterystyki fizyczne są określane praktycznie w całości. Chciałoby się mieć nadzieję, że okaże się możliwe także rozwiązanie problemu elektronicznego zapisu specyficznych własności pulsu. Wtedy do rąk specjalistów trafi unikalny aparat do diagnostyki i prognozowania stanu zdrowia.Niniejsze opracowanie nie pretenduje do miana pełnego i całkowicie dopracowanego poradnika. Celem tego wydania jest skondensowane przedstawienie stanu zagadnienia na podstawie danych literatury światowej, a także - w oparciu o 20-letnie praktyczne doświadczenia autora - usystematyzowanie istniejącego materiału dla umożliwienia metodycznego zastosowania przez specjalistów tej nowej metody badawczej w procesie diagnozowania i leczenia tradycyjnych zespołów chorobowych metodami akupunktury i homeopatii.Niniejsze opracowanie jest pierwszym w literaturze krajowej źródłem w możliwie pełny sposób opisującym zagadnienie diagnostyki pulsowej. W związku z tym prawdopodobnie mogą w nim wystąpić pewne niedociągnięcia metodyczne. Autor z wdzięcznością przyjmie uwagi wszystkich tych Czytelników, którzy zadadzą sobie trud przesłania swych uwag lub interesujących obserwacji klinicznych. Będą one miały nieocenioną wartość dla dalszego doskonalenia metodyki. Spis treści: Od AutoraHistoria metodyTechnika badaniaNormalny pulsPatologiczne pulsy- Ogólne- Szczególne- Prognostyczne- Specyficzne28 tradycyjnych pulsówPulsowe kombinacjeBłędy diagnostyczneLiteratura