Dla ducha

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Nowa Ziemia (Eckart TOLLE) Zobacz większe

Nowa Ziemia (Eckart TOLLE)

KV028

Nowy

JEŻELI PRAGNIESZ ODKRYĆ CEL SWEGO ŻYCIA I WIEDZIEĆ, JAK GO OSIĄGNĄĆ, | JEŻELI NOSISZ W SOBIE TĘSKNOTĘ ZA PRZEBUDZENIEM DUCHOWYM - TA KSIĄŻKA JEST DLA CIEBIE! Drogą do tego jest poznanie siebie i mechanizmów twojego świata wewnętrznego. Ta książka pomoże ci w tym. Pomoże ci także uświadomić sobie, że dysfunkcyjne wzorce, które tak cię rażą w społeczeństwie, istnieją również w tobie, będąc źródłem wewnętrznego konfliktu i bólu i nie pozwalając ci na prawdziwe spełnienie. „Mam nadzieję - mówi autor - że ks

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

35,00 zł

Więcej informacji

  Cel tej książki Czy ludzkość jest gotowa na przemianę świadomości, na rozwój wewnętrzny tak radykalny i głęboki, że w porówna­niu z nim rozkwitanie roślin, choćby najpiękniejszych, jest tylko jego bladym odbiciem? Czy ludzie mogą porzucić cias­notę swych zaprogramowanych struktur umysłowych i stać się podobni do kryształów lub szlachetnych kamieni, przez które przenika światło świadomości? Czy mogą oprzeć się sile przyciągania cechującej materializm i materialność i wzlecieć ponad utożsamianie się z formą, które podtrzy­muje nasze ego i skazuje nas na to, byśmy żyli w więzieniu własnej osobowości? Możliwość takiej przemiany stanowiła główne przesłanie wielkich tradycyjnych nauk. Posłańcy- Budda, Jezus i inni, nie wszyscy są znani - to pierwsze kwiaty ludzkości. Byli pre­kursorami, istotami rzadkimi i drogocennymi. W tamtym czasie powszechny rozkwit nie był jeszcze możliwy, a ich naukę często źle rozumiano i nieraz silnie zniekształcano. Z pewnością nie zmieniła ona ludzkich zachowań, może z wyjątkiem niewielkiej grupy osób. Czy dzisiaj ludzie są bardziej gotowi na przemianę niż w okresie działalności tamtych pierwszych nauczycieli? Czy można zrobić w tym względzie coś dobrego? Co możesz uczy­nić -jeśli w ogóle cokolwiek - aby doprowadzić do takich wewnętrznych przeobrażeń lub je przyśpieszyć? Co charak­teryzuje ów stary stan świadomości, skupiony na ego, i po czym można poznać, że rodzi się nowa świadomość? Na te i inne zasadnicze pytania odpowiemy w niniejszej książce. Co ważniejsze, sama ta książka jest narzędziem przemiany, które powstało na fali rodzącej się nowej świadomości. Przedstawione tu idee i koncepcje są może istotne, ale ich znaczenie jest drugorzędne. Nie są niczym więcej jak dro­gowskazami prowadzącymi ku przebudzeniu. Gdy czytasz tę książkę, zachodzi w tobie przemiana. Głównym celem tej pracy nie jest zaszczepienie w two­im umyśle nowych informacji i przekonań ani próba udo­wodnienia ci czegoś, lecz raczej zapoczątkowanie zmiany w twojej świadomości, przebudzenie jej. W tym sensie książka ta nie jest „interesująca". Pojęcie „interesująca" zakłada, że możesz zachować dystans, możesz rozważać w swym umyśle idee i koncepcje, zgadzać się z nimi lub nie. Książka ta jest o tobie. Zmieni twój stan świadomości albo nie pozostawi w tobie żadnego śladu. Może ona obudzić tyl­ko tych, którzy są gotowi. Jeszcze nie wszyscy są gotowi, ale wielu tak, i z każdą przebudzoną osobą zbliża się przełomo­wy moment w rozwoju świadomości zbiorowej, co sprawia, że innym będzie już łatwiej. Jeśli nie wiesz, na czym polega przebudzenie, po prostu czytaj dalej. Dopiero gdy się prze­budzisz, pojmiesz prawdziwy sens tego określenia. Aby za­początkować ów proces, który jest nieodwracalny, wystar­czy przebłysk refleksji. Niektórzy doświadczą go podczas lektury. W przypadku wielu innych, którzy nawet sobie tego nie uświadamiają, proces ten już trwa. Książka ta pomoże im to zrozumieć. Dla niektórych początkiem procesu stała się jakaś strata lub cierpienie, dla innych spotkanie z na­uczycielem duchowym lub nauką duchową, przeczytanie mojej książki Potęga teraźniejszościlub innych prac o żywym zabarwieniu duchowym i przez to wywołujących przemianę. Może pojawiło się kilka tych czynników naraz. Jeżeli proces przebudzenia już się w tobie rozpoczął, czytanie tej książki przyśpieszy go i zintensyfikuje. Zasadniczym elementem przebudzenia jest odkrycie w sobie części nieprzebudzonej, swojego ego, które myśli, mówi i działa, jak również zbadanie uwarunkowanych świa­domością zbiorową procesów umysłowych, które przedłu­żają ów stan uśpienia. Dlatego przedstawiamy tu główne aspekty ego oraz spo­sób ich funkcjonowania zarówno w obrębie jednostki, jak i zbiorowości. Jest to istotne z dwóch związanych ze sobą powodów. Po pierwsze, jeśli nie zna się podstawowych mechanizmów działania ego, nie można go rozpoznać. Wciąż będzie cię podstępnie skłaniać, byś się z nim utożsamiał, przejmie nad tobą kontrolę jak uzurpator udający ciebie. Po drugie, już samo rozpoznanie problemu jest jedną z dróg prowadzących do przebudzenia. Kiedy odkrywasz w sobie nieświadomość, czynnikiem umożliwiającym ci owo rozpo­znanie jest rodząca się świadomość, jest budzenie się. Nie można walczyć z ego i wygrać, tak jak nie można walczyć z ciemnością. Potrzebne jest tylko światło świadomości. Ty nim jesteś. Nasza dziedziczna dysfunkcja Gdy przyjrzymy się bliżej dawnym religiom i tradycjom duchowym, stwierdzimy, że pod wieloma zewnętrznymi różnicami kryją się dwie zasadnicze, łączące je refleksje. Słowa, jakimi te tradycje posługują się, aby wyrazić owe re­fleksje, są różne, lecz wszystkie wskazują na dwoistą funda­mentalną prawdę. Pierwszą częścią tej prawdy jest stwier­dzenie, że u większości ludzi „zwykły" stan umysłu ma w sobie potężny element tego, co moglibyśmy nazwać dys­funkcją, a nawet obłędem. Pewne kluczowe techniki hindu­izmu są chyba najbliższe uznania tej dysfunkcji za formę zbiorowej choroby psychicznej. Nosi ona nazwę maja i ozna­cza iluzję, ułudę. Ramana Maharshi, jeden z największych mędrców hinduskich, stwierdza wprost: „Umysł to maja". W buddyzmie używa się dwóch różnych określeń. We­dług Buddy umysł człowieka w swoim zwykłym stanie jest źródłem duhkha, co można tłumaczyć jako „cierpienie", „niezadowolenie" lub po prostu „niedola". Uważa on, że tym charakteryzuje się ludzki los. Gdziekolwiek pójdziesz, co­kolwiek zrobisz - mówi Budda - spotkasz się z duhkha, któ­re prędzej czy później przejawi się w każdej sytuacji.   Spis treści Rozdział pierwszy Rozkwit ludzkiej świadomości................................5 Ewokacja..................................................................5 Cel tej książki ........................................................ 8 Nasza dziedziczna dysfunkcja..................................11 Narodziny owej świadomości.................................... 15 Duchowość i religia................................................ 18 Pilna potrzeba przemiany.........................................20 Nowe niebo i nowa ziemia.......................................23 Rozdział drugi Ego: obecny stan ludzkości.................................... 25 Iluzoryczne ja.........................................................27 Głos w głowie..........................................................30 Treść i struktura ego.............................................. 33 Utożsamianie się z rzeczam......................................34 Utracony pierścionek..............................................36 Iluzja posiadania....................................................40 Chcenie: potrzeba posiadania więcej.......................43 Utożsamianie się z ciałem......................................45 Czuć ciało wewnętrzne...........................................48 Roztargnienie Istnienia............................................49 Od pomyłki Kartezjusza do odkrycia Sartre'a.......... 50 Spokój, który przewyższa wszelki umysł...................51 Rozdział trzeci Rdzeń ego............................................................... 55 Narzekanie i pretensje............................................ 56 Sprzeciw i uraza..................................................... 60 Mieć rację, winić innych.........................................61 W obronie iluzji.......................................................62 Prawda: względna czy absolutna?............................63 Ego nie ma charakteru osobistego...........................66 Wojna to postawa myślowa......................................68 Chcesz pokoju czy dramatu?...................................70 Ponad ego: twoja prawdziwa tożsamość...................71 Wszystkie konstrukcje są niestabilne......................72 Potrzeba ego, by czuć się kimś wyższym..................75 Ego i sława..............................................................75 Rozdział czwarty Odgrywanie ról: różne oblicza ego.........................79 Krzywdziciel, ofiara, kochanek................................80 Pozbywanie się definicji samego siebie....................82 Wcześniej ustalone role...........................................83 Role tymczasowe.....................................................85 Mnich ze spoconymi dłońmi.....................................87 Odgrywanie szczęścia a szczęście prawdziwe..........87 Rodzicielstwo: rola czy funkcja?..............................88 Świadome cierpienie................................................92 Świadome rodzicielstwo..........................................93 Dostrzeganie własnego dziecka................................95 Porzucić odgrywanie ról...........................................96 Patologiczne ego.......................................................99 Ukryte w tle poczucie nieszczęścia.........................101 Tajemnica szczęścia...............................................103 Patologiczne formy ego.......................................... 106 Praca-z ego i bez ego........................................... 109 Ego podczas choroby..............................................111 Ego zbiorowe...........................................................112 Bezsporny dowód na nieśmiertelność.....................114 Rozdział piąty Ciało bolesne.......................................................117 Narodziny emocji....................................................119 Emocje i ego...........................................................121 Kaczka z umysłem człowieka..................................124 Dźwiganie przeszłości.............................................125 To, co indywidualne, i to, co zbiorowe.................... 127 Jak ciało bolesne odzyskuje siły..............................129 Jak ciało bolesne karmi się twoimi myślami.......... 130 Jak ciało bolesne karmi się dramatem.................. 132 Ciężkie ciała bolesne..............................................135 Rozrywka, media a ciało bolesne............................ 136 Zbiorowe kobiece ciało bolesne...............................138 Ciała bolesne państwowe i rasowe.......................... 140 Rozdział szósty Uwalnianie się.......................................................143 Obecność..................'.............................................145 Powrót ciała bolesnego.............................................148 Ciało bolesne u dzieci.............................................149 Poczucie nieszczęścia............................................ 152 Zerwać z utożsamianiem się z ciałem bolesnym..... 154 „Wyzwalacze"......................................................... 157 Ciało bolesne jako czynnik przebudzenia................ 159 Uwalnianie się od ciała bolesnego..........................161 Rozdział siódmy Odkryj, kim naprawdę jesteś..............................165 Jesteś tym, kim jesteś w swoim mniemaniu.......... 166 Obfitość.................................................................168 Poznanie siebie a wiedza o sobie............................ 170 Chaos i wyższy porządek........................................ 172 Dobro i zło...............................................................173 Nie przejmować się tym, co się dzieje.................... 175 Czy rzeczywiście tak jest?.................................... 176 Ego a chwila teraźniejsza...................................... 178 Paradoks czasu......................................................181 Wyeliminować czas...............................................182 To, co śni, i sen.................................................... 185 Wznieść się ponad ograniczenia..............................186 Radość Istnienia.....................................................188 Pozwolić na osłabienie ego......................................189 Co wewnątrz, to na zewnątrz..................................192 Rozdział ósmy Odkrywanie przestrzeni wewnętrznej...................197 Świadomość przedmiotów i świadomość przestrzeni.......................................200 Opaść poniżej myślenia i wznieść się ponad nie.....202 Dostrzeganie przestrzeni wewnętrznej....................205 Czy słyszysz górski strumień?.................................208 Odpowiednie działanie............................................210 Postrzegać bez nazywania......................................210 Kim jest ten, kto doświadcza?.................................212 Oddech..................................................................214 Uzależnienia.........................................................217 Świadomość ciała bolesnego....................................218 Przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna......................220 Zauważać luki.......................................................223 Zagubić siebie, aby siebie odnaleźć.......................224 Cisza......................................................................225 Rozdział dziewiąty Twój wewnętrzny cel............................................227 Przebudzenie.......................................................228 Dialog na temat celu wewnętrznego.......................231 Rozdział dziesiąty Nowa Ziemia..........................................................247 Krótka historia twojego życia.................................249 Przebudzenie się i ruch wsteczny...........................250 Przebudzenie się i ruch na zewnątrz......................254 Świadomość.........................................................256 Proces budzenia się...............................................258 Trzy modalności budzenia się..................................259 Akceptacja............................................................260 Radość...................................................................261 Entuzjazm..............................................................264 Kotwice częstotliwości............................................269 Nowa Ziemia nie jest utopią...................................270

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: