Dla ducha

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Samoleczenie metodą diagnostyki karnmicznej (Marjan Ogorevc) Zobacz większe

Samoleczenie metodą diagnostyki karnmicznej (Marjan Ogorevc)

KV089

Nowy

Marjan Ogorevc ur. się w 1954 roku i od 15 lat praktykuje i doskonali metody medycyny alternatywnej. Świadome podążanie tą drogą rozpoczął od praktykowania jogi, która doprowadziła go do reiki. Dalej następowały po sobie kolejno: rediestezja, kryształoterapia, tuina, medycyna chińska, aż dotarł do metody, która bazuje na odnajdywaniu głębszych pierwotnych przyczyn naszych problemów. Od tego punktu droga do opracowania nowych metod stała się prosta i krótka. Dzisiaj stosuje mało znane metody leczenia ener

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

31,00 zł

Więcej informacji

  SPIS TREŚCI ZAMIAST WPROWADZENIA 15 PRZESŁANIE KSIĄŻKI..................................................................... 16 I KARMA........................................................................................... 27 PRAWO KARMY.................................................................................. 28 POWSTANIE KARMY.............................................................................. 35 Wpływ myśli............................................................................................. 36 Wpływ pragnień....................................................................................... 39 Wpływ działań.......................................................................................... 40 Każda siła działa w swojej dziedzinie..................................................... 41 RODZAJE KARMY.................................................................................... 42 Dojrzała karma......................................................................................... 42 Ukryta karma............................................................................................ 45 Powstająca karma..................................................................................... 45 II DIAGNOSTYKA KARMICZNA I LECZENIE ENERGIAMI 51 PRAWIDŁOWE ZROZUMIENIE DIAGNOSTYKI KARMICZNEJ I LECZENIA ENERGIAMI................................ 52 LECZENIE ZA POMOCĄ DIAGNOSTYKI KARMICZNEJ.. 56 III W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POMÓC SOBIE SAMI 63 WGLĄD WE WŁASNE WNĘTRZE.............................................. 64 Skrucha, wybaczenie i pojednanie........................................................... 66 Jak dotrzeć do podstawowej przyczyny................................................... 68 PROCES TRANSFORMACJI.......................................................... 71 POSTĘPOWANIE...................................................................................... 71 WARUNKI NIEZBĘDNE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. 74 Podjęcie decyzji / Wzięcie odpowiedzialności / Spokojne miejsce / Oddychanie / Skoncentrowanie się na określonej sytuacji lub problemie / Cierpliwość / Wybaczenie / Sytuacyjne rozwiązywanie problemów / Pomoc przy zmienianiu siebie PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA TERAPII........................................ 79 Przeciwna motywacja............................................................................... 81 ...i inne przyczyny.................................................................................... 83 Szybki proces samopomocy..................................................................... 86 IV ŚWIADOME I PODŚWIADOME ODCZUWANIE SIEBIE I ŚRODOWISKA 89 AGRESJA.................................................................................................. 90 ŚWIADOMA AGRESJA............................................................................ 91 PODŚWIADOMA AGRESJA................................................................... 93 Sposoby powstawania agresji................................................................... 94 SZKODLIWE PROGRAMY W PODŚWIADOMOŚCI.......... 101 PRZYCZYNY TKWIĄCE W NASZEJ PODŚWIADOMOŚCI............. 103 Złość / Pretensje, obraza / Osądzanie / Obmowa / Odmowa miłości / Zal, obraza / Traumy i negatywne doświadczenia / Świadome negatywne programowanie / Wampiryzm energetyczny / Łączenie pól żywych i zmarłych / Samobójstwo / Aborcja PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE................................................................. 108 Programy z poprzednich wcieleń / Programy naszych przodków / Programy z okresu ciąży matki / Programy społeczeństwa i środowiska / Programy idoli / Programy nauczycieli duchowych, guru / Programy przywódców, dyrektorów / Szkodliwa żywność i napoje REZONANS PODOBNYCH PROGRAMÓW W PODŚWIADOMOŚCI.......................................................................... 111 V PODŚWIADOME UZALEŻNIENIA 115 INNE UZALEŻNIENIA...................................................................... 116 W JAKI SPOSÓB ODNALEŹĆ WŁASNE UZALEŻNIENIA NA POZIOMIE PODŚWIADOMOŚCI................................................... 118 NAJCZĘSTSZE PODŚWIADOME UZALEŻNIENIA........................... 119 Jestem najlepszy i odnoszę sukcesy / Mam rację i się nie mylę / Idealizowanie wszystkiego co nas otacza / Idealizowanie partnera / Potrzeba uznania / Nadmierne dążenie do posiadania dóbr materialnych / Uzależnienie od seksu / Uzależnienie od dzieci / Uzależnienie od zdolności / Uzależnienie od duchowości i wiary / Uzależnienie od nauczyciela, grupy ludzi, sekty / Zycie przeszłością / Zycie przyszłością / Bycie doskonałym VI CO WPŁYWA NA TO, KIM JESTEŚMY W CHWILI OBECNEJ 139 CIAŁO I OSOBOWOŚĆ..................................................................... 140 KIM I DLACZEGO JESTEŚMY TU I TERAZ...................................... 142 WPŁYWY PRZED I W CHWILI POCZĘCIA....................................... 144 Wpływy niematerialne............................................................................. 147 Wpływy kosmiczne (astrologia wedyjska) / Archetypy / Świadomość zbiorowa / Wzorce myślowe / Wpływ istot duchowych / Wpływ świadomości Ziemi ŻYCIE W ŁONIE MATKI I NARODZINY............................................ 153 Okres po poczęciu / Pierwsze ruchy / Okres przed urodzeniem / Narodziny WPŁYW RODZICÓW W OKRESIE CIĄŻY......................................... 155 TRAUMY Z OKRESU PORODU............................................................ 156 WYDARZENIA W ŻYCIU....................................................................... 156 VII UROKI, PRZEKLEŃSTWA I CZARNA MAGIA............ 161 UROKI I PRZEKLEŃSTWA............................................................. 162 DZIAŁANIE CZARNEJ MAGII............................................................... 167 JAK SIĘ CHRONIĆ................................................................................... 169 KIM SĄ OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ CZARNĄ MAGIĄ........................ 172 VIII INNOŚĆ U LUDZI..................................................................... 175 HOMOSEKSUALIZM......................................................................... 176 Osoby, które homoseksualizm przyniosły z poprzednich wcieleń........ 177 Osoby, które zostały homoseksualistami w obecnym życiu.................. 177 ISTOTY Z INNYCH PLANET................................................................. 179 Przykład „ET" .......................................................................................... 180 DZIECI SPECJALNEJ TROSKI............................................................... 184 IX PRZYKŁADY PROBLEMÓW I CHORÓB 187 KONTUZJE SPORTOWE I INNE PROBLEMY SPORTOWCÓW.... 189 DEPRESJE................................................................................................... 193 SAMOBÓJSTWA....................................................................................... 198 RAK ............................................................................................................. 201 CHOROBY NARZĄDÓW RODNYCH.................................................. 204 NIETRZYMANIE MOCZU...................................................................... 209 BEZPŁODNOŚĆ........................................................................................ 212 ARTRETYZM............................................................................................. 215 IMPOTENCJA............................................................................................ 218 Stosunki między matką a synem............................................................. 220 Wzorce społeczne.................................................................................... 220 Dominacja kobiety w związku................................................................. 221 Zazdrość................................................................................................... 221 Nieumiejętność rozwiązywania sytuacji życiowych................................ 222 Bankructwo firmy, rozbicie samochodu itp............................................ 222 Lęk przed niepowodzeniem..................................................................... 222 Problemy fizjologiczne spowodowane chorobą lub innymi ograniczeniami. 223 Nadmierne zużywanie energii seksualnej................................................ 223 Zażywanie szkodliwych substancji.......................................................... 223 TRANSFORMACJA ENERGII SEKSUALNEJ....................................... 224 STOSUNKI PARTNERSKIE..................................................................... 227 X HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO LECZENIA 233 LECZENIE............................................................................................... 234 NIEPRZYJEMNE ASPEKTY NATURALNEGO LECZENIA.............. 237 POŁĄCZONY PROCES SAMOPOMOCY............................................. 240 ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 242 ŹRÓDŁA.................................................................................................. 246 SŁOWNICZEK MNIEJ ZNANYCH TERMINÓW................................ 249   Przed ukazaniem się każdej mojej książki zadaję sobie pytanie: Co się ze mną dzieje? Pojawia się lęk, że czytelnicy mnie nie zrozumieją. Zastanawiam się, czy w książce podałem właściwe informacje. Często mam wątpliwości, czy to co piszę, nie jest zbyt osobiste. W filozofii zen mówi się, że każda wystrzelona strzała to jedno życie, i że ludzie muszą to uszanować. W podobny sposób rozumiem swoją książkę. Dlatego zdaję sobie sprawę, że podczas pisania mój zamiar i przesłanie muszą być jasno sprecyzowane, właściwe i zrównoważone. Ponieważ biorę odpo­wiedzialność za każde napisane słowo, zabierałem się do pisania tylko wtedy, kiedy spełniałem powyższe warunki. Kiedy strzała zostanie wypuszczona, nie ma dla niej powrotu. Podobnie jest z książką — kiedy zostanie wydana, nie można już wnosić poprawek. Teraz kolej na czytelników, niech ocenią, czy strzał był celny. Z chwilą kiedy książka zostanie oddana w ręce czytelników, nic mnie już z nią nie wiąże. Zwracam się w innym kierunku, czekają mnie nowe wyzwania. Każdy tekst jest odkrywaniem mojego nieznanego mi jeszcze wnętrza, odkrywaniem nowych wymiarów wszechświata, odkrywaniem tajemnic życia. Oto pojawia się przed wami druga książka na temat diagnostyki karmicznej. Pierwsza przyniosła zarówno specjalistom w tej dziedzinie, jak i laikom zupełnie nowe spojrzenie na leczenie energiami . Bo mimo że temat był roztrząsany w kręgach terapeutów i uzdrowicieli, to jednak pisano o nim niewiele. Czytelnicy niejednokrotnie zarzucają mi, że niezbyt dokładnie wyjaśniłem rozdział dotyczą­cy samej diagnostyki karmicznej, która za pomocą kultury i naszego pojmowania świata jest dla nas obca. Po prostu chcieliby więcej dowiedzieć się na ten temat. Zwracali również uwagę, że przydałoby się nieco więcej praktycznych wskazówek, mówiących w jaki sposób, bez wizyty u lekarza, pomóc samemu sobie. I ponieważ w pierwszej książce Diagnostyka karmiczna zaledwie pobieżnie dotknąłem praw karmy, na tyle tylko, aby to co opisywałem, było jasne dla czytelnika, tutaj do­kładnie opisuję prawa rządzące karmą. To co będziecie mogli przeczytać, jest …...........   Trudno byłoby za pomocą leków usunąć wszystkie obrazy, zniewagi, gniew, czy przepędzić lęki. W książce zostały opisane techniki i sposoby stanowiące swego rodzaju skróty, za pomocą których możemy dotrzeć do samych siebie. Autor pomaga nam i pokazuje, jak je odnaleźć. Przeszkody na drodze poznania samego siebie są po to, aby je pokonać i czegoś się nauczyć. A ból jest zazwyczaj symptomem niezadowolenia ciała ze stanu, w jakim znajduje się człowiek lub zmian, jakie w nim zachodzą. Pracując nad sobą w końcu udaje nam się zauważyć, że staliśmy się innymi ludźmi, że jesteśmy tacy, jak o to zabiegaliśmy i staraliśmy się przez całe życie. Jestem inny, jestem kochany i szanowany - i wciąż jestem sobą, to JA. Czy to możliwe, abyśmy za pomocą myśli, uczuć czy zachowania mogli wpływać na los naszych dzieci? Czy to możliwe, że za nasze dzisiejsze kłopoty w jakiejś mierze winni są nasi przodkowie? Czy rzeczywiście jest możliwe, że kiedy chcemy w niewłaściwy sposób pomóc komuś wrócić do zdrowia, możemy przypłacić to chorobą? W tym kontekście sens życia jest ściśle powiązany z wymiarem wyższym (Bogiem) i naszym stosunkiem do wszystkich istot żywych. Tak więc im bardziej w myślach i czynach służymy celowi nadrzędnemu - uniwersum, tym więcej sensu nabiera nasze życie i jesteśmy bliżej Boga. W tym punkcie wyjaśnienia Ogorevca dotyczące funkcjonowania świata spotykają się z wykładnią wszystkich wielkich religii mówiących o tym, że nie powinniśmy stawiać siebie na pierwszym miejscu („ostatni będą pierwszymi") jak