Emocje i choroby, Psychosomatyka

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Radykalne Wybaczanie (Colin C. Tipping) Zobacz większe

Radykalne Wybaczanie (Colin C. Tipping)

KV023

Nowy

Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. Colin C. Tipping jest znanym i nagrodzonym autorem prac z dziedziny terapii. Wygłasza prelekcje na całym świecie i prowadzi warsztaty. Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Radykalnego Wybaczania oraz Centrum Pojednania i Medytacji. Jego książki cieszą się ogromną popularnością. Niemal każdy nosi jakąś ukrytą w sercu ranę, zadaną kiedyś przez kogoś lub przez coś. Od czasu do czasu otwiera się ona na nowo i znów zaczyna krwawić, a my nie

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,00 zł

Więcej informacji

  Specjalne podziękowania ......................................... 5 Przedmowa .............................................................. 7 Wprowadzenie ......................................................... 11 CZĘŚĆ I Całkowite uzdrowienie ........................................... 15 Nota od Autora ........................................................16 Rozdział 1 Histońa Jill ..................................................... 17 CZĘŚĆ II Rozmowy na temat Radykalnego Wybaczania .........41 Rozdział 2 Podstawowe założenia ..................................... 43 Rozdział 3 Oddzielne światy ............................................. 47 Rozdział 4 Odpowiedzialność.............................................. 63 Rozdział 5 Terapia Radykalnego Wybacznia.........................71 Rozdział 6 Mechanizm działania ego................................... 77 Rozdział 7 Kryjówki i kozły ofiarne.................................... 85 Rozdział 8 Przyciąganie i rezonans .................................... 93 Rozdział 9 Przyczyna i skutek ........................................... 99 Rozdział 10 Misja „Wybaczanie".......................................... 105 Rozdział 11 Zmiana archetypu ofiary ..................................119 Rozdział 12 Ego się broni ................................................. 127 Rozdział 13 Czas, medycyna i uzdrawianie...........................131 Rozdział 14 Jak w Niebie, tak na Ziemi...............................149 CZĘŚĆ III Rozwinięcie założeń ............................................... 157 Rozdział 15 Artykuły wiary ................................................ 159 CZĘŚĆ IV Narzędzia Radykalnego Wybaczania......................... 177 Rozdział 16 Technika duchowa............................................ 179 Rozdział 17 Pięć etapów Radykalnego Wybaczania................187 Rozdział 18 Udawaj, aż to, co udajesz, stanie się twoją drugą naturą............................. 191 Rozdział 19 Odczuwanie bólu.............................................. 195 Rozdział 20 Przygotuj się na cud ...................................... 203 Rozdział 21 Porzucenie dotychczasowej interpretacji ........... 229 Rozdział 22 Cztery kroki wybaczania ................................ 243 Rozdział 23 Dostrzeganie Chrystusa w drugim człowieku......247 Rozdział 24 Wybaczanie wymaga trzech listów....................249 Rozdział 25 Rytuały wybaczania .........................................251 Rozdział 26 Wybaczanie przez sztukę ................................ 253 Rozdział 27 Ćwiczenia oddechowe satori ............................ 257 Rozdział 28 List uwalniający................................................261 Rozdział 29 Róża Wybaczania ............................................ 265 Rozdział 30 Radykalne Samowybaczanie ............................269 Posłowie ................................................................ 275 Radykalne Wybaczanie w miejscu pracy ............... 283 Radykalne Wybaczanie a rak ................................ 284   Przedmowa Kiedy byłem studentem Uniwersytetu Londyńskiego, miałem rzadką okazję słuchać wykładu sławnego profe­sora, którego dzieła na temat filozofii edukacji były wręcz legendarne. Po wykładzie jeden ze studentów wstał i za­kwestionował słowa profesora, twierdząc, że coś, co po­wiedział on na wykładzie, jest sprzeczne z tym, co napisał w swojej książce. Byłem wielce zdumiony odpowiedzią profesora. Rzekł on: „Owszem, napisałem tak w swojej książce, ale od tamtego czasu zmieniłem zdanie i nie uważam już, że jest to prawda". O mało nie spadłem z krzesła, gdy to usłyszałem. W tym momencie uświado­miłem sobie, że do tej pory uważałem, że wszystko, co zostało wydrukowane, jest absolutną prawdą lub przynaj­mniej stanowczą i niezmienną opinią autora. Fakt, że tak znakomity uczony mógł nie zgadzać się z tym, co sam napisał w swojej książce, był dla mnie zarówno szokiem, jak i objawieniem. Mam jednak dużą przewagę nad owym profesorem, po­nieważ jestem swoim własnym wydawcą i za każdym ra­zem, kiedy wznawiam swą książkę, mogę ją uaktualniać tak, by była zgodna z moimi obecnymi poglądami. Dodaję, usuwam lub zmieniam poszczególne jej części. Ale nie martwcie się, nie zmieniłem moich poglądów na temat Radykalnego Wybaczania. Chociaż większość ludzi tego nie zauważyła, przy każ­dym prawie dodruku wprowadzałem kolejne zmiany. W 2002 roku dokonałem istotnych zmian i uzupełnień, co uspra­wiedliwiało wydanie tego jako drugiej edycji mojej książki. Druga edycja miała inną, znacznie lepszą okładkę, na którą wszyscy reagowali bardzo pozytywnie. Wprowadzi­łem zmiany w kilku rozdziałach, dodałem parę nowych i znacznie zmodyfikowałem arkusze, tak by łatwiej było z nich korzystać. Dołączyłem również epilog dotyczący wy­darzeń z 11 września. Książka zwiększyła swoją objętość z 288 do 320 stron, choć cena nie uległa zmianie. W tym samym czasie, kiedy ukazała się druga edycja, wprowadziłem również nowe narzędzie w postaci płyty CD zatytułowanej 13 kroków Radykalnego Wybaczania. Płyta ta stanowi dopełnienie książki i jest jakby audioarkuszem. Na płycie czytane są te same rzeczy, które znajdują się na arkuszu, z tą różnicą, że mają one formę 13 pytań. Odpo­wiedź na każde z tych pytań brzmi: „Tak". Jest to pozornie proste, ale bardzo skuteczne narzędzie. Nie musisz w to wierzyć. Po prostu włączasz płytę, odpowiadasz 13 razy „tak" i dzieją się takie same cuda jak przy wypełnianiu arkusza. To jest niewiarygodne! A wykonanie tego zajmuje około siedmiu minut. Przy ostatnim dodruku jedyną znaczącą zmianą, oprócz uaktualnienia dodatków i zastąpienia epilogu dotyczące­go 11 września posłowiem, było zastąpienie rozdziału 30. - „Pożegnanie zranionego wewnętrznego dziecka" - roz­działem „Radykalne Samowybaczanie". W drugim wydaniu zrobiłem błąd, obiecując, że napiszę książkę na temat samowybaczania. Kiedy zacząłem nad nią pracować, zdałem sobie sprawę, że byłaby ona niemal identyczna z tą, a jedyna różnica polegałaby na tym, że słowo „ofiara" zastąpiłbym słowem „sprawca". W tym roku prowadziłem jednak warsztaty na temat samowybaczania i wykorzystałem to, czego się podczas nich nauczyłem, do napisania bardzo interesującego rozdziału na temat sa­mowybaczania. Zamiast pisać na ten temat książkę, zde­cydowałem się stworzyć program on-line, który będzie bar­dziej efektywny. Epilog dotyczący 11 września był ilustracją tego, jak można zastosować proces czterech kroków Radykalnego Wybaczania do sytuacji takich jak wydarzenia z 11 wrześ­nia. Teraz tekst ten jest dostępny na naszej stronie in­ternetowej www.radicalforgjyeness.com (w języku angiel­skim). Możesz go sobie ściągnąć bez żadnych opłat. Na stronie głównej kliknij na Downloads, tam go znajdziesz. Zmieniłem również posłowie. Podczas gdy to, co teraz czytasz, dotyczy teraźniejszości, w posłowiu przedstawi­łem swoją wizję tego, co chciałbym osiągnąć dzięki Rady­kalnym Wybaczaniu. Umieściłem to na końcu książki, po­nieważ kiedy ją przeczytasz i wypełnisz kilka arkuszy, nabierze to dla ciebie większego znaczenia. (Uwaga. Przeczytanie tej książki i niewypełnienie ar­kuszy jest kompletnym nieporozumieniem. Radykalnego Wybaczania trzeba doświadczyć i docenić je. Nie jest to ćwiczenie intelektualne, a arkusz jest najważniejszą czę­ścią książki. Nie próbuj iść na skróty. Wypełnij arkusz przy­najmniej kilka razy - po to, by odkryć, co sprawia, że twoja energia jest zablokowana. Twoje życie stanie się wtedy lepsze, możesz nawet doświadczyć cudów. Z pewnością na nie zasługujesz). Napisałem i wydałem również książkę zatytułowaną A Radical Incarnation (niewydana po polsku - przyp. tłum.). Jest to bardzo niezwykła książka. Staram się w niej …..............