Emocje i choroby, Psychosomatyka

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Podróż w głąb siebie (Colin P. Sisson) Zobacz większe

Podróż w głąb siebie (Colin P. Sisson)

KV029

Nowy

Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. Seria książek WEWNĘTRZNE PRZEBUDZENIE pragnie być źródłem inspiracji na tej drodze. Podróż w Głąb Siebie Colin P. Sisson, psycholog, autor znanych polskiemu czytelnikowi książek Wewnętrzne przebudzenie, 'Niezwykła moc świadomego oddychania, Twoje prawo do bogactwa, jest twórcą szeroko stosowanej metody rozwoju osobistego - Integracji Oddechem. Prowadzi autorskie warsztaty i szkolenia w wielu krajach, także corocznie w Polsce. W książce

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

35,00 zł

Więcej informacji

  Przedmowa Życie to świadomość, która ciągle się poszerza, ewo­luuje i rozwija. Colin P. Sisson to psycholog metafizyk, który od kilku­dziesięciu lat zajmuje się tematem poszerzania świadomo­ści. Zawsze niecierpliwie czekam na jego kolejne przemy­ślenia - warsztaty i książki. Podróż w głąb siebie okazała się dla mnie przyspieszoną podróżą na drodze ku wyższej świa­domości, ku wolności osobistej, pozwoliła mi zrobić kolejny krok w zdrową dorosłość... Jest to książka o sztuce harmo­nijnego życia, o odzyskiwaniu mocy osobistej, o świado­mym tworzeniu wspaniałej rzeczywistości. Książka, którą trzymasz w ręku, stanowi odpowiedź na pytanie, jakie zadaję sobie od lat: jak świadomie two­rzyć bardziej pozytywną rzeczywistość? Sisson krok po kroku wyjaśnia, czym jest samoświadomość i dlaczego jest tak ważna; sugeruje, co można zrobić, by podnieść jej poziom; proponuje ćwiczenia do pracy wewnętrznej; uczy konkretnych umiejętności efektywnego funkcjonowania oraz praktyk nieodzownych dla zdrowego umysłu, ciała, emocji i ducha. Właściwie jest to PODRĘCZNIK ĆWICZEŃ pełen informacji inspirujących do zmiany wiedzy. Rzetelne wykonywanie tych ćwiczeń będzie oznaczać koniec z uspra­wiedliwieniami, koniec z odgrywaniem roli ofiary. Da Ci początek nowej drogi życiowej, bo, jak twierdzi Sisson, „każ­dy z nas posiada gdzieś w środku wiedzę, jak stworzyć życie, jakiego chce". Książka ta jest wezwaniem do działania, do wzięcia odpowiedzialności za własne życie i do dokonywania świa­domych wyborów. Po jej uważnym przeczytaniu może się okazać, że uda Ci się osiągnąć naturalny stan zadowole­nia, szczęścia i harmonii oraz z entuzjazmem brać udział w pięknej przygodzie, jaką jest życie. ZARYZYKUJ! To może mieć wielkie znaczenie dla Ciebie, dla Twoich najbliż­szych, dla wszystkich ludzi, których spotykasz, dla jako­ści życia na naszej planecie... To podręcznik dla wszystkich, którzy dokonali pewnego podstawowego wyboru: że chcą świadomie uczestniczyć w procesie własnej ewolucji. Także dla doradców, konsul­tantów, terapeutów pracy z oddechem, psychologów, na­uczycieli, rodziców. TWOJE ŻYCIE JEST WAŻNE. SZANUJ JE. Ewa Foley   CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI JAK NAJWIĘCEJ Czytelniku, zakładamy, że masz za sobą lekturę książ­ki Wewnętrzne przebudzenie oraz doświadczenie swobod­nego oddychania w sesji Integracji Oddechem. Ufamy też, że w swojej dotychczasowej pracy nad sobą doszedłeś do następujących ważnych wniosków: • Przebudzenie - na poziomie psychicznym - to we­wnętrzny proces samoobserwacji, niezależny od tech­nik zewnętrznych, które w najlepszym razie mogą go jedynie wspomagać. Lęk i negatywne nastawienie to iluzja stworzona przez nas samych. Miłość przeżywana w chwili obecnej jest jedyną rze­czywistością. Nie musimy robić nic, aby wzrastać; musimy się je­dynie przebudzić do czegoś, co już w nas istnieje. Nasze życie i rozwój mogą być teraz pełne uroku, miłości i szczęścia. Nie musimy rozwijać się przez bolesne doświadczenia. W życiu chodzi o wiele więcej niż tylko o przetrwa­nie i posiadanie. Jest w nas Prawdziwe Ja, całkowicie oddane spra­wie naszego duchowego rozwoju oraz naszej zdolno­ści doświadczania miłości, radości i wolności. Jeżeli te stwierdzenia są dla ciebie czymś nowym, proponujemy, abyś - zanim rozpoczniesz przyspieszoną podróż, biorąc do ręki Podróż w głąb siebie - przeczytał Wewnętrzne przebudzenie. Jest to podstawa, na której opie­rać się będzie cała praca wykonywana w tej oto książce. Niniejsza książka napisana jest na wielu poziomach. Będzie na pewno inspirująca również dla tych, którzy chcą ją przeczytać jedynie ze względu na zawarte w niej infor­macje. Ci, którzy próbują swoich sił w metafizyce, mogą trak­tować tę książkę jako praktyczny podręcznik, wykonując w trakcie lektury ćwiczenia zamieszczone na końcu (do­datki I-IX). Można przeczytać najpierw całą książkę, a do­piero potem przejść do ćwiczeń. Zdarzy się i tak, że nie­którzy będą odkładać tę książkę na półkę wiele razy i znów do niej powracać. Tym, którzy chcą się zagłębić w wewnętrzny proces i przyspieszyć swoją podróż, proponujemy czytanie książki rozdział za rozdziałem i wykonywanie każdego opisanego ćwiczenia. Następnie sugerujemy ponowne przeczytanie Wewnętrznego przebudzenia oraz odbycie dziesięciu sesji oddechowych z praktykiem Integracji Oddechem, po czym ponowną lekturę Podróży w głąb siebie z równoległym wy­konywaniem wszystkich ćwiczeń. Zauważysz ogromną różnicę pomiędzy pierwszym czytaniem a drugim. Tym, co podoba mi się w Integracji Oddechem oraz w świadomych formach pracy z oddechem, jest fakt, że należą do tych niewielu współczesnych procesów, które pozwalają skutecznie rozwijać się duchowo („duch" i „od­dech" to w łacinie to samo słowo) za pomocą prostych technik. Kiedy zakończysz lekturę, to -jako metafizyk - napisz do mnie. Może będziemy mogli się spotkać. Colin P. Sisson   Słowo wstępne Marzę o czymś wspanialszym Pewnego popołudnia, w roku 1980, stałem na szczycie wzgórz Waitakere wznoszących się nad miastem Auckland. Moje życie było jednym wielkim bałaganem. Rozpadało się moje małżeństwo, byłem bez pieniędzy i miałem tylko kil­ku bliskich przyjaciół, którym mogłem zaufać i opowiedzieć o swoich najbardziej osobistych sprawach. Byłem w głębo­kiej depresji. Aby pobyć w samotności, zebrać myśli i ode­rwać się od kłopotów domowych, wsiadłem do samochodu i wkrótce znalazłem się na drodze prowadzącej w góry. Zatrzymałem się w miejscu, skąd miałem rozległy widok, i zobaczyłem miniaturowe miasto Auckland, rozpostarte w dole, rozlewające się poza zasięg mojego wzroku. Stałem tam, a miasto nie robiło na mnie żadnego wra­żenia. Zbyt pochłonięty byłem rozmyślaniem o tym, jak źle obchodzi się ze mną świat - klasyczny przypadek „syn­dromu biedactwa". Biorąc pod uwagę wszystko, czego dokonałem, uważa­łem to za niesprawiedliwość. Wyjechałem kiedyś bronić swojego kraju w Wietnamie, a po powrocie powitali mnie jedynie przeciwnicy tej wojny, tak jakbym był jakimś zbrod­niarzem wojennym. Wiele było we mnie rozgoryczenia z tego powodu. Kochałem moją żonę, ale pomimo wszel­kich starań, jakich oboje dokładaliśmy, nie mogliśmy nic zrobić, aby nasze małżeństwo dobrze funkcjonowało. A cały mój wysiłek, który włożyłem w poradnictwo, pomaganie innym w ułożeniu sobie życia? Jak na ironię, oto właśnie ja, pouczający innych, sam nie mogłem uporządkować własnego życia. Nagle mój wzrok przyciągnęło odbicie promieni słonecz­nych w jednym z okien gdzieś daleko, daleko w dole. Mój umysł podążył za tym światłem, zastanawiając się, co też w tej chwili robili mieszkańcy tego domu: przygotowywali posiłki, spędzali miło czas z przyjaciółmi, oglądali telewi­zję, kochali się, czytali? Na kilka minut zapomniałem o sobie i swoim bólu. W jednym momencie poszerzyłem horyzont swojego ograniczonego myślenia i dołączyłem myśli o tym, co inni mogą teraz robić. Rozciągnąłem pole mojego myślenia jesz­cze dalej i rozważałem, co w tym momencie może robić pół miliona mieszkańców Auckland. Stałem tam i patrzy­łem na nich wszystkich, jakbym był kimś niezwykle po­tężnym, może nawet Bogiem. Nie byłem już Colinem Sis-sonem, zagubionym i zranionym, ale kimś oderwanym od bólu i bardzo przytomnie obserwującym potęgę ludzkiego życia rozpościerającego się w oddali. Dało mi to poczucie nieskończoności i jedności, któ­rych nie doświadczyłem od czasów młodości. To poczucie jedności sprawiło, że zdałem sobie sprawę, iż wszechświat jest niewiarygodnie potężny i nie tylko ja jestem jego cząstką, ale również on jest częścią mnie. Poczułem wów­czas łączność z samym sobą, dostrzegając, że mógłbym, do pewnego stopnia, sprawować kontrolę nad moim osobi­stym światem, choć jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak to osiągnąć. Doświadczenie to zapoczątkowało głębokie zmiany w mo­im życiu. Po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że życie to coś więcej niż tylko to, co j a czuję, myślę czy robię. Uświa­domiłem sobie, że jestem częścią ogromnego strumienia energii, do którego mogłem się podłączyć i doświadczyć siebie pełniej i cudowniej. Doświadczenie to nauczyło mnie również, że zmienia­jąc jedynie punkt skupienia uwagi, mogę zmienić swoje samopoczucie. Zrozumiałem między innymi, że - w jakiś dziwny sposób - uczucia zależą od myśli, na których się w danej chwili skupiam. Do tamtej chwili przeczytałem chyba większość dostępnych książek na temat pozytyw­nego myślenia i dowiedziałem się, że negatywne myśle­nie powoduje negatywne rezultaty, natomiast pozytywne myślenie przynosi rezultaty pozytywne. Można jednak znać wszystkie teorie na świecie, ale kiedy się cierpi, znaczą one tyle co kropla wody w oceanie życia. Sama wiedza ma niewielkie znaczenie, dopóki się czegoś naprawdę nie do­świadczy. Wydawało się, że stojąc tam na wzgórzu, pa­trzyłem na świat i na nowo doświadczałem siebie. Poczułem, że zaczęło się we mnie budzić coś jeszcze bardziej niezwykłego - nowe poczucie uczestniczenia w peł­ni życia. Kiedy rozejrzymy się dookoła, zobaczymy świat przesy­cony cierpieniem, nieszczęściem, pełny niekochanych istot, walczących o miłość, aprobatę, uznanie, władzę, re­putację, kontrolę, pieniądze, przyjemności i za wszelką cenę unikających bólu. Czy po to się narodziliśmy? Wszyscy szukają prawdy, ale poszukiwanie to jest dla wielu trudne. Możemy je sobie ułatwić, kiedy zdamy so­bie sprawę, że każdy z nas ma w sobie bezcenny dar, który tylko czeka, aby go odkryć. Jak znaleźć prawdę? Prawdy się nie znajduje. Do prawdy trzeba się przebudzić przez proces wewnętrznych odkryć. Oznacza to, że praw­da jest w każdym z nas i czeka, aby ją dostrzec. A kiedy to się stanie, dostrzegamy również cały nasz potencjał. To z kolei prowadzi do uświadomienia sobie, że życie to dar. Nie jest to nagroda lub coś, na co trzeba sobie zasłużyć. Życie należy do nas w takiej formie, w jakiej chcemy. Tamtego dnia, stojąc na szczycie góry, patrząc na mia­sto, dokonałem największego odkrycia w życiu. Jestem we wszystkim i wszystko jest we mnie. Nic nie istnieje oddzielnie. Kiedy schodziłem z góry, ze łzami ulgi na policzkach i z po­stanowieniem rozpoczęcia nowego życia, nie zdawałem so­bie sprawy, jakie czekają mnie jeszcze niezwykłe wydarze­nia. Właśnie miała rozpocząć się moja podróż poprzez czas cierpienia i chwile wielkich radości. Kiedy teraz, dziewięt­naście lat później, kończę pisać tę książkę, wydaje mi się, jakbym żył kilka razy w tak krótkim czasie. W książce tej często używam pierwszej osoby liczby mnogiej w sformułowaniach: „sugerujemy", „uważamy" itp. nie dlatego, by się ukryć za anonimowym „my", ale po to, aby wyrazić uznanie dla świadomości zbiorowej i tych, którzy są bardziej świadomi ode mnie. Choć słowa są moje, wiele idei zaczerpnąłem z nauk wspaniałych pisarzy i na­uczycieli, których wymieniam w podziękowaniach. Trud­no określić jednoznacznie, o czym są książki Podróż w głąb siebie i Wewnętrzne przebudzenie. Niektórzy powie­dzą, że o Integracji Oddechem, inni że o budzeniu się do Rzeczywistości. Nie jest ważne, jak to sformułujemy. Trud­no precyzyjnie wyrazić, co te książki opisują, ponieważ to, co opisują, nie jest systemem zamkniętym. Ponieważ nie jest to system zamknięty, ciągle się rozwija, zmienia i ży­je. Po dwudziestu latach zajmowania się tematem posze­rzania świadomości i metafizyką nadal się zastanawiam, czy kiedykolwiek w pełni zrozumiem choć fragment swo­jej podróży duchowej. Te dwie książki opisują jedynie cząstkę tego, co jest wewnątrz. Docieranie do coraz głęb­szych warstw świadomości, odkrywanie tajemnic tego intrygującego skarbu jest jakby badaniem ostatniego, naj­większego, nieodkrytego jeszcze kontynentu we wszech­świecie. To ja stworzyłem Integrację Oddechem, ale nie mam pojęcia, dokąd poprowadzi mnie kolejna ścieżka. Wiem tylko, że będzie ona wspaniała. Cudowna. Tym, któ­rzy idą tą ścieżką i spotkają mnie na niej, życzę, aby ich odkrycia były tak ekscytujące jak moje.   O autorze Colin P. Sisson urodził się w Nowej Zelandii w 1946 roku. Trudno w to uwierzyć, gdy patrzymy na dziecięcą otwartość tego człowieka i jego entuzjazm dla życia. Jed­nocześnie cechuje go praktyczna mądrość i wiedza, która pochodzi nie z książek, lecz z bogatego doświadczenia. Pa­trząc wstecz na jego życie, widzimy, jak długą drogę prze­szedł, od wiejskiego chłopca, którego ojciec przygotowywał do pracy na farmie, poprzez wojnę w Wietnamie, aż po głę­boki powojenny uraz. Zmagając się z życiem, poszukiwał odpowiedzi na od­wieczne pytania ludzkości: „Jaki jest cel życia, co jest przy­czyną cierpienia, jak znaleźć szczęście?". W swych poszu­kiwaniach odkrył wiele sposobów na „oświecenie" i wiele pereł mądrości, w które obfituje codzienne życie. Teraz Colin podróżuje po świecie, wciąż się ucząc i dzieląc swymi odkryciami z innymi. Nie chce, by go nazywano „nauczy­cielem", choć wielu chętnie mieniłoby się jego uczniami. Nauki Colina są bardzo proste, praktyczne; pełne współ-odczuwania i skuteczności prowadzą do przemiany. Jego główną zasadą jest konieczność wzięcia odpowiedzialności za siebie. Wszyscy mamy wolną wolę i obieramy własną drogę. Żaden nauczyciel nie może tego za nas zrobić poza naszym „wewnętrznym nauczycielem". Colin jest tylko przyjacielem, który pomaga w odkryciu tego nauczyciela. Colin P. Sisson jest współzałożycielem organizacji The Inner Adventure Programmes, której podstawowym zało­żeniem jest propagowanie twórczego i efektywnego życia w celu poszerzania świadomości na naszej planecie. W za­kresie tych programów oferowane są różnorodne semina­ria, również czterostopniowe szkolenia praktyków Integracji Oddechem. Colin przyjeżdża co roku do Polski i prowadzi swoje autorskie warsztaty: „Twoje Prawo do Bogactwa", „Mi­strzostwo Siebie", „Uwalnianie Wewnętrznego Dziecka", „Świadome Związki" „Związki Miłości i Magia Seksualno­ści", „Integracja Oddechem Krok I". W ramach szkoły Integracji Oddechem Colin prowadzi też w Polsce 9-dniowe stacjonarne treningi dla osób chcą­cych nauczyć się praktykowania IO w codziennym życiu: Practitioner Breath Integration (Krok II), Advanced Breath Integration (Krok III), Diploma Breath Integration (Krok IV).   SPIS TREŚCI Przedmowa..............................................................................5 Podziękowania.........................................................................7 Co zrobić, aby jak najwięcej skorzystać z tej książki..........9 Słowo wstępne Marzę o czymś wspanialszym..........,.................................... 11 Część pierwsza Kolejny krok na drodze ku świadomości .......................... 17 Rozdział 1 Ludzki potencjał......................................................................18 Rozdział 2 Wiek dojrzałości......................................................................27 Rozdział 3 Z dojrzałości w dorosłość.......................................................41 Rozdział 4 Granice - nasz największy nauczyciel..............................47 Rozdział 5 Życie zależy od jakości moich myśli...................................55 Rozdział 6 Odpowiedzialność osobista...................................................68 Rozdział 7 Odpowiedzialne uzdrawianie................................................79 Rozdział 8 Budzenie się do samoświadomości....................................92 Rozdział 9 Rozwijanie zdolności bycia uważnym................................ 102 Rozdział 10 Poziomy świadomości.........................................................113 Rozdział 11 Postrzeganie...................................................................... 121 Część druga Kolejny krok na drodze ku wolności................................. 127 Rozdział 12 Wartości.................................................................................128 Rozdział 13 Wolność..................................................................................141 Rozdział 14 Wolność a związki................................................................. 150 Rozdział 15 Współpraca............................................................................ 160 Rozdział 16 Miłość-co to takiego?.............................................,............163 Rozdział 17 Integracja żeńskiej i męskiej energii................................. 170 Rozdział 18 Ukryte programy................................................................. 187 Rozdział 19 Witalność..............................................................................196 Rozdział 20 Mistrzostwo ciała przez pięć elementów............................207 Rozdział 21 Dieta a świadomość...............................................................223 Część trzecia Kolejny krok na drodze do Domu.......................................233 Rozdział 22 Więcej niż wiedza.................................................................234 Rozdział 23 Świat harmonii i spokoju czy walka o przetrwanie?........248 Rozdział 24 Wejście w świat harmonii i spokoju.................................260 Rozdział 25 Poddanie-sztuka harmonijnego życia............................271 Rozdział 26 Miłość - niezmienny stan harmonii....................................283 Rozdział 27 Intuicja..............................................................................293 Rozdział 28 Odzyskiwanie wewnętrznej mocy.....................................305 Rozdział 29 Ostateczna wolność...........................................................316 Rozdział 30 Podstawowe składniki świadomego tworzenia.................329 Rozdział 31 Narzędzia tworzenia rzeczywistości.................................342 Rozdział 32 Tworzenie wspaniałej rzeczywistości...............................349 Rozdział 33 Rzeczywistość-Prawdziwe Ja..............................................360 Rozdział 34 Metafizyk..............................................................................373 Zakończenie..........................................................................381 Dodatek I Integracja Oddechem - koło ofiary i koło wolności..........385 Dodatek II Praca ze zranionym dzieckiem wewnętrznym...............391 Dodatek III Poprawa wzroku metodami naturalnymi........................398 Dodatek IV Wartości..............................................................................399 Dodatek V Wolność emocjonalna.......................................................403 Dodatek VI Ukryte programy..................................................................405 Dodatek VII Rozwijanie świadomej intuicji.............................................41! Dodatek VII Medytacje wspierające tworzenie wspaniałej i świadomej rzeczywistości.............................418 Dodatek IX Metafizyk................................................................................431 Lista książek Colina P. Sissona.........................................438 Medytacja Skupionej Świadomości.................................439 Inner Adventure Programmes Inc.....................................439 Licencjonowani trenerzy seminariów Inner Adventure Programmes Inc...............440

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: