Emocje i choroby, Psychosomatyka

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Poznaj Moc która jest w Tobie (Louise L. Hay) Zobacz większe

Poznaj Moc która jest w Tobie (Louise L. Hay)

KV031

Nowy

POZNAJ MOC, KTÓRA JEST W TOBIE to kontynuacja znanej na całym świecie książki Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie. Autorka rozwija, uzasadnia i wyjaśnia tezę, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia i zachowania pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego jest miłość do samego siebie - i wypływająca z niej w konsekwencji miłość do innych ludzi i świata w ogóle. Omawia wewnętrzne ograniczenia, które uniemożliwiają taką postawę, i pokazuje, jak można się od nich uwolnić, jak wejrzeć w siebie i odrzucić w

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

29,00 zł

Więcej informacji

  SPIS TREŚCI Przedmowa.........................................................................7 Wstęp...................................................................................9 CZĘŚĆ PIERWSZA Zdobywanie nowej świadomości......................................15 Rozdział 1 Wewnętrzna moc..............................................................17 Rozdział 2 Słuchanie swego wewnętrznego głosu.........................27 Rozdział 3 Potęga słów, które wypowiadasz...................................39 Rozdział 4 Zmiana starych uwarunkowań.....................................53 CZĘŚĆ DRUGA Usuwanie barier.............................................................69 Rozdział 5 Zrozumienie własnych ograniczeń................................71 Rozdział 6 Uwalnianie się od negatywnych uczuć......................85 Rozdział 7 Uwalnianie się od bólu............................................... 107 CZĘŚĆ TRZECIA Miłość do samego siebie.............................................119 Rozdział 8 Jak pokochać siebie....................................................121 Rozdział 9 Miłość do znajdującego się w nas dziecka..................147 Rozdział 10 Dorastanie i starzenie się.............................................161 CZĘŚĆ CZWARTA Korzystanie ze swojej wewnętrznej mądrości............ 175 Rozdział 11 Akceptowanie powodzenia...........................................177 Rozdział 12 Wyrażanie własnej siły twórczej................................195 Rozdział 13 Bogactwo możliwości...................................................211 CZĘŚĆ PIĄTA Uwalnianie się od przeszłości.......................................227 Rozdział 14 Zmiana i transformacja..............................................229 Rozdział 15 Świat, w którym bezpiecznie jest nawzajem się kochać............................................239 Posłowie........................................................................257 Dodatek Medytacje służące uzdrawianiu ludzi i planety................................................................261   Dedykacja Z miłością dedykuję tę książkę wszystkim, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach terapeutycznych i tre­ningach, nauczycielom prowadzącym zajęcia, całemu persone­lowi Hay House, ludziom z Hayride, którzy poznali swą moc, wszystkim wspaniałym ludziom, którzy przez lata pisali do mnie, oraz Lindzie Carwin Tomchin, której pomoc i wkład w stworzenie tej książki są nieocenione. Moje serce rosło, w miarę jak poznawa­łam Was wszystkich.   Przedmowa Książka ta zawiera ogromnie wiele informacji. Nie sądź jednak, Czytelniku, że musisz tę wiedzę przy­swoić od razu. Pewne idee wydadzą ci się oczywiste. Od nich rozpocznij pracę. Jeśli nie zgadzasz się z czymś, co mówię, zignoruj to. Jeżeli natomiast znajdziesz tu choć jedną godną uwagi myśl i wykorzystasz ją, aby polepszyć swoje życie, będę uważała, że napisanie tej książki miało sens. W miarę lektury odkryjesz, że używam wielu ter­minów, takich jak Potęga, Inteligencja, Nieskończony Umysł, Wyższa Moc, Bóg, Uniwersalna Moc, Wewnętrz­na Mądrość... itd. Czynię to, żeby pokazać, że możemy w dowolny sposób nazywać tę Potęgę, która rządzi Wszechświatem i znajduje się także w nas. Jeżeli któ­rakolwiek z tych nazw budzi twoje wątpliwości, zastąp ją taką, jaką uważasz za stosowną. Miałam nawet kie­dyś zwyczaj wykreślać słowa, które nie przemawiały do mnie, i zastępowałam je tymi, które wydawały mi się bardziej odpowiednie. Ty możesz zrobić to samo. Zauważysz także, że stosowana przeze mnie pisow­nia dwóch wyrazów różni się od powszechnie przyję­tej. Słowo disease (niemoc) przybiera postać dis-ease (nie-moc)* i oznacza to, co nie jest w harmonii z tobą lub twoim otoczeniem. AIDS pisane jest małymi litera­mi - aids, żeby pomniejszyć negatywne oddziaływanie tego słowa. Jest to właściwie pomysł ojca Stephana Pietersa. My w Hay House popieramy tę koncepcję ca­łym sercem i zachęcamy naszych Czytelników do tego samego. Książka ta została napisana jako ciąg dalszy książki Możesz uzdrowić swoje życie. Od wydania tamtej pracy upłynęło nieco czasu, zrodziły się nowe idee. Chcę się nimi podzielić z wszystkimi, od których przez lata otrzy­mywałam listy z prośbą o więcej informacji. Uważam, że najistotniejsze to zdawać sobie sprawę, że Potęga, której poszukujemy „gdzieś na zewnątrz", znajduje się w nas samych i tylko czeka, abyśmy ją wykorzystali w pozytywny sposób. Niech ta książka pomoże ci po­znać tę olbrzymią moc, która jest w tobie. Wstęp Nie jestem uzdrowicielką. Nie leczę nikogo. Uwa­żam siebie za pewien stopień na drodze do odkrycia własnej natury. Ucząc ludzi miłości do samych sie­bie, stwarzam im warunki, by mogli dowiedzieć się, jacy są wspaniali. To wszystko. Jestem osobą, która motywuje ludzi, pomaga im objąć kontrolę nad włas­nym życiem, odkryć istniejącą w nich moc, wewnętrz­ną mądrość i siłę. Pomagam im usunąć z drogi wszel­kie przeszkody i bariery, tak by mogli kochać siebie bez względu na okoliczności. Nie oznacza to, że nigdy nie będziemy mieli problemów; zmieni się jednak za­sadniczo nasza reakcja na nie. Po latach udzielania indywidualnych porad, po prze­prowadzeniu setek ćwiczeń i intensywnych progra­mów treningowych na terenie całego kraju i na całym świecie doszłam do wniosku, że w istocie tylko jedna rzecz może rozwiązać każdy problem: MIŁOŚĆ DO SA­MEGO SIEBIE. Gdy ludzie zaczynają z każdym dniem coraz bardziej kochać samych siebie, w zdumiewający sposób zmienia się na lepsze ich życie. Poprawia się ich samopoczucie. Otrzymują posady, których pragnę­li. Zdobywają pieniądze, których potrzebowali. Dobre związki z innymi ludźmi stają się jeszcze lepsze, a złe rozpadają się, ustępując miejsca nowym. To bardzo prosta zasada: KOCHAĆ SIEBIE. Krytykowano mnie za to, że upraszczam problem, aleja odkryłam, że prosto­ta kryje w sobie największą głębię. Niedawno ktoś mi powiedział: „Dałaś mi najwspa­nialszy dar - mnie samego". Tak wielu z nas ucieka przed sobą; nie wiemy nawet, kim jesteśmy. Nie wie­my, co czujemy, nie wiemy, czego chcemy. Życie to podróż, podczas której odkrywamy siebie. Dla mnie bycie oświeconym oznacza wejrzenie w głąb siebie i odkrycie, kim naprawdę jesteśmy, odkrycie, że mamy zdolność zmiany naszego życia na lepsze przez miłość i troszczenie się o siebie. Miłość do siebie nie oznacza egoizmu. Uczucie to oczyszcza nas w stopniu wystarczającym, byśmy mogli kochać innych ludzi. Naprawdę możemy dopomóc na­szej planecie, jeżeli każdego z nas przepełni wielka miłość i radość. Moc, która stworzyła ten niewiarygodny Wszech­świat, nierzadko określamy jako miłość. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Często możemy usłyszeć stwierdzenie: „MI­ŁOŚĆ WPRAWIA ŚWIAT W RUCH". To prawda. Miłość jest czynnikiem, który jednoczy Wszechświat. Dla mnie miłość to głęboka akceptacja. Przez ko­chanie samych siebie rozumiem akceptację tego, jacy jesteśmy. Akceptujemy w sobie wszystko - nasze dzi­wactwa, to, co wprawia nas w zakłopotanie, rzeczy, których nie wykonujemy zbyt dobrze, a także nasze zalety. Akceptujemy to z miłością i bezwarunkowo. Niestety, wielu z nas nie pokocha siebie, dopóki nie straci na wadze, nie dostanie pracy albo podwyż­ki, nie będzie mieć ukochanego lub ukochanej itd. Często miłość do siebie uzależniamy od spełnienia tych warunków. Możemy jednak to zmienić. MOŻEMY ko­chać siebie takimi, jacy jesteśmy! Miłości brakuje także na całej naszej planecie. Uwa­żam, że cierpi ona na nie-moc zwaną aids, chorobę na którą codziennie umiera coraz więcej osób. Fizyczne objawy choroby, na którą cierpi świat, pozwalają nam uzmysłowić sobie konieczność obalania barier pomię­dzy ludźmi, wyjścia poza stereotypy moralne, różnice religijne i polityczne, otwarcia naszych serc. Im wię­cej osób zdoła tego dokonać, tym szybciej świat uleg­nie przeobrażeniu. Przeżywamy właśnie ogromną przemianę w skali jednostki i całej planety. Wierzę, że uczestniczymy w tych zmianach z własnego wyboru, że to my wywo­łujemy je, że dążymy do przekształcenia dawnego świa­ta i stworzenia życia wypełnionego miłością i poko­jem. W erze Ryb szukaliśmy zbawienia „na zewnątrz" nas. Prosiliśmy: „Zbaw mnie. Zbaw mnie. Zaopiekuj się mną". Obecnie wkraczamy w erę Wodnika i uczymy się szukać zbawcy wewnątrz siebie. To my jesteśmy tą mocą, której poszukujemy. To my możemy kontrolo­wać swoje życie. Jeżeli już dziś nie jesteś gotów, by pokochać siebie, nie pokochasz siebie także jutro, ponieważ to, co prze­szkadza ci dzisiaj, jutro również będzie istniało. Być może znajdziesz tę samą wymówkę za dwadzieścia lat lub nawet wówczas, gdy twoje życie będzie dobiegać końca. Dzisiaj jest dniem, w którym możesz pokochać siebie całkowicie, nie żądając nic w zamian. Chcę pomóc stworzyć świat, w którym będziemy mog­li bezpiecznie kochać siebie nawzajem, w którym bę­dziemy mogli być sobą, kochani i akceptowani przez otaczających nas ludzi, nienarażeni na krytykę lub uprzedzenia. Miłość zaczyna sie od własnego domu. Biblia mówi: „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLI-NIEGO SWE­GO JAK SIEBIE SAMEGO". Zbyt często zapominamy o tych ostatnich słowach -JAK SIEBIE SAMEGO. Nie możemy naprawdę pokochać drugiej osoby, dopóki w nas samych nie narodzi się miłość. Miłość do siebie jest najpiękniejszym darem, jaki możemy sobie ofia­rować. Jeżeli bowiem kochamy siebie takimi, jacy je­steśmy, to nie skrzywdzimy ani siebie, ani też nikogo innego. Wraz z osiągnięciem wewnętrznego spokoju zniknęłyby wojny, gangi, terroryści, bezdomni. Nie by­łoby nie-mocy, aids, raka, nędzy ani głodu. Oto zatem moja recepta na pokój na świecie: WEWNĘTRZNY PO­KÓJ W KAŻDYM Z NAS. Pokój, zrozumienie, współ­czucie, przebaczenie, a nade wszystko miłość. Istnie­je w nas siła zdolna wprowadzić to w życie. Miłość możemy wybrać tak samo, jak wybieramy złość, nienawiść lub smutek. Możemy wybrać miłość. Ten wybór zawsze należy do nas. Dokonaj go więc w tym właśnie momencie. Miłość to najpotężniejsza siła uzdrawiająca, jaka istnieje na świecie. Informacje znajdujące się w tej książce, na którą składa się część moich wykładów z ostatnich pięciu lat, są jeszcze jednym stopniem na drodze do pozna­nia siebie - pozwolą ci dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i zrozumieć otwierające się przed tobą możliwości. Masz teraz szansę pokochać siebie bardziej, stać się częścią niezwykłego wszechświata miłości. Ta miłość ma początek w naszych sercach i w nas. Niech twoja miłość przyczyni się do uzdrowienia na­szej planety.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: