Energia, Chi, Prana

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Jak wzmocnić siłę energetyczną naszego organizmu (Urszula i Radosław Lemańscy) Zobacz większe

Jak wzmocnić siłę energetyczną naszego organizmu (Urszula i Radosław Lemańscy)

KS859

Nowy

Małżeństwo pisarzy przekazuje swoją duchową wiedzę o harmonizowaniu w życiu pięciu żywiołów: wody, ognia, ziemi, powietrza i przestrzeni.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,60 zł

Więcej informacji

 Ula i Radek Lemańscy, małżeństwo pisarzy, poszukujących i doświadczających bardziej i mniej widocznych śladów Stwórcy we wszelkich przejawach życia. Dzięki zdobytemu doświadczeniu duchowemu i dopełnianiu się, w swojej twórczości sięgają do mistycznych korzeni ludzkości. Dotychczas ukazał się drukiem szereg ich publikacji z różnych dziedzin wiedzy, zamieszczonych w ogólnopolskich czasopismach i w portalach internetowych, oraz książki: „Cztery pory smaku", „Terapie regresywne", „Grupa krwi a odżywianie", „Rytuały ochronne i błogosławieństwa. Alchemia radości".  Świadomie bardziej lub mniej - codziennie mamy kontakt z pięcioma żywiołami: ziemią, ogniem, wodą, powietrzem i przestrzenią. Pełne doświadczanie codzienności możliwe jest głównie dzięki harmonizowaniu tych wszystkich pięciu elementów poprzez pracę z energiami. Harmonizowanie - zdaniem Autorów - to po prostu uzdrawianie ciała i umysłu. Potrzebna do tego jest tylko miłość, a najlepiej miłość bezwarunkowa. Zawarte w książce medytacje oraz wskazówki dotyczące przygotowywania potraw według pięciu przemian z całą pewnością ułatwią odnalezienie energii tak bardzo przydatnej w naszym życiu.   Autor:  Urszula i Radosław Lemańscy  Wydawnictwo:  Studio Astropsychologii  Ilość stron:  182  Format:  145 x 220 mm  Kolor:  czarno-biały  Papier:  80 g   Oprawa:  miękka  SPIS TREŚCIWstęp........................................................................ 7ROZDZIAŁ 1. Moc Pięciu Elementów............................................ 13ROZDZIAŁ 2. Czym jest uzdrawianie mocą Pięciu Elementów..................... 17ROZDZIAŁ 3. Właściwości poszczególnych energii.............................. 21ROZDZIAŁ 4. Praca z energiami Pięciu Elementów.............................. 29ROZDZIAŁ 5. Oczyszczanie i harmonizowanie przestrzeni....................... 47ROZDZIAŁ 6. Podstawowe zasady harmonizowania mocą Pięciu Elementów.......... 63Wstępna diagnoza i przygotowanie wewnętrzne................................. 65Higiena własna i odpowiednie miejsce........................................ 67Umiejscowienie energii Żywiołów............................................. 68Diagnoza aury............................................................... 70Oczyszczanie aury........................................................... 72Uzdrawianie mocą Pięciu Elementów........................................... 74ROZDZIAŁ 7. Inicjacje Pięcioma Elementami................................... 77ROZDZIAŁ 8. Postawa psychiczna i BHP terapeuty.............................. 81ROZDZIAŁ 9. Światło Miłości i Światło Stworzenia (Stwórcze)................. 85Błogosławieństwo Światłem Miłości .......................................... 89ROZDZIAŁ 10. Medytacje z Pięcioma Elementami................................ 91ROZDZIAŁ 11. Odżywianie zgodne z cyklem Pięciu Przemian.................... 113Kolory, ich natura i wpływ na organizm..................................... 115Znaczenie pór roku w odżywianiu............................................ 117Tabele smaków i produktów.................................................. 129Tabele chorób i dolegliwości............................................... 13410 podstawowych zasad odżywiania pozwalających zachować zdrowie............ 136Cykle związane z obiegiem Pięciu Elementów................................. 137Podstawy przygotowywania potraw według Pięciu Przemian..................... 140Emocje i ich wpływ na zdrowie i równowagę psychofizyczną................... 142ROZDZIAŁ 12. Poradnik terapeuty.............................................143Literatura................................................................. 183WSTĘP  Człowiek to nie tylko ciało fizyczne, ale przede wszystkim istota duchowa, energetyczna, która podlega wpływom  różnego rodzaju energii. Wiele tradycji mistycznych całego świata zwraca uwagę na znaczenie Żywiołów, które są podstawą budowy świata materialnego. Niektórzy mistycy i jogini podkreślają, że każdy Żywioł manifestuje się w fizycznej rzeczywistości, biorąc swój początek z energetycznej postaci, w której jest potencjalną formą energii o wielkiej mocy, zdolnej tworzyć, ale i niszczyć. Między innymi stąd jest to do dziś pilnie strzeżona tajemnica, którą próbowali także rozwiązać alchemicy, bowiem według tej teorii źródło energii poszczególnych pierwiastków było jedno, więc posiadanie umiejętności przemiany jednego w drugie dawało nieograniczone możliwości, w tym przemianę ołowiu w złoto. Generalnie wymieniano cztery podstawowe Żywioły: Ziemię, Wodę, Ogień i Powietrze, zwracając jednak uwagę, że w najwyższym poziomie istnieje jeszcze jeden, zwany Przestrzenią lub Eterem, który niesie w sobie podstawowe informacje dla pozostałych i obdarza je odpowiednią energią.  Istnieje mnóstwo praktyk duchowych szczegółowo to opisujących, a w wielu z nich podkreśla się znaczenie uwolnienia z więzów Żywiołowi związanego z nimi cierpienia, jakie jest przynależne życiu na ziemi. Z drugiej jednak strony istnieją różnego typu praktyki pokazujące, jak z nimi współpracować dla dalszego rozwoju, podkreślając, że chodzi tu o ich symboliczną, duchową naturę. Książka ta nie tyle opisuje religijne aspekty tych zjawisk czy ich mistykę, ile praktyczną współpracę z energiami poszczególnych Elementów, zwłaszcza w aspekcie harmonizowania otoczenia i sfery psychicznej człowieka. Jednocześnie zaprezentowana praktyka pozwala głębiej zrozumieć wpływ poszczególnych Elementów na harmonijny rozwój człowieka. Opisaliśmy w niej to, co było nam dane poznać na drodze duchowego wglądu i przetestować w praktyce.   W pierwszej warstwie energetycznej człowieka energie Pięciu Elementów przepływają przez związany z nimi system połączeń energetycznych, meridianów, odżywiając poszczególne narządy. Z uwagi na wielkość zagadnienia oraz ogólną znajomość obiegu energetycznego i dostępność materiałów na ten temat, w książce zwróciliśmy większą uwagę na objaśnienie poszczególnych energii, jak też wskazaliśmy konkretną autorską metodę pracy z nimi. Druga część poświęcona została znaczeniu Pięciu Elementów w odżywianiu. W ostatniej części zaprezentowaliśmy praktyczny poradnik opisów psychicznego podłoża dolegliwości wraz z wykazem przykładowych terapii.  Przy niedomaganiu poszczególnych organów i połączonymi z tym konkretnymi dolegliwościami zwraca się uwagę na ich podłoże psychiczne. Przykładowo, nerki i związany z nimi pęcherz moczowy w warstwie psychicznej odpowiadają za szeroko pojętą wolność i swobodę oraz wdzięczność dla różnych przejawów życia.  Tyle teoria. Jak zbadaliśmy, analizując obieg energii w praktyce, w warstwie Żywiołów ma na nie wpływ zwłaszcza energia Wody. Dlatego równoważenie tego Elementu poprzez działania związane z jego energią pozwala na zmianę nastawiania psychicznego, a co za tym idzie, ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tych organów. Podobnie związana z Żywiołem Ognia radość z wykonywanej działalności ma pozytywny wpływ na krążenie, unikanie gniewu i złości i dobroczynnie wpływa na wątrobę, a zwiększenie optymistycznego nastawienia do życia wspomaga pracę żołądka i śledziony. W ten sposób wiedza o charakterze poszczególnych Żywiołów może konkretnie wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.    Niełatwo jest „ot tak", na zawołanie zmienić swoje nastawienie psychiczne, a jeszcze trudniej dokonać tego u kogoś, w dodatku zmienić je na stałe. Często wymaga to wielu lat konwencjonalnych terapii, leczenia klinicznego, wizyt u psychologów i różnych specjalistów. Tymczasem często pierwszy zabieg harmonizujący poszczególne Elementy może sprawić, że osoba diametralnie zmieni swoje psychiczne nastawienie. I choć może minąć kilka dni na wewnętrzne przystosowanie się do tej zmiany, to jednak efekty bywają zaskakujące. Nie jest to dziwne, jeśli wziąć pod uwagę, że działamy globalnie, od razu usuwając przyczynę danej dolegliwości. Przywracamy spokój, wewnętrzną radość, odsuwamy złość... Praca z energiami Żywiołów to nie tylko teoretyzowanie, ale konkretna, namacalna praktyka opisująca, jak „odsunąć złość". Niedługo potem pojawiają się efekty w sferze fizycznej, gdy poprawia się praca danego narządu, który jest energetycznie przyporządkowany do konkretnego Żywiołu.  Wielu bioenergoterapeutów w swojej praktyce bardziej lub mniej świadomie korzysta z energii Żywiołów. Podobnie wiele jest duchowych praktyk, które bazują na tej wiedzy, czego dobrym przykładem jest Reiki, gdzie kolejne inicjacje w pewnym sensie uwalniają energie poszczególnych Żywiołów, wskazując na potrzebę dalszej nad nimi pracy, aż do zrozumienia ich duchowej natury.Jednak świadome korzystanie z mocy Pięciu Elementów jest pracą z ich energiami, które mają głównie bezpośredni wpływ na psychiczną kondycję człowieka będącą odbiciem konkretnych fizycznych dolegliwości. Pozwala zarówno szybko zmienić stan psychiczny, jak i uzdrawia związane z nim konkretne uczucia i emocje. Pogłębiona praktyka w pracy z poszczególnymi energiami jest jednocześnie jedną z najbardziej podstawowych i właściwych człowiekowi metod uzdrawiania. Ale nie tylko...  Praktyka korzystania z poszczególnych energii pozwala również doświadczyć, jak w większym wymiarze wszystkie te energie łączą się w jedno, wielkie Światło - Energię, w tybetańskiej tradycji bon zwane „Tęczową Energią Pojedynczej Sfery Egzystencji"*, w celu uproszczenia nazwane przez nas Światłem Stworzenia (Światłem Stwórczym, Energią Stwórczą).  To Światło jest jedną z największych tajemnic, a jednocześnie najprostszych energii i największych szans dla ludzkości. To ono bezpośrednio buduje rzeczy widzialne i ma wpływ na to, co określa się mianem mocy urzeczywistnienia. To dzięki niemu niektórzy ludzie mogą materializować pewne rzeczy, to ono pozwoliło zaistnieć wielu wspaniałym osiągnięciom natury i ludzi. Niemniej pracę nad zrozumieniem natury tego Światła należy rozpocząć tylko i wyłącznie od duchowego zrozumienia poszczególnych Elementów i kierując się intencją Dobra. Jest to doświadczalne zwłaszcza na poziomie piątego Elementu - Przestrzeni (Eteru), gdzie zbierają się cztery pozostałe. Na tym tle łatwiej jest również zrozumieć, na czym polega to obecne w wielu tradycjach dążenie do uwolnienia się z wpływu poszczególnych Żywiołów, jakiemu wszyscy podlegają, a jednocześnie skorzystanie z daru wszechogarniającej, jednoczącej wszystko energii Miłości.  Na zakończenie chcielibyśmy mocno podkreślić, że prezentowane w tej książce metody harmonizowania i uzdrawiania nie zastąpią kontaktu z lekarzem i należy je traktować raczej jako dopełnienie medycyny klasycznej - oczywiście po konsultacji ze specjalistą. Gorąco jednak wierzymy, że dzięki tym praktykom życie wielu osób może stać się pełniejsze, a strumień otaczającej Miłości przyniesie im wiele błogosławieństw.Autorzy

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: