Energia drzew

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Energia drzew ich aura i moc uzdrawiania (Jasmin i Michael Reid) Zobacz większe

Energia drzew ich aura i moc uzdrawiania (Jasmin i Michael Reid)

K655

Nowy

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak zbawienny dla zdrowia i poprawy nastroju może być spacer po lesie. Każdy doświadczył tego uczucia chociaż raz w życiu.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

26,90 zł

Więcej informacji

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak zbawienny dla zdrowia i poprawynastroju może być spacer po lesie. Każdy doświadczył tego uczuciachociaż raz w życiu. Czy zastanawialiśmy się dlaczego przebywanieblisko drzew koi naszą duszę? Bo drzewa czują naszą obecność i tworzącudowną aurę wokół siebie, która w niezwykły sposób oddziałuje na nas.W ten oto sposób stajemy się przyjaciółmi. A przyjaciół warto poznaćbliżej - ta książka może stać się przewodnikiem w ich poznawaniu.Mnóstwo świetnych fotografii i rysunków pozwalających rozpoznaćposzczególne gatunki i rodzaje z całą pewnością stanie się doskonałąpomocą w odszyfrowywaniu zagadek lasu. A więc... poczuj wibracje kasztana i wzmocnij przy nim poczuciewłasnej wartości, jeżeli brakuje Ci wytrwałości przytul się do dębu,czując się niepewnie - pospaceruj wokół lipy. Ich moc uzdrawiania znana była od wieków, przyjaźnimy się odrajskiej jabłoni, poprzez święte gaje do współczesnej bożonarodzeniowejchoinki i symbolicznej jemioły - dołącz więc do szacownego gronamiłośników.Las stwarza przestrzeń życiową najrozmaitszym organizmom. Pierwsiludzie odnajdywali w nim wszystko, czego potrzebowali do życia.Bogactwo roślin i zwierząt stanowiło podstawę ich pożywienia.Początkowo dominował wędrowny styl życia, gdzie rodziny utrzymywały sięz łowiectwa i zbieractwa. Następnie zaś ukształtowała się pierwszaosiadła kultura rolnicza. Ludzie wykarczowali całe połacie lasów, abypozyskać ziemię pod uprawę pierwszych roślin użytkowych. Dodatkowo drzewa dostarczały ludziom budulca potrzebnego dobudowy domów i stały się podstawą osiadłego stylu życia. Na początkupowstawały proste chaty plecione z gałęzi, uszczelniane ziemią i korą.Później rozwinięto nowy typ budowy domów ? domów z drewna, zwanychdługowiecznymi, w których do dziś mieszka wiele społeczeństwnaturalnych. Obok zaczęto budować spichlerze, w których przechowywanowspólne zboże i innego rodzaju pożywienie, a także obory dla bydła. Owedomostwa chronione były drzewami i żywopłotem. Taki mur obronnynazywany jest Haag. Domy, często zdobione bogatymi pracami rzeźbiarskimi, odróżnianood domów zgromadzeń i rytuałów (domy przodków) poprzez specjalnesymbole. Drewno było nośnikiem specyficznych wyobrażeń ludzi, począwszyod historii ich pochodzenia aż do wierzeń religijnych. W kulturach pierwotnych duchowni, szamani i święci odpowiedzialnibyli za równowagę między ludźmi a naturą. Chronili obszary leśne, któreuchodziły za święte, a także wyznaczali pozostałe obszary nadające siędo użytku. Jednakże później to przywódcy rodów, szlachta, kler, jak teżkrólowie i książęta, zastrzegli ten przywilej dla siebie i stworzylipojęcie lasów królewskich albo też wyklętych, z których tylko oni mieliprawo czerpać korzyści. Drzewa dostarczały ludziom wielu innych cennych materiałów.Wykonywano z nich pierwsze narzędzia i meble. Z kory, obok plecionek ikoszyków, robiono także buty i inne części garderoby. W ten sposób naprzykład japońscy Ainu wytwarzali płaszcze z kory wiązu. Także przybudowie łodzi wykorzystywano pnie, gałęzie, a nawet korę. Z żywicyotrzymywano kleje, farby i smołę do sporządzania pochodni. Sztukawytwarzania węgla drzewnego wywołała ogromny postęp w pozyskiwaniumetali, na przykład z rudy żelaza, będącej bazą dla rozwoju innychmetali. Wraz z rozwojem coraz większych wspólnot pojawiała się potrzebaposiadania coraz większej ilości wolnej przestrzeni. Właśnie w tymmiejscu zaczyna się rozdział o marnotrawieniu i niszczeniu lasów, ozrębie. To, co na początku było tylko koniecznością uzyskania ziemi poduprawę roślin użytkowych, stało się wkrótce poważnym problemempóźniejszych kultur. Ogromne części lasów Europy zostały wycięte wczasach greckich i rzymskich na budowę domów, statków, a takżewykorzystane na opał. Następstwem tego było to, że niczym nieosłoniętaziemia została zniszczona przez wiatry i pogodę. Obniżył się równieżpoziom wody. Pierwotne płodne obszary przeobraziły się w stepy inieużytki. Skutkiem tego była zbliżająca się klęska głodowa, którakosztowała życie wielu ludzi. Do tego doszły jeszcze zmiany klimatu,gdyż lasy stanowiły swoisty bufor klimatyczny. Wraz ze wstępującym średniowieczem nastawał w Europie proceszmiany myślenia. Zamiast tylko łatwego wyniszczania lasów, pojawiły siępierwsze próby jego zagospodarowania. Wykarczowane powierzchnieponownie zadrzewiono, tak, by zachować las. Ten przemyślany proces doprowadził do tego, że w tradycyjnychkulturach wiejskich Europy jeszcze tylko na niewielu miejscach znajdujesię pierwotna puszcza. Dzisiaj tak zwana gospodarka leśna jestprzeważnie ważną częścią całej gospodarki. Drzewa dostarczają materiałupodstawowego dla przemysłu papierniczego i chemicznego, a takżemateriału budowlanego. Również książka, którą właśnie trzymacie wrękach, ma swoje źródło w drzewach. Jesteśmy świadomi tego, że użytkowaniu drzew towarzyszy obecniewiele problemów. Właśnie temat wykorzystywania lasów w tak zwanychmonokulturach stwarza problem. Będziemy się cieszyć, gdy zamiast niejpojawi się zdrowa kultura mieszana, która z jednej strony uczyni lasodporny na wpływy środowiska, jak np. klęski pogodowe, z drugiej zaśstworzy warunki życia wielu różnorodnym gatunkom. Las wraz ze swoimidrzewami stanowi niezbędny do życia potencjał, który wszyscy razempowinniśmy chronić.Spis treści: Wprowadzenie 9 Czym są drzewa? 11 Drzewa i ich znaczenia dla ziemi 11 Drzewa jako istoty żywe 13 Drzewa w różnych kulturach i religiach 15 Drzewa i ich zastosowanie 21 Pola energetyczne 25 Pola aury 25 Czakry 33 Czakra podstawy 35 Czakra sakralna 36 Czakra splotu słonecznego 36 Czakra serca 37 Czakra gardła albo krtani 38 Czakra czołowa 39 Czakra czubka głowy - koronna 39 Ja, jako całość i system świata 40 Energia drzew 43 Praca z energiami drzew 43 Pole energetyczne drzew 45 Drzewa i geomantyczna lokalizacja 46 Żyły wodne 48 Uskoki 48 System sieci 49 Przyporządkowanie astrologiczne 51 Medytacja z drzewem 53 Wskazówki dotyczące wyboru drzew 56 Alfabetyczny zarys drzew i ich działania 59 Skorowidz 167