Feng Shui

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Oddziaływanie kształtów i symboli (Leszek Matela, Otylia Sakowska) Zobacz większe

Oddziaływanie kształtów i symboli (Leszek Matela, Otylia Sakowska)

KS856

Nowy

Kompendium wiedzy dotyczące promieniujących kształtów i symboli napisane przez dwoje uznanych autorów zajmujących się od wielu lat tym zagadnieniem.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

28,60 zł

Więcej informacji

  Książka w sposób przejrzysty prezentuje wszelkie, korzystnieoddziałujące kształty i symbole. Przedstawia Czytelnikowi praktyczneporady ich wykorzystania. Odpowiednio dobrane formy i znaki symboliczneto nie tylko ozdoby, ale też energetyzatory poprawiające jakość naszegożycia. Można je zastosować zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.To one, dzięki swoim subtelnym oddziaływaniom, mogą zwiększyć nasząbiowitalność, sprawić, że człowiek będzie się czuł pewniej ibezpieczniej, a jego życie wypełni harmonia, szczęście i sukces.Sięgnij po tę książkę, jeśli chcesz:dowiedzieć się o tajemniczej energii kształtów i symboli, poznaćnajważniejsze znaki symboliczne, które można praktycznie wykorzystaćdla dobra człowieka, dobrać swój osobisty symbol lub stworzyć optymalnelogo, uzyskać wskazówki, jak używać danego symbolu, aby osiągaćzałożone cele, dowiedzieć się co to jest psychologia kształtów isymboli, przeczytać o niezwykłych badaniach naukowych na ten temat.Kompendium wiedzy dotyczące promieniujących kształtów i symbolinapisane przez dwoje uznanych autorów zajmujących się od wielu lat tymzagadnieniem.   Autor:  Leszek Matela, Otylia Sakowska  Wydawnictwo:  Studio Astropsychologii  Ilość stron:  224  Format:  145 x 220 mm  Kolor:  czarno-biały  Papier:  80 g   Oprawa:  miękka SPIS TREŚCIWstęp.....................................................................     9Część 1. W kręgu psychologii i świętej geometrii1.1.  Psychologia widzenia...............................................     131.2.  Symbole i człowiek ................................................     191.3.  Sztuka miar i proporcji a energia kształtu.........................     201.4.  Święta geometria...................................................     281.5.  Gematria...........................................................     301.6.  Złote proporcje wokół nas..........................................     331.7.  Energia znaków runicznych .........................................     341.8.  Oddziaływanie mudr i run dłoni.....................................     431.9.  Promyk zdrowia i promieniujące kształty Dobrzyńskiego..............     491.10.  Brazylijczycy wykorzystują formy i symbole........................     521.11.  Oddziaływanie mandali.............................................     541.12.  Potęga labiryntów.................................................     591.12.1.  Labirynty w budowlach antycznych................................     611.12.2.  Labirynty mozaikowe.............................................     631.12.3.  Labirynty w budowlach sakralnych................................     631.12.4.  Labirynty ogrodowe (błędniki)...................................     651.12.5.  Labirynty w sztuce dekoracyjnej ................................     671.12.6.  Sekrety labiryntu z Chartres....................................     671.13.  Promieniujące posągi z Wyspy Wielkanocnej.........................     711.14.  Trzy tajemnicze płyty z Chartres..................................     731.15.  Oscylatory Lakhovsky\'ego..........................................     75Część 2. Moc form i symboli2.1.  Uniwersalne kształty i symbole ....................................     792.1.1.  Spirale..........................................................    1122.1.2.  Znak Atlantów i wahadło OT.......................................    1222.2.  Symbole egipskie...................................................    1362.2.1. Promieniujące wahadła egipskie....................................    1472.3.  Symbole chińskie...................................................    1502.4.  Symbole chrześcijańskie............................................    157 2.4.1. Krzyże i ich znaczenie............................................    1622.5.  Moc niszcząca symboli .............................................    1702.6.  Oczyszczanie znaków symbolicznych..................................    171Część 3. Praktycznie wykorzystanie energii form i symboli3.1.  Wyszukujemy symbole osobiste.......................................    1733.1.1.  Radiestezja pomaga w poszukiwaniu najwłaściwszego symbolu........    1743.1.2.  Gdzie powinniśmy umieścić nasze energetyczne symbole? ...........    1783.1.3.  Pomiar energetyki wnętrz ........................................    1813.1.4.  Badania biowitalności człowieka po oddziaływaniu energią znaku...    1833.1.5. Testujemy symbole za pomocąkinezjologicznego testu ramienia.......    1853.2. Jak zaprojektować osobisty znak symboliczny? .......................    1873.3.  Logo a sukces......................................................    1883.4.  Tworzenie własnego herbu...........................................    191Część 4. Oddziaływanie kształtów i symboli a nauka.......................    195Zakończenie .............................................................    211Indeks symboli...........................................................    213Bibliografia.............................................................    217WSTĘP  To, że różne formy wpływają na człowieka jest faktem bezsprzecznym. Na czym jednak to oddziaływanie polega? Naszym zdaniem jest to działanie wielowarstwowe dotyczące zarówno sfery psychologii widzenia i podświadomości, jak również warstwy fizycznej. To ostatnie dotyczy przede wszystkim zjawiska rezonansu kształtu. Dzięki temu jest możliwe oddziaływanie różnych kształtów, a także częściowo znaków symbolicznych nie tylko na człowieka, ale również na przykład na rośliny. Testy na roślinach stanowią właśnie znakomity dowód oddziaływania kształtów i symboli. Badacz wpływu form na otoczenie Paul Guillaume twierdzi, że formy i struktury należą zarówno do języka biologii, jak i psychologii. Wyjaśnia to, wskazując, że „formy przez nas postrzegane i myślane odpowiadają podobnym formom naszych procesów myślowych. "Na podstawie tego można wysnuć wniosek, że upodobanie do form regularnych odpowiada uczuciom harmonii i porządku, a kształtów nieregularnych uczuciom nieuporządkowanym i chaosowi. Mało tego, specjaliści od psychologii kształtów powiadają, że formy jajowate łączą się ze sferą biologii, sześcienne - ze sztuką kształtowania przestrzeni i architekturą, formy proste — z tym, co nieskomplikowane, a formy złożone — ze zjawiskami i pojęciami złożonymi. Symetrię utożsamiamy z równowagą i statycznością, asymetrię z dynamiką, natomiast nieregularność z chaosem. W formie kolistej energia rozchodzi się od środka, co wskazuje na istnienie źródła mocy. Trapez, prostokąt, kwadrat, ośmiokąt czy wreszcie koło sąfazami stopniowego przejścia od nieregularności do regularności. Jung powiada, że kwadrat jako najmniejsza liczba mnoga, a jednocześnie symbol położenia w przestrzeni przedstawia stan duchowego rozbicia człowieka, który nie osiągnął jeszcze wewnętrznej jedności. Specjaliści od psychologii głębi podkreślają, że formy i symbole mają znaczenie na różnych płaszczyznach, zarówno psychologicznej, jak i kosmicznej. Kula odnosi się do sfery intelektu, czystej myśli i abstrakcji, stożek jest sumą wszystkich form, symbolem psychicznej jedności, cylinder zaś wyraża myślenie materialistyczne. Co ciekawe, przyjęło się uważać, że formy płaskie mają bardziej charakter duchowy niż bryły. Te ostatnie wiążą się z makrokosmosem i jego energiami. Formom geometrycznym przypisuje się następujące związki kosmiczne: kuli — niebo, a także eter, łukowi — powietrze, piramidzie - ogień, a sześcianowi - ziemię. To jak odczuwamy formy i symbole wiąże się zarówno z odczuciem przestrzeni, jak i z podświadomym dążeniem człowieka do symetrii i harmonii.  Mistyczka chrześcijańska i zakonnica Anna Katharina Emmerick uznana przez kościół za błogosławioną podkreślała wielokrotnie potężne oddziaływanie symboli. W jej pismach znajdujemy nawet stwierdzenie: „Wszystko jest substancją i działaniem za pośrednictwem znaku."  Badacz symboli Juan Eduardo Cirlot powiada, iż „symbol zafiksowany technikami artystycznymi ma nadzwyczaj wielką intensywność płynącą z integralności i oszczędności formy oraz mnogości niesionych przez siebie aluzji." Ten sam autor twierdzi także: „... pewne formy - emblematy, proporce, tarcze herbowe, godła i ordery - nadał oddziałują na ludzi z wielką siłą, zupełnie niezrozumiałą, bo opartą na wewnętrznej więzi rytmów symbolicznych i - wbrew temu, co się nieraz twierdzi - nie mającą nic wspólnego z konwencjonalnością. "*  Powinniśmy sobie też zdawać sprawę z tego, że wpływ symboli zwiększają również różnego rodzaju idee, które owe symbole reprezentują. Znak jang-in, podwójna spirala itd. ukazują pewne prawdy filozoficzne. Warstwa znaczeniowa zwiększa znacząco oddziaływanie symboli na człowieka. Miara i forma są odbiciem boskich idei stwórczych i źródłem wewnętrznego piękna każdej rzeczy.  Platon twierdził, że Bóg bezustannie zajmuje się kształtowaniem Ziemi według miar. Idea ta była obecna u filozofów, teologów i mistyków wszystkich czasów oraz tradycji. Dla Mikołaja z Kuzy matematyczne znaki i figury są najwyższymi, Boskimi symbolami, w których bezpośrednio odzwierciedla się na ziemi świat niebieski, są najdoskonalszymi ludzkimi tworami myśli, dzięki którym dochodzimy do dokładnego poznania widzialnego uniwersum.  Najłatwiej odnaleźć prawidłowości związane z harmonią form, liczb i proporcji liczbowych w prostych tworach przyrody. Widać je w liściach, kwiatach, budowie nasienia i owocu. Zawierająje kryształy, skorupy ślimaków, muszle. Obecne są też w ciele człowieka, jak i w budowie galaktyk. Chociaż im wyższy jest poziom, do którego należy dana istota organiczna bądź forma materii, tym bardziej ukryte są jej miary. Powstała nawet specjalna dziedzina techniki zwana bioniką w ramach której konstruktorzy próbują naśladować doskonałe formy przyrody. Dzięki temu powstaje nowa jakość techniki, architektury i wzornictwa przemysłowego.  Niemiecka zakonnica i teolog Dorothea Forstner pisze „ Figury geometryczne sąpierwszym „ucieleśnieniem" niecielesnej liczby, niejako narzędziami, za pomocą których Stwórca ukształtował rzeczy widzialne i wycisnął na nich swoją pieczęć, ślady mądrości Bożej, którą „wylał na wszystkie swe dzieła" (Syr. 1,9).  Wszystko jest więc zawarte w symbolicznych liczbach i figurach, wszystkiego są więc podstawą wszystko ożywiają i regulują.  Wpływ form i symboli na człowieka bierze się - jak widzimy - z wielu czynników. Umieli go wykorzystać dla swego dobra już nasi przodkowie przed tysiącami lat. Dlatego też i my powinniśmy próbować zastosować moc kształtów i znaków symbolicznych do życia w zdrowiu i harmonii. Nasza książka stawia sobie za cel, aby w tym czytelnikom pomóc. Znajdziecie w niej Państwo nie tylko informacje o oddziaływaniu kształtów i symboli, ale również praktyczne zestawienie różnych korzystnie promieniujących form oraz symboli. Każdy będzie mógł wybrać coś, co aktualnie jest mu najbardziej potrzebne. W wyborze pomogą opisane w książce radiestezyjne oraz kinezjologiczne metody weryfikacji. W ten sposób dobroczynny wpływ kształtów oraz znaków symbolicznych będzie mógł wspomagać nas w życiu codziennym. Chcemy zainspirować Państwa do podjęcia własnych doświadczeń w tym zakresie. Dopiero wtedy wiedza zaprezentowana w tej książce stanie się czymś żywym i pożytecznym.