Huna

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Huna - Doświadczanie rozumienia (Dariusz Cecuda) Zobacz większe

Huna - Doświadczanie rozumienia (Dariusz Cecuda)

KS817

Nowy

Książka o praktykoaniu Huny - zawierającej w sobie psychologię, religię i metafizykę. Lektura tej książki pomaga zmienić siebie i otaczającą rzeczywistość.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,90 zł

Więcej informacji

  Huna, jako wiedza tajemna, zawiera w sobie conajmniej trzy dziedziny wiedzy: psychologię - w sensie wiedzy ozłożoności ludzkiego umysłu; religię - w sensie wiedzy o stosunkachmiędzy człowiekiem a bardziej od niego rozwiniętymi istotami duchowymi;metafizykę - wiedzę o człowieku jako istocie duchowej podlegającejduchowej ewolucji.Praktykowanie Huny prowadzi do stanu wewnętrznej harmonii ze wszystkim,co nas otacza, z samym sobą i z całym światem. Jednocześnieurzeczywistniając swoje pragnienia w duchu Huny zmieniamy nie tylkosiebie, ale też otaczającą nas rzeczywistość. Zaczynamy rozwijać się, anie  wyłącznie być.  Autor:  Dariusz Cecuda  Wydawnictwo:  Studio Astropsychologii  Ilość stron:  163   Format:  145 x 205 mm   Kolor:  czarno-biały  Papier:  80 g  Oprawa:  miękka SPIS TREŚCIKarta powinności ezoteryka...............................................      9Preambuła................................................................      9Odpowiedzialność za dobro wspólne .......................................      9Respektowanie sprawiedliwości............................................     10Dążenie do poznania i działanie w imię prawdy............................     10Odpowiedzialność za słowo ...............................................     10Szacunek dla życia i natury..............................................     11Przesłanie Tysiąclecia...................................................     12Huna - wiedza tajemna....................................................     19Być czy stać się? .......................................................     31Hermetyzm huny...........................................................     39Troistość człowieka......................................................     59Wyższe ja - Aumakua......................................................     72Średnie ja - Uhane.......................................................     76Niższe ja - Unihipili ...................................................     78Wartość słowa............................................................     83Mana - siła życiowa......................................................     91Rytuał Ha................................................................     99Przebaczanie.............................................................    107Medytacja modlitwy.......................................................    121Rytuał modlitwy..........................................................    133Etapy przygotowania skutecznej modlitwy Huny.............................    139Wzorzec skutecznej modlitwy w Hunie......................................    142Modlitwa Tomasza a Kempisa...............................................    146Huna zwierciadłem życia..................................................    152Symbole Huny.............................................................    163  KARTA POWINNOŚCI EZOTERYKA  PREAMBUŁA  Ezoterycy, niezależnie od wieku, płci, rasy i wyznania, są podmiotem zarówno praw, jak i powinności. Nakłada to na nas określone zobowiązania i odpowiedzialność za losy świata. Powinności te, sformułowane jako kodeks etyczny, wspólny dla całej społeczności ezoterycznej, nie przymuszają żadnego ezoteryka do ich wypełniania, lecz stanowią impuls moralny, odwołujący się do poczucia solidarności oraz łączności ze wszystkim, co współtworzy dobro tego świata. To właśnie solidarność jest fundamentalną podstawą w tworzeniu lepszego ładu na ziemi, gdyż jest wewnętrznym imperatywem działania na rzecz innych oraz otwiera na dobro wspólne, jakim jest otaczający nas świat.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRO WSPÓLNE  Każdy ezoteryk powinien, w miarę swoich możliwości, uczestniczyć w kształtowaniu środowiska społecznego, szanując godność, wolność i indywidualność wszystkich ludzi, bowiem to właśnie szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej zapewnia warunki dla wewnętrznego rozwoju wszystkich ludzi. Każdy z nas powinien dążyć do zapewnienia jak największej liczbie ludzi możliwie największego pola indywidualnej wolności, a zarazem i odpowiedzialności.    RESPEKTOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI  Naczelną zasadą, którą trzeba respektować w dziedzinie duchowego rozwoju jest: Me krzywdź nikogo ani niczego. Powinnością wynikającą z poczucia sprawiedliwości jest przeciwstawianie się wszelkim formom nadużywania zaufania, jakim nas obdarzono. Obojętność wobec krzywdy dziejącej się człowiekowi w naszej przytomności jest zarówno lekceważeniem, jak i zaniedbywaniem, naruszającym prawa duchowego rozwoju.  DĄŻENIE DO POZNANIA I DZIAŁANIE W IMIĘ PRAWDY  Podstawową powinnością każdego ezoteryka wobec samego siebie jest troska o własne sumienie, które - jako naturalny zmysł etyczny - decyduje o wewnętrznym przekonaniu do działania w imię prawdy. Żadne zewnętrzne kodeksy nie są tak zobowiązujące jak własne sumienie. W życiu społeczeństw destrukcyjną rolę odgrywają uprzedzenia ideologiczne, rasowe i religijne. Powinnością każdego ezoteryka jest dążenie do przezwyciężania ich przez odkrywanie prawdy.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO  Wolność słowa, swobodny dostęp do mediów i prawo do publikacjipoglądów zobowiązują do szczerości. Kryterium doboru powinna byćprawda, a także zrozumienie, iż przekazywane informacje wpływają nawzrost duchowości każdego człowieka. Granicą wolności słowa, wytyczonąprzez sumienie, jest świadomość, iż słowo jest potężną i niebezpiecznąbronią, mogącą kaleczyć zarówno nas, jak i dobre imię innych. SZACUNEK DLA ŻYCIA I NATURY  Podstawową powinnością wszystkich ezoteryków jest służba życiu,umacnianie, pomnażanie i doskonalenie wszystkich jego naturalnych iduchowych form. Sfera życia powinna być nacechowana respektem wobec jejboskości oraz sakralności. Umiarkowane i roztropne korzystanie z dóbrnatury, respektujące prawo przyszłych pokoleń do nich, jest nasząpodstawową powinnością. Powinnością wszystkich ezoteryków jest dążeniedo zapewnienia harmonijnego rozwoju człowieka, szanującego niezmienneod wieków prawa natury.  Wzywamy zatem wszystkich ezoteryków, aby w tym szczególnym roku, którymjest fizycznie wyznaczony przełom Nowego Tysiąclecia, który dla ludzidobrej woli na całym świecie jest symbolicznym progiem przełomu kulepszemu, by podjęli trud tworzenia dobra wspólnego, jakim jest duchowyrozwój każdego człowieka, jak i tego kodeksu powinności w duchuPowszechnej Miłości.