Książki (wszystkie)

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Fizjologia (Wiliam F. Ganong) Zobacz większe

Fizjologia (Wiliam F. Ganong)

K86888

Nowy

Podręcznik jest tłumaczeniem 22. wydania dzieła amerykańskiego Review of Medical Physiology, przetłumaczonego na 18 języków. Składa się z 39 rozdziałów.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

147,00 zł

Więcej informacji

Fizjologia (Wiliam F. Ganong)Podręcznik jest tłumaczeniem 22. wydania dzieła amerykańskiego Review of Medical Physiology, przetłumaczonego na 18 języków. Składa się z 39 rozdziałów, każdy ze spisem piśmiennictwa, wyodrębnionego rozdziału z pytaniami i odpowiedziami, dodatku oraz indeksu. W książce przedstawiono czynności wszystkich tkanek, narządów i układów ustroju ludzkiego. Treść i układ podręcznika jest zgodny z programem nauczania fizjologii na wydziałach lekarskich akademii medycznych.Odbiorcy: studenci akademii medycznychSpis treściDział I. Wprowadzenie do fizjologii1. Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii  Wprowadzenie  Zasady ogólne  Funkcjonalna morfologia komórki  Struktura i funkcja DNA i RNA  Transport przez błony komórkowe  Ściana naczyń włosowatych  Przekazywanie informacji między komórkami  Homeostaza  Piśmiennictwo dotyczące działu I  Dział II. Fizjologia komórek nerwowych i mięśniowych2. Tkanka pobudliwa. Nerwy  WprowadzenieKomórki nerwowe  Pobudzenie neuronu i przewodzenie stanu czynnegoMechanizmy jonowe pobudzenia i przewodzenia  Właściwości nerwów zawierających różne rodzaje aksonów  Typy włókien nerwowych i ich czynność  NeurotrofinyNeuroglej3. Tkanka pobudliwa. Mięśnie  Wprowadzenie  Mięśnie szkieletowe  Budowa  Zjawiska elektryczne i przepływ jonów  Odpowiedzi skurczowe  Źródła energii i metabolizm  Właściwości mięśni szkieletowych w nienaruszonym organizmie  Mięsień sercowy  Budowa  Właściwości elektryczne  Właściwości mechaniczne  Metabolizm  Tkanka bodźcotwórcza  Mięśnie gładkie  Budowa  Trzewne mięśnie gładkie  Mięśnie wielojednostkowe  4. Przewodnictwo synaptyczne i przez złącza międzykomórkowe  Wprowadzenie  Przewodzenie synaptyczne  Anatomia czynnościowa  Zdarzenia elektryczne w neuronach postsynaptycznychHamowanie i torowanie w synapsach  Chemiczne przewodnictwo synaptyczne  Główne układy neurotransmiterów  Plastyczność synaptyczna i uczenie się  Przewodnictwo nerwowo-mięśniowe  Złącze nerwowo-mięśniowe  Zakończenia nerwowe w mięśniach gładkich i w mięśniu sercowym  Nadwrażliwość poodnerwieniowa  5. Powstawanie impulsów w narządach zmysłów  Wprowadzenie  Narządy zmysłów i receptory  Zmysły  Powstawanie impulsów w różnych nerwach  ?Kodowanie? informacji czuciowej  Piśmiennictwo dotyczące działu II  Dział III. Czynność układu nerwowego6. Odruchy  Wprowadzenie  Odruchy monosynaptyczne. Odruch na rozciąganieOdruchy polisynaptyczne. Odruch zginania  Ogólne właściwości odruchów  7. Czucie skórne, głębokie i trzewne  Wprowadzenie  Drogi czuciowe  Czucie dotyku  Propriocepcja  Czucie temperatury  Czucie bólu  Inne rodzaje czucia  8. Wzrok  Wprowadzenie  Uwagi anatomiczne  Mechanizm powstawania obrazu  Mechanizm fotorecepcji  Odpowiedzi w drogach wzrokowych i korze mózgu  Widzenie barw  Inne procesy związane z widzeniem  Ruchy gałek ocznych  9. Słuch i równowaga  Wprowadzenie  Uwagi anatomiczne  Komórki włoskowate  Słyszenie  Czynność przedsionka  10. Węch i smak  Wprowadzenie  Węch  Smak  Narządy receptorowe i drogi czuciowe  11. Stan czuwania, sen i aktywność elektryczna mózgu  Wprowadzenie  Wzgórze i kora mózgu  Twór siatkowaty i układ siatkowaty aktywujący  Korowe potencjały wywołane  Elektroencefalogram  Fizjologiczne podstawy EEG, świadomości i snu  12. Kontrola postawy i ruchów ciała  Wprowadzenie  Zasady ogólne  Układ korowo-rdzeniowy i korowo-opuszkowyBudowa anatomiczna i czynność  Układy regulujące postawę ciała  Integracja w rdzeniu kręgowym  Składowe pochodzące z rdzenia przedłużonego  Składowe śródmózgowiowe  Składowe korowe  Jądra podstawy  Móżdżek  13. Autonomiczny układ nerwowy  Wprowadzenie  Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego  Transmisja chemiczna w złączach autonomicznychOdpowiedzi narządów efektorowych na autonomiczną impulsację nerwową  14. Ośrodkowa regulacja czynności trzewnych  Wprowadzenie  Rdzeń przedłużony  Podwzgórze  Uwagi anatomiczne  Czynność podwzgórza  Związek podwzgórza z funkcjami autonomicznymiZwiązek podwzgórza ze snem  Związek podwzgórza ze zjawiskami cyklicznymi  Głód  Pragnienie  Kontrola wydzielania tylnego płata przysadki  Kontrola wydzielania przedniego płata przysadki  Regulacja temperatury ciała  15. Neuronalne podstawy zachowania instynktownego iemocji  Wprowadzenie  Uwagi anatomiczne  Czynności układu limbicznego  Zachowanie seksualne  Inne emocje  Motywacja i uzależnienie  Chemia mózgu i zachowanie  16. Wyższe czynności układu nerwowego.Odruchy warunkowe, uczenie się i zjawiska pokrewne  Wprowadzenie  Metody badania  Uczenie się i pamięć  Czynność kory nowej mózgu  Piśmiennictwo dotyczące działu III  Dział IV. Endokrynologia, metabolizm i rozród17. Równowaga energetyczna, metabolizm i odżywianie  Wprowadzenie  Przemiana materii  Metabolizm pośredni  Metabolizm węglowodanów  Metabolizm białek  Metabolizm tłuszczów  Odżywianie  18. Gruczoł tarczowy  Wprowadzenie  Uwagi anatomiczne  Powstawanie i wydzielanie hormonów tarczycy  Transport i metabolizm hormonów tarczycy  Działania hormonów tarczycy  Regulacja czynności wydzielniczej tarczycy  Znaczenie kliniczne  19. Czynność endokrynna trzustki i regulacja metabolizmu węglowodanów  Wprowadzenie  Budowa komórek wysp trzustkowych  Budowa, biosynteza i wydzielanie insuliny  Losy wydzielonej insuliny  Efekty działania insuliny  Mechanizm działania insuliny  Następstwa niedoboru insuliny  Nadmiar insuliny  Regulacja wydzielania insuliny  Glukagon  Inne hormony wysp trzustkowych  Wpływ innych hormonów i wysiłku fizycznego na metabolizm węglowodanów  Hipoglikemia i cukrzyca u ludzi  20. Rdzeń i kora nadnerczy  Wprowadzenie  Budowa nadnerczy  Rdzeń nadnerczy  Budowa i funkcje hormonów rdzenia nadnerczy  Regulacja wydzielania rdzenia nadnerczy  Kora nadnerczy  Budowa i biosynteza hormonów kory nadnerczyTransport, przemiany i wydalanie hormonów kory nadnerczyDziałanie nadnerczowych androgenów i estrogenówFizjologiczne działanie glikokortykoidów  Farmakologiczne i patologiczne wpływy glikokortykoidów  Regulacja wydzielania glikokortykoidów  Efekty działania mineralokortykoidów  Regulacja wydzielania aldosteronu  Rola mineralokortykoidów w regulacji równowagi mineralnej  Podsumowanie objawów nadczynności i niedoczynności kory nadnerczy u ludzi  21. Hormonalna kontrola gospodarki wapniowej i fizjologia kości  Wprowadzenie  Metabolizm wapniowo-fosforanowy  Fizjologia kości  Witamina D i hydroksycholekalcyferole  Gruczoły przytarczyczne  Kalcytonina  Wpływ innych hormonów i czynników humoralnych na metabolizm wapnia  22. Przysadka  Wprowadzenie  Morfologia  Hormony części pośredniej  Hormon wzrostu  Fizjologia wzrostu  Niedoczynność przysadki  Nadczynność przysadki u ludzi  23. Gruczoły płciowe. Rozwój i funkcje układu rozrodczego  Wprowadzenie  Różnicowanie płci i rozwój  Płeć chromosomalna  Embriologia układu rozrodczego człowieka  Nieprawidłowości w różnicowaniu płciowym  Okres pokwitania  Przedwczesne i opóźnione pokwitanie  Menopauza  Gonadotropiny przysadkowe oraz prolaktyna  Męski układ rozrodczy  Budowa  Gametogeneza i ejakulacja  Funkcja wewnątrzwydzielnicza jąder  Kontrola funkcji jąder  Nieprawidłowości w funkcjonowaniu jąder  Żeński układ rozrodczy  Cykl menstruacyjny  Hormony jajnikowe  Kontrola funkcji jajników  Nieprawidłowości czynności jajników  Ciąża  Laktacja  24. Funkcja endokrynna nerek, serca i szyszynki  Wprowadzenie  Układ renina?angiotensyna  Erytropoetyna  Hormony serca i inne czynniki natriuretyczne  Szyszynka  Piśmiennictwo dotyczące działu IV  Dział V. Czynność układu pokarmowego25. Trawienie i wchłanianie  Wprowadzenie  Węglowodany  Białka i kwasy nukleinowe  Tłuszcze  Wchłanianie wody i elektrolitów  Wchłanianie witamin i soli mineralnych  26. Regulacja funkcji układu pokarmowego  Wprowadzenie  Uwagi ogólne  Hormony żołądkowo-jelitowe  Jama ustna i przełyk  ŻołądekZewnątrzwydzielnicza (egzokrynna) czynność trzustki  Wątroba i drogi żółciowe  Jelito cienkie  Okrężnica  Piśmiennictwo dotyczące działu V  Dział VI. Krążenie27. Krążące płyny ustrojowe  Wprowadzenie  Krew  Szpik kostny  Leukocyty (krwinki białe)  Odporność  Płytki krwi  Erytrocyty (krwinki czerwone)  Grupy krwi  Osocze  Hemostaza  Chłonka  28. Pochodzenie skurczów serca i jego czynność elektryczna  Wprowadzenie  Pochodzenie i rozprzestrzenianie się pobudzenia w sercu  Elektrokardiogram  Zaburzenia rytmu serca  Zapis elektrokardiograficzny w różnych chorobach serca i układu krążenia  29. Serce jako pompa  Wprowadzenie  Zjawiska mechaniczne w cyklu pracy serca  Pojemność minutowa serca  30. Dynamika krążenia krwi i chłonki  Wprowadzenie  Podstawy anatomiczne  Podstawy biofizyczne  Krążenie w tętnicach i tętniczkach  Krążenie w naczyniach włosowatych  Krążenie chłonki i objętość płynu tkankowego  Krążenie żylne31. Mechanizmy regulujące w układzie sercowo-naczyniowym  Wprowadzenie  Miejscowe mechanizmy regulujące  Substancje wydzielane przez śródbłonek  Ogólnoustrojowa regulacja przez hormony  Wpływ układu nerwowego na układ krążenia  32. Krążenie krwi w niektórych narządach  Wprowadzenie  Krążenie mózgowe  Podstawy anatomiczne  Płyn mózgowo-rdzeniowy  Bariera krew?mózg  Przepływ mózgowy krwi oraz jego regulacja  Metabolizm mózgu i zapotrzebowanie na tlen  Krążenie wieńcowe  Krążenie w trzewiach  Krążenie w skórze  Krążenie w łożysku i krążenie płodowe  33. Homeostaza sercowo-naczyniowa w zdrowiu i chorobie  Wprowadzenie  Kompensacja wpływów grawitacji  Wysiłek fizyczny  Zapalenie i gojenie się ran  Wstrząs  Nadciśnienie  Niewydolność serca  Piśmiennictwo dotyczące działu VI  Dział VII. Oddychanie34. Czynność płuc  Wprowadzenie  Właściwości gazów  Budowa płuc  Mechanika oddychania  Wymiana gazowa w płucach  Krążenie płucne  Inne czynności układu oddechowego  35. Transport gazów między płucami a tkankami  Wprowadzenie  Transport tlenu  Transport dwutlenku węgla  36. Regulacja oddychania  Wprowadzenie  Nerwowa kontrola oddychania  Regulacja czynności oddechowej  Chemiczna kontrola oddychania  Pozachemiczne oddziaływanie na oddychanie  37. Oddechowe mechanizmy kompensacyjne w zdrowiu i chorobie  Wprowadzenie  Wpływ wysiłku fizycznego  Hipoksja  Hipoksja hipoksyczna  Inne rodzaje hipoksji  Terapia tlenem  Hiperkapnia i hipokapnia  Inne zaburzenia oddechowe  Choroby wpływające na krążenie płucne  Skutki zwiększonego ciśnienia barometrycznego  Sztuczne oddychanie  Piśmiennictwo dotyczące działu VII  Dział VIII. Powstawanie i wydalanie moczu38. Czynność nerek i mikcja  Wprowadzenie  Anatomia czynnościowa  Krążenie nerkowe  Filtracja kłębuszkowa  Czynność kanalików  Wydalanie wody  Zakwaszanie moczu i wydalanie wodorowęglanówRegulacja wydalania jonów Na+  Regulacja wydalania jonów K+  Leki moczopędne (diuretyki)  Skutki zaburzeń czynności nerek  Pęcherz moczowy  39. Regulacja składu i objętości płynu zewnątrzkomórkowegoWprowadzenie Zachowanie ciśnienia osmotycznego Zachowanie objętości Utrzymanie swoistego składu jonowego Utrzymanie stężenia jonów H+  Piśmiennictwo dotyczące działu VIII  Materiały do nauki. Cele nauki, pytania ogólne i testowe Odpowiedzi na pytania ogólne i testowe  Dodatek Piśmiennictwo ogólne Prawidłowe wartości i statystyczna ocena danychSkróty i symbole powszechnie stosowane w fizjologii oddychania Niektóre standardowe symbole stosowane w fizjologii oddychania Odpowiedniki metryczne jednostek amerykańskich i angielskichAlfabet grecki Skorowidz