Książki (wszystkie)

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Przywracać zdrowie żywieniem (Ewa Dąbrowska) Zobacz większe

Przywracać zdrowie żywieniem (Ewa Dąbrowska)

K204

Nowy

Autorka, lekarz kliniczny zajmujący się leczeniem chorób wewnętrznych, tłumaczy, na czym polega terapia postna, która jest jedynym prawdziwie skutecznym lekiem na powszechne i różnorodne choroby „cywilizacyjne”.

Więcej szczegółów

In Stock

8,00 zł

Więcej informacji

Organizm człowieka stanowi najwspanialszy, samoregulujący się układ, który dąży do utrzymania równowagi czyli zdrowia. Współczesny człowiek odszedł daleko od praw natury. "Ulepszył" pokarm przez m. in. rafinację, denaturację i dodatki chemiczne, pozbawiając go wartości biologicznej i narażając się na szereg tzw. chorób cywilizacyjnych. Jedną z najskuteczniejszych i najbardziej naturalnych metod leczenia chorób współczesnej cywilizacji okazałą się głodówka lecznicza lub przedstawiona w tej książce jej odmiana - dieta warzywno owocowa.WstępJestem lekarzem klinicznym i zajmuję się leczeniem chorób wewnętrznych. Stosując tradycyjne leczenie farmakologiczne, obserwuje się ustępowanie jedynie objawów choroby, a nie przyczyny. Zatem choroba zwykle postępuje, gdyż jej przyczyna pozostaje nietknięta. Z tego powodu pacjenci jak bumerangi powracają do szpitali z kolejnymi zaostrzeniami choroby. Leki nie są obojętne dla organizmu, mają szereg działań ubocznych, a często rozwija się też oporność na ich działanie. Następnym, ważnym problemem jest powszechna nieznajomość zasad zdrowego żywienia. Problemy żywienia nie znalazły miejsca nawet w programie studiów medycznych. Wegetarianizm jest traktowany często jako dziwactwo, a posty uważa się za szkodliwe. Natomiast obserwuje się powszechną akceptację tzw. „dobrego żywienia", gdzie podstawą jest tradycyjny schabowy i wysoko przetworzone pokarmy, jak biała mąka, cukier, rafinowane i utwardzone oleje, kawa, piwo. Wynikiem „cywilizowanego" stylu życia są choroby zwyrodnieniowo-zapalne i wciąż rosnąca ilość przedwczesnych zgonów. Z problemami przywracania zdrowia żywieniem zetknęłam się po raz pierwszy przed 7 laty, kiedy to leczyłam pacjenta z powodu choroby wieńcowej, nadciśnienia i otyłości. Jego stan był krytyczny. Najmniejszy wysiłek wyzwalał silne bóle serca. Ze względu na dużą otyłość i zaawansowanie miażdżycy naczyń wieńcowych, został on zdyskwalifikowany z operacji by-passu. Będąc w towarzystwie przyjaciół, wspomniałam o cierpiącym pacjencie i o mojej bez- radności. Doradzono mi przeczytanie popularnej książki, która przedstawiała wspaniałe wyniki leczenia chorób cywilizacyjnych głodówką i dietą jarzynową, które uzyskiwał przed 100 laty szwajcarski lekarz Bircher-Benner. Ta pionierska metoda leczenia, nie znalazła niestety poparcia wśród współczesnych mu lekarzy. W tej sytuacji lekarz ten otworzył prywatną klinikę w Zurichu, w której do dzisiaj leczy się chorych dietą. Uświadomiłam sobie wówczas, że dla mojego chorego taka głodówka mogłaby być ostatnią szansą na wyleczenie. Pacjent bez wahania zgodził się na 10-dniową głodówkę i następnie dietę surównkową. Wyniki przeszły wszelkie oczekiwania. Już po kilkudniowej głodówce ustąpiły bóle zamostkowe i wystąpił wielomocz. Po 7 dniach chory mógł swobodnie chodzić po schodach i nie miał obrzęków. Po 3 tygodniach stracił na wadze 8 kg (ze 110 kg do 102), ciśnienie znormalizowało się. Leki zostały ograniczone i pacjent opuścił szpital. W ciągu 7 lat obserwacji ambulatoryjnej wielokrotnie stosował on dietę warzy wno-owoco-wą, na zmianę ze zdrowym żywieniem. Całkowicie wyeliminował mięso, ciasta i tłuszcze zwierzęce. Dziś pacjent ten czuje się dobrze, jest prawie bez leków. Prowadzi normalny tryb życia. Waży 87 kg, czyli o 23 kg mniej niż przed chorobą. Ta obserwacja kliniczna stała się dla mnie punktem zwrotnym. Przywracanie zdrowia żywieniem stało się moją pasją życiową. Tę naturalną metodę leczenia wprowadziłam do swojej codziennej praktyki lekarskiej. Od tego czasu wspólnie z pacjentami modyfikowaliśmy przepisy dietetyczne i przeprowadzaliśmy szereg badań, czego plonem stało się niniejsze opracowanie.1. Agresywne zapalenie wątroby Chłopiec 17 lat. Od 1,5 roku przebywał w szpitalu z powodu agresywnego zapalenia wątroby. Leczony był dużymi dawkami hormonów sterydowych, oraz tzw. dietą wątrobową, tj. bogatą w mięso, mleko, nabiał. Mimo leczenia utrzymywały się stale wysokie wartości transaminaz (enzymy wątrobowe, których aktywność wzrasta w martwicy wątroby). Średnie wartości transaminazy alaninowej badane w odstępach co 2 miesiące były następujące: 567,398,231,491,277,411,316,165, 810 j. Również poziom autoprzeciwciał utrzymywał się na wysokim poziomie i wynosił 2560. Powtórna biopsja wątroby wykazała nasilenie aktywności procesu zapalnego watro-by. Wobec zupełnej nieskuteczności leczenia, narastającej żółtaczki i pogłębiającej się śpiączki wątrobowej podjęto próbę leczenia kuracją warzywno-owocową, stopniowo odstawiając leki. Obserwowano dramatycznie szybkie obniżanie się transaminaz, które badane co 2 dni wynosiły następująco: 567,166,145,125,109, 107, 78 j. Poziom autoprzeciwciął obniżył się w tym czasie z 2560 do 360. Już po 2 tygodniach chłopiec mógł opuścić szpital. Był pod stałą obserwacją ambulatoryjną. Stosował często kuracje warzywno-owocowe, na zmianę ze zdrowym żywieniem. Czuł się dobrze. Zdał do Wyższej Szkoły Muzycznej. Po 1,5 roku aktywność transaminaz wynosiła 49 j. (norma), poziom autoprzeci wciął wynosił 20. Obecnie mija 4 rok obserwacji. Czuje się świetnie. Wyniki badań laboratoryjnych są w normie. Studiuje, koncertuje za granicą, jest stale na diecie wyłącznie roślinnej (bez nabiału).2. Powikłania cukrzycy - utrata wzroku Chory lat 52. Od wielu lat leczony insuliną z powodu cukrzycy, choruje również na nadciśnienie, ma częste bóle stawów, poziom cholesterolu wynosi 279 mg%. Przed 7 laty utracił wzrok, z powodu odklejenia siatkówek. Lase-roterapia okazała się nieskuteczna. Przebył 6-tygodniową kurację warzywno-owocową. Poziom cholesterolu obniżył się do 180 mg%, insulinę zmniejszono z 26 j. do 6 j., ustąpiło nadciśnienie i bóle stawów. Kontrolne badanie okulistyczne po 5 tygodniach wykazało brak wylewów do gałki ocznej (poprzednio były codziennie). W tym czasie zaczął widzieć kontury przedmiotów np. ramy okiennej, czepka pielęgniarki. Okresowo widział same kolory jak barwny dywan. Po dalszych 6 tygodniach zdrowego żywienia i diety warzywnej (naprzemiennie) kontrola u okulisty wykazała, że widzi i bezbłędnie czyta 4 rzędy liter na tablicy okulistycznej. Wzruszającym momentem było to, że mógł po raz pierwszy zobaczyć swoją 7-letnią córkę, której dotąd nie widział. Dziś mija 1,5 roku i pacjent widzi. Przy pomocy okularów może czytać.3. Powikłania cukrzycy - gronkowcowe zapalenie kości Pacjent lat 61, duchowny. Przed 12 laty przebył zawał serca, od niedawna wykryto cukrzycę. Ważył 95 kg przy wzroście 167 cm. Trafił do szpitala z powodu ropnia prostaty, ropowicy lewego kciuka i okolicy przedobojczy-kowej, które nacięto. Z ropy wyhodowano gronkowca złocistego. Doszło do zapalenia kości obojczyka oraz kręgów lędźwiowych. Zastosowano 3-tygodniową kurację wyrzyw-no-owocową uzyskując utratę 7 kg wagi ciała i normalizację poziomu cukru we krwi. Przerwano podawanie leków przeciwcukrzycowych. Stosowano okresowo antybiotyki, Pad-mę (ziołowy immunomodulator), dietę wa-rzywno-owocową. Obecnie minęły 4 lata obserwacji. Jest zdrowy.4. Cukrzyca skojarzona z dną, hiperlipidemią, nadciśnieniem i otyłością Pacjent lat 39. Przekazany został z poradni cukrzycowej, gdyż mimo maksymalnej dawki insuliny (100 j.) miał wysoki poziom cukru we krwi. Również poziom trój glicerydów we krwi był rekordowo wysoki i wynosił 1315 mg%, przy normie 100 mg%. Cholesterol był także bardzo wysoki (394 mg). Od 4 miesięcy odczuwał zdrętwienie lewej ręki i miał duże bóle stawów rąk, łokci i kolan. Bóle uniemożliwiały takie czynności jak trzymanie łyżki, czy przekręcenie kluczyka od samochodu. Od 7 lat miał skazę moczanową (dna) i liczne twarde guzki w okolicy przedramion, szyi, pleców. Miał też nadciśnienie tętnicze i miażdżycę zarostową kończyn dolnych. Z trudem wchodził na 1 piętro. Stopy były zimne i jakby martwe. Dziąsła krwawiły i 2 zęby były rozchwiane. Przebył 7-tygodniową kurację warzywno--owocową, tracąc na wadze 19 kg (ze 103 do 84 kg, przy wzroście 176 cm). W czasie kuracji miał zaburzenia statyki. Już po 17 dniach kuracji ustąpiły: bóle stawowe, krwawienia z dziąseł, oraz podskórne guzki. Poziom trójgli-cerydów obniżył się do 254 mg, a cholesterolu do 147 mg%. Po dalszych 2 tygodniach ustąpiła cukrzyca, zęby stały się mocne i przestały się chwiać. Ciśnienie znormalizowało się. Cofnęły się zaburzenia neurologiczne, oraz poprawiło się ukrwienie kończyn. Teraz mógł wbiec na 4 piętro bez zatrzymywania się. Po upływie 3 lat pacjent powrócił do dawnej diety (mięso, ciastka, kawa) i wszystkie objawy powróciły. Dołączyło się jeszcze zapalenie trzustki. Zastosowano ponowną kurację warzywną, uzyskując cofnięcie wszystkich objawów. Obecnie czuje się dobrze, nie przyjmuje żadnych leków, przestrzega zasad zdrowego żywienia.5. Astma oskrzelowa, zatorowość płucna, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa Chory lat 73. Od 13 lat choruje na astmę oskrzelową. Przebył zawał serca przed 13 laty, a przed rokiem zatorowość płucną. Obecnie trafił do szpitala z powodu zatrzymania krążenia. Był reanimowany. Mimo 16 pobytów w szpitalach w czasie 10 lat i mimo dużej ilości przyjmowanych leków pacjent miał nadal duszność napadową (astmatyczną), a ostatnio stałą, nasilającą się nocą, duszność sercową. Po przejściu 50 m musiał zatrzymywać się z powodu bólów serca i duszności. Od 5 lat miał obrzęki. Pacjent przebył 6-tygodniową kurację wa-rzywno-owocową. Już na drugi dzień kuracji duszność zmniejszyła się, wystąpił wielomocz i obrzęki zaczęły ustępować. W 6 dobie wystąpiła biegunka, zaś w 11 dobie kuracji wystąpił napad duszności, który już więcej nie powtórzył się. Obecnie mija pół roku obserwacji. Czuje się świetnie, nie ma duszności, obrzęków, ani bólów serca. Może przejść 4 km po terenie górzystym, bez zadyszki. W tym czasie schudł 28 kg. Ważył 97 kg, a teraz 71 kg, przy wzroście 166 cm. Zauważył, że włosy stały się elastyczne, a były sztywne jak druty. Całkowicie ustąpiły bóle kręgosłupa i kolan, które odczuwał od 8 miesięcy przy zmianie pogody-Jest na diecie wyłącznie roślinnej. Nie wymaga przyjmowania żadnych leków.6. Toczeń rumieniowaty, kamica nerkowa, cukrzyca Chora lat 50. Od 30 lat choruje na toczeń rumieniowaty. Hospitalizowana była 28 razy. Stale przyjmuje duże dawki hormonów sterydowych i ma wiele powikłań polekowych jak: cukrzycę, odwapnienie kości z przebytym złamaniem kręgosłupa, nawracające i długotrwałe ropowice skóry, chorobę wieńcową i wrzodową żołądka, nawracające infekcje. Każda próba obniżenia dawki hormonów wywołuje nasilenie gorączki, bólów stawowych i wykwitów na skórze rąk. Ostatnio nie może nawet poruszać się. Podjęto próbę stopniowego odstawienia hormonów w trakcie 6-tygodniowej diety warzy wno-owocowej. Przebieg kuracji: w 2 dobie świąd skóry, w 11 dobie ból nerki, który trwał przez 4 dni. Od tego czasu mocz był mętny, wydalała liczne sole. W 17 dobie występuje gorączka 39,2°C i ból głowy, lecz bez bólów stawowych. Poprzednio każdemu stanowi podgorączkowemu towarzyszyły silne bóle stawów. W tym czasie pojawiły się wykwity skórne na twarzy i ramionach, które uległy wygojeniu. Obserwowano intensywne złuszczanie i regenerację nowej zdrowej skóry. Poprzednio skóra dłoni przypominała chropowatą tarkę. Grzybica paznokci cofała się w miarę wzrostu paznokci. Po 3 tygodniach odczuwała intensywny zapach Ampicyliny, którą przyjmowała przed rokiem. Po 10 dniach temperatura była już prawidłowa. Cukrzyca ustąpiła. Kamienie nerkowe zostały wydalone jako piasek. Utrzymano małą dawkę hormonów sterydowych, celem zastąpienia funkcji zniszczonych leczeniem nadnerczy. Dziś mijają 4 lata. Pacjentka czuje się dobrze. Nie odczuwa bólów stawowych, nie ma cukrzycy, ani kamicy. Wykonuje wszystkie czynności gospodyni domowej. Ściśle przestrzega diety wegetariańskiej.7. Łuszczyca Chora lat 42. Od 6 lat choruje na łuszczycę. Ma liczne, czerwone, łuszczące się plamy na rękach, nogach, tułowiu. Ma też chorobę wrzodową dwunastnicy, chorobę wieńcową, nerwicę, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, kamicę żółciową (po operacji), hemoroidy, para-dontozę, straciła wszystkie zęby w 33 roku życia. Jadła tłusto, dużo mięsa, słodyczy, paliła papierosy. Wielokrotnie hospitalizowana, przyjmowała dużo leków. Wystarczyła 4-ty-godniowa kuracja warzywno-owocowa aby zmiany łuszczycowe ustąpiły i do dziś (4 łata) nie powróciły. Ustąpiły również nocne bóle żołądka i bóle stawów.8. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Chora lat 23, studentka medycyny. Od 3 lat choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ma niedokrwistość, biegunki z domieszką krwi i śluzu. Ponieważ leczenie Salazopi-rynąbyło nieskuteczne, więc je przerwała i zastosowała kilka dni kuracji sokowej (marchew), następnie 6-tygodniową dietę warzyw-no-owocową. Straciła na wadze 6 kg (z 62 do 56 kg, wzrost 167). Czuje się bardzo dobrze. Stolce są codziennie, bez krwi i śluzu. Poprawiła się morfologia krwi: erytrocyty z 3,3 min do 4,2 mln/mm3. Minęło 3,5 roku obserwacji. Jest stale na diecie roślinnej i nie ma żadnych dolegliwości.9. Miażdżyca zarostowa tętnic Chora lat 61. Choruje na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych oraz szyjnych. Od 20 lat nie ma tętna, ani ciśnienia na prawej kończynie górnej, również nie ma tętna na prawej tętnicy szyjnej i tętnicach kończyn dolnych. Ma drżenia parkinsonoidalne, zwyrodnienie kręgosłupa, kamicę nerkową, nadkwa-sotę, paradontozę, wszystkie zęby wypadły. Po przejściu 100 m bóle i drętwienie łydek i bioder trwające cały dzień. Całe życia była mięsożerna i paliła papierosy. Zastosowano 6-tygo-dniową kurację warzywno-owocową. Po 3 tygodniach kuracji lewa noga przestała boleć (bolały obie), stała się cieplejsza. Odczuwała drążenie wzdłuż nogi. Mogła już przejść bez bólu 200 m. Drżenia ciała była mniejsze. Wróciło tętno na tętnicy szyjnej, oraz ciśnienie na prawej ręce (75/65 mmHg). Po 2 miesiącach ciśnienie na prawej ręce było już 90/70, a na lewej 130/90. Utrzymywał się jeszcze ból prawej stopy. Po dalszych 2 miesiącach mogła już przejść 3 km, ustąpiły drżenia. Schudła 6 kg, zmarszczki wygładziły się. Jest na diecie roślinnej.10. Reumatoidalne zapalenie stawów Chora lat 58. Od 8 lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. Od 3 tygodni leży, ma silne bóle stawów, przykurcze, obrzęki. Ponadto ma anemię i infekcję moczową. Zastosowano leczenie dietą warzywno-owocową. Już po 2 tygodniach zmniejszyły się bóle, ustąpiły obrzęki i poprawiła się morfologia krwi. Przy-krucze stały się mniejsze, gdyż mogła już unosić ręce do góry, co było dotąd niemożliwe. Po 6 tygodniach ustąpiły przykurcze i bóle stawów. Cera stała się zdrowsza i młodsza. Cofnęły się także objawy infekcji moczowej.11. Nadciśnienie, otyłość, cukrzyca Chory lat 55, lekarz. Od 20 lat ma nadciśnienie, a od 6 lat cukrzycę. Mimo leków ciśnienie było 215/115 mmHg. Waży 105 kg. Po wysił-ku łatwo się męczy, poci, ma napadowe kołatanie serca. Po 4 tygodniach kuracji warzyw-no-owocowej schudł 11 kg, przestał się pocić, nie odczuwał głodu. Po 6 tygodniach stracił 15 kg wagi. Ustąpiło nadciśnienie i cukrzyca. Stał się sprawniejszy, miał pogodniejszy nastrój. Ustąpiła paradontoza i zęby przestały się chwiać. Skóra stała się bielsza, młodsza.12. Porfiria późna skórna, miażdżyca zarostowa, zwyrodnienia stawów Chory lat 66. Od roku choruje na porfirię. Ma liczne, niegojące się pęcherze na rękach. Odczuwa bóle łydek po przejściu 100 m, a także ma codziennie nad ranem kurcze łydek. Mały palec na prawej ręce jest łukowato wygięty, wokół stawów rąk są guzki zwyrodnieniowe. Skóra twarzy jest niemal czarna, pokryta licznymi zmarszczakmi. Ma zawroty głowy, szum w uszach, po najmniejszym wysiłku ma zady-szkę. Dotąd odżywiał się głównie mięsem, pił alkohol, palił papierosy. Zastosował 6-tygo-dniową dietę warzywno-owocową. Ustąpiły wszystkie zmiany skórne, skóra stała się jaśniejsza, zmarszczki częściowo wygładziły się. Może teraz wejść na VIII piętro bez zady-szki i bez bólów łydek. Mały palec na ręce wyprostował się, ustąpiły również wszystkie guzki przystawowe. Nie odczuwa kurczów w łydkach. Poziom żelaza tkankowego (ferrytyna) obniżył się z 1224 do 260 ng/ml (norma), a kompleksy immunologiczne przekraczały normę 4-krotnie i spadły do zera. Poziom typowych dla tej choroby uroporfiryn obniżył się z 704 do 37 ug/1 (norma).13. Owrzodzenia podudzi, zakrzepowe zapalenie żył Chory lat 23. Od 7 lat na rencie z powodu niegojących się owrzodzeń podudzia w przebiegu zakrzepowego zapalenia żył. Po 3-tygo-dniowej kuracji warzy wno-owocowej wszystkie, niegojące się dotąd rany zaczęły się goić, wytworzyły się strupki, które stopniowo odpadały. Ustąpiły zmiany zakrzepowe i cofnął się obrzęk łydki. Od tego czasu nie odczuwa bólów. Zamierza wrócić do pracy i przerwać rentę.Spis treściWstęp      .............      7 I    ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 1. Zdolność organizmu do samoleczenia     .     13 2. Niewłaściwe żywienie jako czynnik chorobotwórczy    ..........     15 3. Charakterystyka chorób cywilizacyjnych      23II KURACJA OCZYSZCZAJĄCA ORGANIZM 1. Uruchomienie samoleczących mechanizmów przez post..........    29 2. Dwuetapowe leczenie żywieniem ...    32 3. Przebieg kliniczny kuracji.....    36 4. Przepisy diety warzywno-owocowej   .    .    42 1) Zestawy surówek.......    42 2) Zestawy soków........    43 3) Przepisy na inne dania.....    44III ZDROWE ŻYWIENIE 1. Wartość biologiczna pokarmu   ....    49 2. Przepisy zdrowego żywienia     ....    54 1) Surówki..........    54 2) Mleko roślinno-owocowe     ....    56 3) Dodatki do pieczywa.....    58 4) Zupy       ..........    61 5) Zboża różne........    64 6) Zboża z warzywami......    67 7) Pierogi..........    70 8) Kotlety ze zbóż i innych roślin     .    .    71 9) Warzywa do kasz      ......    74 10) Warzywa nadziewane.....    79 11) Sosy...........     80 12) Ryby      ..........    81 13) Wypieki      .........    82IV OPISY PRZYPADKÓW 1. Agresywne zapalenie wątroby   ....    89 2. Powikłanie cukrzycy - utrata wzroku      .    91 3. Powikłanie cukrzycy - gronko wco we zapalenie kości    ..........    92 4. Cukrzyca skojarzona z dną, hiperlipidemią, nadciśnieniem i otyłością.....    93 5. Astma oskrzelowa, zatorowośc płucna, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa .    95 6. Toczeń rumieniowy, kamica nerkowa, cukrzyca...........    97 7. Łuszczyca..........    99 8. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    .     99 9. Miażdżyca zarostowa tętnic      ....   100 10. Reumatoidalne zapalenie stawów .    .    .102 11. Nadciśnienie, otyłość, cukrzyca     .    .    .102 12. Porfiria późna skórna, miażdżyca zarostowa, zwyrodnienie stawów.....103 13. Owrzodzenia podudzi, zakrzepowe zapalenie żył     ...........105 Piśmiennictwo...........106Każdy nabywca tej książeczki wspiera dzieła charytatywno-społeczne, do których należą: 1)  Wspólnota „Humanae Vitae", występująca w obronie każdego ludzkiego życia. 2)  Towarzystwo „Powściągliwość i Praca", służące opuszczonym dzieciom i biednym rodzinom. 3)  Fundacja „Posłannictwo Dobroci", organizująca pomoc chorym, starszym, samotnym, niepełnospranym itp.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: