Książki (wszystkie)

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Biochemia Harpera (Robert Kincaid Murray, Daryl K Granner, Victor W Rodwell) Zobacz większe

Biochemia Harpera (Robert Kincaid Murray, Daryl K Granner, Victor W Rodwell)

K3947

Nowy

Kolejne polskie wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny obejmuje - podobnie jak wydania poprzednie - podstawy biochemii, przedstawione w zwięzłej, przyjaznej i interesującej formie.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

149,00 zł

Więcej informacji

Kolejne polskie wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny obejmuje - podobnie jak wydania poprzednie - podstawy biochemii, przedstawione w zwięzłej, przyjaznej i interesującej formie. Autorzy zadbali, aby uwzględniało ono najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie nauki, mające szczególne znaczenie w medycynie.Cały materiał książki został unowocześniony oraz uzupełniony o nowe ryciny i pozycje piśmiennictwa. Nowością jest rozdział dotyczący bioinformatyki i biologii komputerowej - coraz intensywniej rozwijających się dyscyplin nauki. Dużo więcej miejsca poświęcono też nowoczesnym metodom projektowania nowych leków, opartym na postępach genomiki i proteomiki. Położono również większy nacisk na znaczenie spektrometrii mas w diagnostyce chorób metabolicznych. Cennym dodatkiem są zamieszczone na końcu książki spisy użytecznych stron internetowych oraz czasopism z dziedziny biochemii lub pokrewnych, zawierających prace o tematyce biochemicznejSpis treściPrzedmowa do wydania polskiego Przedmowa 1. Biochemia a medycyna 2. Woda i pH CZĘŚĆ I. BUDOWA ORAZ FUNKCJE BIAŁEK I ENZYMÓW 3. Aminokwasy i peptydy 4. Białka: określanie struktury pierwszorzędowej 5. Białka: struktura wyższych rzędów 6. Białka: mioglobina i hemoglobina 7. Enzymy: mechanizm działania 8. Enzymy: kinetyka 9. Enzymy: regulacja aktywności 10. Bioinformatyka i biologia obliczeniowa CZĘŚĆ II. BIOENERGETYKA I METABOLIZM WĘGLOWODANÓW ORAZ LIPIDÓW 11. Bioenergetyka: rola ATP 12. Utlenianie biologiczne 13. Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna 14. Węglowodany o znaczeniu fizjologicznym 15. Lipidy o znaczeniu fizjologicznym 16. Przemiany metaboliczne i zaopatrzenie w ?paliwo? metaboliczne 17. Cykl kwasu cytrynowego: katabolizm acetylo-CoA 18. Glikoliza i utlenianie pirogronianu 19. Metabolizm glikogenu 20. Glukoneogeneza i kontrola stężenia glukozy we krwi 21. Szlak pentozofosforanowy oraz inne szlaki przemiany heksoz 22. Utlenianie kwasów tłuszczowych: ketogeneza 23. Biosynteza kwasów tłuszczowych i ikozanoidów 24. Metabolizm acylogliceroli i sfingolipidów 25. Transport i magazynowanie lipidów 26. Synteza, transport i wydalanie cholesterolu CZĘŚĆ III. METABOLIZM BIAŁEK I AMINOKWASÓW 27. Biosynteza aminokwasów, które nie muszą być dostarczane w pożywieniu 28. Katabolizm białek i azotu aminokwasów 29. Katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów 30. Przemiana aminokwasów w wyspecjalizowane produkty 31. Porfiryny i barwniki żółciowe CZĘŚĆ IV. BUDOWA, FUNKCJE I REPLIKACJA MAKROCZĄSTECZEK INFORMACYJNYCH 32. Nukleotydy 33. Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych 34. Struktura i funkcja kwasów nukleinowych 35. Organizacja, replikacja i naprawa DNA 36. Synteza, przekształcanie i metabolizm RNA 37. Synteza białek i kod genetyczny 38. Regulacja ekspresji genu 39. Techniki: rekombinacji DNA, molekularno-genetyczne oraz genomiczne CZĘŚĆ V. BIOCHEMIA KOMUNIKACJI ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ I WEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ 40. Błony: struktura i funkcja 41. Różnorodność morfologiczna i czynnościowa układu wewnątrzwydzielniczego 42. Działanie hormonów i transdukcja sygnałów CZĘŚĆ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA 43. Żywienie, trawienie i wchłanianie 44. Mikroelementy odżywcze: witaminy i składniki mineralne 45. Wewnątrzkomórkowy transport i sortowanie białek 46. Glikoproteiny 47. Substancja pozakomórkowa 48. Mięsień i szkielet komórkowy (cytoszkielet) 49. Białka osocza i immunoglobuliny 50. Proces krzepnięcia krwi i choroba zakrzepowa 51. Erytrocyty i leukocyty 52. Metabolizm ksenobiotyków