Kwiatoterapia, aromaterapia

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Sensoryka i podstawy perfumerii (Romuald Czerpak Agata Jabłońska -Trypuć) Zobacz większe

Sensoryka i podstawy perfumerii (Romuald Czerpak Agata Jabłońska -Trypuć)

KV220

Nowy

Człowiek ma do dyspozycji miliony komórek nerwowych, zwanych receptorami, które umiejscowione są na powierzchni nabłonka, wykonujące miliardy operacji na sekundę, by informacja przekazana z zewnątrz dotarła do właściwego organu. W książce szczególny nacisk położono na substancje zapachowe ważne w kosmetyce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego, uwzględniając ich strukturę chemiczną oraz grupy funkcyjne, sprawiające, że dana substancja jest nośnikiem zapachu.

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

36,19 zł

Więcej informacji

Człowiek ma do dyspozycji miliony komórek nerwowych, zwanych receptorami, które umiejscowione są na powierzchni nabłonka, wykonujące miliardy operacji na sekundę, by informacja przekazana z zewnątrz dotarła do właściwego organu.W książce szczególny nacisk położono na substancje zapachowe ważne w kosmetyce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego, uwzględniając ich strukturę chemiczną oraz grupy funkcyjne, sprawiające, że dana substancja jest nośnikiem zapachu. SPIS TREŚCIPrzedmowaRozdział IPodstawowe zmysły człowieka: słuch, smak, wzrok, powonienie i dotyk.Ich budowa, funkcje i znaczenie w życiu człowieka..........................................................................................   11Narządy zmysłów.......................................................................................................................................................  15Zmysły chemiczne...............................................................................................................................................  16Drgania i dźwięk..................................................................................................................................................  24Światło i widzenie................................................................................................................................................  27Skóra i zmysł dotyku................................................................................................................................................  30Rozdział IIPodział substancji zapachowych w zależności od ich pochodzenia i budowy chemicznej.......................  34Substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego.................................................................................................  34Ambra....................................................................................................................................................................  34Kastoreum.............................................................................................................................................................  36Piżmo.....................................................................................................................................................................  36Cywet.....................................................................................................................................................................  37Skatol.....................................................................................................................................................................  37Substancje zapachowe pochodzenia roślinnego....................................................................................................  38Olejki eteryczne....................................................................................................................................................  38Żywice i balsamy.................................................................................................................................................  40Substancje zapachowe syntetyczne.........................................................................................................................  42Obowiązujące normy i przepisy dla substancji zapachowych.............................................................................  45Rozdział IIIPodział substancji zapachowych w zależności od posiadanej grupy funkcyjnej...........................................  46Alkohole i fenole........................................................................................................................................................  46Alkohole alifatyczne............................................................................................................................................  47Alkohole alicykliczne..........................................................................................................................................  49Alkohole alifatyczne nienasycone......................................................................................................................  50Alkohole terpenowe.............................................................................................................................................  50Alkohole aromatyczne.........................................................................................................................................  55Fenole i ich pochodne.........................................................................................................................................  56Etery............................................................................................................................................................................  58Eter dietylowy.......................................................................................................................................................  58Aldehydy i ketony......................................................................................................................................................  61Aldehydy alifatyczne............................................................................................................................................  62Aldehydy terpenowe............................................................................................................................................  62Aldehydy aromatyczne........................................................................................................................................  64Ketony terpenowe................................................................................................................................................  67Estry i laktony............................................................................................................................................................  70ROZDZIAŁ IVCharakterystyka rodzin zapachowych.Właściwości olejków eterycznych i pozyskiwanie zapachów z roślin.............................................................  73Nuty górne..................................................................................................................................................................  75Nuty serca...................................................................................................................................................................  76Nuty bazowe...............................................................................................................................................................  78Mieszanie olejków i własne kreacje zapachów......................................................................................................  80Uwagi i przeciwwskazania do stosowania olejków eterycznych...................................................................  82Przechowywanie i trwałość olejków....................................................................................................................  83Technologia produkcji wyrobów perfumeryjnych............................................................................................  83Metody pozyskiwania zapachów z roślin..........................................................................................................  86Metody badania substancji zapachowych..............................................................................................................  86Metoda head space...............................................................................................................................................  90Metoda scent living...............................................................................................................................................  90Rozdział VRodzaje perfum, ich skład chemiczny, przemiany fizykochemiczne i utrwalanie.................................  91Skład chemiczny perfum..........................................................................................................................................  91Woda.....................................................................................................................................................................  91Alkohol etylowy C2H5OH...................................................................................................................................  91Rodzaje perfum........................................................................................................................................................  92Przemiany fizykochemiczne kompozycji zapachowych na skórze.................................................................  94Utrwalanie zapachów...............................................................................................................................................  94Rozdział VIRola podłoża przy sporządzaniu kompozycji zapachowych........................................................................  96Środki higieniczne i artykuły gospodarstwa domowego................................................................................ 101Rozdział VIIZnaczenie czynników zapachowych w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym człowieka....... 102Feromony.................................................................................................................................................................... 102Struktura chemiczna feromonów...........................................................................................................................105Podział feromonów zwierząt i człowieka ze względu na strukturę chemiczną.................................................106Fenole....................................................................................................................................................................106Alkohole................................................................................................................................................................106Aldehydy...............................................................................................................................................................107Ketony....................................................................................................................................................................108Kwasy karboksylowe............................................................................................................................................111Estry.......................................................................................................................................................................112Zastosowanie praktyczne feromonów....................................................................................................................113Feromony występujące u ludzi................................................................................................................................113Aromaterapia.............................................................................................................................................................114Podstawowe zabiegi stosowane w aromaterapii....................................................................................................116Masaż.....................................................................................................................................................................116Inhalacje................................................................................................................................................................118Kąpiele...................................................................................................................................................................118Okłady...................................................................................................................................................................119Płukanie.................................................................................................................................................................119Pielęgnacja kosmetyczna skóry i włosów.........................................................................................................119Odświeżacze powietrza, nawilżacze powietrza, kadzidełka, kominki aromaterapeutyczne......................119Rozdział VIIIOlejki eteryczne - ich pochodzenie, występowanie, skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne,farmakologiczne i aromaterapeutyczne..............................................................................................................121Historia substancji perfumerii.................................................................................................................................121Ogólny skład chemiczny, miejsce powstawania olejków i ich rola w roślinach...............................................126Występowanie olejków w świecie roślinnym.........................................................................................................129Właściwości fizykochemiczne olejków eterycznych.............................................................................................132Charakterystyka wybranych olejków eterycznych i roślin olejkowych..............................................................132Olejek arnikowy...................................................................................................................................................132Olejek rumiankowy.............................................................................................................................................133Olejek miętowy....................................................................................................................................................133Olejek szałwiowy..................................................................................................................................................134Olejek piołunowy.................................................................................................................................................134Olejek anyżowy....................................................................................................................................................135Olejek kminkowy.................................................................................................................................................135Olejek kolendrowy...............................................................................................................................................135Olejek kopru włoskiego.......................................................................................................................................136Olejek melisowy...................................................................................................................................................136Olejek tymiankowy..............................................................................................................................................137Olejek pomarańczowy.........................................................................................................................................137Olejek walerianowy.............................................................................................................................................138Olejek tatarakowy................................................................................................................................................138Olejek lawendowy................................................................................................................................................139Olejek rozmarynowy...........................................................................................................................................139Olejek jałowcowy.................................................................................................................................................140Olejek eukaliptusowy..........................................................................................................................................140Olejek goździkowy...............................................................................................................................................141Olejek pieprzowy.................................................................................................................................................141Olejek gałki muszkatołowej................................................................................................................................141Olejek cytrynowy.................................................................................................................................................142Olejek sosnowy.....................................................................................................................................................142Olejek gorczyczny................................................................................................................................................143Olejek krwawnikowy...........................................................................................................................................143Olejek różany........................................................................................................................................................144Olejek lubczykowy...............................................................................................................................................144Olejek imbirowy...................................................................................................................................................145Olejek drzewa herbacianego...............................................................................................................................145Zestawienie podstawowych właściwości i zastosowań olejków eterycznych....................................................146Bibliografia...............................................................................................................................................................149Spis ilustracji............................................................................................................................................................152Skorowidz.................................................................................................................................................................153PrzedmowaSensoryka zajmuje się poznawaniem zjawisk za pomocą zmysłów i jest nauką jedną z podsta­wowych w życiu człowieka i niezmiernie ważną w kosmetologii. Zmysły ludzkie dają się podzielić na zewnętrzne, do których należą: słuch, wzrok, dotyk, smak i węch - służące do komunikacji ze światem i otwierające nasz umysł na otaczające nas bogactwo doznań oraz na zmysły wewnętrzne, określające naszą osobowość. Są to: osąd, wyobraźnia, fantazja i pamięć. Ta ostatnia reguluje funk­cje pozostałych.Człowiek ma do dyspozycji miliony komórek nerwowych, zwanych receptorami, które umiej­scowione są na powierzchni nabłonka, wykonujące miliardy operacji na sekundę, by informacja przekazana z zewnątrz dotarła do właściwego organu.W 2005 r. za rozszyfrowanie tajemnicy węchu, tak ważnego w życiu człowieka i zwierząt, a zwłaszcza w kosmetologii, dwoje amerykańskich uczonych - Linda Buck i Richard Axel uzyskali Nagrodę Nobla. Rozwiązanie tajemnicy węchu poznaliśmy w 1991 r., kiedy opublikowali przeło­mową pracę, w której wyjaśnili, jak działa nasz układ węchowy. Z tego też względu autorzy niniej­szego opracowania poświęcili dużo miejsca opisowi działania wrażeń zmysłowych u człowieka. W dalszej części szczególny nacisk położono na substancje zapachowe - ważne w kosmetyce - po­chodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego, uwzględniając ich strukturę chemiczną oraz grupy funkcyjne, sprawiające, że dana substancja jest nośnikiem zapachu.Autorzy