Lewszynow

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Uzdrowienie Losu (Andriej Lewszynow) Zobacz większe

Uzdrowienie Losu (Andriej Lewszynow)

UZDRLOSU

Nowy

Trening werbalnej części karmy" to druga z trzech książek uczących jak wpływać na własny los. Dzięki niej: -poznasz kluczowe słowa i wyrażenia wpływające na Twój przyszły los, -dowiesz się jak ważny w życiu jest rytm i prawidłowa postawa ciała, -dowiesz się kiedy należy milczeć i jak należy mówić, by kształtować pozytywna, przyszłość, 0 poznasz ćwiczenia rozwijaja.ce kanał głosowy i prawidłowo nastroisz swój głos, -dowiesz się, kiedy mówiący jest „wampirem", a kiedy dawcą" i jak należy mówić, że

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,10 zł

Więcej informacji

  Spis treści O AUTORZE................................6 Część 1. WERBALNA CZĘŚĆ KARMY................7 Wstęp...................................7 Zgryzota nie od umysłu, a od niewykorzystanej wiedzy ... 8 Siedem karmicznych pragnień................... 14 Podsumowanie............................. 15 Ostrzeżenie............................... 15 Potęga karmy werbalnej opiera się na słowie ......... 16 „Milcząc" niszczymy własne życie. O szkodliwości milczenia dla naszego losu ......................... 17 Milczenie może doprowadzić do nieszczęścia ......... 18 Ukryty potencjał karmy werbalnej ................ 19 Centra energetyczne struktury karmicznej............ 21 Człowiek to nie tylko widzialna fizyczna powłoka. Omówienie energetyki człowieka ............... 24 Anatomia ciała astralnego...................... 25 Energetyczna struktura karmy................... 31 Siedem rodzajów energii karmicznych - krótka charakterystyka 32 Istota treningu karmy: cierpienie, które jeszcze nie nastąpiło, powinno zostać powstrzymane................. 34 Test na wykrywanie problemów w karmie werbalnej .... 35 Część 2. TU I TERAZ - TO STAN WEWNĘTRZNY...... 37 Teraz - to 144 sekundy, które decydują o wszystkim .... 37 Karma werbalna zasilana jest przez karmę fizyczną..... 38 Do czego prowadzą zakłócenia na niższych poziomach czakr 39 Odżywianie powinno odpowiadać działalności......... 39 Sygnały ciała powinny być rzetelne ............... 40 Werbalna aktywność i fizyczna pasywność........... 41 Podłącz energię psychoemocjonalną................ 43 Trening karmy werbalnej wymaga dodatkowej energii .... 44 Mikrotrening korekcji karmy: włączenie drugorzędnych czakr 45 Każda pozycja - to wypracowywanie karmy.......... 49 Reżim i rytm, zdrowie i sukces.................. 50 Idealna poza daje pozytywną karmę............... 51 Korekcja karmy - od prostego do skomplikowanego..... 52 Kuj swoje szczęście, kiedy jest ci dobrze............ 54 Wniosek: stan obecny - to jeden z kluczy do pomyślnej przyszłości............................... 55 Część 3 NASTROJENIE GŁOSU - ODCIĘCIE „CZARNYCH OGONÓW" KARMY................................. 56 Sprawdzona przez wieki technika korekcji karmy: Zen ... 56 „Rozmyślania" prowadzące do niepomyślnej przyszłości... 57 Jak odcinać „czarne ogony" karmy................ 58 Czym mówimy w świątyni..................... 60 Świątynia wewnątrz ciebie..................... 62 Ćwiczenie rozwijające kanał głosowy............... 64 Śpiewem przyciągamy pozytywne zewnętrzne okoliczności . 65 Ukryta sprężyna zachowania człowieka - dominanta..... 69 „Szczególne" ognisko dominanty................. 72 Negatywna dominanta niszczy los................ 73 Jak wykryć dominantę........................ 73 Śpiew - potężny strumień energii................. 74 Nastrojenie głosu: pięć minut dziennie dla kształtowania pozytywnej karmy ........................ 75 Przekaz energii za pośrednictwem głosu w kontaktach dorosłego z dzieckiem...................... 77 Co daje człowiekowi prawidłowe ustawienie głosu...... 79 Trening nastrajania głosu...................... 79 Dodatkowe informacje przydatne w czasie ćwiczeń...... 83 Część 4 SŁOWO ZA I SŁOWO PRZECIW DOBREMU LOSOWI ... 85 Słowo - to potężna energia .................... 85 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiązane są energią słów............................ 93 „My fair lady" - opowieść o treningu karmy werbalnej ... 97 Fenomen „My fair lady" we współczesnym życiu ...... 99 Serwowanie przyszłości.......................100 Jak prawidłowo „przygotować" swoją przyszłość.......105 Kluczowe słowa i wyrażenia określające przyszłą karmę człowieka..............................107 Jak stać się „mistrzem słowa"...................112 Część 5 LOS TRZEBA PRZEKONAĆ, BY BYŁ DOBRY.........114 Korekcja karmy - to zmiana stosunków z ludźmi......114 Forma mowy zasilana jest energią................117 Style wypowiedzi...........................121 Formowanie kanału przekazu informacji.............124 Zasady przekazu informacji.....................125 Kiedy mówiący jest „wampirem", a kiedy „dawcą" .....128 Średnie poziomy potencjałów karmicznych...........131 Uzdrowienie prawdą.........................132 Prawa karmy werbalnej - zasady retoryki ...........137 Ucz się przekonywać.........................141 Prosper Merimee Federico......................142   1. WERBALNA CZĘŚĆ KARMY WSTĘP Wszystkie przejawy świata fizycznego są zagęszczonymi wibra­cjami subtelniejszego świata. Karma werbalna (słowna, dźwiękowa) zajmuje pośrednie położenie pomiędzy światem fizycznym a du­chowym. Z punktu widzenia częstotliwości wibracji, karma wer­balna leży w zakresie częstotliwości od infradźwięku do ultradźwięku. Karma werbalna człowieka z jednej strony łączy je­go fizyczny i duchowy plan, z drugiej - określa rodzaj i typ za­gęszczonych wibracji świata fizycznego. Tak więc obecna forma ciała, rodzaj działalności zawodowej, stan zdrowia, status społecz­ny itd. ukształtowane zostały przez przeszłą werbalną działalność człowieka. Za każdym razem, kiedy otwieramy usta, żeby coś powiedzieć, budujemy własny los. Każde słowo - przyprawione określoną do­zą emocji - to schodek wzniesiony przez nas na drodze w przy­szłość. Ludzie lubią pogadać, ale rzadko zastanawiają się nad tym dokąd zaprowadzą ich schody zbudowane z wypowiadanych słów: w górę - ku szczęściu, zdrowiu, niebu, czy w dół - do piekła chorób i nieszczęść. Powiadają: słowo ptakiem wyleci, ka­mieniem powróci. To proste przysłowie zaledwie dotyka tematu wielkiego znaczenia słów w życiu człowieka. Za każdym razem, kiedy wypowiadamy nieprzemyślane słowa, którym towarzyszy podniecenie i emocje, tworzymy swoją przy­szłość. Choć może wydać się to niesprawiedliwe, czasami trzy­krotnie przemyślane słowa wywierają na nasz los mniejszy wpływ od tych, które wyrwały się z ust w chwili emocjonalnego wybu­chu. Człowiek ochłonął i zapomniał o wypowiedzianym słowie, lecz ono już wdarło się w jego przyszłość i wykonało czarną ro­botę...