Lewszynow

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Jak zmieniać Los (Andriej Lewszynow) Zobacz większe

Jak zmieniać Los (Andriej Lewszynow)

JAKZMILOS

Nowy

W tej książce autor opowiedział o treningu fizycznej części KARMY, dzięki któremu możesz inaczej spojrzeć na samego siebie, na swoje życie i, przebudowawszy swoją MATRYCĘ KARMICZNĄ, wznieść się na upragniony poziom energetyczny. A w tej trudnej drodze pomoże ci JOGA - zestaw ćwiczeń, zbiór praw i reguł umożliwiających osiągnięcie duchowej doskonałości (wysokiego poziomu ENERGII WIARY). O tym jak dalej pracować nad własnym losem dowiesz się z następnych moich książek, poświęconych treningowi werbalnej i m

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

19,90 zł

Więcej informacji

  Spis treści WSTĘP DO WYDANIA ROSYJSKIEGO................5 O AUTORZE................................6 CELE KSIĄŻKI...............................7 Część 1. NIEZBĘDNE MINIMUM POJĘĆ...............9 Trening...............................9 JOGA - związki z rosyjską tradycją duchową...... 10 Karma............................... 11 MISTRZ: drogi przekazywania wiedzy........... 12 Kto jest twoim gospodarzem?................ 13 Wolność wyboru........................ 14 Część 2. MIKROTRENING....................... 17 Spotkanie z nauczycielem................... 17 Rozgrzewka ........................... 21 Źródła energii.......................... 22 Wielka siła starożytności ................... 23 System kanałów energetycznych i czakry......... 25 Pobudzenie energii....................... 34 Mikrotrening włączający drugorzędne czakry....... 39 Część 3. NAPEŁNIENIE ENERGIĄ.................. 48 Energia dodatkowa....................... 48 Istota korekcji KARMY .................... 48 Struktura KARMY ....................... 49 Eksperyment: poziom energii w człowieku........ 49 Energia fizyczna......................... 50 Energia seksualna........................ 51 Energia psychoemocjonalna.................. 55 Energia sytuacji materialnej (pieniędzy).......... 56 Energia wiedzy (informacji).................. 58 Energia władzy (energia organizacyjna).......... 60 Energia wiary.......................... 60 Metody pracy z energiami karmicznymi.......... 61 Energie karmiczne ....................... 62 Rozdzielenie energii...................... 62 Przejście jednego rodzaju energii w drugi ........ 63 Jakie owoce przynosi praca z fizyczną częścią karmy . 64 Jak ENERGIA PIENIĘDZY pracuje w życiu....... 69 Niczego nie dostajesz za darmo............... 70 „Karmiczna żona"....................... 73 Jak regulować rachunki.................... 74 Energia duchowa........................ 76 Część 4. ZASADY ZACHOWANIA ENERGII........... 78 Świat materialny........................ 79 Karmiczne feng shui...................... 82 Opanowanie świata materialnego.............. 84 Otoczenie społeczne...................... 86 Zwiększenie potencjału KARMY............... 88 Część 5. CAŁKOWITA KOREKCJA KARMY............ 89 Praca gabarytowa (Legenda o niezdolnym uczniu) ... 89 Jak przeciwstawiać się uderzeniom losu.......... 91 Praktyka zapobiegania cierpieniom............. 92 Forma narodzin......................... 101 Suryanamaskar (Pozdrowienie słońca)............ 102 Środki lecznicze......................... 105 Szank prokszalana krija..................... 107 Oddech i mantry........................ 110 Ascetyzm............................. 112 ZAKOŃCZENIE.............................. 114   O AUTORZE Andriej Aleksiejewicz Lewszynow urodził się w roku 1957 w Leningradzie. Posiada wykształcenie wyższe. W latach 1988-1993 odbył wiele podróży i zdobywał wiedzę w klasztorach Indii, Ty­betu, na kursach specjalistycznych w Japonii, zapoznał się ze sztu­ką uzdrawiania mistrzów europejskich i amerykańskich. A. A. Lewszynow udowodnił, że myśl i modlitwa realnie kształ­tują życie ziemskie. W grudniu 1994 roku, posiłkując się modli­twą, w ciągu trzech dni prawie dwukrotnie obniżył ilość groźnych przestępstw w swoim rodzinnym mieście.* W 1996 roku Komitet do Spraw Ochrony Zdrowia w Sankt Pe tersburgu przyznał mu dyplom uzdrowiciela, oficjalnie uznając profesjonalizm i kwalifikacje tego utalentowanego człowieka. Jego wieloletnie badania naukowe nad metodami leczenia kręgo­słupa w 1998 roku uwieńczył patent Federacji Rosyjskiej, uznano je za najefektywniejsze w skali światowej.** A. A. Lewszynow jest biegłym w wielu sztukach uzdrawiania, posiada tytuł Mistrza jogi, reiki, karate, jest utalentowanym psy­choanalitykiem, specjalistą w zakresie hipnozy i neurolingwistycz­nego programowania, rodzinnej psychoterapii, psychologii dziecię­cej i masażu (w tym bezdotykowego). Jako jeden z niewielu ludzi na świecie posiada unikalny aparat głosowy sprzyjający uzdrawia­niu organizmu ludzkiego. CELE KSIĄŻKI Niniejsza praca opisuje drogę przywrócenia sobie swojego pra­wdziwego „Ja" lub osiągnięcia swojego przeznaczenia. Jak każdy system wiedzy, również ten TRENING powinien być poddany najsurowszej ocenie - sprawdzony w praktyce. I życie setek naśla­dowców tego kierunku samodoskonalenia potwierdziło, że nawet fragmenty niniejszego treningu, dzięki swej niewiarygodnej efe­ktywności, wywierają nieoceniony wpływ na człowieka. Ten sy­stem TRENINGU już na samym początku praktykowania przenosi uczniów na wyższy poziom i obdarza mnóstwem prawdziwych skarbów doskonalenia, których nie można znaleźć w innych szko­łach. Masz okazję poznać system TRENINGU KARMY, który wyczer­pująco prezentuje praktyczne metody pracy autora, stosowane przez niego i jego uczniów w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zanim jednak zajmiesz się opanowaniem materiału i ćwiczenia­mi, chcę przypomnieć, że ten system, TRENING, jest zaledwie od­ciskiem prawdziwego życia, śladem na długiej drodze... Kropla zamienia się w morze. Kropla do morza podobna. Człowiek zaprzecza temu w dyspucie. I nie rozumiejąc, umiera w smutku. Pierwszą kroplą źródło się sączy, Nie myśli jeszcze o drugiej. Ta kropla mknie ku morzu, Czasami o wszystkim zapominając.