Nadciśnienie

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Niskie ciśnienie krwi (Gerhard Leibold) Zobacz większe

Niskie ciśnienie krwi (Gerhard Leibold)

K536

Nowy

W terapii niskiego ciśnienia stosuje się mnóstwo leków, lecz ich działanie często jest niezadawalające – nie przynosi trwałej poprawy, a kuracji towarzyszą znaczne skutki uboczne.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

13,00 zł

Więcej informacji

W terapii niskiego ciśnienia stosuje się mnóstwo leków, lecz ichdziałanie często jest niezadawalające – nie przynosi trwałej poprawy, akuracji towarzyszą znaczne skutki uboczne. Na pierwszym planie powinnoznaleźć się zatem leczenie naturalne, za które – po konsultacji zterapeutą – każdy z pacjentów odpowiedzialny jest sam. W książcezamieszczono szczegółowe informacje, jak może dojść do hipotonii(obniżenia ciśnienia), jakie są jej typowe objawy i jakie działaniapowinno się podjąć samodzielnie, by ją zwalczyć.PRZEDMOWAW wypadku zbyt wysokiego ciśnienia krwi nie ma wątpliwości, że jest to choroba, która wymaga leczenia i może doprowadzić do poważnych powikłań. Sporne jest przy tym co najwyżej, od jakiej wartości ciśnienia i w jaki sposób należy prowadzić leczenie.Całkowicie inaczej wygląda sprawa w wypadku zbyt niskiego ciśnienia, czyli hipotonii, na które cierpią miliony ludzi. W krajach anglo-amerykańskich przyjęto, że najczęściej chodzi o odchylenie ciśnienia krwi od normy, które nie ma charakteru choroby i nie powoduje żadnych dolegliwości. Zakłada się, że wielorakie objawy, na które uskarżają się osoby dotknięte tą dolegliwością, są natury psychiczno-nerwowej, o ile nie można wykryć żadnej innej choroby, będącej przyczyną niskiego ciśnienia. Z tego powodu nie ma w tych krajach prawie żadnych leków na hipotonię.W Niemczech i innych państwach europejskich nie stosuje się takich uproszczeń. Niskiemu ciśnieniu przypisuje się tu znaczenie choroby, szczególnie ze względu na potencjalne powikłania, a także znaczne koszty, spowodowane niezdolnością do pracy oraz pobytami w szpitalach i uzdrowiskach osób nim dotkniętych.W terapii niskiego ciśnienia stosuje się mnóstwo leków, lecz ich działanie zwykle jest niezadowalające. Wprawdzie podwyższają one ciśnienie krwi, lecz ich stosowanie nie przynosi trwałej poprawy, a kuracji - szczególnie długotrwałej - towarzyszą znaczne skutki uboczne. Często natychmiast po odstawieniu leku powraca stan sprzed terapii. Z tego względu leki podwyższające ciśnienie krwi nadają się zasadniczo tylko do tymczasowego leczenia hipotonii, i to w sytuacjach wymagających doraźnej pomocy lekarskiej, a nie dłuższego stosowania.Środki farmakologiczne nie przynoszą więc rozwiązania problemu niskiego ciśnienia, poza formami hipotonii wywołanymi innymi chorobami, które można zwalczać w ukierunkowany sposób. Na pierwszym planie powinno znaleźć się zatem leczenie naturalne, za które - po konsultacji z terapeutą - każdy z pacjentów odpowiedzialny jest sam.Podstawę samoleczenia stanowią zabiegi z użyciem zimnej wody i wystarczająca ilość ruchu na świeżym powietrzu, dzięki czemu przyjmowanie leków może okazać się zbyteczne. Konsekwentna realizacja tego programu  prowadzi do stopniowej stabilizacji ciśnienia krwi na wyższym poziomie i do zmniejszenia się lub całkowitego ustąpienia dolegliwości, a dzieje się tak bez konieczności godzenia się na niepożądane skutki uboczne towarzyszące przyjmowaniu farmaceutyków.W książce tej zamieszczono szczegółowe informacje, jak może dojść do hipotonii, jakie są jej typowe objawy i jakie działania powinno się podjąć samemu, by ją zwalczyć. Właśnie w przypadku obniżonego ciśnienia, jak w niemal żadnej innej chorobie, ciągle samoleczenie jest nieodzownym warunkiem trwałej poprawy, nawet jeśli mimo jego stosowania lekarz w pojedynczych przypadkach będzie musiał dodatkowo przepisywać leki.SPIS TREŚCIPrzedmowa..............................................................................................9Regulacja ciśnienia krwi - skomplikowany system sterowania ......11Jak powstaje ciśnienie krwi ...........................................................................11Ciśnienie tłoczenia serca..........................................................................13Opór naczyń krwionośnych......................................................................14Regulacja ciśnienia krwi ................................................................................ 15Receptory w tętnicach.............................................................................. 16Ośrodek regulacji w mózgu...................................................................... 16Regulacja nerwowa i hormonalna........................................................... 17Wpływy związane z rytmem biologicznym.............................................. 18Pomiar i ocena wartości ciśnienia krwi ........................................................20Pomiar ciśnienia krwi ...............................................................................20Znaczenie wyników pomiaru ciśnienia...................................................22Ciśnienie skurczowe............................................................................22Ciśnienie rozkurczowe........................................................................23Ciśnienie tętna (amplituda tętna)......................................................24Wskazówki dotyczące samodzielnych pomiarów...................................25Prawidłowe ciśnienie w zależności od wieku ...............................................28Niskie ciśnienie - „ubezpieczenie na życie" czy choroba.................30Kiedy mamy do czynienia z niskim ciśnieniem krwi ...................................31Rozpowszechnienie hipotonii .......................................................................32Postacie niskiego ciśnienia krwi....................................................................33Hipotonia konstytucjonalna ....................................................................33Hipotonia ortostatyczna...........................................................................35Hipotonia objawowa.................................................................................36Główne przyczyny niskiego ciśnienia ...........................................................38Przyczyny niezwiązane z chorobą............................................................38Predyspozycje rodzinno-dziedziczne .................................................38Nieprawidłowe działanie wegetatywnego układu nerwowego........40Czynniki psychiczne ............................................................................41Relaks i sen ..........................................................................................43Brak ruchu - leżenie w łóżku związane z chorobą...........................45Hipotonia sportowców to norma.......................................................46Alkohol, nikotyna i inne używki.........................................................47Rekonwalescencja po chorobach i operacjach .................................49Fizjoterapia..........................................................................................50Przyczyny hipotonii związane z chorobami ............................................52Nieprawidłowe odżywianie się i wycieńczenie..................................52Wyczerpanie fizyczne i psychiczno-nerwowe....................................53Utrata krwi - niedokrwistość .............................................................55Choroby serca i naczyń .......................................................................56Zaburzenia przemiany materii i trawienia........................................57Zaburzenia hormonalne i nerwowo-mózgowe .................................58Choroby zakaźne i zatrucia ................................................................59Reakcje alergiczne ..............................................................................60Hipotonia jako działanie uboczne leków................................................61Życie na pół gwizdka - symptomy hipotonii................................................63Ogólne zaburzenia stanu zdrowia ...........................................................63Brak chęci do życia i znużenie ...........................................................64Zwiększona potrzeba snu - zaburzenia snu......................................64Poranne zmęczenie .............................................................................66Słabość napędu - stany depresyjne....................................................67Nerwowość i drażliwość......................................................................68Osłabienie pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej..............69Nadwrażliwość na warunki atmosferyczne .......................................71Dolegliwości somatyczne .........................................................................72Uczucie ucisku i bóle głowy................................................................72Napadowe zawroty głowy...................................................................73Migotanie i mroczki przed oczami.....................................................74Blada twarz - zimne kończyny ...........................................................74Ucisk i kłucie w okolicy serca oraz kołatanie serca..........................75Kurcze narządów wewnętrznych........................................................76Szum w uszach i inne zaburzenia słuchu...........................................77Utrata przytomności ...........................................................................77Niskie ciśnienie nie zawsze jest nieszkodliwe.........................................78Powikłania w układzie sercowo-naczyniowym..................................79Zwiększone niebezpieczeństwo wypadku .........................................79Zagrażający życiu wstrząs...................................................................80Zagrożenia w okresie ciąży.................................................................82Inne powikłania...................................................................................82Skuteczne leczenie hipotonii...............................................................84Trening naczyń przy pomocy środków fizykalnych......................................84Codzienne zabiegi wodne ........................................................................85Wilgotne i zimne obcieranie i owijanie ciała ....................................85Natrysk zimny i naprzemienny...........................................................86Stąpanie w wodzie i naprzemienna kąpiel stóp................................87Kąpiel nasiadowa, kąpiel nasiadowa z nacieraniem i polkąpiel .....88Masaż przy użyciu szczotki - inne techniki masażu...............................90Hartujące kąpiele powietrzne..................................................................91Kinezyterapia i terapia oddechowa.........................................................92Gimnastyka każdego dnia...................................................................92Sportowy trening wytrzymałościowy..................................................94Głębokie oddychanie aktywuje krążenie ..........................................97Zrównoważone odżywianie się i zdrowy tryb życia .....................................98Zasady pełnowartościowej diety..............................................................99Mniej kalorii i tłuszczów.....................................................................99Mniej mięsa i ryb ............................................................................... 100Więcej produktów surowych ............................................................ 100Żadnych wysoko przetworzonych węglowodanów......................... 100Rezygnacja z używek .............................................................................. 101Relaks i rozładowywanie stresu............................................................. 102Wystarczająca ilość niezakłóconego snu............................................... 104Środki farmakologiczne w leczeniu hipotonii............................................ 105Skuteczne rośliny lecznicze.................................................................... 106Leki homeopatyczne .............................................................................. 108Leki chemiczne podwyższające ciśnienie - tylko do użyciadoraźnego................................................................................................ 110Akupresura, masaż reflektoryczny i inne metody leczenia ...................... 113Psychoterapia w wypadku przyczyn psychicznych..................................... 116Leczenie hipotonii objawowej prowadzi zawsze lekarz............................ 118Zestawienie: program samopomocy dla osób z hipotonią .............120Wybrane skuteczne leki przeciw hipotonii ......................................122Indeks..................................................................................................125