NASZE BESTSELLERY

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Zwycięstwo nad rakiem cz. 1Niewyobrażalne stało się możliwe (dr M.Rath) Zobacz większe

Zwycięstwo nad rakiem cz. 1Niewyobrażalne stało się możliwe (dr M.Rath)

KV329

Nowy

Od zarania dziejów ludzkość zmaga się z chorobą, która w większości przypad­ków okazuje się nieuleczalna — jest nią rak. Od niemal stu lat choroba ta wy­znacza kierunek inwestycji przemysłu farmaceutycznego, który przekształcił epidemię raka w biznes wart wiele mi­liardów dolarów. Wynik tego postępowania był łatwy do przewidzenia. Dziś, na początku XXI wieku, rak rozprzestrzenił się na skalę globalną; liczba śmiertelnych przypad­ków zachorowań na większość nowo­tworów zwiększa się z roku na rok, a rosnąc

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł

Więcej informacji

Od zarania dziejów ludzkość zmaga się z chorobą, która w większości przypad­ków okazuje się nieuleczalna — jest nią rak. Od niemal stu lat choroba ta wy­znacza kierunek inwestycji przemysłu farmaceutycznego, który przekształcił epidemię raka w biznes wart wiele mi­liardów dolarów. Wynik tego postępowania był łatwy do przewidzenia. Dziś, na początku XXI wieku, rak rozprzestrzenił się na skalę globalną; liczba śmiertelnych przypad­ków zachorowań na większość nowo­tworów zwiększa się z roku na rok, a rosnące w zawrotnym tempie koszty le­czenia rujnują miliony pacjentów i bu­dżety wielu krajów.Niniejsza książka zwiastuje schyłek tej tragicznej epoki. Prezentowane w niej metody leczenia, wykorzystujące me­dycynę naturalną, wykazały się sku­tecznością w blokowaniu wszystkich kluczowych mechanizmów, czyniących raka tak śmiertelnym.Wraz z publikacją tej książki, „wiek zatruwania" ludzi chemio- i radioterapią ustąpi miejsca „wiekowi regulacji komórkowej".Nie twierdzimy w tej książce, że w pełni osiągnęliśmy już cel, jakim jest zwycięstwo nad rakiem, jednak z pewno­ścią utoruje ona drogę procesom, które zmienią raka w chorobę uleczalną.WstępPo raz pierwszy w historii ludzkości ma miejsce odkrycie, które umożliwi opanowanie raka za pomocą medycyny naturalnej.Niniejsza książka dokumentuje to odkrycie.Przełom w tym obszarze otwiera przed pionierami nauki drogę do poznania mechanizmów komórkowych, potwierdzenia nowych metod terapii na poziomie podstawowych badań, aż po ostatecz­ne świadectwo skuteczności tych metod w leczeniu pacjentów chorych na raka.Książka jest raportem podsumowującym nowatorskie badania naukowe.Pierwszy z autorów, dr Matthias Rath, odkrył nowe, naturalne sposoby opanowywania raka. Dr Aleksandra Niedzwiecki koordy­nowała badania naukowe związane z tym przełomowym odkry­ciem.„Zwycięstwo nad rakiem" nie jest czymś, co uzyskamy bez wysił­ku. Ludzkość musi wywalczyć sobie prawo do życia w świecie pozbawionym strachu przed rakiem. Walka o wyegzekwowanie tego prawa właśnie się toczy.Nadszedł czas.