Odchudzanie, nadwaga

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Szkoła Idealnej Figury (Nikołaj Szerstiennikow) Zobacz większe

Szkoła Idealnej Figury (Nikołaj Szerstiennikow)

SZKOLIDEALFIG

Nowy

Opisywana przez autora metoda odchudzania jest prosta, daje niemal natychmiastowy efekt. Liczy sobie tysiące lat, a u jej podstaw leżą praktyki oddziaływania na wewnętrzny świat człowieka, zaadaptowane dla współczesnej percepcji i przerobione dla potrzeb walki z wagą. Praktyka dziesiątek grup treningowych pokazała, że wszystkim udaje się opanować przedstawione w książce techniki. Możesz zmniejszyć swe wymiary i wagę, stworzyć nowe ciało, pozbyć się chorób, wykorzystać energię spalanego tłuszczu do zasila

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

22,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści Wprowadzenie.............................................................................................4 Jak byliśmy młodzi......................................................................................7 Chcieć czy nie chcieć.................................................................................10 Trzy grupy pragnień.................................................................................15 Fenomen nadwagi.....................................................................................17 Uwalnianie pragnienia.............................................................................19 Jakiego ciała chcemy.................................................................................24 Idealny obraz..............................................................................................26 He palców ma dłoń....................................................................................30 Metoda placowej wkładki.......................................................................33 Nauczyć się odczuwać siebie...................................................................37 Gdzie zaczyna się otyłość........................................................................40 Nastroić się na nowo.................................................................................45 Waga jako kompensaq'a...........................................................................50 Walka z apetytem......................................................................................53 Pierścień pomaga chudnąć.......................................................................61 Gesty włączenia.........................................................................................67 Ponownie o ideale.....................................................................................74 Gest odchudzania......................................................................................79 Rozgrzewanie szkieletu...........................................................................84 Kanały osobistego czasu...........................................................................88 Miłość spala kilogramy.............................................................................91 Symbole i amulety.....................................................................................98 Skrucha jako uniwersalna metoda........................................................105 Odchudzanie: schemat blokowy...........................................................106 Rozkład zajęć............................................................................................117 Zakończenie..............................................................................................121   Wprowadzenie Nadmiar jedzenia szkodzi! Wiedzą o tym nawet dzieci. Mimo to nikt poważnie nie traktuje tego prawa. Jemy dużo, zbyt dużo i prawie zawsze nie w porę. Choć rozważnie odżywia się zaledwie garstka, to zdrowym odżywianiem interesują się niemal wszyscy. Opowiadają o dietach, zasadach spożywania posiłków i najnow­szych trendach w dietetyce. Od niedawna niezwykłą popularnością cieszy się dieta zalecająca jedzenie zgodne z grupą krwi człowieka. Mówi się, że stosowanie jej wywołuje wprost fantastyczne zmiany w organizmie i nagromadzone kilogramy są spalane niczym drwa w piecu. No cóż, dla każdego coś innego. Zupełnie jak w piosence: „O miło­ści napisano wiele pieśni, ja zaśpiewam ci jeszcze jedną..." Dla jed­nych optymalne okazuje się odżywianie uwzględniające grupę krwi. Dla innych - to wegetarianizm jest sposobem na życie. Niektórzy są zwolennikami diety ryżowej, choć dla innych jest ona nie do przyjęcia. Słowem, ilu ludzi, tyle opinii i postaw wobec różnych aspektów odżywiania. Dlatego, moim zdaniem, spierać się o to nie ma sensu. Gdy człowiek wypróbuje jakiś sposób na pozbycie się zbędnej wagi i osiągnie realne efekty, staje się jego zwolennikiem. To, co proponuję, w pewnej mierze jest nowym spojrzeniem na stary problem. Nowe są przede wszystkim techniki i metody, które po­mogą zainteresowanym pozbyć się ich wieloletnich „oszczędności". Poza tym sposób jest stary, bardzo stary. Liczy sobie tysiące lat, po­chodzi z zamierzchłej przeszłości. U jego podstaw leżą praktyki od­działywania na wewnętrzny świat człowieka, zaadaptowane dla współczesnej percepq'i i przerobione dla potrzeb walki z wagą. W dawnych czasach, kiedy człowiek dla przyrody był nie pasier­bem, lecz ukochanym dziecięciem, człowiek dobrze rozumiał głębokie powiązania wszystkiego w świecie i aktywnie wykorzy­stywał swoje wewnętrzne siły do przeobrażania samego siebie, samodoskonalenia i pojmowania Wielkich Prawd. Tysiące lat minęły od tamtej pory, kiedy „złoty wiek" człowieczeństwa rozpłynął się w mrokach historii. Wokół nas surowa „epoka żelaza", ale przez to za­potrzebowanie ludzi na wiedzę tajemną wcale się nie zmniejszyło. Przeciwnie, coraz aktywniej człowiek przedziera się w głąb świata wewnętrznego i spotyka ukryte możliwości, budzi w sobie zdolno­ści, o których wcześniej nie śmiał nawet myśleć. Dobrze, jeśli ktoś spotkał Nauczyciela, który pomógł mu rozeznać się w zawiłościach pojmowania świata w sobie i uświadomienia sobie siebie w świecie. Ale Nauczyciele przychodzą do tych, którzy gotowi są ich przyjąć. Natomiast większość miota się między wschodnimi naukami a zachodnią filozofią, fanatycznym odrzu­caniem a równie fanatycznym przyjmowaniem. Jeden z Wielkich Wtajemniczonych, Gautama Budda, zanim osiągnął Oświecenie próbował wielu rzeczy, również ascezy. I pojął najważniejsze: Prawda to rozsądny środek pomiędzy skrajnościami ludzkich przejawów. Rozpasanie, sybarytyzm i surowy ascetyzm to skrajności, a ścieżka do samodoskonalenia biegnie pomiędzy nimi, tam gdzie człowiek po prostu żyje i zdolny jest świadomie swe życie pojmować. Każda skrajność to fanatyczne dążenie do trzymania się nakazanego, podporządkowanie siebie określonym zasadom, walka o ich przestrzeganie. W takim stanie nie masz czasu na myślenie o Prawdzie, musisz walczyć o czystość zasad, które wyznajesz. Nie proponuję czarodziejskiego środka przeciwko otyłości. I nie obiecuję niczego nadnaturalnego. Wszystko jest proste i dostępne dla każdego zainteresowanego. Właśnie w tej prostocie tkwią unikalne możliwości uwolnienia się od zbędnego, tego co gnębi człowieka, w tym także od zbędnej wagi. Jednak uwolnienie się od warstw tłusz­czu to zaledwie pierwszy krok, od którego może zacząć się twoja osobista Droga, wspinaczka na życiowe szczyty. Ten kto go zrobił, decyduje sam, czy iść dalej, czy poprzestać na tym, co osiągnął. Mam nadzieję, że pierwszy krok rozbudzi uśpione wewnętrzne możliwo­ści i pomoże odkryć drzemiący w głębi potencjał. Natomiast nie­którzy po prostu zrzucą z siebie ciężar nagromadzonych kilo­gramów, poprawią zdrowie, będą w stanie pełniej odczuwać życie, a więc posuną się w swoim osobistym rozwoju. I to będzie głównym rezultatem ćwiczeń. Sądzę, że takich osób będzie większość. To na­turalne. Nie wszyscy są gotowi coś poświęcić dla zrozumienia Wyższych Prawd. I wcale nie muszą, ponieważ Wyższe przychodzi tylko do tego, kto gotów jest je przyjąć. Sztuczne naciski, zmuszanie siebie do służenia idei, choćby najpiękniejszej, nie ma sensu. Każdy poryw musi dojrzeć we wnętrzu. Dlatego najlepiej zacząć od odno­wy, od przywrócenia zdrowia i dobrego samopoczucia. Wówczas będzie widać, czy człowiek dojrzeje do dalszej wspinaczki czy za­dowoli się osiągniętą harmonią. W każdym przypadku mały krok posuwa naprzód. Kto od razu, bez przygotowań zaczyna wspinać się na Szczyty, może nawet kark skręcić. Każdemu, kto zdecydował się wypróbować ten oryginalny, nietra-dycyjny sposób pozbycia się nadmiaru tłuszczu, życzę sukcesów w odkrywaniu swych wewnętrznych możliwości. Praktyka dziesiątek grup odchudzania, korekq'i wagi i figury pokazała, że opanować proponowane metody może każdy. Potrzeba jedynie pragnienia. Jest ono głównym instrumentem zmiany siebie i przejścia w jakościowo nowy stan. Niech twoje pragnienia będą aktywne i wyraziste, a wte­dy doświadczanie nowych możliwości stanie się porywającą pod­różą do wewnętrznego świata. Zakończenie Uwolnienie się od nadmiaru wagi dla bardzo wielu ludzi stało się palącym problemem. Walce z tłuszczem poświęcają oni lata życia i siły, które można byłoby skierować na twórczość. Jednak często, nie­stety, problem pozostaje. Wysiłki dają efekt tymczasowy, a potem kilogramy powracają i zaczyna się kolejna runda zaciętej walki ze swoją wagą. Na ten temat napisano mnóstwo naukowych prac i różnego rodzaju beletrystyki. Dążenie do uwolnienia się od otyłości zaczęło przypominać zbiorową psychozę. Ludzie gotowi są chwycić się każdej „słomki", byle tylko zrzucić pięć kilo. A czy trzeba? Prze­cież często z wagą walczą nie ci, którym ona rzeczywiście prze­szkadza, lecz ludzie, którzy wymyślili sobie ten problem. Pojawiła się nawet specyficzna choroba - anoreksja - człowiek za główny cel w życiu stawia sobie walkę z wagą i walczy z nią długotrwałym gło­dem. Ostatecznie choroba ta prowadzi do negatywnych następstw: wycieńczenia, zakłócenia procesów przemiany materii i pojawienia się innych, już nie wymyślonych, lecz całkiem realnych chorób. Techniki i metody opisane w książce są unikalne, ponieważ nie walczą bezpośrednio z tłuszczem, lecz wpływają na przyczyny pojawienia się nadwagi. Mimo to nie należy traktować ich jako jedy­nej i uniwersalnej metody uwolnienia się od „zapasów". Wszystko wymaga rozsądku i krytycznej oceny rezultatów. Jeżeli udało ci się w pierwszych dniach zajęć zrzucić kilka kilogramów i zmniejszyć obwody o kilka centymetrów, to znaczy, że prawdziwa przyczyna otyłości czy nadwagi leży w twojej psychice i trzeba utrwalić osiągnięty rezultat. Przypomnę, że do utrwalenia nowych programów w nieświadomej psychice niezbędne jest systematyczne powtarzanie całego zestawu (lub aktywnej jego części) przez trzy miesiące. Nie krócej! Tylko wtedy dawne nieświadome programy zostaną wyparte i zastąpione nowymi. W przeciwnym razie nawet najwspanialsze rezultaty ulegną zatarciu i człowiek ryzykuje powrót do pierwotnego stanu. Potem będzie mówić, że i ta metoda nie po­mogła i nie ma już żadnej nadziei. A wystarczy przecież, że pojawi się coś nowego, by znowu chwycił się złudnej nadziei. Właśnie takie próby wyrządzają człowiekowi niepowetowane stra­ty. Walka z dowolnym problemem powinna opierać się na wytrwa­łości i systematyczności działań. Z epizodycznych wysiłków żadne­go pożytku nie będzie. Przedstawiona metoda nie jest tu wyjątkiem. Do jej zalet można zaliczyć to, że nie wymaga dużego wysiłku pod­czas treningów, nie wymaga tłumienia pragnień, nie każe głodzić się czy przestrzegać ścisłej diety. Można żyć zwykłym życiem, byle nie objadać się. Jednak systematyczność to konieczny warunek osiągnię­cia rezultatu. Z chwilowych wybuchów entuzjazmu żadnego pożyt­ku nie będzie. Przeciwnie, mogą tylko zaszkodzić. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy wypowiadają wojnę nadwadze: nie zamieniaj­cie bitwy w cel sam w sobie! W życiu jest wiele rzeczy interesujących i ważnych, którymi warto się zajmować niezależnie od kilogramów i wymiarów. Im mniej będziesz zwracać na nie uwagi, tym szybciej odejdą. Stosuj zasadę, że codziennie wykonujesz zestaw ćwiczeń na odchudzanie, ale efekty sprawdzasz (ważysz i mierzysz) raz na tydzień, a nie codziennie. Efekt nie omieszka się uwidocznić. I jesz­cze jedno: koniecznie trzeba prowadzić dziennik zajęć. Dzięki niemu będziesz mógł realnie oceniać zmiany jakie będą następować w czasie kilku tygodni od rozpoczęcia zajęć. Dynamika zewnętrznych i wewnętrznych przemian stanie się głównym bodźcem do aktywnego i systematycznego treningu. Stworzenie podstaw psychicznych odchudzania pozwoli zacząć inne jakościowo życie - aktywniejsze, przesycone emoq'ami i rado­ścią. Ale to dopiero pierwszy krok. Ten pierwszy krok może być dla ciebie początkiem dalszej wspinaczki albo możesz zatrzymać się na osiągniętym i żyć dawnym, zwykłym życiem. Wyboru każdy do­konuje sam. W każdym razie u człowieka pojawia się możliwość ak­tywnego rozwoju, kształtowania swojej figury, tworzenia swego nie­powtarzalnego wewnętrznego ideału, uczenia się uroku osobistego, pojmowania sekretów wewnętrznej wolności i odkrywania ich dla siebie. Słowem, perspektywy są kuszące, ale daleko nie wszystkim wydają się one różowymi. Niektórzy po prostu chcą uwolnić się od nagromadzonych kilogramów, zrzucić nadmiar centymetrów i kon­tynuować spokojne, unormowane życie. To jest osobisty wybór. Moim zadaniem było opowiedzieć o istniejących metodach i ob­jaśnić, że mogą one stać się albo początkiem Wielkiej Drogi, albo środkiem korekq'i wagi i figury - w zależności od tego, kto do czego dąży. W każdym przypadku, prowadząc aktywnie zajęcia, osiągniesz realny rezultat. Ważne, żeby się nie zatrzymać w pół drogi, lecz wytrwale posuwać się w wybranym kierunku - wtedy głębokie programy otyłości zostaną zastąpione programami uwolnienia się od nadwagi, i smukła figura, zdrowie, ruchliwość i aktywność staną się twoją rzeczywistością. Życzę sukcesów w osiąganiu wyznaczonych celów!   Nikołaj Szerstiennikow, rosyjski uzdro­wiciel, przedstawia nową metodę korekcji wagi i figury. Metoda jest unikalna, bo nie polega na bezpośredniej walce z tłuszczem, lecz na wpływaniu na przyczyny nadwagi tkwiące głęboko w psychice.   Opisywana przez autora metoda odchudzania jest prosta, daje niemal natychmiastowy efekt. Liczy sobie tysiące lat, a u jej podstaw leżą praktyki oddziaływania na wewnętrzny świat człowieka, zaadaptowane dla współczesnej percepcji i przerobione dla potrzeb walki z wagą. Praktyka dziesiątek grup treningowych pokazała, że wszystkim udaje się opanować przedstawione w książce techniki. Możesz zmniejszyć swe wymiary i wagę, stworzyć nowe ciało, pozbyć się chorób, wykorzystać energię spalanego tłuszczu do zasilania organów i struktur ciała, przywrócić młodzieńczą lekkość, świeżość percepcji i przeżyć. Potrzeba jedynie pragnienia - głównego instrumentu zmiany siebie. tworzenie idealnego obrazu obręcz wchłaniająca warstwy tłuszczu i negatywne emocje pierścień z palców pomagający chudnąć formuły słownej autosugestii - praktyka tworzenia programów metoda sterowanego krwioobiegu gesty pomagające przy odchudzaniu nawiązywanie kontaktu z podświadomością odkrywanie przyczyn otyłości rozgrzewanie szkieletu praca z kanałami osobistego czasu tworzenie symboli i amuletów pomocnych przy odchudzaniu ćwiczenia utrwalające osiągnięty rezultat