OZONATORY

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

generator ozonu AT50 Zobacz większe

generator ozonu AT50

s0025

Nowy

Ozon doskonale rozpuszcza się w wodzie, dotleniając ją i usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia i wtrące­nie typu chlor, żelazo, wapń, glony itp. Kąpiel w ozo­nowanej wodzie działa korzystnie na likwidację scho­rzeń skórnych typu grzybice 1 inne. Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach (jak po­wietrze po burzy) już w bardzo małych, wielokrotnie mniejszych od dopuszczalnych stężeniach co sprawia, że praca z ozonem jest bezpieczna

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

169,00 zł

Więcej informacji

Praktyczne zastosowania1. Generator ozonu AT-50 służy do oczyszczania po­mieszczeń takich jak pokoje, kuchnie, łazienki, sypialnie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń typu kurze, pyły, bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie oraz do usuwania nie­przyjemnych zapachów organicznych i nieorganicznych w tym dymu tytoniowego. Oczyszczając powietrze w po­mieszczeniach i usuwając zapachy ozonator stwarza dla przebywających w pomieszczeniach osób komfort środo­wiskowy. Stosowanie ozonatora zmniejsza możliwość zainfekowania bakteriami i wirusami lub alergicznymi pyłkami, poprawia dotlenienie organizmu i krążenie krwi, oraz działa regeneruj ąco i antystresowo.2. Aby jednorazowo usunąć z mocno zanieczyszczonych pomieszczeń zapachy, pyły, kurze, pleśnie, zarodniki grzybów, bakterie itp. Należy ozonator włączyć na pracę ciągłą (położenie wyłącznika ON ) na czas do 12 godzin.3. W pomieszczeniach o średnim stopniu zanieczyszczeń, aby je usunąć zaleca się włączenie ozonatora na 2-3 godzi­ny pracy.4. Przy systematycznym stosowaniu ozonatora, aby za­pewnie skutecznie i wystarczające oczyszczenie należy ustawićjego pracę na cykl 30 minut (włącznik w poz. OF-F/AUTO i wciśnięcie pierścienia) i włączać pracę na 3-4 cykle na dobę.5. Jeżeli używamy ozonatora w sypialni należy używać go w gniazdku oddalonym od łóżka więcej niż 2m.Charakterystyka – działanieGenerator ozonu produkuje ozon, nazywany aktyw­nym tlenem o symbolu 03 i różni się od zwykłego tlenu tym, że tlen ma trwałą postać 02. Okres połowicz­nego rozpadu ozonu wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut, a w wodzie od 30 min do kilku minut. W ten sposób po 2 godzinach wyprodukowany ozon prawie w całości powraca do naturalnego tlenu, a w tym czasie pełni funkcje silnego sterylizatora. Ozon działa bakteriobójczo, usuwa bakterie wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyły i pyłki aler­giczne w powietrzu i wodzie, oraz jako gaz dociera za­równo do produktów żywnościowych jak i do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym.Jako jeden z najsilniejszych utleniaczy usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, pożarowe, popowodziowe i mne. W więk­szych stężeniach zabija insekty i gryzonie których ża­den inny środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować. Ozon nie maskuje zapachów, lecz je usuwa!!!Ozon doskonale rozpuszcza się w wodzie, dotleniając ją i usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia i wtrące­nie typu chlor, żelazo, wapń, glony itp. Kąpiel w ozo­nowanej wodzie działa korzystnie na likwidację scho­rzeń skórnych typu grzybice 1 inne.Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach (jak po­wietrze po burzy) już w bardzo małych, wielokrotnie mniejszych od dopuszczalnych stężeniach co sprawia, że praca z ozonem jest bezpieczna. Oferowany genera­tor ozonu wytwarzający do 200mg ozonu w ciągu go­dziny, nie jest w stanie z uwagi na krótkie czasy rozpa­du, wytworzyć stężeń szkodliwych dla ludzi lub zwierząt. Ozon jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu nie przekracza 40 min w czystym powietrzu i temperatura 20°C a w zanieczyszczonym wynosi prak­tycznie około 30 min. Dla wody okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi od 30 min przy temperaturze 20°C do kilku minut przy 50°C. Praktycznie po około 2 godzinach ozon przechodzi całkowicie w normalny tlen O2. Dlatego generatory ozonu o wydajności do 500mg O3/ godz.   są bezpieczne w stosowaniu.Dopuszczalne maksymalne stężenie (MWC) dla 8 godz. / dobę i 40 godzin na tydzień wynosi 200ug/ m3 (0,2 mg/m3 ) lub w wartości względnych 0,1 ppm (100 pp b). Zalecany poziom docelowy to 120 u g/m3 (0,12mg/m3) lub 0,06 ppm. Ozon jest jednym z najsku­teczniejszych środków dezynfekujących. Działanie bak­teriobójcze wykazuje już w stężeniu około 13 u g/dcm3. Działanie bakteriobójcze ozonu jest jest 50 razy sku­teczniejsze i   3000 razy szybsze niż chloru. 1.Napięcie zasilania 220-240 V/50Hz 2.Znamionowy pobór mocy 7,2 W 3.Znamionowa wydajność ozonu 03 do 50 mg/godz. 4.Rodzaj pracy S1 lub dorywcza S2-30 min 5.Poziom głośności < 34dB 6.Obsługiwane powierzchnie 10÷30m² 7.Waga netto 210 g 8.Wymiary 110x80x90mm