Pasożyty (różne głosy w sprawie)

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym (Zbigniew Stanisław Pawłowski, Jerzy Stefaniak) Zobacz większe

Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym (Zbigniew Stanisław Pawłowski, Jerzy Stefaniak)

K375643

Nowy

Książka obejmuje w sposób całościowy zagadnienia parazytologii klinicznej. Jej pierwsza część zawiera podstawowe wiadomości dotyczące epidemiologii, diagnostyki i leczenia inwazji pasożytniczych.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

75,00 zł

Więcej informacji

Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym (Zbigniew Stanisław Pawłowski, Jerzy Stefaniak)Książka obejmuje w sposób całościowy zagadnienia parazytologii klinicznej. Jej pierwsza część zawiera podstawowe wiadomości dotyczące epidemiologii, diagnostyki i leczenia inwazji pasożytniczych. W części drugiej przedstawiono główne objawy chorobowe i ich związek z inwazjami pasożytniczymi, a także problemy, z jakimi mogą się zetknąć lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach medycznych, m.in. pediatrzy, lekarze rodzinni, ortopedzi, chirurdzy, okuliści, psychiatrzy, dermatolodzy oraz ginekolodzy i urolodzy. Określono też, jacy pacjenci wymagają szczególnej opieki. W części trzeciej opisano najważniejsze inwazje pasożytnicze. Publikacja jest adresowana do lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalistów, którzy w praktyce stykają się z inwazjami i chorobami pasożytniczymi. Może być również przydatna jako podręcznik dla studentów wydziałów medycznych, ponieważ zawiera treść objętą programami nauczania obowiązującymi na akademiach medycznych.Spis treściPrzedmowa  CZĘŚĆ OGÓLNA1. Wprowadzenie do parazytologii klinicznej  2. Rola kształcenia problemowego i konsultacji w parazytologii klinicznej  Kształcenie problemowe Konsultacje 3. Epidemiologia chorób pasożytniczych w Polsce  Inwazje pasożytnicze w Polsce Tasiemczyce, wągrzyca i bąblowica Włośnica Giardioza, rzęsistkowica, toksoplazmoza, pełzakowica Toksokaroza i inne inwazje pasożytnicze Inwazje pasożytów zewnętrznych Inwazje zawlekane do Polski: malaria i leiszmanioza Ocena sytuacji epidemiologicznej Inwazje pasożytnicze podlegające obowiązkowi zgłaszania 4. Inwazje pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe  Znaczenie inwazji pasożytniczych w skali globalnej Ochrona zdrowia jednym z podstawowych praw człowieka Medycyna tropikalna i zdrowie międzynarodowe 5. Badania laboratoryjne w parazytologii  Wprowadzenie Materiał i metody badania Wynik badania laboratoryjnego Interpretacja wyniku badania laboratoryjnego 6. Rozpoznawanie obrazowe w parazytologii klinicznej  Obrazowanie przewodu pokarmowego Obrazowanie narządów miąższowych jamy brzusznej Obrazowanie narządów klatki piersiowej Obrazowanie układu moczowo-płciowego Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku Obrazowanie mięśni, skóry i tkanek miękkich Obrazowanie układu chłonnego Obrazowanie układu kostnego 7. Immunologia inwazji pasożytniczych  Adaptacja pasożytów do rozwoju w organizmie żywiciela Mechanizmy obrony żywiciela przeciw pasożytom zewnątrzkomórkowym i wewnątrzkomórkowymNastępstwa immunopatologiczne inwazji pasożytniczych Immunomodulacja jako nowa perspektywa leczenia chorób pasożytniczych Szczepionki przeciwpasożytnicze 8. Leki przeciw inwazjom pasożytniczym  Leki przeciw zarażeniu pierwotniakami Malaria (zimnica) Toksoplazmoza Giardioza, pełzakowica i inne inwazje jelitowe Pneumocystoza Leki przeciw robaczycom Tasiemczyce Zarażenie przywrami Zarażenie nicieniami jelitowymi Leki przeciw pasożytom zewnętrznym Leki przeciw świerzbowi Leki przeciw wszawicy 9. Parazytologia medyczna w Internecie  10. Sprawdzian testowy w parazytologii klinicznej  Zadania egzaminu testowego Rodzaje testów Testy jednokrotnego wyboru Testy wielokrotnego wyboru Zastosowanie testów w nauczaniu problemowym CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA KLINICZNA11. Stany naglące w parazytologii klinicznej  Bąblowica jednojamowa (wywołana przez Echinococcus granulosus) Bąblowica wielojamowa (wywołana przez Echinococcus multilocularis) Ropień pełzakowy Glistnica (askarioza) Malaria (zimnica) 12. Gorączka  Definicja gorączki Charakterystyka toru gorączkowego Mechanizmy gorączki Gorączka w inwazjach pasożytniczych Gorączki o nieznanym pochodzeniu 13. Ból brzucha  Ból brzucha a bolesność Przyczyny bólu brzucha Mechanizmy powstawania ostrego bólu Patofizjologia bólu trzewnego Rodzaje bólu brzucha Badanie podmiotowe Początek bólu Czas trwania bólu Umiejscowienie bólu Charakter bólu Czynniki modulujące nasilenie bólu Objawy towarzyszące bólowi brzucha Badanie przedmiotowe w bólach brzucha Badania dodatkowe Ostry brzuch 14. Biegunki  Występowanie biegunek Definicja biegunek Mechanizm biegunek GiardiozaKryptosporydioza Rozpoznawanie biegunek Leczenie biegunek 15. Zmiany hematologiczne w inwazjach pasożytniczych  Niedokrwistości Zmiany w układzie białokrwinkowym Eozynofilia Zaburzenia krzepnięcia krwi 16. Powiększenie węzłów chłonnych  Wstęp Metody badania węzłów chłonnych Badanie palpacyjne i badania obrazowe Badanie histologiczne Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa Zmiany chorobowe prowadzące do powiększenia węzłów chłonnych Lymphonodulitis acuta  Lymphonodulitis reactiva  Sinus histiocytosis  Lymphonodulitis granulomatosa  Lymphonodulitis necroticans  Określenie czynnika etiologicznego Toksoplazmoza Leiszmanioza Trypanosomoza Filarioza Ziarnica złośliwa Chłoniaki nieziarnicze Mononukleoza zakaźna Węzły chłonne w zakażeniu HIV Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych Inne zmiany w węzłach chłonnych 17. Choroby pasożytnicze wątroby  Bąblowica jednojamowa (echinokokoza wywołana przez Echinococcus granulosus) Bąblowica wielojamowa (echinokokoza wywołana przez Echinococcus multilocularis) Ropień pełzakowy wątroby Glistnica (askarioza) Toksokaroza (toxocarosis, zespół larwy wędrującej trzewnej) Schistosomoza (bilharcjoza) Leiszmanioza trzewna (splenomegalia tropikalna, kala-azar) 18. Objawy ze strony układu oddechowego  Kaszel Inne objawy pulmonologiczne Inwazje pasożytnicze wywołujące zmiany w układzie oddechowym Parazytozy o objawach klinicznych miejscowych Parazytozy o objawach klinicznych rozsianych Pneumocystozowe śródmiąższowe zapalenie płuc 19. Objawy neurologiczne  Wprowadzenie Bóle głowy Zawroty głowy Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe (ciasnota śródczaszkowa) Objawy pozapiramidowe, objawy móżdżkowe, ośrodkowe zaburzenia czucia Napady padaczkowe Objawy rdzeniowe i korzeniowe 20. Bóle mięśni i stawów  Bezpośrednie inwazje pierwotniaków pasożytniczych do tkanki mięśniowej Bezpośrednie inwazje robaków pasożytniczych do tkanki mięśniowej Odczynowe bóle stawów Zmiany naczyniowe w układzie stawowo-mięśniowym 21. Zaburzenia widzenia  Toksoplazmoza (toxoplasmosis) Inwazje niektórych innych pierwotniaków Choroba Chagasa (trypanosomiasis cruzi) Inwazje nitkowców (Filarioidea) Onchocerkoza (onchocercosis, nitkowica oczna, gorączka rzeczna) Loaoza (loaosis) Toksokaroza (toxocarosis) Włośnica (trichinellosis) Inwazje larw tasiemców (Cestoidea) Muszyca oczna (ophthalmomyiosis) 22. Zaburzenia psychiczne a inwazje pasożytnicze  Zaburzenia urojeniowe, których treścią jest zarażenie pasożytami Zespół Ekboma Inne zaburzenia psychiczne, w których treścią objawów psychopatologicznych jest zarażenie pasożytami Zaburzenia psychiczne powstające w następstwie zarażenia pasożytami Inwazje pasożytnicze u pacjentów z upośledzeniem umysłowym 23. Zmiany skórne  Świerzb (scabies) Wszawica (pediculosis) Zmiany skórne wywołane ukłuciem pcheł, pluskiew, meszek, pająków i komarów Inwazja nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) Leiszmanioza skórna (leishmaniosis cutis) Larwa wędrująca skórna (larva migrans cutanea) 24. Układ rozrodczy a inwazje pasożytnicze  Zapalenia i zakażenia dróg rozrodczych Rzęsistkowica (trichomonosis) Wszawica łonowa (pediculosis pubis) Świerzb (scabies) Schistosomoza (schistosomosis) Pełzakowica (amoebosis) Wuchererioza  Inwazje pasożytnicze w ciąży 25. Pacjent wyjeżdżający do tropiku  Chemioprofilaktyka malariiSzczepienia ochronne Zalecenia ogólne dla podróżnych Zalecenia dla szczególnych grup podróżnych Podróżujące kobiety (także ciężarne) i dzieci Podróżujące osoby starsze, z cukrzycą, z chorobami układu krążenia Podróżujący zakażeni HIV Apteczka podróżna 26. Pacjent powracający z tropiku  27. Parazytozy w stanach osłabionej odporności  Odporność w relacjach pasożyt?żywiciel Wpływ niedoboru odporności na rozwój parazytozy Inwazje oportunistyczne Rzadkie inwazje oportunistyczne Inwazje pasożytnicze u pacjentów z HIV/AIDS Sposoby zwiększania odporności na inwazje pasożytnicze 28. Parazytologia kliniczna w pediatrii  Wprowadzenie Zarażenia wrodzone Parazytozy z objawami ze strony przewodu pokarmowego Giardioza (lamblioza) Glistnica Owsica Eozynofilia u dzieci Toksokaroza Włośnica Powiększenie węzłów chłonnych Toksoplazmoza Choroby pasożytnicze u dzieci z zaburzeniami odporności PneumocystozaKryptosporydioza Inwazje pasożytów zewnętrznych u dzieci Świerzb Wszawica głowowa 29. Problemy parazytologiczne w praktyce lekarza rodzinnego  Specyfika pracy lekarza rodzinnego Inwazje pasożytnicze w praktyce lekarza rodzinnego Proces diagnostyczno-leczniczy w inwazjach pasożytniczych Inwazje pasożytnicze często spotykane w praktyce lekarza rodzinnego Giardioza (lamblioza) Toksoplazmoza Glistnica Inwazja włosogłówki ludzkiej (trichurioza) Owsica Tasiemczyca Włośnica Świerzb i wszawica Oświata zdrowotna dotycząca inwazji pasożytniczych 30. Problemy parazytologiczne w praktyce chirurgicznej  Bąblowica wielojamowa (alweokokoza) Ropnie pasożytnicze Torbiele pasożytnicze Schistosomoza Fascjoloza Glistnica Inne choroby pasożytnicze CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PARAZYTOLOGICZNA31. Pasożyty według ich umiejscowienia w poszczególnych narządach  I. PARAZYTOZY PRZEWODU POKARMOWEGO32. Giardioza (lamblioza, giardiosis) 33. Kryptosporydioza (cryptosporidiosis) 34. Glistnica (askarioza, ascariosis) 35. Trichurioza (trichuriosis) 36. Owsica (enterobioza, enterobiosis) 37. Strongyloidoza (węgorczyca, strongyloidosis) 38. Tasiemczyce (taenioses) 39. Inne parazytozy przewodu pokarmowego  II. PARAZYTOZY KRWI I TKANEK40. Malaria (zimnica, malaria) 41. Toksoplazmoza (toxoplasmosis) 42. Pneumocystoza (pneumocystosis) 43. Rzęsistkowica (trichomonoza, trichomonosis) 44. Włośnica (trichinelloza, trichinellosis) 45. Toksokaroza (toxocarosis) 46. Wągrzyca (cysticerkoza, cysticercosis) 47. Bąblowica (echinokokoza, echinococcosis) Bąblowica jednojamowa (echinococcosis cystica) Bąblowica wielojamowa (alweokokoza, echinococcosis alveolaris) 48. Inne parazytozy krwi i tkanek  III. PARAZYTOZY EGZOTYCZNE49. Pełzakowica (amoebosis) 50. Leiszmanioza (leishmaniosis) 51. Trypanosomozy (trypanosomoses) 52. Schistosomoza (bilharcjoza, schistosomosis) 53. Filariozy (filarioses) IV. INWAZJE PASOŻYTÓW ZEWNĘTRZNYCH54. Świerzb (scabies, sarcoptosis) 55. Wszawica (pediculosis) Skorowidz