Podstawowe Dziedziny Medyczne

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

250 badań laboratoryjnych Kiedy zlecać. Jak interpretować (Rene Caquet) Zobacz większe

250 badań laboratoryjnych Kiedy zlecać. Jak interpretować (Rene Caquet)

K39853

Nowy

W książce omówiono badania z zakresu każdej dziedziny medycyny - od najbardziej rutynowych do wysoko specjalistycznych testów immunologicznych, genetycznych, hormonalnych, mikrobiologicznych i toksykologicznych

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

85,00 zł

Więcej informacji

250 badań laboratoryjnych Kiedy zlecać. Jak interpretować (Rene Caquet)W książce omówiono badania z zakresu każdej dziedziny medycyny - od najbardziej rutynowych do wysoko specjalistycznych testów immunologicznych, genetycznych, hormonalnych, mikrobiologicznych i toksykologicznych z uwzględnieniem ich interpretacji.Spis treściPrzedmowa do wydania polskiego Przedmowa Laboratorium biochemiczne Badania ogólne ·         Albumina w surowicy ·         Aldolazy w surowicy ·         Amoniak w moczu ·         Amoniak we krwi ·         Amylaza w surowicy. Amylaza w moczu ·         Apolipoproteiny ·         Beta2-mikroglobulina ·         Białko Bence’a-Jonesa ·         Białko C-reaktywne (CRP) ·         Białkomocz (proteinuria) ·         Bilirubina ·         Ceruloplazmina ·         Chlorki w moczu ·         Chlorki w surowicy ·         Cholesterol ·         Cholesterol HDL i LDL ·         Ciała ketonowe ·         Cystynuria (reakcja Branda) ·         Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa erytrocytarna ·         Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) ·         Elektroforeza białek surowicy (proteinogram) ·         Elektroforeza lipoprotein surowicy (lipoproteinogram) ·         Elektroforeza białek moczu ·         Enolaza tkanki nerwowej (NSE) ·         Foliany ·         Fosfatazy alkaliczne ·         Fosfaturia ·         Fosforany w surowicy (fosfatemia) ·         Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) ·         Gazometria krwi tętniczej ·         Glikemia ·         Glikozuria ·         Haptoglobina ·         Hemoglobina (elektroforeza) ·         Hemoglobiny glikozylowane. Hemoglobiny glikowane ·         Hydroksyprolina w moczu ·         Jod w moczu (joduria) ·         Jonogram moczu ·         Jonogram osocza ·         Kinaza kreatynowa (CK) lub kinaza fosfokreatynowa (CPK) ·         Konwertaza angiotensyny ·         Kortyzol w osoczu i w moczu ·         Kreatynina w moczu i klirens kreatyniny ·         Kreatynina w surowicy ·         Ksyloza (test z ksylozą) ·         Kwas moczowy w moczu (urykozuria) ·         Kwas moczowy we krwi ·         Lipaza ·         Lipoproteina A ·         Lizozym ·         Magnez ·         Markery stanu zapalnego ·         Miedź ·         Mikroalbuminuria ·         Mioglobina ·         Mleczan (kwas mlekowy) ·         Mocznik w moczu ·         Mocznik we krwi ·         5´-Nukleotydaza ·         Orozomukoid (kwaśna alfa1-glikoproteina) ·         pH krwi ·         pH moczu ·         Porfiryny i porfobilinogen w moczu ·         Potas w osoczu (kaliemia) ·         Potas – wydalanie z moczem ·         PSA: swoisty antygen prostaty ·         Renina (aktywność reninowa osocza) ·         Sód w moczu (natriureza) ·         Sód w osoczu (natremia) ·         Szczawiany w moczu (oksaluria) ·         Szczawiany w surowicy ·         Test Guthriego ·         Tiamina ·         Transaminazy (AlAT, AspAT) ·         Triglicerydy ·         Troponiny ·         Trypsyna immunoreaktywna ·         Wapń w moczu ·         Wapń w surowicy ·         Witamina B12 ·         Witamina D ·         Wodorowęglany Badania hormonalne ·         ACTH ·         Aldosteron w osoczu ·         Alfa1-antytrypsyna (alfa1-AT) ·         Androstendion (delta-4-androstendion) ·         Ciąża – test ciążowy z moczu (hCG w moczu) ·         Dehydroepiandrosteron (siarczan – S-DHEA) ·         Deksametazon (test hamowania deksametazonem) ·         Estradiol (17-beta-estradiol, E2) ·         Estriol ·         Folitropina (FSH) i lutropina (LH) ·         GH (hormon wzrostu; somatotropina) ·         Glukagon (próba z glukagonem) ·         hCG i beta-hCG (gonadotropina kosmówkowa) - oznaczanie ilościowe w surowicy ·         17-Hydroksykortykosteroidy (17-OHKS) w moczu ·         Insulina ·         Kortyzol w osoczu i w moczu ·         Kortyzol wolny w moczu ·         LH-RH (próba z LH-RH) ·         Metyrapon (test z metyraponem) ·         Parathormon ·         Peptyd C ·         Pregnantriol ·         Progesteron (17-hydroksyprogesteron, 17-OHP) ·         Prolaktyna ·         Synacthen (krótki test stymulacji) ·         Synacthen retard (test z synacthenem wydłużony) ·         Testosteron ·         TRH - test z TRH (tyreoliberyną) ·         Trijodotyronina (T3) ·         TSH (oznaczony metodą „ultraczułą”) ·         Tyreoglobulina ·         Tyroksyna wolna (FT4 - free T4) Badania toksykologiczne·         Alkaloidy naparstnicy (digitalina, digoksyna) ·         Izoniazyd ·         Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w moczu ·         Leki przeciwpadaczkowe ·         Lit ·         Ołów ·         Ołów (test prowokowanego wydalania ołowiu) ·         Paracetamol (oznaczanie stężenia) ·         Stężenie alkoholu etylowego we krwi ·         Środki przeczyszczające ·         Tlenek węgla (karboksyhemoglobina) ·         Transferryna desialowana (ubogowęglanowa) Markery nowotworowe·         Alfa-fetoproteina (AFP, białko płodowe ALFA) ·         Antygen CA 15-3 ·         Antygen CA 19-9 ·         Antygen CA 125 ·         Antygen rakowo-płodowy (CEA) ·         D-gamma-karboksyprotrombina (DCP) ·         Katecholaminy – metoksylowane metabolity w moczu ·         Kwas 5-hydroksyindolooctowy w moczu (5-HIAA) ·         Kwas homowanilinowy (HVA) w moczu ·         Kwas wanilinomigdałowy (VMA) Laboratorium immunohematologiczneHematologia komórkowa ·         Adenogram ·         Krwinki czerwone (czas przeżycia) ·         Limfocyty (fenotypowanie) ·         Mielogram ·         Morfologia krwi obwodowej ·         Morfologia krwi obwodowej – płytki krwi ·         Morfologia krwi obwodowej: diagnostyka niedokrwistości ·         Morfologia krwi obwodowej: interpretacja rozmazu krwi ·         Objętość krwinek czerwonych ·         Odczyn opadania krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego - OB) ·         Płytki krwi (czas przeżycia) ·         Retikulocyty ·         Witamina B12 Hemostaza·         Aktywność anty-Xa ·         Antykoagulant krążący (antykoagulant toczniowy) ·         Antytrombina (AT) ·         Białko C ·         Białko C-aktywne (oporność na białko C-aktywne). Czynnik V Leiden ·         Białko S ·         Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) - czas kaolinowo-kefalinowy ·         Czas krwawienia ·         Czas krzepnięcia ·         Czas lizy euglobulin (czas lizy skrzepu euglobulin) ·         Czas protrombinowy lub czas Quicka (stężenie protrombiny) ·         Czas trombinowy. Czas reptylazowy ·         Czynniki kompleksu protrombiny ·         D-dimery ·         Fibrynogen ·         Hemostaza ·         Heparynemia ·         INR (International Normalized Ratio) ·         Kompleksy rozpuszczalne ·         Przeciwciała antyfosfolipidowe Badania immunologiczne·         Aglutyniny nieregularne. Wykrywanie nieregularnych przeciwciał przeciwerytrocytarnych ·         Aglutyniny zimne ·         Czynniki reumatoidalne ·         Grupy krwi ·         HLA (określanie fenotypu HLA) ·         Immunoelektroforeza - Immunofiksacja ·         Immunoglobuliny E (IgE) - całkowite stężenie w surowicy ·         Immunoglobuliny w surowicy ·         Immunoglobuliny E (IgE) swoiste w surowicy ·         Inhibitor C1-esterazy ·         Krioglobuliny ·         Lateks (test lateksowy) ·         Odczyn antystreptolizynowy (ASO) ·         Odczyn Waalera-Rosego ·         Produkty degradacji fibryny (FDP) ·         Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) ·         Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) ·         Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu ·         Przeciwciała przeciwko natywnemu DNA ·         Przeciwciała przeciwtarczycowe ·         Stosunek stężenia immunoglobuliny A (IgA) i stężenia transferryny ·         Test Coombsa ·         Układ dopełniacza Żelazo·         Ferrytyna ·         Rozpuszczalny receptor transferryny ·         Transferryna (syderofilina) ·         Żelazo radioaktywne ·         Żelazo w surowicy (całkowita zdolność wiązania żelaza) Laboratorium mikrobiologii i parazytologiiBadania cytologiczne i cytogenetyczne ·         Chromosom Filadelfia (PH1) ·         Ciałko Barra - chromatyna płciowa ·         Kariotyp ·         Liczba Addisa-Hamburgera ·         Rozmaz z szyjki macicy (szyjkowo-pochwowy) ·         Spermogram ·         Wymaz z pochwy Badania mikrobiologiczne (antybiotyki, bakterie, wirusy) ·         Aktywność bakteriobójcza surowicy ·         Antybiogram ·         Antygen P24 ·         Badanie bakteriologiczne moczu (posiew moczu) ·         Badanie parazytologiczne kału ·         Borelioza (choroba z Lyme) (diagnostyka serologiczna) ·         Brucelloza (diagnostyka serologiczna) ·         Cytomegalowirus ·         Diagnostyka serologiczna ·         Dur brzuszny – odczyn Widala (Widala-Felixa) ·         Helicobacter pylori ·         HIV (human immunodeficiency virus). Diagnostyka serologiczna infekcji - wiremia ·         Kiła (diagnostyka serologiczna) ·         Legionelloza (diagnostyka serologiczna) ·         Leptospiroza (diagnostyka serologiczna) ·         Mononukleoza zakaźna (diagnostyka serologiczna) ·         Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) ·         Płyn maziowy ·         Płyn mózgowo-rdzeniowy ·         Płyn opłucnowy ·         Posiew kału ·         Posiew krwi ·         Riketsjoza (diagnostyka serologiczna) ·         Różyczka (diagnostyka serologiczna) ·         Wiremia ·         Wirusowe zapalenie wątroby typu A (diagnostyka serologiczna) ·         Wirusowe zapalenie wątroby typu B (diagnostyka serologiczna) ·         Wirusowe zapalenie wątroby typu C (diagnostyka serologiczna i wykrywanie wirusowego RNA) ·         Wodobrzusze (płyn puchlinowy) ·         Wymaz z cewki moczowej u mężczyzn ·         Wymaz z gardła ·         Wymaz z pochwy Badania parazytologiczne·         Badanie parazytologiczne kału ·         Bilharcjoza (diagnostyka serologiczna) ·         Filarioza (diagnostyka serologiczna) ·         Malaria (diagnostyka serologiczna) ·         Malaria (test grubej kropli krwi) ·         Pełzakowica (diagnostyka serologiczna) ·         Toksoplazmoza (diagnostyka serologiczna) Aneksy Badania laboratoryjne: wartości prawidłowe Morfologia krwi obwodowej w zależności od wieku Zmienność niektórych parametrów biologicznych w zależności od wieku Hormony - niektóre wartości prawidłowe