Podstawowe Dziedziny Medyczne

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa Od diagnozy - po szynę zgryzową (Pierre-Hubert Dupas) Zobacz większe

Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa Od diagnozy - po szynę zgryzową (Pierre-Hubert Dupas)

K397923

Nowy

W książce przedstawiono najnowsze, aktualne informacje z dziedziny nauki o zwarciu, dotyczące układu stomatognatycznego człowieka w powiązaniu z układem ruchu oraz narządem wzroku.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

79,00 zł

Więcej informacji

Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa                Od diagnozy - po szynę zgryzową(Pierre-Hubert Dupas)W książce przedstawiono najnowsze, aktualne informacje z dziedziny nauki o zwarciu, dotyczące układu stomatognatycznego człowieka w powiązaniu z układem ruchu oraz narządem wzroku. Dokładnie omówiono wywiad, badania kliniczne, sposób diagnozowania oraz leczenie dysfunkcji (zarówno leczenie ortopedyczne, jak i stabilizujące). Dodatkowo uwzględniono symptomatologię i terapię także innych stanów patologicznych, np. bólowych dysfunkcji narządu żucia.Praktyczne i dydaktyczne walory tej publikacji niewątpliwie wzmacnia jeszcze znakomity, bogaty materiał ilustracyjny.Spis treści WSTĘP WPROWADZENIE1. Powstanie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej Wiadomości anatomo-fizjologiczne Mięśnie żucia Staw skroniowo-żuchwowy Etiopatogeneza dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej   Fizjologia żucia   Bruksizm   Teoria mięśniowa   Teoria wypadkowa   Zaburzenia kłykciowo-krążkowe   2. Diagnostyka różnicowa Zęby i tkanki otaczające   Zapalenie zatok szczękowych   Migrena   Szum lub dzwonienie w uszach   Neuralgia twarzowa   Ból wywołany zaburzeniem postawy ciała   Urazy czaszkowe   Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych niezależne od bólowej dysfunkcji narządu żucia   Bóle pochodzenia naczyniowego   Bóle o podłożu psychicznym   3. Pierwsze spojrzenie na pacjenta Wywiad lekarski   Obserwacja kliniczna   Badanie łuków zębowych   Łuki zębowe   Zależności statyczne łuków zębowych   Zależności dynamiczne łuków zębowych   4. Diagnostyka Karta badania klinicznego   Badanie palpacyjne mięśni i stawów   Badanie palpacyjne mięśni   Badanie palpacyjne stawów skroniowo-żuchwowych   Badanie osłuchowe stawów skroniowo-żuchwowych   Testy żuchwowe   Diagram Farrara   5. Pomoc w diagnostyce Aksjografia   Wykresy aksjograficzne   Prawidłowe wykresy aksjograficzne   Patologiczne wykresy aksjograficzne   Quick-Axis czy SAM?   Inne przyrządy   Techniki wizualizacyjne   Klasyczne badanie radiologiczne   Skaner   Rezonans magnetyczny   6. Postawa ciała   Cefalogyria   Zależności między zębami, oczami i postawą ciała   Zależność między zębami a oczami   Zależność między zębami a postawą ciała   Zależność między bruksizmem, postawą ciała i oczami   Testy postawy   Obręcze kończyn górnych i dolnych   Oko   Postępowanie kliniczne   Patologia zstępująca   Zaburzenie oczne zrównoważone   Patologia wstępująca   Oko adaptujące się do zaburzonej postawy ciała   Pierwotne zaburzenia oczne   Patologie mieszane   Oko adaptujące się do zaburzonej postawy ciała oraz do nieprawidłowych kontaktów zwarciowych Pierwotne zaburzenie oczne   7. Wyjaśnienia dla pacjenta   8. Streszczenie badania klinicznego i postawienie rozpoznania   Dysfunkcja mięśniowa   Dysfunkcja stawowa z możliwością redukcji na początku ruchu odwodzenia   Dysfunkcja stawowa z możliwością redukcji w środkowej fazie ruchu odwodzenia Dysfunkcja stawowa z możliwością redukcji w końcowej fazie ruchu odwodzenia   Dysfunkcja stawowa bez możliwości klinicznej redukcji w fazie ostrej   Zadawniona dysfunkcja stawowa bez możliwości redukcji   9. Jakie leczenie ortopedyczne?   Szyna zwarciowa z płaską płaszczyzną nagryzową   Szczękowa szyna zwarciowa   Częściowe szyny zwarciowe   Podpory zwarciowe   Szyna okluzyjna w żuchwie z całkowitym pokryciem dolnego łuku zębowego   10. Szyna okluzyjna   Przygotowanie wstępne   Wykonanie szyny okluzyjnej   Montaż modeli gipsowych w artykulatorze   Realizacja szyny okluzyjnej   Szyna okluzyjna typu mięśniowego   Szyna zwarciowa dekompresyjna   Szyna zwarciowa repozycyjna   Szyna przeciwstresowa   Leczenie wspomagające terapię szynami zwarciowymi   Działanie podtrzymujące rezultat leczenia   PODSUMOWANIE   BIBLIOGRAFIA   SKOROWIDZ