Podstawowe Dziedziny Medyczne

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Biochemia jamy ustnej (Lilla Lachowicz, Ewa Turska) Zobacz większe

Biochemia jamy ustnej (Lilla Lachowicz, Ewa Turska)

K8963

Nowy

Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy. Wprowadzono w nim znaczne zmiany dotyczące przede wszystkim fizjologii.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

46,00 zł

Więcej informacji

Biochemia jamy ustnej (Lilla Lachowicz, Ewa Turska)Jest to jedyny na polskim rynku książki medycznej podręcznik obejmujący kompleksowe opracowanie zagadnień biochemicznych w aspekcie stomatologicznym. Zawiera najnowsze wiadomości na temat procesów biochemicznych, zachodzących w czasie fizjologicznego rozwoju zębów, oraz zaburzeń w poszczególnych szlakach metabolicznych, mających odbicie w różnych nieprawidłowościach i chorobach jamy ustnej. Przedstawia także różne możliwości terapii tych chorób, uwzględnione w bieżącej światowej literaturze fachowej.  Publikacja będzie przydatna nie tylko studentom wydziałów stomatologicznych, lecz także praktykującym lekarzom stomatologom. Spis treściWykaz skrótów używanych w tekście Słowo wstępne Wprowadzenie1.      Chemia fosforanów wapnia 1.1.            Wstęp 1.2.            Apatyty 1.3.            Fluoroapatyty 1.4.            Mechanizm tworzenia fluoro- i hydroksyfluoroapatytów 2.      Chemia szkliwa 2.1.            Cechy ogólne 2.2.            Rozwój białek szkliwa 2.3.            Organiczne składniki dojrzałego szkliwa 2.4.            Nieorganiczne składniki szkliwa 3.      Chemia zębiny 3.1.            Wstęp 3.2.            Kolagen 3.3.            Proteoglikany 3.4.            Fosfoproteiny 3.5.            Białka zawierające kwas -karboksyglutaminowy (białka Gla) 3.6.            Białka niekolagenowe 3.7.            Składniki niebiałkowe 3.8.            Składniki nieorganiczne 3.9.            Faza nieapatytowa 3.10.        Jony i cząsteczki adsorbowane na powierzchni kryształów apatytu 3.11.        Cement 4.      Ślina 4.1.            Wstęp 4.2.            Rola śliny w ochronie przed próchnicą 4.3.            Rola śliny w tworzeniu płytki bakteryjnej 4.4.            Rola śliny w utrzymywaniu równowagi między demineralizacją i remineralizacją 4.5.            Działanie przeciwbakteryjne 4.6.            Bufory śliny 4.7.            Białka śliny 4.7.1. Białka bogate w prolinę 4.7.2. Stateryna 4.7.3. Histatytny 4.7.4. Laktoferyna 4.7.5. Lizozym 4.7.6. Amylaza ślinowa 4.8.            Jony wapnia i fosforanowe 4.9.            Inne składniki 4.10.        Ślina jako materiał diagnostyczny 5.      Płytka nazębna 5.1.            Błonka nabyta 5.2.            Płytka nazębna 5.3.            Płyn płytki nazębnej 5.4.            Macierz organiczna płytki nazębnej 5.5.            Bakterie płytki nazębnej 5.6.            Metabolizm sacharozy w płytce nazębnej 6.      Kamień nazębny 7.      Choroby przyzębia 7.1.            Wstęp 7.2.            Kryteria zapalenia tkanki okołozębowej (periodontitis) 8.      Kalcyfikacja zębiny i szkliwa 8.1.            Wstęp 8.2.            Utworzenie zarodka kryształu 8.3.            Kalcyfikacja 8.4.            Inhibitory wytwarzania zarodków i wzrostu kryształów 8.5.            Kalcyfikacja szkliwa 9.      Metabolizm fluorofosforanów i innych składników zawierających fluor 9.1.            Wstęp 9.2.            Fluorofosforany 9.3.            Związki organiczne fluoru 9.4.            Pobieranie i wydalanie jonów fluoru 9.5.            Rozmieszczenie fluorków w ustroju 9.6.            Wpływ jonów fluoru na aktywność enzymów 10.  Fluor a ubytki próchnicze 10.1.        Wstęp 10.2.        Fluor w ślinie i płytce nazębnej 10.3.        Źródła fluoru w płytce nazębnej 10.4.        Wiązanie fluoru w płytce nazębnej 10.5.        Wpływ fluoru na hamowanie tworzenia kwasu mlekowego u bakterii 10.6.        Fluor a rozpuszczalność zębów 10.7.        Fluor i węglany w ubytkach szkliwa 10.8.        Kliniczne oznaki remineralizacji 10.9.        Kompleksy Al-F a fluoroza 11.  Biochemiczne aspekty ubytków zębowych 11.1.        Wstęp 11.2.        Początkowe uszkodzenia szkliwa 11.3.        Próchnica zębów i zapalenie miazgi 11.4.        Chemiczne zmiany w ubytkach próchniczych 11.5.        Metody ochrony przed ubytkami i leczenia ubytków 11.6.        Rola bakterii w próchnicy 11.7.        Demineralizacja i remineralizacja ubytków próchniczych 11.8.        Dieta a próchnica 12.  Wrodzone wady zębów Piśmiennictwo Skorowidz