Podstawowe Dziedziny Medyczne

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek (Bonita Morrow Cavanaugh) Zobacz większe

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek (Bonita Morrow Cavanaugh)

W2345

Nowy

W podręczniku zawarto informacje niezbędne do prawidłowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, u którego wykonywane są badania laboratoryjne oraz testy diagnostyczne, powszechnie stosowane w codziennej praktyce klinicznej.

Więcej szczegółów

In Stock

Ostatnie egzemplarze!

119,00 zł

Więcej informacji

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek (Bonita Morrow Cavanaugh)W podręczniku zawarto informacje niezbędne do prawidłowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, u którego wykonywane są badania laboratoryjne oraz testy diagnostyczne, powszechnie stosowane w codziennej praktyce klinicznej. Książkę podzielono na dwie części. W części pierwszej przedstawiono najważniejsze testy i badania laboratoryjne, m.in. hematologiczne, dotyczące układu immunologicznego, analiz biochemicznych krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego. W części drugiej omówiono powszechnie wykonywane procedury diagnostyczne, np. badania endoskopowe, radiologiczne, ultrasonograficzne, z wykorzystaniem izotopów, tomografii komputerowej oraz testów skórnych. Pięć dodatkowych rozdziałów zawiera natomiast informacje o zasadach prawidłowego uzyskiwania różnego typu próbek krwi i moczu, a także izolacji chorych w szpitalu i planowania postępowania pielęgniarskiego w stosunku do pacjentów, u których będą wykonywane badania diagnostyczne. Atutami podręcznika są: przejrzysty i zrozumiały układ materiału, połączenie teorii z praktycznym zastosowaniem każdego z badań, liczne tabele i rysunki uzupełniające tekst oraz szczegółowy skorowidz, który umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji Publikacja jest przeznaczona dla studentów studiów pielęgniarskich wszystkich typów. Szeroki zakres omawianych problemów sprawia, że będzie ona również bardzo przydatna w kształceniu podyplomowym na różnego rodzaju kursach specjalistycznych.Spis treści CZĘŚĆ I - Badania laboratoryjneRozdział 1. Hematologia i badania hematopoezy Rozdział 2. Hemostaza i testy oceniające funkcje hemostatyczne Rozdział 3. Immunologia i badania immunologiczne Rozdział 4. Immunohematologia i przechowywanie preparatów krwi Rozdział 5. Badania biochemiczne krwi Rozdział 6. Badanie moczu Rozdział 7. Badanie plwociny Rozdział 8. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego Rozdział 9. Badanie płynów wysiękowych Rozdział 10. Badanie płynu owodniowego Rozdział 11. Analiza nasienia Rozdział 12. Badanie soku żołądkowego i treści dwunastniczej Rozdział 13. Badanie kału Rozdział 14. Badania komórek i tkanek Rozdział 15.  Posiewy i badanie wrażliwości drobnoustrojów CZĘŚĆ II - Badania i zabiegi diagnostyczneRozdział 16. Badania endoskopowe Rozdział 17. Badania radiologiczne Rozdział 18. Badania angiograficzne Rozdział 19. Badania ultrasonograficzne Rozdział 20. Badania izotopowe i badania laboratoryjne Rozdział 21. Badania obrazowe bez stosowania izotopów Rozdział 22. Badania manometryczne Rozdział 23. Badania elektrofizjologiczne Rozdział 24. Badania swoistych organów i układów Rozdział 25. Testy skórneDodatek I. Pozyskiwanie próbek krwi Dodatek II. Pobieranie moczu do badań Dodatek III. Jednostki miar (włącznie z jednostkami układu SI) Dodatek IV. Profile badań i grupowanie badań w panele Dodatek V. Zaplanowanie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów, u których mają być przeprowadzone badania diagnostyczne Skorowidz