Psychologia kwantowa

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Sekretna Siła Spełniania Pragnień (Deepak Chopra) Zobacz większe

Sekretna Siła Spełniania Pragnień (Deepak Chopra)

KV055

Nowy

Cuda zdarzają się każdego dnia. Nie tylko w odległych wioskach i uświęconych miejscach gdzieś daleko w świecie, ale tu, w naszym życiu. Wytryskają z ukrytego źródła, stwarzają nam wokół rozmaite szanse, po czym znikają. Są jak spadające gwiazdy naszego codziennego życia. Gdy widzimy spadającą gwiazdę, rzadkość tego zjawiska sprawia, że wydaje się ono magiczne, lecz w rzeczywistości gwiazdy nieustannie przecinają niebo. Po prostu w dzień ich nie dostrzegamy, oślepieni światłem słonecznym, a nocą mogą się p

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

29,00 zł

Więcej informacji

  Spis treści Podziękowania .......................................................... 7 Część pierwsza Obietnica nieograniczonego potencjału ..................... 21 Rozdział 1 Materia, umysł i duch ............................................. 23 Rozdział 2 Synchroniczność w przyrodzie .................................. 47 Rozdział 3 Natura duszy ........................................................... 61 Rozdział 4 Intencja ................................................................... 77 Rozdział 5 Rola zbiegów okoliczności ......................................... 99 Rozdział 6 Pragnienia i archetypy............................................. 125 Część druga Iść drogą przeznaczenia........................................... 141 Rozdział 7 Medytacja i mantry ................................................. 143 Rozdział 8 Pierwsza zasada: Jesteś drobiną w strukturze kosmosu....................... 157 Rozdział 9 Druga zasada: W zwierciadle związków międzyludzkich odkrywam swoje ja nielokalne ................................ 163 Rozdział 10 Trzecia zasada: Uporządkuj swój dialog wewnętrzny........................ 173 Rozdział 11 Czwarta zasada: Intencja tka materię wszechświata ......................... 181 Rozdział 12 Piąta zasada: Opanuj swój niepokój emocjonalny......................... 191 Rozdział 13 Szósta zasada: Celebruj kosmiczny taniec...................................... 207 Rozdział 14 Siódma zasada: Zrozumieć spisek nieprawdopodobieństw ............... 213 Rozdział 15 Żyć zgodnie z synchroprzeznaczeniem .................... 221 Epilog......................................................................233 Bibliografia wybranych prac na temat nielokalności ........................................ 239 Dodatek A ........................................................... 247 Dodatek B ............................................................ 255   Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. Seria książek WEWNĘTRZNE PRZEBUDZENIE pragnie być źródłem inspiracji na tej drodze. Sekretna Siła Spełniania Pragnień   ■i Deepak Chopra, twórca nowych teorii z zakresu medycyny ducha i ciała oraz wewnętrznego rozwoju człowieka jest autorem dziewiętnastu bestsellerów, przetłumaczonych na 35 języków (m.in. wydane w Polsce książki Siedem duchowych praw sukcesu, Zycie bez ograni­czeń, "Żyć godnie i w dostatku), oraz ponad trzydziestu audiowizualnych programów propagujących zdrowe i szczęśliwe życie. Obecnie jest dyrektorem programu edukacyjnego w ośrodku Chopra Center for Wellbeing w Carlsbadzie w Kalifornii (zob. www.chopra.com). i właśnie wtedy ta Czy zdarzyło ci się kiedyś coś podobnego? ♦ Myślałeś o kimś dawno niewidzianym ■ osoba zadzwoniła. ♦ Bardzo na coś czekałeś i niespodziewanie akurat się to wydarzyło. ♦ Znalazłeś wspaniałe rozwiązanie jakiegoś problemu - a twój najlepszy przyjaciel w tym samym czasie znalazł to samo rozwiązanie. Większość ludzi błędnie uznaje takie wydarzenia za zbiegi oko­liczności. W istocie zaś są to przebłyski obszaru, gdzie wszystko wydarza się jednocześnie, synchronicznie, gdzie przeszłość, teraź­niejszość i przyszłość są jednym. Ta książka pokazuje, jak zauważać w życiu tego rodzaju wska­zówki i z nich korzystać. Stając się bardziej świadomi tak zwanych „zbiegów okoliczności" i ich znaczenia, będziemy coraz ściślej łączyć się z tkwiącym u ich podłoża polem nieskończonych moż­liwości. I wtedy zacznie się magia. Wtedy samoczynnie zaczną się spełniać nasze pragnienia. Deepak Chopra odbudowuje naszą świadomość niewiarygodnej siły, która tkwi w nas samych. Przedstawia siedem podstawowych zasad oraz ćwiczenia, które pozwolą nam stworzyć wspaniałe życie, jakie jest naszym naturalnym prawem.   - Spróbuj teraz wodę w środku i zobacz, jak smakuje. - Słona, ojcze. - A spróbuj przy dnie i powiedz mi, jak smakuje. - Słona. - Tak samo jak sól znajduje się w wiadrze i jest roz­puszczona w wodzie, twoja Jaźń znajduje się jedno­cześnie w twoim ciele i przenika cały wszechświat. Mój drogi synu, nie widzisz tej Jaźni w swoim ciele, lecz bez niej nie mógłbyś widzieć niczego. Nie możesz poznać Jaźni, ale bez niej nie byłoby możliwe żadne poznanie. Nie możesz sobie wyobrazić Jaźni, lecz bez niej nie dzia­łałaby wyobraźnia. Jednak gdy staniesz się Jaźnią i bę­dziesz żyć na poziomie Jaźni nielokalnej, połączysz się z całym istnieniem, ponieważ Jaźń jest źródłem wszyst­kiego, co istnieje. Prawda, rzeczywistość, egzystencja, świadomość, absolut - nazwij to, jak chcesz -jest osta­teczną realnością, podłożem całego istnienia. I ty tym jesteś, Swetaketu. Żyj z tą świadomością, a ziszczą się wszystkie twoje pragnienia, gdyż na tym poziomie nie będą one tylko twoje, lecz zestroją się z pragnieniami całego wszechistnienia. Swetaketu skorzystał ze wszystkich tych nauk ojca i został jednym z największych proroków tradycji we-dyjskiej.   Podziękowania Dla wszystkich uczestników kursów synchroprzezna-czenia, które prowadzone są od wielu lat w ośrodku Chop-ra Center - poznaliście z własnego doświadczenia war­tość wiedzy zawartej w tej książce. Dla Sarah Kelly, Kristin Hutchens i Jill Romnes - za aktywne wsparcie, jakiego udzielałyście mi podczas tych kursów. Dla mojego wspólnika, Davida Simona - za inspirują­ce i motywujące do trudnych zadań dyskusje, które nie­ustannie poszerzają nasze intelektualne horyzonty. Dla Carolyn Rangel, Felicii Rangel i Annę Marie Gi­rard - za wkład w pogłębianie i poszerzanie tej wiedzy. Mojemu wydawcy, Peterowi Guzzardiemu - za wybit­ne zdolności edytorskie oraz pomoc w przygotowaniu tekstu. Wszystkim pracownikom ośrodka Chopra Center - za ich wsparcie, dzięki któremu możliwe były wszelkie moje osiągnięcia. stęp Cuda zdarzają się każdego dnia. Nie tylko w odleg­łych wioskach i uświęconych miejscach gdzieś daleko w świecie, ale tu, w naszym życiu. Wytryskają z ukry­tego źródła, stwarzają nam wokół rozmaite szanse, po czym znikają. Są jak spadające gwiazdy naszego codzien­nego życia. Gdy widzimy spadającą gwiazdę, rzadkość tego zjawiska sprawia, że wydaje się ono magiczne, lecz w rzeczywistości gwiazdy nieustannie przecinają nie­bo. Po prostu w dzień ich nie dostrzegamy, oślepieni światłem słonecznym, a nocą mogą się pojawić tylko wtedy, gdy z odpowiedniego miejsca popatrzymy w czy­ste ciemne niebo. Chociaż uważamy cuda za coś nadzwyczajnego, one także nieustannie przecinają naszą świadomość. Albo je zauważamy, albo ignorujemy, nie zdając sobie spra­wy, że od tego może zależeć nasz los. Jeżeli będziemy dostrzegać obecność cudów w chwi­li, kiedy się pojawiają, to zmienimy własne życie w za­chwycające doświadczenie, wspanialsze i o wiele bardziej ekscytujące, niż moglibyśmy to sobie kiedykolwiek wy­obrazić. Jeśli zaś je zignorujemy, bezpowrotnie utracimy swoją szansę. Rodzi się jednak pytanie: czy zauważył­byś cud, gdyby dokonał się na twoich oczach? A gdybyś umiał w jakiś sposób stworzyć dla siebie cuda, co by to konkretnie było? Gdzieś poza twoim fizycznym ja, poza twymi myśla­mi i emocjami jest w tobie królestwo, czysty potencjał; stamtąd może się wyłonić dosłownie wszystko. Nawet cuda. Zwłaszcza one. Ta część ciebie jest wypełniona wszystkim, co istnieje, i wszystkim, co jeszcze może na­stąpić. Poświęciłem życie badaniom i nauczaniu metod docierania do owego nieograniczonego pola możliwości, tak byśmy mogli zmieniać i poprawiać własne życie pod względem materialnym, emocjonalnym, fizycznym i du­chowym. W swoich poprzednich książkach koncentro­wałem się na określonych skutkach naszego działania. Na przykład wiele pisałem o tym, jak osiągnąć doskona­łe zdrowie, jak odnaleźć drogę do miłości i odkryć meto­dy poznawania Boga. Cel niniejszej książki jest o wiele szerszy: ma ona wskazać ci, w jaki sposób dostrzegać podstawową praw­dę, która istnieje poza fikcją codziennego życia - dzięki temu odkryjesz swoje prawdziwe przeznaczenie i dowiesz się, jak je kształtować. Ta ścieżka wiedzie ku spełnie­niu, a na jej końcu czeka cię oświecenie. Przez ponad dziesięć lat fascynowała mnie koncep­cja, że zbieg okoliczności służy nam do modelowania oraz ukierunkowywania naszego życia. Wszystkim nam przy­trafiają się sytuacje, które można by uznać za dziwne, niezwykłe. Może zdarzyło ci się, że robiłeś porządek w sza­fie i znalazłeś prezent od kogoś, z kim nie rozmawiałeś od wielu lat, a potem, godzinę później, ni stąd, ni zowąd ta osoba do ciebie zadzwoniła. Może czytałeś w gazecie artykuł o eksperymentalnej metodzie leczenia raka skóry i postanowiłeś, bez żadnej wyraźnej przyczyny, za­chować tę gazetę. Po miesiącu dzwoni do ciebie krewny z informacją, że właśnie zdiagnozowano u niego nowo­twór skóry - i oto ten zachowany przez ciebie artykuł wpływa na jego decyzję dotyczącą leczenia i w rezulta­cie ratuje mu życie. Albo psuje ci się auto gdzieś na mało uczęszczanej drodze i w chwili gdy zrezygnowany godzisz się już z myślą, że utknąłeś tu na kilka godzin, nagle nadjeżdża samochód wyposażony w linę holow­niczą. Czy takie sytuacje to czysty zbieg okoliczności? Oczy­wiście, może tak być, lecz po głębszym ich zbadaniu może się również okazać, że są to przejawy cudu. Za każdym razem gdy przytrafia nam się coś takiego, może­my albo to zlekceważyć i uznać za przypadkowe zajście w naszym chaotycznym świecie, albo też stwierdzić, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które mogłoby zmie­nić nasze życie. Osobiście nie wierzę w pozbawione zna­czenia zbiegi okoliczności. Uważam, że każda taka sy­tuacja jest przesłaniem, informacją o jakimś aspekcie naszego życia, który wymaga naszej uwagi. Czy kiedykolwiek słyszałeś spokojny, cichy głos głę­boko w swym wnętrzu? Czy miałeś „wewnętrzne prze­czucia" dotyczące kogoś lub czegoś? Ten cichy głos i te wewnętrzne przeczucia to formy komunikacji, które za­zwyczaj okazują się drogocennymi wskazówkami. Zbie­gi okoliczności to również swego rodzaju wiadomość. Zwracając na nie większą uwagę, nauczysz się wyraź­niej słyszeć zawarte w nich komunikaty. A kiedy zrozu­miesz, jakie siły tworzą zbieg okoliczności, będziesz mógł na nie wpływać i sam kształtować owe koincydencje, …............