Radiestezja

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Radiestezja dla każdego (Mirosław Winczewski) Zobacz większe

Radiestezja dla każdego (Mirosław Winczewski)

K651

Nowy

Nie musisz chlubić się wybitnymi zdolnościami psycho-fizycznymi, by wyczuwać przedmioty promieniujące, rozróżniać je i określać ich lokalizację. Zaopatrzony w przyrząd wzmacniający, możesz teraz zostać domowym radiestetą.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

31,90 zł

Więcej informacji

Nie musisz chlubić się wybitnymi zdolnościami psycho-fizycznymi, bywyczuwać przedmioty promieniujące, rozróżniać je i określać ichlokalizację. Zaopatrzony w przyrząd wzmacniający, możesz teraz zostaćdomowym radiestetą. Zapomnisz o płaceniu za specjalistyczne usługi, bystwierdzić, czy twoje otoczenie jest wolne od niekorzystnegopromieniowania.Po przejściu etapu wprowadzającego śmiałostawisz czoła nawet bardzo zaawansowanym ćwiczeniom praktycznym,którymi poparty jest każdy rozdział książki. Autor, prowadząc licznekursy dla przyszłych adeptów sztuki radiestezji, oswoi Ciebie zposługiwaniem się typowymi przyrządami prawdziwego radiestety:wahadełkiem i różdżką. Sprawdź, czy w miejscu Twojego zamieszkaniaprzebiegają cieki wodne i czy rośliny oraz przedmioty codziennegoużytku, a zwłaszcza urządzenia elektryczne, nie mają ujemnego wpływu naTwoje zdrowie. Poznaj również stosowane od wieków techniki zabezpieczeńprzed szkodliwym oddziaływaniem przyrody oraz uzdrawiający wpływwahadeł.Na początku trzeba wyraźnie powiedzieć, że radiestezja nie ma nicwspólnego z czarami, magią i z innymi tego typu naukami pokrewnymi.Radiestezja to nic innego, jak wyczulenie niektórych ludzi naodczuwanie pewnych stanów fizycznych i doznań niemożliwych dospostrzeżenia przy pomocy zmysłów ludzkich, a więc na wszelkiegorodzaju emanacje czy wibracje, które docierają do nich z nad i spodziemi, z powietrza i spod wody. Słowo radiestezja pochodzi zeskojarzenia dwóch słów: łacińskiego: radius = promień i greckiego -esthesis = odczuwanie. Określenie to zostało wprowadzone po razpierwszy we Francji w 1929 roku. Zanim przyjęło się, wszystko to, cookreśla się nim obecnie, nazywano różdżkarstwem. Różdżkarstwo byłokojarzone przede wszystkim z różdżką, ale w miarę upływu czasuradiesteci zaczęli posługiwać się również wahadłem i słowo radiestezjaweszło na stałe do naszych słowników. Jeszcze do dzisiaj radiestezjaprzeciętnemu człowiekowi kojarzy się z różdżką i poszukiwaniem wody.Jest to stereotyp, który przetrwał wiele wieków i już dawno przestałbyć prawdziwy.Wbrew pozorom radiestezja jest nauką bardzo starą.Jej początek ginie w pomroce dziejów i dziś tak naprawdę trudno ustalićźródło jej powstania. Istnieje jednak wiele teorii na ten temat i taknaprawdę jak doszło do jej powstania prawdopodobnie nie dowiemy sięnigdy. Faktem jednak jest, że wiele istnień i pokoleń ludzkich badało,eksperymentowało i udoskonalało ją przez wiele tysiącleci, aby po XXIIIwiekach istnienia przekształciła się w ogromną wiedzę, z której mykorzystamy dzisiaj. Nawet w obecnych latach istnieje bardzo wieluludzi, którzy patrząc przez swoje „mędrca szkiełko i oko” uważająradiestezję za wierutne kłamstwo, cóż takich ludzi też można spotkać. Wzwiązku z tym przypomniała mi się pewna anegdota, wprawdzie nie z tejdziedziny, ale też o czymś świadcząca.Otóż w wieku XIX, światpodzielił się na dwie części z bardzo prozaicznej przyczyny. Rozgorzałbowiem spór o to, czy meteoryty, czyli „kamienie” mogą spadać z nieba.Powstały dwa zwalczające się obozy. Każdy człowiek, nie tylko w Europiemusiał należeć do jakiegoś z nich. Gdy w Oxfordzie zorganizowanosympozjum stawiło się tam wiele ówczesnych sław z prawie każdejdziedziny nauki, która miała coś na ten temat do powiedzenia. Międzyinnym przybył tam już wtedy światowej sławy astronom i matematyk,Johannes Kepler. Bardzo znamiennym staje się fakt, że ten uczonyznalazł się w obozie, który zacięcie opowiadał się za tym, że niestetytakie „coś” nie może spadać z nieba, ponieważ byłaby to obraza boska. Wpewnej chwili zupełnie niespodziewanie tuż przed nim spadł dość dużymeteoryt. Uczony gdyby zrobił jeszcze przysłowiowy krok, byłby zginął.Kepler popatrzył na upadły przed chwilą meteoryt i powiedział, jak nauczonego światowej sławy, znamienne słowa: A ja i tak w to nie uwierzę!Widzicie Państwo sami, jak różnie mogą zabrzmieć zasady wiary wniektórych ustach. Takich anegdot w odniesieniu do każdej nauki napewno znalazłoby się więcej.Na początku swego istnienia radiestezjabyła nastawiona nie tylko na wykrywanie wody niezbędnej do życia naobszarach jej pozbawionych, ale również na wykrywanie złóż mineralnych.Z biegiem lat wyłoniły się także poszukiwania ukrytych w ziemiinstalacji, rurociągów, czy kabli elektroenergetycznych i to zarówno wterenie jak i w budynkach. Rozszerzyły się znacznie czynnościposzukiwania wód, głębokość ich zalegania i inne dane z tym związane.Wyłoniła się nowa dziedzina zastosowania radiestezji, a mianowiciemetrologia radiestezyjna. Dziedzina ta jest obecnie w stanieprzeprowadzać następujące pomiary:- ciśnienia tętniczego krwi człowieka;- zawartości alkoholu we krwi człowieka oraz w napojach;- temperatury ciała człowieka, powietrza i innych;- masy obiektów, które nie są możliwe do zważenia (budowli, mostów);- procentowej zawartości poszczególnych pierwiastków w stopach;- kwasowości (pH);- sprawdzanie spoin spawalniczych;- poszukiwania miejsca stanów przedawaryjnych oraz awarii wszelkiego rodzaju kabli, czy rur;- dokładne określenie chorych narządów w organizmie. Zewzględu na ogrom zagadnienia, jak i na różnorodność prowadzonych prac,radiestezję podzielono na kilka dziedzin, które poniżej omówię.Geotronika:jest to dziedzina, w której prowadzi się badania stref zagrożenia orazwszelkiego rodzaju anomalii występujących w przyrodzie. Badaniaobejmują również testy cieków wodnych w budynkach dla ludzi i zwierząt,uskoków tektonicznych i stref geopatycznych. Ponadto dziedzina tazajmuje się wszelkiego rodzaju poszukiwaniami źródeł wody, minerałów, anawet skarbów ukrytych na ziemi, pod ziemią i pod wodą. Jest tonajstarsza, najbardziej znana i mająca najwięcej doświadczeń dziedzinaradiestezji. W tej dziedzinie najczęściej posługujemy się różdżką.Biotronika:jest to stosunkowo młoda dziedzina radiestezji, która jak dotąd budzinajwięcej kontrowersji. Myślę, że dlatego stała się polem wszelkiegorodzaju nadużyć i wszelkie informacje muszą być przyjmowane z dużąostrożnością, dopóty ten dział radiestezji nie będzie prawnieusankcjonowany. Przede wszystkim zajmuje się ona między innymiprocesami psychofizycznymi, biofizycznymi, bioenergetycznymi ibioinformacyjnymi. Dziedzina ta bada również wpływ różnych czynnikówśrodowiskowych na zdrowie człowieka, jak np.: pożywienia, leków,odzieży, środków chemicznych, materiałów budowlanych czy nawetstosunków międzyludzkich. Ta gałąź radiestezji objęła również swoimzasięgiem diagnozę medyczną i weterynaryjną.Fitoradiestezja:rozwinęła się w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Zajmuje się przedewszystkim roślinami, ich wpływem na człowieka i na odwrót. Badasympatie i antypatie między ludźmi a roślinami, problemy ekologiczne iwpływ człowieka na ekologię i w ogóle filozofię przyrody. Znajomość tejdziedziny może być wykorzystana w rolnictwie, ogrodnictwie czyleśnictwie i wpływać może na uprawę biodynamiczną. Jej znajomośćpozwala nam również na:- ustalanie optymalnego składu mieszanki nawozowej dla każdego rodzaju gleby;- sprawdzenie nadmiaru lub niedoboru poszczególnych pierwiastków w glebie;- określenie siły kiełkowania różnych nasion;- ustalanie optymalnego składu mieszanki paszowej dla konkretnej trzody chlewnej, bydła, drobiu, czy zwierząt domowych;- określenie przydatności jaj do wylęgu.Teleradiestezja:według mniemania przeważającej liczby radiestetów jest to najbardziejtajemnicza, bardzo trudna, ale i najbardziej kontrowersyjna dziedzinaradiestezji. Jest to stosunkowo młody dział, który obejmujeposzukiwania na odległość. Dzięki tej metodzie można określić czyzaginiony człowiek żyje, czy też nie? Można znaleźć źródła wody,minerały płynne i stałe, a nawet skarby w każdym miejscu na kuliziemskiej nie ruszając się z domu. Dzięki zastosowaniu tej dziedzinyjest to możliwe. Mając do dyspozycji zdjęcia lotnicze, geodezyjne mapyterenu, plany działki czy budynku lub mieszkania, czy wreszcie majączdjęcie zaginionej osoby lub przedmiot należący kiedyś do niej, tzw.świadka, możemy wszystko to znaleźć. Jest tylko jeden szkopuł.Potrzebny jest duży talent, wiele lat samodzielnej praktyki, aby towszystko bezbłędnie wykonać. Ciekawy jest fakt, że większość młodychadeptów mających znikomą wiedzę i takież doświadczenie, zabiera sięnajpierw właśnie za tę dziedzinę radiestezji. Według mnie, jest to tak,jakby świeżo upieczony właściciel prawa jazdy przesiadł się na samochódwyścigowy Formuły I.Spis treści:Wstęp ........ 111. Radiestezja..... 15Promieniowanie kształtów geometrycznych ..... 19Promieniowanie innych form geometrycznych ..... 33Kolory radiestezyjne ..... 342. Wahadlarstwo..... 41Rys historyczny..... 41Rodzaje wahadeł..... 42Polaryzacja ludzkiego ciała ..... 43Autosugestia ..... 45Nastawienie (konwencja) mentalne..... 46Oczyszczanie swojej aury ..... 47Pierwsze spotkanie z wahadłem ..... 48Wpływ pogody, pory dnia, faz Księżyca i układu gwiazd ..... 50Kto może zostać radiestetą?..... 51Sprawdzanie możliwości radiestezyjnych ..... 52Prawo sympatii i antypatii ..... 54Pytania o sprawy nieznane. ..... 56Wahadło i Lotto..... 57Wahadło okultystyczne ..... 583. Wahadła specjalne..... 62Wahadło neutralne ..... 62Wahadło z fikcyjnym stożkiem..... 63Wahadło podczerwień-nadfiolet ..... 64Wahadło „UFO”..... 65Wahadło spiralne lewoskrętne ..... 66Wahadło „na świadka”..... 66Wahadło dwustronne ..... 67Wahadło atlantydzkie „OT” ..... 67Wahadło „Mer-Izis” ..... 68Wahadło egipskie - „Karnak” ..... 68Wahadło „Karnak-Makro” i „Supermakro” ..... 69Wahadło egipskie „Izis”..... 70„Izis-Makro” i „Supermakro” ..... 71„Ozyrys”..... 72Wahadło uniwersalne..... 72Posługiwanie się wahadłem uniwersalnym..... 743. Radiestezyjny kolor własny..... 784. Podstawowe prawa w radiestezji..... 81Prawo promieniowania pionowego ..... 81Prawo podobieństwa ..... 82Antena radiestezyjna ..... 83Prawo cienia..... 84Prawo serii..... 85Prawo interferencji ..... 87Promień zasadniczy..... 88Promień mentalny ..... 90Prawo biskupa..... 915. Siatka geobiologiczna (geopatyczna)..... 936. Siatka diagonalna Currego ..... 997. Ruszt pozytywny ..... 1008. Promieniowanie cieków wodnych ..... 1029. Szkodliwe promieniowanie geopatyczne ..... 108Linie energetyczne wysokich napięć ..... 111Szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ..... 11210. Strefy pozytywnego promieniowania..... 113Miejsca mocy ..... 113Wawelski ośrodek mocy..... 11511. Cieki i wody zalegające ..... 11912. Prowadzenie prac radiestezyjnych ..... 122Wykrywanie cieków wodnych w pomieszczeniach ..... 124Teleradiestezja ..... 125Poszukiwania materii nieożywionej ..... 126Poszukiwanie osób niedawno zaginionych..... 127Poszukiwanie rzeczy i osób zaginionych..... 128Promieniowanie osobiste ..... 129Rysunki radiestezyjne..... 13013. Izolatory naturalne ..... 13214. Neutralizatory techniczne ..... 137Radiestezyjny, osobisty neutralizator-jonizator systemu „Neutral” ..... 140Inne neutralizatory typu „Neutral” ..... 14215. Różdżkarstwo ..... 145Rodzaje różdżek ..... 147Różdżki jednoramienne..... 147Różdżki dwuramienne ..... 149Rezonatory ..... 151Inne rodzaje różdżek i przyrządów radiestezyjnych..... 151Piramidy jako sprzęt radiestezyjny ..... 15316. Geodezja dla radiestetów..... 156Struktury cieków wodnych ..... 156Ustalanie cieków wodnych w terenie ..... 157Ustalenie miejsca studni na działce..... 164Wyznaczenie kąta prostego na działce..... 169Błędy, pomyłki, porażki..... 17017. Radiestezja terapeutyczna ..... 175Diagnozy radiestezyjne ..... 177Diagnoza bezpośrednia ..... 180Diagnoza z rąk ..... 182Diagnoza z głowy..... 184Diagnoza z kręgów ..... 185Wykaz promieniowań wg L. Chauteu ..... 186Chromatoterapia ..... 190Wahadła terapeutyczne..... 195Ogólne zasady postępowania z emiterami w terapii radiestezyjnej ..... 196Przekazywanie energii..... 199Działanie bezpośrednie na siebie..... 200Działanie bezpośrednie na kogoś..... 201Działanie emiterami na odległość ..... 201Rodzaje wahadeł terapeutycznych ..... 202Zestaw wahadeł leczniczych..... 205Uniwersalne wahadło terapeutyczne „Izis profesional”..... 215Wahadło do masażu limfatycznego „W.M.L” ..... 216Wahadło „Ozyrys białych energii” ..... 217Wahadło z esencjami ratunkowymi dra Bacha..... 218Wahadła z makro i mikroelementami ..... 219Wprowadzenie do medycyny chińskiej..... 238Kanały energetyczne (meridiany) i ich odnogi (kolaterale)..... 240Wahadło „Ozyrys” wieloelementowe składane..... 243Słowniczek terminów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej..... 244Wahadła z serii „Medycyna Chińska”..... 247Wahadła andyjskie i amazońskie..... 255Przykładowe zestawy wahadeł do terapii niektórych schorzeń..... 269„Nicram” ..... 273Biometria ..... 27518. BHP w radiestezji..... 279Posłowie..... 281Bibliografia..... 283