Tanie leczenie

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Zobacz większe

Matryca energetyczna Innowacyjne uzdrawianie (Richard Bartlett)

KV154

Nowy

TRZYMASZ W DŁONIACH WSPANIAŁĄ, WYJĄTKOWĄ KSIĄŻKĘ O MOCY DOKONYWANIA TRANSFORMACJI. Matryca Energetyczna to bardzo prosta i naturalna w wykonaniu technika, dostępna dla każdego. To potężne i nowatorskie narzędzie, które przynosi natychmiastowe efekty, nawet jeśli masz pewne wątpliwości, wystarczy, że poddasz się działaniu energii, a doświadczysz jej skutków w dziedzinie uzdrawiania.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,30 zł

Więcej informacji

Richard Bartlett doktor kręgarstwa i neuropatii. Odkrywca Matrycy Energetycznej, dzięki której jest ukojeniem dla ciał i umysłów niezliczonych pacjentów oraz inspiracją dla kolegów po fachu. Prowadzi liczne warsztaty, podczas których naucza tej metody oraz pomaga tysiącom ludzi uzdrowić siebie i swoje życie.W 1997 roku autor odkrył Matrycę Energetyczną podczas choroby syna. Po tym, jak zawiodły inne sposoby leczenia nauczył się czegoś, co natychmiast uzdrowiło jego dziecko. Stwierdził, że delikatny dotyk połączony ze skoncentrowaną intencją [myślą) wystarczą, żeBy-przywrócić człowiekowi stan fizycznej, umysłowej oraz duchowej równowagi. Rezultaty były niezwykłe - i wciąż przeczą logice. Ten „cud" zaczął tłumaczyć w oparciu o fizykę kwantową, której głównym założeniem jest jedność człowieka ze wszechświatem i nierozerwalne złączenie tajemniczą energią.Matryca Energetyczna to bardzo prosta i naturalna w wykonaniu technika, dostępna dla każdego. To potężne i nowatorskie narzędzie, które przynosi natychmiastowe efekty, nawet jeśli masz pewne wątpliwości, wystarczy, że poddasz się działaniu energii, a doświadczysz jej skutków w dziedzinie uzdrawiania.„Richard Bartlett to bezcenny dar dla tego świata. Jest jednym z niewielu ludzi na naszej planecie, którzy przekraczają granice tego, co wydawało nam się możliwe dla człowieka".- Rhonda Byrne, autorka „Sekretu" Spis treściPrzedmowa ..................................................................................      9Wstęp............................................................................................    17Podziękowania.............................................................................    21 Część 1.1.   Narodziny Matrycy Energetycznej.......................................    252.   Medyczny zbiór problemów..................................................    393.   Rozwiązania, nie problemy....................................................    474.   Naukowa zmiana rzeczywistości...........................................    755.   Naucz się myśleć o rozwiązaniach........................................    87Część 2.6.   Dwupunkt kulminacyjny.......................................................  1117.   Archetypy................................................................................  1498.   Podróż w czasie i rzeczywistości równoległe........................  1619.   Doświadczenia z warsztatów Matrycy..................................  17310. Opowieści z Matrycy.............................................................  17911. Najczęściej zadawane pytania...............................................  195Bibliografia................................................................................... 203 PrzedmowaTRZYMASZ W DŁONIACH WSPANIAŁĄ, WYJĄTKOWĄ KSIĄŻKĘ O MOCY DOKONYWANIA TRANSFORMACJI. Z przyjemnością jej doświadczyłem. Równie dobrze mogłaby nazywać się bycie współczesnym szamanem lub strukturalna alchemia zmieniająca ludzi, a byłaby równie autentyczna.Dr Richard Bartlett to prawdziwy cudotwórca. W Matrycy Energetycznej pojął i opanował zasadniczą zasadę rządzącą przyrodą: że wszyscy jesteśmy współtwórcami naszej osobistej rzeczywistości, bez względu na to, czy świadomie dokonujemy tego wyboru. Zycie w bogatszej w wymiary i bardziej subtelnej warstwie naszej ogólnej rzeczywistości musiało się natrudzić, żeby utrzymać dr. Bartłetta przy życiu, jak i pobłogosławiło go darami wyższego rzędu. Można odnieść wrażenie, że pisane mu było znaleźć się w tym ziemskim społeczeństwie właśnie teraz, by zmaterializować te dary ludzkiej transformacji oraz by nauczyć innych, że mogą zrobić to samo.Od samego początku dr Bartlett nie ukrywa trudności, z którymi borykają się osoby, które chodzą od lekarza do lekarza, próbując wyleczyć swoje niepewne problemy zdrowotne poprzez autodiagnozę opartą na objawach. Zasada psychofizjologiczna, która zawsze jest aktywna u klientów, zaciera granice wszystkich objawów, co zazwyczaj prowadzi do całkowicie pomieszanej „zupy z objawami", której nie da się „odmieszać".Dr Bartlett unika popularnego przekonania, że klientów należy traktować jako dobrze określone zbiory problemów, na które istnieją dobrze określone zbiory rozwiązań. Zamiast tego wykorzystuje metaforę mechaniki kwantowej, w której istnieje wirtualny ocean możliwych rozwiązań. Możesz użyć swojej wyobraźni i wyłowić — Przedmowa —z niego to rozwiązanie, które ci odpowiada. Zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli metafora nie jest poprawna merytorycznie, to wyobrażenie, jakie można dzięki niej ujrzeć, ma ogromną moc. Dzięki tej sile można pobudzić działanie z całkiem innego poziomu rzeczywistości niż oczekiwany i wywołać strukturalną zmianę w fizycznym ciele, które nagle zaczyna funkcjonować prawidłowo - czasem po raz pierwszy w życiu.Określenie „Matryca Energetyczna" pochodzi z książki poświęconej medycynie energetycznej autorstwa Jamesa Oschmana, którego z kolei zainspirowało dzieło Alfreda Pischingera, autora Matrycy i jej regulacji: Podstawy teorii holistycznej w medycynie (Matrix and Matrix Regulation: Basisfor a Holistic Theory in Medicine). W pracy Pischingera i Oschmana określenie to dotyczy jedynie naszego normalnego, elektrycznego poziomu atom/cząsteczka naszej fizycznej rzeczywistości. Natomiast dr Bartlett sądzi, że jesteśmy zbudowani ze światła i informacji i dzięki temu poddajemy się skupionej intencji. Pod tym względem Matryca Energetyczna jest archetypem: jej praktycy utrzymują stan świadomości i wchodzą w swego rodzaju energetyczną więź z klientami, otwierając dla nich to, co kultura szamańska nazwałaby „świętą przestrzenią", aby mieli oni możliwość wybrania innego rezultatu dla swojego stanu fizycznego.W Matrycy Energetycznej pojawia się wiele naukowych szczegółów, ale nie trzeba koniecznie znać tych faktów, o ile zamierzona zmiana jest wyraźnie wyobrażona, przekonanie jest silne, a emocjonalna siła stojąca za intencją jest skupiona i nieprzerwana.Chcąc pogłębić zrozumienie czytelników tego ważnego działu przyszłej nauki, chciałbym zamieścić ilustrację tego, jak ja widzę funkcjonowanie Matrycy Energetycznej.Kluczowym elementem jest „elektromagnetyczny stan symetrii cechowania", w którym odbywa się interakcja wydarzenia, oraz „niewidzialny wszechświat". Każdy, kto miał bezpośredni kontakt z dr. Bartlettem, wie, że bardzo mocno przenika poprzez niego niewidzialne do tego świata.Moje badanie w dziedzinie psychoenergii, a także badania moich kolegów, odkryły istnienie drugiego, unikalnego poziomu fizycznej rzeczywistości. Może on, ale nie musi, być mocno związany z naszym normalnym poziomem elektrycznym atomów i cząsteczek, z którego wszyscy zdajemy sobie kognitywnie sprawę na poziomie świadomości.Każdy z nas może wpłynąć na wszystkie formy życia biologicznego wokół siebie za pomocą emisji z biopola oraz informacji, które są w nim zawarte - czy tego chcemy, czy nie.Obecnie tylko nasza nieświadomość wie o tym nowym poziomie fali informacji magnetycznych w rzeczywistości fizycznej, która działa z prędkością większą od światła w fizycznej przestrzeni próżni pomiędzy podstawowymi elektrycznymi elementami, z któiych składają się atomy i cząsteczki. Właściwości tych fizycznych materiałów zarówno ożywionych, jak i nieożywionych, mogą zostać określone w przybliżeniu przez to proste równanie:Q(t)=Qe(t) + aeff(t)Qm(t)Q(t) to całkowity rozmiar rozważanej materialnej właściwości; Qe(t) to udział poziomu elektrycznego atomu/cząsteczki; Qm(t) to udział poziomu fali magnetycznej informacji; aeff to współczynnik sprzężenia pomiędzy tymi dwoma poziomami substancji, a t to czas.Nasze badanie dowiodło, że gdy &eSjest nieduże, czyli w przypadku normalnego stanu naszego świata, zastosowanie mają tradycyjne zasady fizyki materiałowej. Wtedy druga strona równania praktycznie znika, a ludzka intencja nie może znacznie wpłynąć na fizyczną rzeczywistość, ponieważ tylko nasze konwencjonalne równania Maxwella dla rzeczywistości elektromagnetycznej mają zastosowanie. Jednakże przy wystarczającym polu świadomości obecnym w przestrzeni agff zwiększa się, a te dwa poziomy fizycznej rzeczywistości są znacząco połączone i wskaźnik stanu symetrii elektromagnetycznej w przestrzeni wzrasta. Jest to wyższa wolna energia termodynamiczna na stan jednostki objętości, co oznacza, że może ona wykonać pożyteczną pracę dowolnego rodzaju w systemie z niższym wskaźnikiem elektromagnetycznej symetrii cechowania (gdzie o „«0). Oznacza też, że ludzka intencja może silnie wpływać na fizykę tej podwójnej przestrzeni.Nasze badanie wskazało także, że system meridian z akupunktury i czakr istnieje w tym wyższym stanie symetrii elektromagnetycznej, dzięki czemu skupiona i nieprzerwana ludzka intencja kierowana przez ten system może wywołać wspaniałe przeobrażenie zarówno w ciele, jak i poza nim.Następnym elementem niezbędnym do zrozumienia, jak działa Matryca Energetyczna, jest moja robocza hipoteza dotycząca tego, z czego składa się człowiek jako całość. Zostało to przedstawione na rysunku 2. i powinno zostać wyobrażone jako trzystrefowa, kulista konstrukcja. Najbardziej zewnętrzna strefa to dwuwarstwowa, fizyczna i biologiczna pokrywa ciała, którą ubieramy w momencie narodzin w tej doświadczanej rzeczywistości i którą zrzucamy w chwili śmierci, wracając do sfery doświadczenia. Określam to jako Ja - osobowość". Najbardziej zewnętrza warstwa składa się z cząstek, materii elektrycznej z atomów, awewnętrzna warstwa składa się z magnetycznej fali informacji.Środkowa strefa to nasze „Ja - dusza", złożone z emocji, umysłu i zamieszkującego ducha, które jest głównym ja, które tu ewoluuje. Obecnie sądzi się, że substancja, z której składa się aeff w równaniu, pochodzi ze strefy na poziomie emocji.Środkowa strefa w tej konstrukcji nazywana jest „Wysokie Ja", „Boskie Ja" albo „Ja Źródła".Podobnie jak najbardziej zewnętrzna warstwa „Ja - osobowość" obejmuje cztery powszechnie przyjęte siły (grawitację, elektromagnetyzm, „silną" siłę jądrową o dalekim zasięgu oraz „słabą" siłę jądrową o krótkim zasięgu), każda z pozostałych warstw, prawdopodobnie, podlega podobnej ilości różnych energii, których jeszcze nie odkryliśmy. Wynika z tego, że w prawidłowe funkcjonowanie żywego organizmu zamieszane jest oddziaływanie wielu, wielu różnych rodzajów energii. Każdy z tych różnych typów energii może być rozumiany jako pojedynczy składnik w dużej, matematycznej matrycy przedstawiającej dany żywy organizm. Nazwa Matryca Energetyczna to przydatna metafora dla takiego systemu - wszystko, co potrafisz sobie wyobrazić, może zostać ostatecznie stworzone w tym 10-wymiarowym symulatorze, co zostało zilustrowane w schemacie na rysunku 3.Sądzi się, że ludzka intencja jest tworzona w sferze ducha (co najmniej 11-wymiarowa konstrukcja) i pojawia się w symulatorze jako konkretny wzór informacji na poziomie umysłu tego symulatora.Ten wzór informacji zostaje wypromieniowany z węzłowej sieci umysłu i aktywuje sferę emocji, co zwiększa wartość aeffw równaniu i odciska odmienny wzór informacji w sferze fali informacji magnetycznych (odmienna fizycznie przestrzeń na rys. 3.). To z kolei reguluje właściwości Qm w równaniu, zrównując je do początkowej intencji. Najlepiej jest przyjąć, że w ten sposób symulator tworzy wszystko, co pojawi się w naszej intencji ze sfery ducha w czasoprzestrzeni (przestrWracając do rys. 1., każda z pięciu fal informacji magnetycznych jest wektorem, zatem w ostatecznym rezultacie, który objawia się poprzez to równanie, informacja każdego wektora jest splątana w parę. Na przykład stopień dostrojenia się praktyka do klienta może zmienić wielkość składnika praktyk/klient z wartości zerowej do wartości maksymalnie dodatniej lub maksymalnie ujemnej jedynie poprzez uzyskanie zbieżności z drugą osobą.Oczywiście, nie jest to takie proste i trzeba też wziąć pod uwagę dostrojenie między każdą z trzech części pełnego obrazu osoby, zilustrowanego na rys. 2.Konkluzje są następujące: to, co wydaje się czystą magią w działalności leczniczej dr. Bartletta, jest tak naprawdę racjonalną manipulacją energiami i informacjami w zgodny z naukowymi prawami sposób, oparty na teoretycznej konstrukcji rzeczywistości, która jest znacząco poza schematami naszych obecnych wzorów. Nawet bez tego teoretycznego modelu dr Bartlett jest tak świetnie wykwalifikowanym kanałem, przez który niewidzialne przenika do naszego świata, że on i jego klienci razem tworzą niezbędne pole energii w różnych wymiarach naszej ogólnej rzeczywistości, a klient odzyskuje harmonię i równowagę. A to, czego on może dokonać ze swoimi klientami, jest dostępne też dla innych.Jako gatunek poznawczo przesuwamy się od świadomości czasoprzestrzeni ku sferze świadomości częstotliwości (odmiennej przestrzeni fizycznej). W tej drugiej strefie odległość i czas nie są ograniczeniami dla naszego postrzegania. Widać to w Matrycy Energetycznej. Polecam tę książkę wszystkim jako ważną lekturę!dr William A. Tiller Emerytowany profesor, Stanford University