Toksykologia

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

ABC odpromienników i regeneracji organizmu (Leszek Matela) Zobacz większe

ABC odpromienników i regeneracji organizmu (Leszek Matela)

K677

Nowy

Książka ABC odpromienników i regeneracji organizmu w sposób klarowny i przejrzysty zapoznaje czytelnika z licznymi sposobami neutralizacji szkodliwych promieniowań występujących wokół nas.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,90 zł

Więcej informacji

Autor książki jest znanym w Polsce i za granicą radiestetą, publicystąi badaczem zjawisk nieznanych. Terminował przed laty u najznakomitszychradiestetów w kraju jak i w Niemczech oraz w Szwajcarii a dziś samprowadzi cieszące się uznaniem kursy radiestezji. Jego dotychczasoweksiążki o radiestezji uważane są za jedne z najlepszych. To samodotyczy artykułów z tej dziedziny, które ukazały się nie tylko wPolsce, ale i w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, USA, Wielkiej Brytaniioraz na Węgrzech. Na międzynarodowym seminarium radiestezyjnym wLarnace na Cyprze otrzymał medal za swoją działalność na polupopularyzacji radiestezji. Książka ABC odpromienników i regeneracji organizmu w sposóbklarowny i przejrzysty zapoznaje czytelnika z licznymi sposobamineutralizacji szkodliwych promieniowań występujących wokół nas. Wnaszym środowisku mieszkalnym, w miejscach pracy i wypoczynku, wszkołach i na uczelniach, w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, jakteż w sanatoriach spotykamy się ze szkodliwymi energiami. Źródłemzakłóceń mogą być m.in. cieki wodne, struktury geologiczne, siatkaszwajcarska i diagonalna oraz pola elektromagnetyczne pochodzące odurządzeń technicznych. Samo zabezpieczenie się przed szkodliwymi polamienergetycznymi nie wystarczy. Dla tego też autor podaje też metodyregeneracji organizmu wystawianego na wpływ owych promieniowań. Dziękitej książce można poznać metody odzyskania zdrowia i podniesieniaodporności po długoletnim oddziaływaniu szkodliwych promieniowań.Książka zalecana dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowie.WstępW naszym środowisku mieszkalnym, w miejscach pracy i wypoczynku, wszkołach i na uczelniach, w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, jakteż w sanatoriach spotykamy się ze szkodliwymi energiami. Źródłemzakłóceń mogą być m.in. cieki wodne, struktury geologiczne, siatkaszwajcarska i diagonalna oraz pola elektromagnetyczne pochodzące odurządzeń technicznych. W książce znajdziecie Państwo liczne sposobyneutralizacji szkodliwych promieniowań występujących wokół nas. Metodynaturalne i techniczne, w tym opis odpromienników do wykonania wewłasnym zakresie. Samo zabezpieczenie się przed szkodliwymi polamienergetycznymi jednak nie wystarczy. Dlatego też omawiam metodyregeneracji organizmu wystawianego na wpływ owych promieniowań. Dziękitej książce można poznać metody odzyskania zdrowia i podniesieniaodporności po długoletnim oddziaływaniu szkodliwych promieniowań.Książka zalecana dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowie. Neutralizacja szkodliwych energiiPromieniowania w naszym środowisku Człowiek w swoim środowisku spotyka się z różnego rodzajuszkodliwymi promieniowaniami. W zależności od ich specyficznych cechmożna ich oddziaływania zmniejszać lub wręcz całkowicie neutralizować.Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym rodzajom szkodliwych emisji. Podziemne cieki wodnePodziemne cieki wodne są źródłem promieniowania, z którymnajczęściej styka się radiesteta w swojej działalności. Liczne badaniadowodzą, iż stanowią one poważne zagrożenie zdrowotne dla człowieka.Promieniowanie emitowane przez ciek wodny składa się z głównegopasma, promieniowania emitowanego prostopadle do powierzchni ziemi(promień zasadniczy) oraz z dwóch pasm bocznych rozchodzących się podkątem 45° do osi głównej cieku (promienie boczne).Przyczyną powstawania tych promieniowań jest przesączanie się wodyprzez warstwy ziemi. W wyniku przesączania się powstaje tarcie wody ogrunt powodujące generowanie różnego rodzaju szkodliwych emisji.Promieniowanie cieków wodnych obejmuje niezwykle szeroki zakresczęstotliwości i jest bardzo słabe, dlatego trudno je wykryćprzyrządami pomiarowymi. Ze względu na szkodliwość i na to, iżgenerowane jest ono spod ziemi, ten rodzaj emisji określa się terminem:promieniowanie geopatyczne. Mimo małej mocy promieniowania stanowi onezagrożenie dla organizmów żywych, gdy są one narażone na nie przezdłuższy czas. Dlatego tak ważne jest znalezienie zdrowego miejsca dospania i pracy. Trzeba zdać sobie sprawę, że jedną trzecią życiaspędzamy w łóżku, a kolejną jedną trzecią w miejscu pracy. Dlategonawet słaba szkodliwa emisja po pewnym czasie będzie miała negatywneskutki zdrowotne. Większość współczesnych badaczy jest zdania, iżpromieniowanie nad żyłami wodnymi składa się z fal elektromagnetycznychwysokiej częstotliwości, fal akustycznych oraz tzw. fal Alfvena. Ciek wodny jest uprzywilejowaną drogą filtracji wody. Warstwagruntu, przez który przesącza się woda posiada najczęściej kształtowalny. Ciekawy opis wyglądu żyły wodnej podaje Czesław Spychalski. Wswojej książce Radiestezja w domu i w ogrodzie pisze on: Strukturętakiej żyły można najlepiej zauważyć obserwując pracę wielkiej koparkiw kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Bezpośrednio po zebraniuwarstwy ziemi przez koparkę nic nie widać. Dopiero po chwili pokazująsię jakby kropelki potu na ścianie wykopu w miejscu, w którym koparkaprzecięła warstwę wodonośną ziemi. Kropelki te stopniowo powiększająsię i pod wpływem własnego ciężaru spływają w dół. Po drodze łączą sięz innymi kropelkami. W ten sposób stopniowo powstaje stały wypływ wodyz przeciętej koparką żyły wodnej.Strefy geopatyczne mogą mieć przebieg zarówno prostolinijny, jak i wijący się. Mogą posiadać równą lub zmienną szerokość. Zdarza się, że budowle odużej masie np. wieżowce w wyniku parcia na grunt zmieniają przebiegżyły wodnej. Niekiedy poprzez siłę nacisku takiego budynku z jednegocieku tworzy się kilka odnóg. Strefy geopatyczne raz po raz przecinająsię tworząc jedno lub wielopoziomowe skrzyżowania. One właśnie sąźródłem najpoważniejszych zakłóceń energetycznych. Natężenie emisjicieku wodnego nie jest równomierne. Najsilniejsze promieniowaniewystępuje wzdłuż osi cieku. Niektórzy radiesteci, prócz wspomnianychdwóch pasm bocznych promieniowania rozchodzących się pod kątem 45°,rozróżniają kilka dodatkowych pasm bocznych po obu stronach cieku.Niekiedy określa się je jako 7 prążków promieniowania geopatycznegozapowiadających wystąpienie cieku. Najlepiej jednak koncentrować się wbadaniach na promieniu zasadniczym, generowanym nad ciekiem orazpromieniach bocznych. Skoro kąt promieni bocznych wynosi 45°, możemywykorzystać geometrię trójkąta do obliczenia głębokości cieku.Odległość między promieniem zasadniczym usytuowanym pośrodku cieku, apromieniem bocznym pokazuje nam odległość od powierzchni ziemi dolustra wody. Zależność ta określana jest jako prawo biskupa (odkształtu biskupiej czapki) albo jako prawo 45 stopni. Promieniowaniepionowe generowane ponad ciekiem przenika konstrukcje żelbetonowe,cegłę i inne materiały budowlane, dlatego jest ono wyczuwalne nawet nanajwyższych kondygnacjach. Mało tego, na wyższych piętrachpromieniowanie może być silniejsze niż na niższych. Spowodowane jest topowstawaniem promieniowania wtórnego na metalowych prętach zbrojenia ikablach położonych w budynku. Czasem też obciążenie promieniowaniemgeopatycznym zwiększają promienie boczne emitowane z cieków wodnych podkątem 45°.Spis treści:Wstęp .........11Część pierwsza..... 1. Neutralizacja szkodliwych energii ..... 131.1. Promieniowania w naszym środowisku ..... 131.1.1. Podziemne cieki wodne ..... 131.1.2. Emisja złóż geologicznych i struktur mineralnych ..... 161.1.3. Układ promieniowań sieciowych ..... 171.1.4. Promieniowania kształtów i symboli ..... 221.1.5. Promieniowania materiałów i substancji ..... 231.1.6. Promieniowanie stref zadrażnień, a rośliny i zwierzęta ..... 231.2. Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem ..... 251.2.1. Podstawy neutralizacji szkodliwych promieniowań nad strefami zadrażnień ..... 251.2.2. Ocena odpromienników ..... 281.2.3. Sposoby neutralizacji promieniowań geopatycznych ..... 331.2.4. Naturalne metody odpromieniowywania ..... 341.2.4.1. Kamienie jako odpromienniki ..... 341.2.4.2. Badanie oddziaływania neutralizującego kamieni ..... 381.2.4.3. Kamienie w dawnych budowlach i święty stół Majów ..... 391.2.4.4. Różne środki naturalne ..... 441.2.5. Techniczne metody odpromieniowywania ..... 431.2.5.1. Odpromiennik podróżny ..... 431.2.5.2. Odpromiennik antenowy w butelkach ..... 451.2.5.3. Odpromiennik - róża ..... 461.2.5.4. Biorezonatory Hartmanna ..... 471.2.5.5. Miedziana kratka Janiny Kamińskiej ..... 481.2.5.6. Druciana gwiazdka ..... 491.2.5.7. Spirala z drutu miedzianego ..... 501.2.5.8. Baterie cynkowo-miedziane ..... 501.2.5.9. Odpromiennik typu K ..... 511.2.5.10. Neutralizator prof. Rotkiewicza ..... 541.2.5.11. Ekostimul Andreja Sandora ..... 551.2.5.12. Aquapol - neutralizacja i osuszanie ścian ..... 571.2.5.13. Biostymulatory ADR ..... 571.2.6. Strojenie odpromienników ..... 621.3. Konserwacja i kontrola odpromienników ..... 641.4. Promieniowania elektromagnetyczne ..... 651.4.1. Ochrona przed promieniowaniami EM ..... 721.4.2. Bio-switch ..... 741.4.3. Promieniowanie kształtu likwiduje pola EM ..... 75Część druga..... 2. Regeneracja organizmu ..... 772.1. Odpromieniowanie organizmu narażonego na emisje geopatyczne ..... 772.1.1.Odnowa organizmu na łonie natury ..... 802.2. Wahadła zwiększające biowitalność..... 822.2.1. Izis-Makro ..... 832.2.2. Ozyrys-Makro ..... 842.2.3. Karnak-Makro ..... 862.2.4. Karnak-Supermakro ..... 882.2.5. Wahadło profilaktyczne ..... 892.2.6. Wahadło z kroplami ratunkowymi dr Bacha ..... 912.2.7. Wahadło Mocrea ..... 922.2.8. Wahadło Padma 28 ..... 932.2.9. Wahadło atlantydzkie OT ..... 942.2.10. Wahadło Mer-Izys ..... 972.3. Energie form i symboli ..... 982.3.1. Urządzenia do regeneracji organizmu wykorzystujące energię kształtów i symboli ..... 1012.3.2. Generator energii H-10 ..... 1032.3.3. Generator energii kolorów H-40 ..... 1042.3.4. Czteroelementowa bateria piramid ..... 1062.3.5. Nicram ..... 1082.3.6. Urządzenia regenerujące Dobrzyńskiego ..... 1112.3.7. Energetyzacja włóknin ..... 1122.3.8. Piramida Horusa ..... 1142.3.9. Oscylatory Lakhovskyego ..... 1172.4. Zabezpieczenie przed negatywnymi wpływami parapsychicznymi ..... 1212.5. Pozyskiwanie energii przyrody ..... 1232.5.1. Ćwiczenia runiczne do odnowy organizmu ..... 1232.5.2. Mudry energetyzujące układy rąk ..... 1262.5.3. Woda krzemienna ..... 1282.5.4. Kryształ górski i bursztyn ..... 1292.5.5. Wibrogimnastyka ..... 1302.5.6. Magneto- i chromoterapia ..... 1312.5.7. Masaż do regeneracji organizmu ..... 1322.5.8. Refleksoterapia dla radiestetów ..... 1382.5.9. Boso najzdrowiej ..... 1442.5.10. Od prysznica do hydroterapii ..... 1452.5.11. Sauna ..... 147Część trzecia..... 3. Praktyka pomiarowa neutralizacji i procesów regeneracji ..... 1493.1. Pomiary radiestezyjne ..... 1493.1.1. Pomiar mocy promieniowania ..... 1493.1.2. Badanie biowitalności człowieka ..... 1513.1.3. Pomiar rodzaju obciążeń ..... 1543.2. Pozaradiestezyjne metody pomiarowe ..... 1563.2.1. Sprawdzanie wyników badań za pomocą testu kinezjologicznego ..... 1563.2.2. Kontrola poziomu bioenergii przy pomocy miernika Egely Wheel ..... 1573.2.3. Metoda Ryodoraku ..... 1654. Zakończenie ..... 1695. Słownik wyrażeń radiestezyjnych i paramedycznych ..... 1716. Bibliografia ..... 2056.1. Wybór książek dotyczących wahadlarstwa i radiestezji ..... 2056.2. Bibliografia ważniejszych artykułów Leszka Mateli omawiających zagadnienia radiestezji i tematy pokrewne ..... 2096.3. Bibliografia publikacji książkowych Leszka Mateli poświęconych radiestezji i zagadnieniom pokrewnym ..... 212