Zioła (atlasy, poradniki dla zbieraczy)

Ostatnio przeglądane

ENSO

Newsletter

Ziółka dla dzieci (Teresa Lewkowicz - Mosiej) Zobacz większe

Ziółka dla dzieci (Teresa Lewkowicz - Mosiej)

K644

Nowy

Organizm dziecka przez cały okres rozwoju wymaga zupełnie innego traktowania niż organizm w pełni dojrzały i dlatego leczenie dzieci ma swoją specyfikę.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,90 zł

Więcej informacji

Ziołolecznictwo znane jest od wielu lat. Mimo wielu nowych,metod i sposobów leczenia zioła coraz częściej zajmują bardzo ważnemiejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób dziecięcych. Równie częstopediatrzy przyznają, że niektóre schorzenia wieku dziecięcego niewymagają korzystania z dobrodziejstw przemysłu farmaceutycznego ajedynie zastosowania łagodnych preparatów roślinnych. Książka tanie jest ani pracą naukową ani rozprawą na temat magicznej mocy ziół.Ta książka to m. in.: fachowe porady o pielęgnacji niemowląt, krótkacharakterystyka układów ciała, najczęstsze niedomagania i roślinystosowane do ich leczenia, gotowe receptury leków ziołowych i wieleinnych wskazówek i rad. Autorka opublikowała już kilka książek na temat ziołolecznictwa, jest uznanym autorytetem w tej dziedzinie. Ziółka dla dzieci stanowią doskonałe uzupełnienie bogatej bibliografii Autorki.Organizm dziecka przez cały okres rozwoju wymaga zupełnie innegotraktowania niż organizm w pełni dojrzały i dlatego leczenie dzieci maswoją specyfikę. (...) Mimo tak wielu stosowanych w pediatrii nowychpreparatów syntetycznych, bardzo ważne miejsce w zapobieganiu ileczeniu dziecięcych chorób coraz częściej zajmują zioła. (...) Wielokrotniezaobserwowano, że w czasie lub po dłużej trwających kuracjach lekamisyntetycznymi, zwłaszcza antybiotykami, powstają bardzo niekorzystneobjawy uboczne. Coraz częściej specjaliści stwierdzają, że w wieluschorzeniach wieku dziecięcego nie zawsze zachodzi potrzeba stosowaniatak silnie działających środków chemicznych. W wielu przypadkach mogąbyć one z powodzeniem zastąpione znacznie łagodniej działającymi lekamiroślinnymi. Zioła mają bardzo różnorodne właściwości lecznicze.Ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych, dostarczają wieluniezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin, a ponadtopobudzają jego mechanizmy odpornościowe. Mimo że wyniki leczeniaziołami nie dają tak szybkich efektów jak terapie środkami chemicznymi,leki roślinne dzieci tolerują znacznie lepiej. Kuracje ziołowe trwajązwykle dłużej i z tego względu zaleca się je szczególnie w chorobachnawracających, przewlekłych, związanych z nieprawidłową przemianąmaterii lub obniżoną odpornością organizmu. Bardzo skuteczniedziała również skojarzone leczenie środkami syntetycznymi i roślinnymi.Leki ziołowe często zwiększają efektywność leków syntetycznych,umożliwiając ograniczanie ich dawek, co jednocześnie chroni organizmprzed ubocznym działaniem specyfików chemicznych. Przy stosowaniuziół, bardzo często trudno jest oddzielić ich wartości lecznicze odwartości odżywczych. Dotyczy to szczególnie niektórych warzyw (np.marchwi), owoców lub herbatek ziołowych. Bardzo istotna jest przy tymumiejętność właściwego wykorzystania bogactwa różnorodnych składnikównaturalnych, których świat roślin jest niewyczerpalnym źródłem. Wposzczególnych okresach życia dziecka istnieje swoiste zapotrzebowanieorganizmu na składniki pokarmowe konieczne do jego prawidłowegorozwoju. Można więc wyodrębnić zioła stosowane w określonych etapachżycia, co nie znaczy, że nie są one przydatne dla dzieci w innym wieku.Bardzo ważnym i dość złożonym zagadnieniem w ziołolecznictwie jestustalenie odpowiedniej dla dziecka dawki leku. Przy stosowaniu nawetłagodnie działających ziół należy uwzględnić: wagę dziecka, wiek, stanfizyczny oraz jego indywidualną wrażliwość. Nie wolno takżebagatelizować faktu, że dziecko przyjmuje inne leki i wtedy należykoniecznie porozumieć się z lekarzem. Zioła mają znaczenie nietylko w leczeniu, ale także w szeroko pojętym zapobieganiu chorobom udzieci. Znanych jest wiele surowców roślinnych o właściwościachpobudzających mechanizmy obronne organizmu, dzięki czemu można zapobiecokreślonym chorobom lub skutecznie złagodzić ich przebieg. Zioła tezaleca się szczególnie w nawracających chorobach infekcyjnych.Spis treści: WSTĘP 11 1. CHOROBY I URAZY SKÓRY 15 1.1. Wyprysk pieluszkowy 16 1.2. Ciemieniucha 18 1.3. Wyprysk i świąd skóry 18 1.4. Liszajec zakaźny 21 1.5. Kontuzje i oparzenia 22 1.6. Trądzik pospolity 24 1.7. Łupież 26 1.8. Czyraczność 28 2. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 31 2.1. Choroby jamy ustnej, nosa, krtani i uszu 32 2.1.1. Pleśniawki 32 2.1.2. Paciorkowe zapalenie jamy ustnej 34 2.1.3. Ostry nieżyt (katar) nosa 35 2.1.4. Krwawienie z nosa 37 2.1.5. Zapalenie krtani 38 2.1.6. Zapalenie ucha środkowego 39 2.2. Choroba przeziębieniowa 40 2.3. Zapalenie oskrzeli 43 2.4. Dychawica oskrzelowa 46 2.5. Koklusz 48 2.6. Odoskrzelowe zapalenie płuc 49 2.7. Zapalenie opłucnej 50 2.8. Gruźlica płuc 51 3. Choroby serca i naczyń krwionośnych 55 3.1. Zapalenie mięśnia sercowego 56 3.2. Zapalenie wsierdzia 57 3.3. Zapalenie osierdzia 58 3.4. Częstoskurcz napadowy 59 4. Choroby krwi i układu krwiotwórczego 61 4.1. Niedokrwistość niedobarwliwa 61 4.2. Blednica 64 4.3. Białaczka 65 5. CHOROBY ALERGICZNE 69 5.1. Alergie skórne 70 5.2. Alergie oddechowe 72 5.3. Alergie pokarmowe 75 6. Choroby układu pokarmowego 79 6.1. Kolki jelitowe, zaparcia i nudności 80 6.2. Biegunka 84 6.3. Zaburzenia trawienia 87 6.4. Celiakia 90 6.5. Bezsoczność żołądkowa 92 6.6. Dyskineza dróg żółciowych 93 6.7. Zapalenie wątroby 95 7. ROBACZYCE I PASOŻYTY 97 7.1. Zakażenie owsikami 97 7.2. Glistnica 99 7.3. Tasiemczyca 101 7.4. Lamblioza 102 7.5. Wszawica 103 8. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO 105 8.1. Mimowolne moczenie nocne 106 8.2. Stany zapalne dróg moczowych 108 8.3. Zapalenie miedniczek nerkowych 110 8.4. Zapalenie pęcherza moczowego 111 8.5. Kamica moczowa 112 9. CHOROBY PRZEMIANY MATERII 117 9.1. Krzywica 117 9.2. Wychudzenie 120 9.3. Cukrzyca 122 9.4. Otyłość 124 10. CHOROBY REUMATYCZNE 129 11. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO 135 11.1. Drgawki dziecięce 136 11.2. Brak apetytu u dzieci 138 11.3. Nadpobudliwość nerwowa 140 11.4. Bezsenność na tle nerwowym 143 12. CHOROBY OCZU 147 12.1. Zapalenie spojówek 149 12.2. Nocna ślepota 150 12.3. Jęczmień 151 13. WZMACNIANIE ODPORNOŚCI ORGANIZMU DZIECKA 155 BIBLIOGRAFIA 161